УкраїнськаEnglish
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
8 жовтня 2019 року Відділ теорії літератури та
Людмила Тарнашинська. Українське шістдесятництво: профілі
5 вересня 2019 року Центр дослідження проблематики
В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 5
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
19-21 червня 2019 року в Інституті літератури ім. Т. Г.
 • Десятий шевченкознавчий семінар:  до 110-річчя від дня народження ПЕТРА ЖУРА
  Десятий
  Інститут літератури
 • Семінар про акцентний вірш
  Семінар про
  8 жовтня 2019 року
 • Людмила Тарнашинська. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти). 2-е видання, доповнене. – Київ: Смолоскип, 2019. – 592 с.
  Людмила
  Людмила
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  5 вересня 2019 року
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар
  Дев’ятий
  В Інституті
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар:  до 85-річчя від дня народження Миколи Павлюка (1934–2011)
  Дев’ятий
  Дев’ятий
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • «У полі літературознавства “ставав на кожну ниву”: до 90-річчя від дня народження Ф.П.Погребенника»
  «У полі
  25 червня 2019 в
 • XV Міжнародна наукова конференція молодих вчених
  XV Міжнародна
  19-21 червня 2019
 • Презентація книги Івана Кошелівця «Можна одверто? або Туга за катарсисом».
  Презентація
  6 червня 2019 року
 

Наші видання

Spadschyna_2017_11-12.jpg
Thursday, 19 May 2016 07:13

Topos domu w literaturach wschodniosłowiańskich 19 maja 2016 - 20 maja 2016

 Topos domu w literaturach wschodniosłowiańskich 19 maja 2016 - 20 maja 2016


Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Białystok, Plac Uniwersytecki 1 
W ramach tematu proponujemy podjęcie dyskusji nad toposem domu i jego funkcjami w utworach literackich różnych epok. Interesuje nas refleksja nad następującymi kwestiami:
- literacki obraz domu rodzinnego;
- przestrzeń domu jako najbardziej intymna sfera życia ludzkiego;
- dom jako ojczyzna;
- dom jako kraina lat dzieciństwa;
- arkadyjskie ujęcie motywu domu;
- dom w świetle doświadczeń historycznych i wielokulturowości,
- dom na pograniczu kultur;
- literacki motyw domu ukazany przez pryzmat innych dziedzin sztuki (malarstwa, architektury).
Jesteśmy otwarci również na inne Państwa propozycje realizacji tytułowego toposu w literaturach wschodniosłowiańskich.
Językiem konferencji jest język polskii języki wschodniosłowiańskie. Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do 9 maja  2016 r. na adres: Katedra Rosyjskiej Literatury Dawnej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet wBiałymstoku, pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok(zdopiskiem „Topos domu”) lub pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opłata konferencyjna:
350 zł
Organizatorzy konferencji:
Katedra Rosyjskiej Literatury Dawnej,Katedra Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dyscypliny naukowe:
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo
Słowa kluczowe:
rodzina, wielokulturowość, dom, ojczyzna,topos domu 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Oct

17

Семінар про акцентний вірш

8 жовтня 2019 року Відділ теорії літератури...