Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

cover1.jpg

МАГІЯ У ФЕНТЕЗІ: ДЕФІНІЦІЇ, МАНІФЕСТАЦІЇ, ФУНКЦІЇ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Центр з дослідження літератури фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України запрошує Вас взяти участь у роботі семінару
Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі
МАГІЯ У ФЕНТЕЗІ: ДЕФІНІЦІЇ, МАНІФЕСТАЦІЇ, ФУНКЦІЇ

який відбудеться онлайн 04-05 січня 2022 року об 11.00

Теми для обговорення:
 Магія як форма діалогу людини зі світом в антропо- і неантропоцентричній перспективі.
 Зображення магії: стратегії, поетика, стилістика.
 Введення магічного як інструмент одивнення в літературі фентезі.
 Рецепція магічного: вторинна віра та призупинення невіри.
 Магія і наука в літературі: історичні та жанрові перетини і протистояння?
 Джерела магічної образності в літературі фентезі: колективне несвідоме, рудименти магічного мислення, езотеричні традиції тощо.
 Гендерні аспекти зображення магії у фентезі.
 Когнитівні, інтермедіальні та мутильмодальні виміри магічного дискурсу.

Заявки на участь в семінарі приймаються до 23 грудня 2021 року

Для заявки просимо заповнити форму

Робочі мови семінару українська та англійська РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: - доповідь до 25 хв. - виступ у дискусії до 5 хв.

Завантажити інформаційний лист

CALL FOR PAPERS

Centre for Fantasy Literature Studies

Taras Shevchenko Institute of Literature

National Academy of Sciences of Ukraine

invites you to take part in the workshop on

Theoretical aspects of fantasy studies.

MAGIC IN FANTASY LITERATURE DEFINITIONS, MANIFESTATIONS, FUNCTIONS

 HELD ONLINE ON

4 – 5 JANUARY, 2022, 11:00 (GMT+3)

Presentations may be in Ukrainian or English and touch upon:

 • Ø Magic as a dialogue of human beings with the world, both inside and outside of the anthropocentric model.
 • Ø Portraying magic: strategies, poetics, stylistics.
 • Ø Introducing magic as a defamiliarization tool in fantasy fiction.
 • Ø Perceiving magic: secondary belief and suspension of disbelief.
 • Ø Magic and science in fiction: historical and genre intersections / oppositions.
 • Ø Sources of magic imagery in fantasy fiction: the collective unconscious, mythopoeic thought, esoteric traditions, etc.
 • Ø Gender aspects of portraying magic in fantasy fiction.
 • Ø Cognitive, intermedial and multimodal dimensions of magic discourse.

Presentations should take up to 20 minutes, followed by a 5-minute discussion.

Submission deadline is 23 December, 2021

 Submission form:

https://forms.gle/23o52Wng1jF6ksSSA   

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ