Українська
Дорогі друзі, запрошуємо Вас на виставку благодійного
Після важкої хвороби на 89-му році життя відійшла Валерія
26 жовтня 2023 р. перестало битися серце Миколи Матвійовича
12 жовтня 2023 року відійшов у засвіти багаторічний
  Інститут літератури  ім. Т.Г.Шевченка НАН України,
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
 • Відкриття виставки благодійного аукціону
  Відкриття
  Дорогі друзі,
 • Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській
  Вічна і світла
  Після важкої
 • Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі
  Вічна і світла
  26 жовтня 2023 р.
 • Вічна пам'ять Віктору Анастасійовичу Бурбелі
  Вічна пам'ять
  12 жовтня 2023 року
 • ІІІ КОШЕЛІВЕЦЬКІ ЧИТАННЯ
  ІІІ
    Інститут
 • Підсумки Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 155-літтю від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської
  Підсумки
  26 вересня
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 

Наші видання

movchan.jpg
Середа, 13 лютого 2019 15:06

XVI МІЖНАРОДНІ АХМАТІВСЬКІ ЧИТАННЯ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

КАФЕДРА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ТЕОРІЇ ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

XVI МІЖНАРОДНІ АХМАТІВСЬКІ ЧИТАННЯ

 «ТВОРЧІСТЬ АННИ АХМАТОВОЇ В РУСІ ЕПОХ І КУЛЬТУР»

 16-17 травня 2019 р., м. Київ

 Запрошуємо Вас взяти участь у XVI Міжнародних Ахматівських читаннях «Творчість Анни Ахматової в русі епох і культур», які відбудуться 16-17 травня 2019 р. у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (м. Київ).

Ахматівські читання були організовані в Криму в 1999 році та вперше проведені в місті Євпаторія кафедрою російської та світової літератури Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. З того часу Міжнародні читання, присвячені творчості Анни Ахматової, щорічно збирали широке коло ахматознавців для обміну думками та науковими проектами. До 2014 року в Криму було проведено п’ятнадцять Ахматівських читань. У 2015 році Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського переміщений в Київ, цьогоріч ТНУ відновлює проведення цих щорічних  конференцій.

Мета проведення конференції: з’ясувати вектори вивчення життя і творчості Анни Ахматової, визначити основні проблеми дослідження ахматівської поетики, виявити інтегруючі літературні і естетичні фактори в поетичній системі автора. Результатом конференції має стати обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної філологічної науки в Україні та світі, а також публікація результатів досліджень та видання сертифікатів кожному учаснику конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська та російська.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.      Творчість Анни Ахматової та світова література.

2.      Український контекст творчості й біографії Анни Ахматової.

3.      Анна Ахматова і «київський текст» російської літератури.

4.      Ахматівська традиція у російській поезії ХХ – ХХІ ст.

5.      Творчість Анни Ахматової в інтермедіальному просторі.

6.      Лінгвістичні аспекти дослідження творчості Анни Ахматової.

7.      «Прозреть слова сквозь времена»: до 100-річчя смерті Н. В. Недоброво.

 Матеріали конференції будуть опубліковані в «Українському Ахматівському збірнику», який становитиме окремий випуск наукового журналу «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації»,  який  включено до Переліку наукових фахових видань України з філологічних наук відповідно до Наказу МОН України від 04.04.2018 № 326 (додаток 9).

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Для участі у конференції необхідно:

1. До 10 квітня 2019 року (включно):

1.1. заповнити довідку про автора та прикріпити до неї файл зі статтею за посиланням

1.2. надіслати на електронну адресу редакції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату публікаційного внеску у розмірі 550 грн. (реквізити будуть надані після отримання відгуку про прийняття статті до збірника наукових праць).

Внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням, друком та розсилкою журналу, а також виготовленням сертифікатів.

 Назва надісланих матеріалів має включати в себе прізвище автора та ініціали (Наприклад:
Кушнір ТМ_Стаття; Кушнір ТМ_Внесок)

2.Сплату організаційного збору у розмірі 280 грн. для учасників, які планують очну участь, або 100 грн.  для заочних учасників необхідно здійснити за такими банківськими реквізитами та надіслати квитанцію електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. :

Реквізити для сплати у ПАТ КБ “Приватбанк”:

Поповнення карткового рахунку № 4731185614454236  Попова Олена Анатоліївна.

Учасникам з інших країн, а також  для сплати організаційного внеску у відділеннях інших банків України або через Інтернет прохання звертатися до оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Збір покриває витрати, пов’язані з організацією конференції, друком програм тощо.

Проїзд, проживання, харчування – за власні кошти.

 З приводу участі в конференції звертатися за контактами:

Свенцицька Еліна Михайлівна – професор кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, доктор філологічних наук, професор; +38 095 413 40 66, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пахарєва Тетяна Анатоліївна - професор кафедри світової літератури та теорії літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор, +38 050 232 89 91, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Координатор підготовки і проведення конференції:

Гарачковський Олександр Ігорович, +38 063 39 37 290, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сподіваємось на плідну наукову співпрацю!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

До збірника приймаються літературознавчі статті, присвячені творчості Анни Ахматової та її контекстуальному оточенню. Відповідність до спрямованості збірника є обов’язковою умовою публікації.

Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок формату А4 (297 x 210), береги: ліворуч –25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних у редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – 1,5.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.

Послідовність розміщення структурних елементів:

Індекс УДК у верхньому лівому кутку сторінки.

Прізвище та ініціали автора(-ів).

Назва статті українською, російською та англійською мовами.

Анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами.

Обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.

Висновки із дослідження і перспективи в цьому напрямку.

Бібліографічний список. Посилання на джерела необхідно робити у тексті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Приклад оформлення наукової статті можна завантажити на офіційному сайті видання за посиланням: http://philol.vernadskyjournals.in.ua/example.pdf

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_листопада

09

Відкриття виставки благодійного аукціону "Маю честь!"

Дорогі друзі, запрошуємо Вас на...

NEWSKIT_листопада

08

Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській

Після важкої хвороби на 89-му...

NEWSKIT_жовтня

26

Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі

26 жовтня 2023 р. перестало...

NEWSKIT_жовтня

13

Вічна пам'ять Віктору Анастасійовичу Бурбелі

12 жовтня 2023 року відійшов...