Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 

Наші видання

cover1.jpg

Центр дослідження проблематики українського шістдесятництва у 2021 році

 

Шановні колеги, друзі, однодумці!

Перегортаємо останні листки календарів: рік 2021-й виявився не зовсім сприятливим для динамічної публічної роботи, однак досить насиченим і щедрим на добрі новини, події, онлайн-зустрічі на різних майданчиках, в т. ч. міжнародних. Ми вирішили озирнутися назад і пригадати зроблене за цей пандемічний період, відзвітувавши у такий спосіб перед нашими прихильниками (про ті події, які висвітлювалися на ФБ протягом цього часу, тут не згадуватимемо).

Головне, на чому хочеться наголосити: наш Центр, зокрема його промоутери, тримав у фокусі уваги популяризацію українського шістдесятництва за кордоном, вважаючи це одним із наших важливих завдань: це були переважно міжнародні наукові конференції (онлайн-майданчики) та публікації.

 

Закордонні конференції/симпозіуми (2020-2021):

Х Міжнародний симпозіум україністів  Середньої і Східної Європи: «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури, культури» (Оломоуц: Чехія. Університет ім. Палацкого; онлайн-конф. 5-6 листопада 2020). Доповідь Л. Тарнашинської: «Поетика Ліни Костенко: істина як тотожність національним константам» (подано тези).

Міжнародний  науковий симпозіум до 100-річчя Українського Вільного Університету «Академічна спадщина УВУ: постаті, ідеї, концепції» (12 листопада 2021). Доповідь Л. Тарнашинської: «Український Вільний Університет як цитадель свободи: постать І. Кошелівця в контексті українського шістдесятництва й дисидентського руху».

 

         «ROK 1991 I JEGO DZIEDZICTWO HISTORYCZNO-KULTUROWE  W KRAJACH POSTKOMUNISTYCZNEJ EUROPY. Konferencja z okazji 30-lecia rozpadu ZSRR (Wrocław, 1-2 grudnia 2021 roku). Доповідь Л. Тарнашинської «Ціна свободи: дискурс жертовності покоління українських шістдесятників» Подано тези доповіді: «The price of freedom: the discourse of the sacrifice of the generation of the Ukrainian sixties».

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia bycia i przetrwania w ego-dokumentach pisarzy, malarzy i filmowców ukraińskich (od czasów Orlika do współczesnych)”. Temat tegorocznej edycji: „Autorzy dzienników jako świadkowie epoki” (Pracownia Dziejów Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 20 grudnia 2021 r.). Доповідь Л. Тарнашинської "Ego-дискурс українського шістдесятництва як зріз епохи вивільненої свободи".

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Ukrainistów i Badaczy Słowiańszczyzny Wschodniej, 31 maja 2021 r. (Uniwersytet Warszawski, online) ― доповідь Т. Михайлової «Національна ідентичність у Совєцькому Союзі (на матеріалі поетичної збірки В. Стуса «Веселий цвинтар»)»

 

Наукова робота під час стажування:

Стажування Т. Михайлової у Білостоцькому університеті (Польща) і написання наукової роботи на тему «Література самвидаву 60―70-х років ХХ ст. як боротьба за національну ідентичність: досвід України та Польщі» під керівництвом д. філолог. н., професора Петра Стасевича (Стипендіальна програма Уряду Республіки Польща для молодих науковців, координованої Студіями Східної Європи Варшавського університету (2020―2021 рр.).

Публікації:

Ludmiła Tarnaszyńska. Wspólne tematy Iwana Koszeliwca i Józefa Łobodowskiego: od dysydenctwa do grupy nowojorskiej. In.: ŚWIAT NIE WYWALCZONY. SZKICE O UNIWERSACH JÓZEFA ŁOBODOWSKIEGO./ Redakcja naukowa: dr hab. Dorota Siwor/ Instytut Literatury: Кrakow, 2021. - S. 93-112.  Biblioteka Pana Cogito: pod. Redakcja J. M.Ruszara). ISBN 978-83-66359-55-0

https://sklep.instytutliteratury.eu/pl/p/Swiat-nie-wywalczony.-Szkice-o-uniwersach-Jozefa-Lobodowskiego/240 (1 др. арк.).

Tetiana Mychajłowa „Już zapomniano, czym jest życie i czym jest świat, czym jesteś ty”. Problem tożsamości narodowej w sowieckiej Ukrainie ― kilka uwag do tomiku Wasyla Stusa Wesołycmentarz // Władza sądzenia, 2021, nr 20, s. 75―95. https://wladzasadzenia.pl/nr/20-2021/?fbclid=IwAR1_5TguEefIiNUWNcdNHR18ly2xtkjcjQup_BOZLrSb_s3PZ6YOsBjsrjI

Tetiana Mychajłowa „Jestem zachwycony polskimi zwycięzcami ducha i żałuję, że nie jestem Polakiem”. Kwestia tożsamości narodowej w prozie obozowej Wasyla Stusa // Inny świat w literaturze narodów. Konteksty, życiorysy, interpretacje / red. J. Pyzia, J.M. Ruszar. – Kraków: Biblioteka Pana Cogito, Instytut Literatury, 2020. – Str. 205–222.

Також тривала робота над підготовкою збірника „DUSZA SZYBUJE W POŚWIACIE EPOK…” / «ДУША ЛЕТИТЬ У ПОСВІТІ ЕПОХ...». Tom jubileuszowy ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко, red. nauk. Agnieszka Matusiak i Ludmyła Tarnaszyńska. Współpraca Oxana Pachlovska, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2021, nr 10 (15 ark.wydaw.).

 

Можливо, комусь можуть прислужитися ще й такі публікації:

Л. Тарнашинська. «Йокнапатофа»  Валерія Шевчука та Володимира Дрозда як топос «втраченого раю»: моделювання «малої батьківщини» // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 17. Географія, переміщення та ідентичності у художньому дискурсі. – Збірник наук.праць./Гол редактор доктор філол.. наук, професор Н. Висоцька. К., 2020.  С. 75-82.

Л. Тарнашинська. «“Сто дзеркал спрямовано на мене”: Сковородинівська семантика дзеркала в поезії Василя Стуса»/Переяславські сковородинівські студії. Зб. наук. праць. Гол ред.: д. істор. наук, професор, академік АПН України В.П. Коцур. – Ніжин, 2021. С.158-170.

Л. Тарнашинська. Поет складної простоти //Животворне світло слова: збірник наукових студій пам’яті докторки філологічних наук Наталії Ростиславівни Мазепи / відп. ред.-упоряд. Н. М. Сквіра; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]; НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – С. 287-297 (0,6 др.арк.).

Л. Тарнашинська. Свято спілкування: Віра Вовк та українські шістдесятники. // «Крізь століття твій голос лунає: збірник матеріалів до ювілею Віри Вовк/Упор. Надія Гаврилюк. – Дрогобич: Коло, 2021. – С. 45-63.

Т. Михайлова Проза Василя Стуса та Франца Кафки: спроба компаративного прочитання // Дивослово. – 2020. – № 1 (754). – С. 40–48.

Т. Михайлова Василь Стус і Осип Мандельштам: на перетині поетичних світів  // Слово і час. – 2020. – 5 (713). – С. 21–35.

 

Сподіваємося, що наступний рік додасть нам усім наснаги й порадує новими добрими здобутками!

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

30

25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)

У рамках відзначення 25-річчя Українського...

NEWSKIT_травня

25

Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві

Монографія докторки філологічних наук, член-кореспондента...