Українська
Україна відзначила День Гідності та Свободи, на жаль, в
Дорогі друзі, запрошуємо Вас на виставку благодійного
Після важкої хвороби на 89-му році життя відійшла Валерія
26 жовтня 2023 р. перестало битися серце Миколи Матвійовича
12 жовтня 2023 року відійшов у засвіти багаторічний
  Інститут літератури  ім. Т.Г.Шевченка НАН України,
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
 • Міжнародний науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії»
  Міжнародний
  Україна відзначила
 • Відкриття виставки благодійного аукціону
  Відкриття
  Дорогі друзі,
 • Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській
  Вічна і світла
  Після важкої
 • Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі
  Вічна і світла
  26 жовтня 2023 р.
 • Вічна пам'ять Віктору Анастасійовичу Бурбелі
  Вічна пам'ять
  12 жовтня 2023 року
 • ІІІ КОШЕЛІВЕЦЬКІ ЧИТАННЯ
  ІІІ
    Інститут
 • Підсумки Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 155-літтю від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської
  Підсумки
  26 вересня
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 

Наші видання

amerykanci.jpg

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

Інститут літератури оголошує прийом на 2023 рік до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії та докторантури на здобуття ступеня доктора наук за науковою спеціальністю 035-Філологія.

Провадження освітньої діяльності в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (далі – Інститут літератури) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 26.05.2017 № 111-л).

Освітньо-наукову програму «Літературознавство» докторської школи PhD Інституту літератури акредитовано у 2022 році(Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми Літературознавство: 035 Філологія третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень освітньої програми. Сертифікат № 3068 від 29.03.2022; дійсний до 01.07.2027).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі Інституту літератури становить 4 роки, доктора наук у докторантурі – 2 роки.

Просимо абітурієнтів ознайомитися із «Правилами прийому до аспірантури та докторантури Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України на 2023 рік».

Документи приймає начальник відділу кадрів (к. 319) або учений секретар Інституту літератури (к. 317) з 3.07.2023 р. до 25.08.2023 р.:

- понеділок-четвер – з 11.00 год. до 16.00 год.;

- обідня перерва з 13.00 до 14.00.

На підставі листа Президії НАН України 10/98 від 21.07.23 прийом документів до аспірантури продовжено до 11 вересня 2023 року. 

Вступники до аспірантури проходять співбесіду з передбачуваним науковим керівником, що його попередньо призначає директор Інституту літератури. Науковий керівник надає до комісії підписаний ним висновок про результати співбесіди за встановленою формою (див.: Додаток 1 до «Правил прийому...»).

Вступний іспит з іноземної мови вступники до аспірантури Інституту літератури здають у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001) за розкладом, визначеним для наукових установ відповідним Розпорядженням Президії НАН України.

Інформація про строки, час і місце проведення вступних іспитів та про строки зарахування до аспірантури Інституту літератури доводиться до кожного зі вступників у індивідуальному порядку в письмовій формі (звичайною або електронною поштою).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

- заяву на ім’я директора Інституту літератури (див.: «Заява» – додаток до «Правил прийому...»);

- копію диплома магістра з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;

- особовий листок з обліку кадрів із фотографією (завірений на останньому місці роботи/навчання);

- медичну довідку форми 086/о;

- копію  сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче B2 (за наявності);

- ксерокопії публікацій за спеціальністю (за наявності);

- реферат за обраною спеціалізацією, у якому обґрунтовується вибір тематики майбутньої дисертації, підготовлений відповідно до вимог (див.: Додаток 2, Титульна сторінка – додатки до «Правил прийому...»);

- три фотокартки розміром 3х4 см;

- 2 конверти (з марками по Україні) зі зворотною адресою;

- копію паспорта (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»).

- копію військового квитка або приписного свідоцтва (для чоловіків).

Особи, які здобули вищу освіту за кордоном, до копії диплома обов’язково додають свідоцтво компетентного органу про визнання документа про вищу освіту відповідно до вимог «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України №504 від 05.05.2015.

Оригінали паспорта (документа, що заміняє паспорт), диплома про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови пред’являються вступниками особисто.

Подані вступниками міжнародні сертифікати з іноземної мови, що засвідчують рівень В2 або вищий, до початку вступних випробувань можуть направлятися для проведення експертизи на відповідні кафедри Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001).

Документи від претендентів для вступу до докторантури за державним замовленням приймаються до кінця квітня року вступу.

Екзаменаційну програму вступу до аспірантури розроблено за спеціалізаціями, за якими здійснюється викладання навчальних дисциплін в аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, зокрема:

українська література / «давня українська література»; українська література / «шевченкознавство»; українська література / «класична українська література»;

українська література / «українська література ХХ ст. та сучасний літературний процес»;

- теорія літератури;

літературне джерелознавство і текстологія;

порівняльне літературознавство.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_листопада

28

Міжнародний науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії»

Україна відзначила День Гідності та...

NEWSKIT_листопада

09

Відкриття виставки благодійного аукціону "Маю честь!"

Дорогі друзі, запрошуємо Вас на...

NEWSKIT_листопада

08

Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській

Після важкої хвороби на 89-му...

NEWSKIT_жовтня

26

Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі

26 жовтня 2023 р. перестало...