УкраїнськаEnglish
27 березня доктор філології, провідний спеціаліст відділу
До Всесвітнього дня поезії 18 березня 2021 р. (четвер) о
Видавництво «САМІТ КНИГА» Інститут літератури ім.
 • Болгарські науковці пишуть про Центр з дослідження літератури фентезі
  Болгарські
  У 13 випуску
 • «Феномен Емми Андієвської»: відбувся круглий стіл до ювілею письменниці
  «Феномен Емми
  31 березня 2020 р.
 • Інтертекстуальність у фентезі: майстер-клас для студентів
  27 березня доктор
 • До 150-річчя від дня народження академіка Агатангела Юхимовича Кримського (1871 – 1942)
  До 150-річчя
  До 150-річчя від
 • Про проведення першого етапу конкурсного відбору постдоків НАН України
  Про проведення
   
 • "Ну що б,
  До Всесвітнього дня
 • Презентація видання «Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847–1859). Факсиміле»
  Презентація
  9 березня о 16.00
 • Відкритий лист щодо проєкту Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти від колективу Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
  Відкритий лист
  «18» лютого 2021 р.
 • Програма академічних обмінів імені Фулбрайта Оголошення конкурсів на 2022-2023 академічний рік
  Програма
  Програма
 • Презентація книг Григорія Косинки та Остапа Вишні
  Презентація
  Видавництво «САМІТ
 

Наші видання

cover1.jpg
Tuesday, 23 March 2021 14:50

ХХI МІЖНАРОДНІ СЛАВІСТИЧНІ ЧИТАННЯ пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГО

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАНУ

 

Інститут української мови НАНУ

 

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАНУ

 

 

 

ШАНОВНІ  КОЛЕГИ!

 

Кафедра слов’янської філології та кафедра полоністики

 

Інституту філології Київського національного університету

 

імені Тараса Шевченка

 

23 квітня 2021 року проводять ХХI МІЖНАРОДНІ  СЛАВІСТИЧНІ  ЧИТАННЯ пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГО

 

            Програма передбачає пленарне засідання та роботу секцій. На засіданні будуть заслухані та обговорені доповіді з проблем компаративних досліджень у галузі мов, літератур, історії, фольклору та етнографії слов’янських народів.

 

Конференція проводиться в режимі on-line, адреса оргкомітету: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14.

 

Робочі мови – всі слов’янські.

 

До участі запрошуються українські та зарубіжні вчені. Зацікавлених осіб просимо до 19 квітня 2021 року подати в Оргкомітет заявки із зазначенням теми доповіді, вченого ступеня (звання), місця роботи, контактних координат.

 

Підтвердження про включення доповіді до програми конференції буде надіслано до 21 квітня 2021 року.

 

Тексти доповідей будуть опубліковані в періодичному науковому виданні “Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур”. Матеріали до друку подаються в Оргкомітет в електронному вигляді у форматі RTF із дотриманням таких стандартів оформлення:

Шрифт       Times New Roman Ø Кегль          12 pt

 Інтервал     1,5

Поля            верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве 2 см

Перед заголовком статті зазначається транслітероване прізвище та ініціали автора (авторів), а також у транслітерації і в англійському перекладі наводяться науковий ступінь, вчене звання автора і назва установи, де він працює (без скорочень). Ø

Заголовок подається мовою написання статті та в перекладі англійською мовою.

Після заголовку перед текстом статті подається анотація і ключові слова українською та англійською мовами (обсяг англійської анотації  250 слів).

Бібліографія під заголовком «REFERENCES» подається в алфавітному порядку після тексту статті, в романському алфавіті (згідно з вимогами наукометричних баз наукових періодичних видань).

Наприклад: 1.      Avtor, A.A., Avtor, B.B. (2017). Nazvastatti. Nazvazurnalu, 10(2), 49-53 (in Ukr.).

2.      Avtor, C.C. (2000).Title of article. Title of Jornale, vol.10, no. 2, available at: www.ascus.org/jsms.

3.      Autor, D.D., Autor, F.F. (2005) Title of article. Title of Jornale, vol.10, no. 2, pp. 49-53.

Бібліографічні посилання слід подавати тим же шрифтом у квадратних дужках, напр.: [Avtor 2017: 59], [Avtor 2000; Avtor 2005]. До змістового оформлення статті повинні входити: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями; 2) аналіз останніх досліджень, на які спирається автор; 3) формулювання мети (постановка завдання); 4) висновки дослідження й перспективи подальших пошуків у напрямку, що розглядається.  

Вартість публікації   49 гривень за сторінку (сплачується при подачі матеріалу)

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти темидоповідей, які не відповідають тематиці конференції або не містять наукової новизни. 

 

Фінансові витрати, пов’язані з участю в конференції, покриваються коштом учасників.

 

Оргкомітет конференції: м. Київ, б-р Т.Шевченка ,14, к. 128 (кафедра слов’янської філології)

 

Тел.: (044) 239-33-73,  факс:  (044)  239-31-13,  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТЬ[1]

 

у

 

XХІ МІЖНАРОДНИХ  СЛАВІСТИЧНИХ  ЧИТАННЯХ

 

пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГО

 

23 квітня 2021  року

 

ПІБ    
Учений ступінь, учене звання  
Університет, інститут, кафедра    
Контактний телефон    
Контактна електронна адреса  
Тема доповіді        
Заявка заповнена: (Дата)

 

Фінансові витрати, пов’язані з участю в конференції, покриваються коштом учасників.

 

Заявки просимо подати  в Оргкомітет до 19 квітня 2021 року. Підтвердження про включення доповіді до програми конференції буде надіслано до 21 квітня 2021 року.

 

 

 [1] Заявку просимо заповнювати будь-якою слов’янською мовою

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ