УкраїнськаEnglish
У контексті обговорення нового Державного стандарту базової
Колектив Інституту літератури вітає своїх колег-лауреатів
Конкурс проєктів НФДУ   Національний фонд досліджень
Дорогі друзі!  Програма імені Фулбрайта в Україні
З приємністю повідомляємо про вихід книги «Щоденник
Із приємністю повідомляємо про появу друком видання
Вельмишановна Ліно Василівно! Прийміть наші найщиріші
 • Звернення до т.в.о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій
  Звернення до
  У контексті
 • Співробітники Інституту - лауреати Біографічного рейтингу - 2019
  Співробітники
  Колектив Інституту
 • Конкурс проєктів НФДУ
  Конкурс
  Конкурс проєктів
 • «Ціна миру»
  «Ціна миру»
  Дорогі друзі!
 • Звіт Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії Наук України про роботу, виконану дистанційно під час карантину
  Звіт Інституту
 • Щоденник Володимира Винниченка (1932–1936)
  Щоденник
  З приємністю
 • Національний фонд досліджень України запрошує всіх науковців долучитися до формування Реєстру експертів
  Національний
    Національний
 • Епістолярій Тараса Шевченка
  Епістолярій
  Із приємністю
 • ЛІНІ КОСТЕНКО – 90
  ЛІНІ КОСТЕНКО
  Вельмишановна Ліно
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg

Дроздовський Дмитро Ігорович

Кандидат філологічних наук, докторант, науковий співробітник.

Наукові інтереси:

 • рецептивні студії (рецепція шекспірівського дискурсу в українській літературі ХХ-ХХІ ст.);
 • дослідження англійської прози кін. ХХ – поч. ХХI ст. (А.С. Байатт, М. Геддон, М. Драббл, Д. Лодж, І. Мак’юен та ін.);
 • нейроестетика як напрям у пост-постмодерній культурі та літературі;
 • українська література 2000-х рр. : естетичні орієнтири та наратологічні стратегії.

Вибрані праці:

Монографія:

Між «демонічним» та «історіософським»: Вільям Шекспір у рецептивних проекціях від МУРу до після-постмодерну : Монографія. — К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. — 108 с.

 

Переклади:

Федеріко Ґарсія Лорка. Чотири короткі п'єси ; з ісп. пер., передмова та примітки Д.Дроздовського. — К. : Університетське видавництво “Пульсари”, 2017.

Статті:

Drozdovskyi D., Chernyshova S. Psychic Principles of Constructing Reality in Post-Postmodernistic Novels // Modern Journal of Language Teaching Methods. – 2019, May. – P. 143-154 (1 друк. арк.). – Режим доступу: http://mail.mjltm.org/article-1-348-en.html;

 «Воскресіння» суб’єкта в англійському постпостмодерністському романі: особливості (пост)реалістичної репрезентації соціальних проблем // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П Біскуп (гол. ред.) та ін.]. — Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. — №10. — С. 62-70;

Містеріальний шлях Короля Ліра в неофабулістській репрезентації Роналда Гарвуда: обриси англійського (пост)постмодернізму // Записки з романо-германської філології [Одеський національний університет імені І. І. Мечникова]. – Випуск 1(42). – Одеса: КП ОМД, 2019. – С. 153-160;

Дискурс суб’єктності в англійському постпостмодерністському романі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2019. – Випуск 38. – С. 194-198;

«Борис Шалагінов. Із роздумів про літературу та сучасність». До 75-річого ювілею літературознавця Бориса Борисовича Шалагінова  // Всесвіт. – 2019. – №3-4. – С. 156-162; 

 Репрезентація  наративної ідентичності в постпостмодерністських романах «Дивний випадок із собакою вночі» М. Геддона та «Угамуйте мене» М.Дж. Гайленд // Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг. ред.. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2019. – С. 159-164;

Дроздовський Д. Кларісе Ліспектор: алхімічне самовираження у любові; післямова // Ліспектор К. Записки для молоді: про написане і пережите; з португ. Н. Пнюшкова. – К. : Видавництво Анетти Антоненко, 2019. – С. 86-95 (0,9 друк. арк.);

«Фаворитка»: історія сексуальності й воля до влади у постпостмодерній версії старої доброї Англії. Ревізія англійського життя початку XVIII століття (Moviegram, 27.05.2019). – Режим доступу: https://moviegram.com.ua/the-favourite-analyse/

 Аутичне мислення протагоніста роману «Дивний випадок із собакою вночі» М. Геддона як вияв постпостмодерністського гуманізму: досвід неокантіанства // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство ; за ред. д. ф. н. М. П. Ткачука – Тернопіль: ТНПУ, 2018. – Вип. 49. – С. 186-203;

Інтелект на зламі епох (пам’яті Соломії Павличко) // Українська літературна газета. – 2018. – 28 груд. (№ 26). – С. 3 ;

Аутичне мислення й екзистенціалістські виміри постпостмодернізму // Питання літературознавства. – 2018. – №98. – С. 301-316 ;

 Дискусійність метамодернізму в аспекті теорії постпостмодернізму // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2018. – Вип. 3-4 (89-90). – С. 58-71;

 Аутичне мислення як вияв постпостмодерністського світогляду (на матеріалі роману «Дивний випадок із собакою вночі» Марка Геддона) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – 2018. – №38. – С. 59-66 (0,8 др. арк.);

Drozdovskyi D. Disordered identity in M. Lewycka’s novel A Short History of Tractors in Ukrainian: imagological explications and metamodern outlines // Trauma kulturowa jako palimpsest. VI/2017; redaktor naczelna prof. dr. hab. Agnieszka Matusiak. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – s. 293-308;

День завдовжки в життя: між болем і дивом [післямова] // Parasol: соціальний арт-проект. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.  –  C. 159-174 (0,8 др. арк.);

Реалізація фокалізаційних прийомів у романі «Спокута» І. Мак’юена: дискурс англійського пост-постмодернізму // Літературознавчі студії. Випуск 41. – К. : ВПК «Київський університет», 2017. – С. 105-110 (0,5 др. арк.);

Пам'ять культур: досвід посттоталітарного розриву // Слово і час. –  2017. –  № 9. – С.118-123;

Репрезентація травматизованої ідентичності у романі «A Short History of Tractors in Ukrainian» М. Левицької: імагологічні експлікації у дискурсі після-постмодерну // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т. ім. Т. Шевченка, Ін-т філології / ред. кол. Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. – К., 2015. – С. 75-85;

Стратегії фрагментації наративу в романі «Хмарний атлас» Д. Мітчелла: дискурс після-постмодерну // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т. ім. Т. Шевченка, Ін-т філології / ред. кол. Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. – К., 2015. – С. 113-122 ;

 Антропологічний дискурс англійського модерністського роману: синергетичне потрактування // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – 2015. – № 4. – С. 108-113 ;

 «‘…fecundity of spring and fire’: Ihor Pavlyuk’s Metamodernism» // Pavlyuk I. A Flight Over the Black Sea / translated by Steve Komarnyckyj. — London : Envoi, 2014. — P. 14-19. ;

 Стратегії фокалізації в романі «Спокута» Іена Мак’юена // Studia Methodologica. – 2014. – №37. – С.225-229;

 

 Опозиція метафізичного й авангардного мистецтва в повісті «Вежа з чорного дерева» Дж. Фаулза // Питання літературознавства. Випуск 88. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2014. – С. 106-116 ;

Дискурс пам’яти і концепція множинного вибору у романі "Хмарний Атлас" Девіда Мітчелла // Spheres of Culture. Vol. XV, 2017. — С. 322-329.

Стратегії експлікації постмодерністської чуттєвості в іспанській літературі 1960-1990-х рр.: з перспективи пост-постмодернізму  // StudiaMethodologica. — 2017. — №43. — С. 84-93.

Рухомий літпотік життя: історія та історії Віталія Дончика  // Слово і Час. — 2017. — №4. — С. 14-23 .

Ніцшеанство у дискурсі пост-постмодернізму: досвід долання тоталітарних систем (на матеріалі роману «Хмарний атлас» Д. Мітчелла) / Українське літературознавство. Фаховий журнал Львівського національного університету імені Івана Франка. — 2017. — Випуск 82. — С. 108-115 . 

Shakespearean (Inter)modality: New Paradigms for Comparative Studies // The 2016 WEI International Academic Conference Proceedings. The West East Institute. Harvard University. — Boston, USA. — P. 55-60 .

В.Шекспір у вимірах необароко: перекладацькі стратегії Т. Осьмачки // Studia Polsko-Ukraińskie. Uniwersytet Warszawski. — 2016. — No3. — С. 121-134.

Філософсько-наративні особливості іспанського постмодерністського роману 1960-1990-х рр.: з перспективи пост-постмодернізму // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2016. – Вип. 34. – С.196-206.

Стратегії фрагментації наративу в романі «Хмарний атлас» Д. Мітчелла: дискурс після-постмодерну // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т. ім. Т. Шевченка, Ін-т філології / ред. кол. Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. — К., 2015. — С. 113-122.

Антропологічний дискурс англійського модерністського роману: синергетичне потрактування // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. — 2015. — № 4. — С. 108-113 (0,5 друк. арк.). [Рецензія на монографію: Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману].·    

 ·   Стратегії функціонування «Свого» і «Чужого» в сучасному соціокультурному середовищі: імаґологічні проекції та методологічні зауваги // УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ-ХХІ: СОЦІОАНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Збірник наукових праць. За редакцією проф. М. Гримич / Науково-дослідний інститут українознавства МОН України. — К. : Дуліби, 2015. — С. 46-61 (1,1 друк. арк.).

·   ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ КОНСТАНТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ДИСКУРСУ ВІРИ РІЧ // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск вісімнадцятий. За матеріалами Шевченківського міжнародного літературного конгресу, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (10–12 березня 2014 року) / ред. кол. Г.Ф. Семенюк (голова) [та ін.]. — К. : ВП «Київський університет», 2015. — С. 354-363 (0,6 друк. арк.).

·     Las estrategias del uso de narrativo histórico en post-postmodernismo (en las novelas de M. Vargas Llosa)// Las Actas del V Congreso de la Asociación de Hispanistas de Ucraniaen Dnipropetrovsk, 2015. — P. 12-22 (0,6 друк. арк.).

·     Карнавалізація тіла як форма антиколоніальної децентрації (на матеріалі «Енеїди» І. Котляревського) // Тіло як вистава: мистецькі проекції : [збірник наукових статей] / [гол. ред. М. Варикаша]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – С. 154-159 (0,6 друк. арк.).

 ·    Репрезентація травматизованої ідентичності у романі «A Short History of Tractors in Ukrainian» М. Левицької: імагологічні експлікації у дискурсі після-постмодерну // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т. ім. Т. Шевченка, Ін-т філології / ред. кол. Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. — К., 2015. — С. 75-85 (1 друк. арк.).

·   «Нетрадиційне у традиційному»: стратегії трансмедіального аналізу на матеріалі сучасних кінотекстів // Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. Зб. Наук. праць / ред. кол. М.К. Наєнко (голова), Н.І. Бернадська (секретар) [та ін.]. — К. : Логос, 2016. — С. 90-100 (2 друк. арк.).

·  Modernismo español y latinoamericano en los esquemas post-posmodernos // Las Actas del VI Congreso de la Asociación de Hispanistas de Ucrania en Mykolaїv. — Р. 97-105 (0,6 друк. арк.).

·  Шекспірівський дискурс модерності: версія Ігоря Костецького // Всесвіт. — 2013. — № 1/2. — С. 226-236.

·  Сучасний британський роман після «9/XI»: модель Іена Мак'юена // Слово і час. — 2013. — № 4. —  С.72-78.

·  Time After the End: New Frontiers for Comparative Studies // Expanding the Frontiers of Comparative Literature. Papers of the XIX International Comparative Literature Association Congress. Vol. II. — Seoul : Chung-Ang University Press, 2013. — Р. 281-290.

·  Meta-modernity after post-: Trans-opposition or hyper-contamination? // Materials of the Baku International Humanitarian Forum. 4-5 October 2012. — Baki : “Şərq-Qərb”, 2013. — P. 207-213.

·  Postmodern Literature: Ruined Aesthetics or New Frontiers? // Journal of Literature and Art Studies. — Vol. 1. Number 2. — August 2011. — Р. 132-143.

·  The Life after the End: Dialogues with the Classics // The International Journal of the Humanities. — Vol.8, Number 12. — 2011. — P. 111-120.

·  Шекспірівські шукання в українській еміграційній літературі: імпровізація, співтворчість, абсурдність // Питання літературознавства. — Чернівці. — 2011. — С. 222-230.

·  Діалог із Шекспіром : визначення домінанти художнього мислення В. Шекспіра в компаративному аспекті // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — Випуск 16. — К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, 2010. — С. 202-208.

·  Між Шевченком і Шекспіром : світоглядно-естетична платформа мистецького українського руху // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. — 2010. — N 11/12. — С. 90-98.

·  Поетика й філософія шекспірівського тексту в художній концепції Ігоря Костецького: компаративістський аспект // Studia methodologica. — Випуск 30. — Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. — С. 127-134.

·  Рецепція В. Шекспіра в художньому полі МУРу: філософія, політика, естетика // Новітня філологія. — Вип. 37. — Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — С. 228-245 (1 д.а.).

·  Романтична рецепція Шекспіра (на прикладі творчості Ґете, Шеллінга і Новаліса) // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. — 2010. — №3. — С. 4-13.

·  Сонети Емми Андієвської як вияв катахретичної свідомості // Слово і Час. — № 10. — К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, 2009. — С. 26-38.

·  Рівні художнього образу: на прикладі державця в історичних хроніках В. Шекспіра // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : [Збірник наукових праць. Вип. 1] ; [ред. В.П. Казаріна]. — Сімферополь : Кримський Архів, 2008. — С. 226-234.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Aug

13

I реорганізація, і збереження, і примноження

Микола Жулинський 7 серпня, 2020 -...

Jun

04

Звернення до т.в.о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій

У контексті обговорення нового Державного...

May

28

Співробітники Інституту - лауреати Біографічного рейтингу - 2019

Колектив Інституту літератури вітає своїх...

May

20

Конкурс проєктів НФДУ

Конкурс проєктів НФДУ   Національний фонд досліджень...