Українська
Дорогі друзі, запрошуємо Вас на виставку благодійного
Після важкої хвороби на 89-му році життя відійшла Валерія
26 жовтня 2023 р. перестало битися серце Миколи Матвійовича
12 жовтня 2023 року відійшов у засвіти багаторічний
  Інститут літератури  ім. Т.Г.Шевченка НАН України,
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
 • Відкриття виставки благодійного аукціону
  Відкриття
  Дорогі друзі,
 • Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській
  Вічна і світла
  Після важкої
 • Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі
  Вічна і світла
  26 жовтня 2023 р.
 • Вічна пам'ять Віктору Анастасійовичу Бурбелі
  Вічна пам'ять
  12 жовтня 2023 року
 • ІІІ КОШЕЛІВЕЦЬКІ ЧИТАННЯ
  ІІІ
    Інститут
 • Підсумки Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 155-літтю від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської
  Підсумки
  26 вересня
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 

Наші видання

cover1.jpg
Вівторок, 01 жовтня 2019 16:48

Україна у Світових війнах та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ ст.

 

Шановні колеги!

 Запрошуємо вас узяти участь у роботі

 Всеукраїнської науково-практичної конференції

 «Україна у Світових війнах та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ ст.»,

 що відбудеться

 20-21 листопада 2019 року

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ

1.      Історія бойових дій під час Першої та Другої світових воєн на теренах України. Українці в локальних конфліктах ХХ ст. Україна в боротьбі з російською агресією.

2.    Зображення війни в літературі та мистецтві. Термінологія військової галузі.

3.    Філософські аспекти війни.

4.     Політика та війна.

5.    Інформаційні засади війни. Мас-медіа про військові конфлікти. Пропаганда та контрпропаганда: мовний аспект.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти та всі зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, англійська та мови країн ЄС.

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Виступ із доповіддю (до 10 хв).

2. Заочна участь (із публікацією матеріалів).

 УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Учасники конференції (студенти, аспіранти) сплачують суму з розрахунку – 50 грн за один аркуш. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів, програми та сертифіката заочним учасникам конференції «Новою поштою» післяплатою.

Реквізити для оплати: картка «Приватбанку» 5168 7573 6676 1916, одержувач: Очкурова Наталія Олегівна. Під час оплати обов’язково зазначайте прізвище.

Для участі в конференції просимо надіслати до 01 листопада 2019 року на електронну адресу d_us@ukr.netтакий пакет документів:

1. Електронний варіант матеріалів. Файл  назвати за прізвищем першого автора та зберегти з розширенням rtf, наприклад: Petrenko.rtf.

2. Електронний варіант заявки на участь у конференції. Файл назвати за прізвищем автора матеріалів, яке слід набрати латинським шрифтом, наприклад, zayavka_Petrenko.rtf.

3. Відскановану копію про сплату організаційного внеску (після повідомлення про прийняття матеріалів до друку).

ЗАЯВКА

на участь у роботі

 Всеукраїнської науково-практичної конференції

 «Україна у Світових війнах та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ ст.»

 20-21 листопада 2019 року 

ПІБ автора (повністю)____________________

Місце роботи (навчання) __________________

Науковий ступінь та вчене звання___________

Посада_________________________________

Факультет, група (для студентів) ___________

Тема доповіді ___________________________

Адреса автора для поштових відправлень учаснику________________________________

Телефон ________________________________

Е-mail___________________________________

Координатори конференції:

Сергієва Алла Володимирівна

моб. тел. 0664459073

Заборовський Віталій Віталійович

моб. тел. 0688920424

Кобилко Наталія Андріївна

моб. тел. 0951573678

e-mail: d_us@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Запропоновані до публікації наукові матеріали повинні містити такі елементи:

·   постановка проблеми у загальному вигляді; мета роботи, актуальність;

·   аналіз останніх досліджень та публікацій;

·    виклад основного матеріалу дослідження з цитатами (за необхідністю);

·    висновки дослідження;

·    список використаних джерел.

Матеріали набирають у текстовому редакторі Word(файл повинен мати розширення .rtf).

Обсяг матеріалів – мінімум 2 сторінки.

Усі поля – 20 мм. Шрифт тексту: гарнітура – Times New Roman, розмір – 14.

Міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,25 см. Текст набирається без переносів.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати: перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до матеріалів, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13–15].

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

В. В. Заборовський, канд. іст. наук, доц. (ХНУВС, Харків)

Н. А. Кобилко, канд. філол. наук, ст. викл. (ХНУВС, Харків)

 

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

(14 жирний, великі літери)

Текст матеріалів доповіді (кегль 14)…………. Після тексту через рядок – Література (назва – 14 курсив, по центру); перелік використаних джерел (кегль 10) подається в алфавітному порядку згідно з чинним стандартом.

 УВАГА!

 Відповідальність за зміст, дотримання норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, посилань на джерела, імена та назви несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відмовити в друкуванні невідредагованих матеріалів, що не відповідають тематиці чи вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну.

 АДРЕСА: Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14  ХНУРЕ, корпус «і», 6 поверх, ауд. 602

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_листопада

09

Відкриття виставки благодійного аукціону "Маю честь!"

Дорогі друзі, запрошуємо Вас на...

NEWSKIT_листопада

08

Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській

Після важкої хвороби на 89-му...

NEWSKIT_жовтня

26

Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі

26 жовтня 2023 р. перестало...

NEWSKIT_жовтня

13

Вічна пам'ять Віктору Анастасійовичу Бурбелі

12 жовтня 2023 року відійшов...