Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 

Наші видання

movchan.jpg
Середа, 08 травня 2019 17:21

«Ольвійський форум-2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»

 Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 Міністерство освіти і науки України

Національна академія наук України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Академія наук Республіки Болгарія

  Міністерство освіти і науки Республіки Болгарія

Миколаївська обласна державна адміністрація

                        Миколаївська рада національних меншин

 

Україна, 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Інститут філології, кафедра української філології, теорії та історії літератури.

10, 68-Desantnykiv Str., Mykolayiv, 54003, Department of Ukrainian philology, theory and history of literature, Institute of Filology, Petro Mohyla Black Sea State University, Ukraine.

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції «Слов’янські студії», яка проходитиме у рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції  «Ольвійський форум-2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі». Конференція присвячена    проблемам функціонування та розвитку слов’янських мов і літератур у мультикультурному світовому контексті.

Основні завдання конференції  – обговорення актуальних питань слов’янознавства в теоретичному, історичному, культурологічному, компаративному та ін. аспектах; інтенсифікація слов’янознавчих філологічних досліджень за рахунок розширення співпраці з  науковими установами різних країн; зміцнення глибинних зв’язків між культурами різних слов’янських народів. 

Відкриття конференції, пленарне засідання, робота секцій   відбудуться 6 червня 2019 р. в Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 7-9 червня 2019 р. учасникам конференції пропонується продовжити наукові дискусії на чорноморському узбережжі (база відпочинку у с. Коблеве Миколаївської області).

Наукова проблематика конференції

Секція «Мовознавство»

1.       Типологія підходів до філософії слов’янських мов.

2.       Динамічні процеси в лексичних системах слов’янських мов.

3.       Фразеологія в слов’янському культурно-етнічному просторі.

4.       Теоретичні проблеми категорійної граматики слов’янських мов.

5.       Слов’янські мови та  релігійний дискурс.

6.       Слов’янські мови в історико-типологічному й контрастивному висвітленні.

7.       Сучасні теорії тексту в слов’янському мовознавстві.

8.       Слов’янський текст у сучасному медіапросторі: лінгвістичний аспект.

9.       Слов’янський текст у перекладах (лінгвістичний аспект).

Секція «Літературознавство»

1.          Історія і сучасність певної слов’янської літератури.

2.          Слов’янський текст в аспекті поетики.

3.          Слов’янський вірш.

4.          Слов'янські літератури у творчому взаємозв'язку (історія, теорія взаємодії).

5.          Слов'янські літератури у загальноєвропейському та світовому контекстах.

6.          Світові релігії і слов’янські літератури.

7.          Слов'янська міфологія і фольклор у світовому мистецькому дискурсі.

8.          Слов’янський текст у сучасному медіапросторі: літературознавчий аспект.

9.          Слов’янські літератури у системі мистецтв (інтермедіальний аспект).

10.      Слов’янський текст у перекладах (літературознавчий аспект).

Секція  «Національні дискурси і культурні коди Північного Причорномор’я»

1.          Мовна і мовленнєва картина Північного Причорномор’я: лінгво-семіотичний аспект.

2.     Регіональні та загальнонаціональні чинники літературного процесу в Північному Причорномор’ї.

3.      «Миколаївський текст»  і бібліотечне краєзнавство: актуальні питання та шляхи їх вирішення. 

Робочі мови конференції: слов’янські, англійська.

Форми участі: очна і заочна.

Проїзд, проживання – за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок (включає витрати на  програму, тези доповідей,  каву-брейк, обід) для учасників конференції з України  –  300 грн. (очна форма), 150 грн. (заочна форм).  Для іноземних учасників конференції – 12 євро (очна форма), 6 євро  (заочна форма).

За результатами конференції оргкомітет планує публікацію статей у фаховому виданні «Наукові праці». Вартість збірника – 550 грн. / 20 євро.

Заявки

на конференцію,  тези доповідей (1-3 сторінки) та фото грошових переказів за організаційний внесок  надсилати до 8 травня 2019 року на електронну адресу редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Статті приймаємо  на електронну адресу редакції до 30 червня 2019 року.   

Оплату можна здійснити шляхом перерахування коштів на карту АТ КБ «Приватбанк» із обов’язковим зазначенням прізвища платника й призначення коштів на такі рахунки:

·         4149 6293 8177 1344 (Даниленко Ірина Іванівна) – для учасників з України;

·         5168 7427 2655 9572 (DanylenkoIryna) – для іноземних учасників.

Для докторів наук публікація статті у фаховому виданні є безоплатною.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Більш докладну інформацію щодо конференції, оплати, проживання, публікації матеріалів можна отримати у технічного модератора конференції  за тел. (0512)76-92-80;  е-mail:(blackseanationaluniversity@gmail.com  (технічний модератор конференції – методист кафедри Бурмус Анжеліка Володимирівна). 

Інформацію можна  також отримати у наукового модератора  конференції  проф. Даниленко Ірини Іванівни; тел. (0512)76-92-59; +38096-222-75-79; danir2512@gmail.com).

 Публікація матеріалів

1.Тези доповідей будуть опубліковані у науковому збірнику до початку конференції.

2. Статті, підготовлені на основі доповідей, будуть опубліковані у фахових збірниках після закінчення конференції: «Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство» (наказом МОН України від 12.05.2015 року № 528 цей журнал включено до переліку наукових фахових видань з філологічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук), «Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство» (збірник затверджено як фаховий наказом МОН України від 12.05.2015 року № 528).  Журнал індексовано у таких наукометричних базах даних, як:«GoogleScholar», «Ulrichs Periodical Directory», «IndexCopernicus».

Вимоги до оформлення ТЕЗ І статеЙ

Тези і статті подаються в електронному вигляді, набраними в текстовому редакторі Microsoft Word із розширенням *.doc (назва файлу – транслітерація прізвища першого автора латиною). Шрифт Times New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см. Графіки та рисунки виконувати вбудованими засобами Word, посилання в тексті обов’язкові.

1.       Тези повинні мати такі структурні елементи: 

-        індекс УДК (вирівнювання по лівому краю);

-        прізвище та ініціали автора (авторів) (набране курсивом, вирівнювання по правому краю);

-        назва доповіді (великими літерами жирним шрифтом із вирівнюванням по центру);

2.       Стаття повинна мати такі структурні елементи:

-        індекс УДК (вирівнювання по лівому краю);

-        прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто, країна, електронна адреса (вирівнювання по правому краю);

-        назва статті (великими літерами жирним шрифтом із вирівнюванням по центру);

-        анотації українською, російською та англійською мовами. Анотації українською та російською мовою – 100150 слів (характеристика основної теми, проблеми, мета, узагальнені результати). Анотація англійською мовою – 200250 слів, подається одним абзацом, не копіює скорочену анотацію, подану українською мовою. Анотація надається згідно з вимогами SCOPUS’а як структурований реферат і повинна обов’язково містити такі елементи: предмет, тема, мета роботи, методологія, наукова новизна, галузь застосування результатів, висновки;

-        ключові слова українською, російською та англійською мовами (5–8 слів, відокремлюються одне від одного крапкою з комою);

-        основний текст статті;

-        література;

-        посилання подаються у квадратних дужках;

Наприкінці статті подається додаткова інформація англійською та російською мовами: прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), місце роботи, місто, країна; назва статті.

Для аспірантів і здобувачів обов’язковою є рецензія наукового керівника або доктора наук за фахом публікації (чи її відсканований варіант).

До друку приймаються відредаговані статті. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам конференції.

Просимо до 30 червня 2019 року надіслати файл зі статтею (Прізвище_стаття)  обсягом від 8 до 12 сторінок машинопису, фото квитанції про грошовий переказ  на адресу редколегії: blackseanationaluniversity@gmail.com (кафедра кафедри української філології, теорії та історії літератури).

Зичимо успіху і сподіваємось на плідну співпрацю!

                                                                                               Оргкомітет конференції.                                                                                            

ЗАЯВКА

учасника IІ Міжнародної конференції «Слов’янські студії»

(м. Миколаїв, 6-9 червня 2019 року)

 

Прізвище, ім’я по батькові (повністю)  
Установа (повна назва)  
Науковий ступінь, учене звання, посада  
Тема доповіді  
Публікація статті у фаховому виданні (плануєте чи ні)  
Назва секції, підсекції  
Поштова адреса  
Контактний телефон  
Електронна адреса (заповнити обов’язково)  
Резервування житла у Миколаєві  
Поїздка у Коблеве  
Форма участі в конференції (очна/заочна)  
Коло наукових зацікавлень  
ПІБ наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання і місце роботи (для аспірантів, здобувачів)  

 

                                                                                                       

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

30

25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)

У рамках відзначення 25-річчя Українського...

NEWSKIT_травня

25

Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві

Монографія докторки філологічних наук, член-кореспондента...