УкраїнськаEnglish
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
12 листопада 2019 р. в Інституті літератури ім.
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
8 жовтня 2019 року Відділ теорії літератури та
Людмила Тарнашинська. Українське шістдесятництво: профілі
5 вересня 2019 року Центр дослідження проблематики
В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 5
 • Шевченкознавчий семінар до 90-річчя від дня народження Василя Бородіна
  Інститут літератури
 • Презентація серії книжок із циклу щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка
  Презентація
  27 лютого 2020
 • Науковий семінар «Прототекст, текст, контекст: до проблеми інтерпретаційних стратегій дослідження української давньої літератури»
  Науковий
  18 грудня 2019 р. в
 • Презентація монографії Людмили Броніславівни Тарнашинської
  Презентація
 • Згадуючи Нілу Зборовську
  Згадуючи Нілу
  12 листопада
 • Десятий шевченкознавчий семінар:  до 110-річчя від дня народження ПЕТРА ЖУРА
  Десятий
  Інститут літератури
 • Семінар про акцентний вірш
  Семінар про
  8 жовтня 2019 року
 • Людмила Тарнашинська. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти). 2-е видання, доповнене. – Київ: Смолоскип, 2019. – 592 с.
  Людмила
  Людмила
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  5 вересня 2019 року
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар
  Дев’ятий
  В Інституті
 

Наші видання

kanon.jpg

Науковий семінар «Прототекст, текст, контекст: до проблеми інтерпретаційних стратегій дослідження української давньої літератури»

18 грудня 2019 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка  НАН України відбувся третій науковий семінар за плановою темою «Прототекст / текст / контекст як інтерпретаційні стратегії дослідження давньої і модерної української літератури (Х – ХVІІІ ст.)». Учасники наукового зібрання –  співробітники Відділу історії української літератури (сектору літератури X‑XVIII cт.): в. о. зав. відділом, д. філол. н., проф., академік НАН України М. М. Сулима, пров. н. с., д. філол. н. Ю. В. Пелешенко, пров. н. с., к. філол. н. В. І. Сулима, ст. н. с., к. філол. н. Г. М. Нога, ст. н. с., к. філол. н. Р. Ф. Ткачук, ст. н. с., к. філол. н. Р. Є. Кисельов, н. с., к. філол. н. Я. О. Мишанич, н. с., к. філол. н. І. П. Брижіцька, н. с., к. філол. н. О. І. Стужук, м. н. с., к. філол. н. Ю. М. Григорчук, м. н. с. Ю. І. Соколюк, а також аспірантка Інституту літератури С. Борщ та аспірантка Національного університету «Києво-Могилянська академія» О. Ю. Пелешенко.

 

На семінарі в межах трьох тематичних панелей («Література Середньовіччя», «Твори доби Бароко», «Фольклорно-літературна і модерна  рецепція старожитніх текстів») виголошено 13 доповідей, а саме: Ю. Пелешенко «"Архаггелови и Богородичны вѣщанія и отвѣты":  канон і апокрифічна традиція», В. Сулима «Поетика бібілійного інтертексту у проповіді Кирила Туровського  "Слово на Антипасху"», О. Пелешенко «Фігура подібності як композиційний і екзегетичний прийом у середньовічній і ранньомодерній "пилатіані"», С. Борщ «Категорія чудесного в «Просторому житії Костянтина (Кирила) Філософа (Паннонська легенда)», Г. Нога «Поняття "наука" у контексті уявлень українських авторів ХVІІ‑ХVІІІ ст.», Р. Ткачук «Барокові властивості твору Пахомія Войни-Оранського "Zwierciadło albo zaslona naprzeciw uszczypliwey Perspektywie"», Р. Кисельов «Авторське й позичене у текстах промов українських барокових риторів», Я. Мишанич «Стильові й жанрові особливості літописного тексту (на матеріалі "Історії русів")», Ю. Григорчук «Біблійний інтертекст у романі Л. Мосендза "Останній пророк"», І. Брижіцька «Робота Пантелеймона Куліша над поетичними  текстами Климентія Зіновієва», Ю. Соколюк «Сороміцькі пісні в контексті української сміхової культури», О. Стужук «Образ Сивілли /пророчиці в контексті давньої і класичної української літератури», М. Сулими «Повернення козака / солдата додому: фольклорний мотив і літературний контекст».

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ