Українська
Україна відзначила День Гідності та Свободи, на жаль, в
Дорогі друзі, запрошуємо Вас на виставку благодійного
Після важкої хвороби на 89-му році життя відійшла Валерія
26 жовтня 2023 р. перестало битися серце Миколи Матвійовича
12 жовтня 2023 року відійшов у засвіти багаторічний
  Інститут літератури  ім. Т.Г.Шевченка НАН України,
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
 • Міжнародний науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії»
  Міжнародний
  Україна відзначила
 • Відкриття виставки благодійного аукціону
  Відкриття
  Дорогі друзі,
 • Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській
  Вічна і світла
  Після важкої
 • Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі
  Вічна і світла
  26 жовтня 2023 р.
 • Вічна пам'ять Віктору Анастасійовичу Бурбелі
  Вічна пам'ять
  12 жовтня 2023 року
 • ІІІ КОШЕЛІВЕЦЬКІ ЧИТАННЯ
  ІІІ
    Інститут
 • Підсумки Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 155-літтю від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської
  Підсумки
  26 вересня
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg
Неділя, 31 січня 2021 11:54

Художній дискурс приватного / повсякденного у контексті глобалізації

Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

Mykolas Romeris University (Lithuania)

Мінський державний лінгвістичний університет (Мінськ, Республіка Білорусь)

UniwersytetwBiałymstoku (Республіка Польща)

Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко запрошує до участі у Міжнародній науковій конференції Художній дискурс приватного / повсякденного у контексті глобалізації

 

25 - 26 березня 2021 року

 

Одним з наслідків антропологічного повороту в гуманітаристиці стало те, що впродовж останніх десятиліть у фокусі уваги науковців перебувають дослідження різних аспектів повсякденності як важливої царини людського буття у світі. До розробки цієї проблематики долучилися філософи (особливо феноменологи), соціологи, психологи, історики, культурологи, літературознавці. Значний внесок до формулювання її теоретичних положень зробили, зокрема, Е.Гуссерль, А.Шутц, Ф.Бродель, М. де Серто, Б.Вальденфельс, А.Лефебр та ін. Коли йдеться про культурні та літературні образи щоденного життя, наголос робиться на поетиці повсякденного, якій присвячено вже чимало наукових розвідок, конференцій та симпозіумів. Узагальнюючи різноманітні підходи до  повсякдення як наукової проблеми, Б.Вальденфельс зазначає, що в будь-якому разі, «важливо те, що в цих працях суб’єктивне переживання чітко протиставляється об’єктивним структурам і процесам, типові практичні дії – інди­відуальним та колективним діянням, тривалі ритми – одноразовим епохальним подіям, рухомі форми раціональнос­ті – ідеальним конструкціям і точним методам». Нестримні глобалізаційні процеси нашого часу вносять істотні корективи у структури та практики повсякдення, що знаходить вираження в художньому дискурсі і потребує подальшого теоретичного осмислення.

 

Отже, пропонуємо для обговорення такі проблемні поля:

 

·        художній дискурс приватного/повсякденного у співвідношенні з іншими гуманітарними дискурсами на цю тему;

 

·        конституювання категорій повсякденності в конкретних культурно-історичних контекстах;

·        літературно-мистецькі проекції сучасного досвіду приватного/повсякденного у добу глобальних зрушень;

·         художні репрезентації протиставлення повсякденного та не-повсякденного як умови існування будь-якої культури;

·        матеріальне/побутове/профанне як антитеза (чи ні?) духовного/сакрального/Буття;

·        індивідуальні художні відповіді на загрози руйнування усталеного порядку речей;

·        національні виміри сфери повсякдення;

·        поетика повсякденного;

·        природні цикли versus повторювана одноманітність щоденної рутини;

·        повсякдення у перспективі жанрової системи; 

Матеріали конференції, рекомендовані до друку, будуть опубліковані в «Сучасних літературознавчих студіях» (Випуск 18).

 

Заявки для участі в конференції надсилати до 1 березня 2021 року

 

на адресу кафедри svitlit1@gmail.com

Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по батькові

(українською та англійською)

 

 

Вчений ступінь, звання

 

Посада

 

Місце роботи

 

Службова адреса/

Домашня адреса, номер відділення Нової Пошти

 

Телефон

 

Е-mail

 

Назва доповіді (українською та англійською):

Резюме/анотація доповіді (5001000 зн. без пробілів):

 

Потреба у запрошенні (потрібне підкреслити):

 

o   Прошу надіслати паперовий оригінал офіційного запрошення

o   Прошу надіслати електронний варіант (скан) офіційного запрошення

o   Офіційного запрошення не потребую

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_листопада

28

Міжнародний науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії»

Україна відзначила День Гідності та...

NEWSKIT_листопада

09

Відкриття виставки благодійного аукціону "Маю честь!"

Дорогі друзі, запрошуємо Вас на...

NEWSKIT_листопада

08

Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській

Після важкої хвороби на 89-му...

NEWSKIT_жовтня

26

Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі

26 жовтня 2023 р. перестало...