Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

movchan.jpg
П'ятниця, 22 квітня 2022 08:26

Сучасні моделі біографічних реконструкцій

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інститут біографічних досліджень

Сучасні моделі біографічних реконструкцій

Вісімнадцяті Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003)

Шановні колеги!

Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського запрошує до участі в роботі Вісімнадцятих Біографічних читань, які відбудуться 9 червня 2022 року о 10.00.
Читання присвячені розгляду різноманітних моделей біографічних реконструкцій, як уже представлених світовими та вітчизняними практиками, так і тих, що є потенційно можливими в сучасному соціокультурному просторі.
До участі в роботі Читань запрошуються вчені наукових установ, закладів вищої освіти та спеціалісти бібліотек, архівів, музеїв, видавництв.
Передбачається обговорення таких проблем:
 Зміст і форма в біографічних реконструкціях: пошук оптимальних алгоритмів дослідження, репрезентації, комунікації;
 Конфігурація біографічних репрезентацій: зміна пріоритетів на тлі соціокультурних перетворень світу;
 Сучасні моделі біографічних студій (біографія-реконструкція, біографія-інтерв’ю, біографія-фікшн, візуалізована біографія, колективна біографія тощо);
 Український мемуарій та епістолярій: перепрочитання крізь оптику поколіннєвих, часових і соціальних комунікацій;
 Новітні форми і методи розбудови електронних ресурсів біографічної інформації: світовий та вітчизняний досвід.
Читання проходитимуть у змішаному форматі. У разі продовження строків воєнного стану Читання відбудуться в режимі онлайн, про що учасників буде поінформовано додатково.
Участь у роботі Читань.
Для участі в Читаннях необхідно подати тези доповідей / повідомлень (вимоги щодо оформлення подано нижче).
Термін подання заявок для доповідей – до 25 травня 2022 р.,
рукописів тез – до 01 червня 2022 р.

Робочі мови: українська, польська, англійська.
Регламент виступів: доповіді – до 10 хв., повідомлення – до 5 хв.
Організаційний внесок не передбачено.

Контакти:
Учений секретар Інституту біографічних досліджень Плющик Оксана Валентинівна,
старший науковий співробітник НБУВ:
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел.: (096)499-20-79
До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися, і оформлені відповідно до вимог. Тези наукової доповіді: обсяг до 5 сторінок, анотація – 150 знаків, ключові слова – 5–8 слів, список використаних джерел – не більше 8 позицій. Заявка із повідомленням – у довільному форматі обсягом до 1 сторінки (без списку літератури).
Матеріали, які не відповідають вимогам і тематиці Читань, до розгляду не приймаються.
Матеріали отримані після закінчення встановленого терміну оргкомітетом не розглядаються. Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на Читання відповідно до оголошеної тематики та за якісними критеріями.
Автори зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня тексту доповідей, обґрунтованості висновків, достовірності результатів.
Відповідальність за зміст матеріалів тез доповідей несуть автори.
У разі відхилення надісланих матеріалів автору буде про це повідомлено вченим секретарем електронною поштою впродовж 5 робочих днів із дня отримання тез.
Матеріали мають бути ретельно підготовлені, вони не рецензуються, не повертаються, не підлягають додатковому редагуванню.

Оргкомітет

Вимоги до оформлення тез

1. Обсяг тез наукової доповіді – до 5 сторінок формату А4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор – Microsoft Word, версія – не нижче 6.0; всі береги – 20 мм; шрифт (гарнітура) – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний); сторінки – без нумерації; не використовувати примусові переноси та зайві пробіли.
2. Структура тез наукової доповіді та параметри форматування основних її складових.

вирівнювання – ліворуч, без абзацного відступу:

УДК: стиль шрифту – звичайний (Normal)
прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів), стиль шрифту – жирний;
ORCID;
науковий ступінь, учене звання;
посада;
місце роботи (повністю) (сектор, відділ, інститут);
установа;
місто, держава;
е-mail:

через один рядок

вирівнювання – по центру, без абзацного відступу:
НАЗВА ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ –
ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ,
стиль шрифту – жирний;

через один рядок

вирівнювання – по ширині, без абзацного відступу:

анотація (150 знаків);
ключові слова (5–8);
назва «Ключові слова» – курсивом;

через один рядок

основний текст тез наукової доповіді: стиль шрифту – звичайний (Normal); відступ 1-го рядка абзацу – 1,25 см;
текст тез повинен містити: постановку проблеми, виклад основних матеріалів дослідження, висновки; за потреби – список використаної літератури.

через один рядок

вирівнювання – ліворуч, без абзацного відступу:

Для зарубіжних баз даних англійською мовою:
УДК: стиль шрифту – звичайний (Normal), без абзацного відступу;
ім’я, прізвище автора, (співавторів) стиль шрифту – жирний;
ORCID;
науковий ступінь, учене звання;
посада;
місце роботи (повністю) (сектор, відділ, інститут);
установа (повністю);
місто, держава;
е-mail:

вирівнювання – по центру, без абзацного відступу:
НАЗВА ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ –
ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ,
стиль шрифту – жирний;

вирівнювання – ліворуч, без абзацного відступу:

анотація (150 знаків);

ключові слова 5–8; назва «Keywords» – курсивом.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ