Українська
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

Бурлака Галина Миколаївна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник,завідувачка відділу рукописних фондів і текстології.

Наукові інтереси:

 • історія української літератури ХІХ — початку ХХ століть;
 • літературне джерелознавство і текстологія;
 • філологічна та епістолярна спадщина  М. Грушевського.

Вибрані праці:

Монографія:

Літературна спадщина Маркіяна Шашкевича. Проблеми текстології. —  К., 1988. — 113 с.

Статті:

 1. Роль діалога у творенні характеру (до вивчення „Лісової пісні” Лесі Українки) // Українська мова і література в школі. — 1982. —   № 2. —  С. 29—35.
 2. М. Возняк — дослідник і видавець творів М. Шашкевича // Радянське літературознавство. −1984. — № 4. —  С. 52—56.
 3. З історії публікації поетичних творів М. Шашкевича // Літературознавчі обрії: Збірник. —  К., 1984. —  С. 116—127.
 4. Ще раз про текст „Русалки Дністрової” / Питання текстології: Збірник. —  К., 1989. —  С. 19—28. 
  Адресат — Олександр Олесь (проблеми творчих взаємин  О. Олеся з М. Грушевським) // Пам’ять століть. — 1996. — № 2. —  С. 88—92.
 5. Ранні літературні твори Михайла Грушевського: становлення особистості // Матеріали 1 Конгресу українських істориків. —  Т. 3. — Чернівці, 2001. —  С. 190—195.
 6. Тарас Шевченко у літературній спадщині Михайла Грушевського // Матеріали 34-ї наукової шевченківської конференції. — Книга 2. — Черкаси, 2003. —  С. 46—52.
 7. Основні проблеми сучасної української текстології // Матеріали V Міжнародного Конгресу україністів. —  Т. 1. — Чернівці, 2003. —  С. 69—71.
 8. Текстологічні аспекти ранньої поезії Михайла Грушевського: композиція, датування, авторство / Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. — Том 1. —  К., 2004. —  С. 161—173.
  Олександр Кониський: нові грані постаті (на матеріалі листування з М. Грушевським) // Український історик. — 2004—2005. — № 3—4/1 (163—165). —  С. 60—68.
 9. Ще одне джерело до вивчення теми „Михайло Грушевський і релігія” // Біблія і культура: Збірник наукових статей / — Вип. 7. — Чернівці, 2005. —  С. 80—87.
 10. До історії створення „Українсько-руської видавничої спілки” // Записки НТШ. — Том СCL — Львів, 2005. —  С. 761—769.
 11. Помилковий адресат одного листа Івана Франка… // Там само. —  С. 776—779.
 12. Вибачте , шановний Агатангеле Юхимовичу! // Слово і Час. — 2006. — №. — С.86—89.  — Рец.на кн.: Епістолярна спадщина Агатангела Кримського. Т.1.  — К., 2006. — 500 с.
 13. Літературна творчість Івана Франка в оцінці Михайла Грушевського // Вісник: (Літературозанавчі студії) / Київ.міжнарод.ун-т. — 2006. — Вип. 8. — С. 32—43.
 14. Михайло Грушевський — літературний критик // Український історик. — 2006—2007.  — № 4 /1—2.  — С. 285—300.
 15. Дійові особи: Німфа, Пасічник, Ратай, Хлопець, Перебендя та інші. Нотатки публікатора // Слово і час. — 2007. — № 4. — С. 70—76.
 16. Літературно-критична спадщина Михайла Грушевського: джерелознавчі знахідки // Слово і час. — 2008. — № 6. — С. 77—82.
 17. І.С.Нечуй-Левицький і М.Грушевський: літературні взаємини // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість: Збірник праць Всеукраїнської наукової конференції до 170-річчя з дня нар. І.С.Нечуя-Левицького. — Черкаси, 2008. — С. 252—259.
 18. Літературна творчість Михайла Грушевського // Дивослово. — 2009. — № 1. — С. 48—54.
 19. Іван Франко і Михайло Грушевський: спроба об’єктивної характеристики // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. – Том V. – К., 2010. – С. 27–66. ( У співавторстві з І.Гиричем).
 20. Історична тематика у літературній творчості М. Грушевського // Дивослово. – 2012. – № 1. – С. 51–54.
 21. Тарас Шевченко у публіцистиці Михайла Грушевського. ― ЗНТШ. Л., 2012. Том CCLXIII. C. 530–535.
 22. Лектура Михайла Грушевського доуніверситетських часів. ― Український археографічний щорічник. К., 2013. Вип. 18. С. 296-310.
 23. «Подорож на Ай-Петрі»: у пошуках автора. ― Слово і час. 2014. № 1. С. 80–89.
 24. Матеріали української діаспори у фондах відділу рукописів Інституту літератури. ― Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Історичні науки»: Зб.наук. праць. Вип. 23. Острог, 2015. С. 239–243.
 25. Fiction чи non-fiction? Історичні сюжети у літературній спадщині М. Грушевського. ― Слово і час. 2016. № 11. С. 57–64.
 26. Грушевський Михайло Сергійович. ‒ Франківська енциклопедія. Львів: Світ, 2016. Т. 1. С. 481–494.
 27. Щоденник М.Грушевського університетських часів (1888-1894) як джерело інформації про його літературну творчість. ― Записки НТШ: Праці Історично-філософської секції. Львів, 2017 . Том ССLXX. С. 73–81.
 28. Дарчі написи на книжках бібліотеки Івана Франка. ― Альманах бібліофілів. Дрогобич: Коло, 2017. Кн. 2. С. 13–21.
 29. Збірка В. Стуса «Час творчості»: погляд текстолога через роки. ― Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. К.: Вид-во «К. І. С.», 2019. Т. ХІІІ/ХIV. C. 94–106.
 30. Тематична палітра прозових творів Михайла Грушевського. ― Михайло Грушевський: студії та джерела. К., 2019. Кн. 2. С. 96–120.
 31. Грушевські у бібліотеці Франка. ― Михайло Грушевський: студії та джерела. К., 2021. Кн. 4. С. 449–454.

Науково-критичні видання, у яких передмови, підготовка текстів, упорядкування, коментарі Галини Бурлаки:

 1. З. Тулуб. В степу безкраїм, за Уралом. —  К., Дніпро, 1992. — 572 с.
 2. В. Стус. Твори. — Том 2. — Львів, 1995 (Збірка „Час творчості”. —  С. 12—190, 338—377; 389—406).
 3. Листування Михайла Грушевського / Том 1 серії „Епістолярні джерела грушевськознавства”. — Київ — Нью-Йорк — Париж — Львів — Торонто, 1997. — 400 с.
 4. Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. — Київ — Нью-Йорк, 2000. — (Поетичні твори. —  С. 21—33; 35—115; 339—375).
 5. Листування Михайла Грушевського / Том 2 серії „Епістолярні джерела грушевськознавства”. — Київ — Нью-Йорк та ін., 2001. (Листи Володимира Дорошенка до Михайла Грушевського. —  С. 223—269; 377—388).
 6. Листування Михайла Грушевського / Том 3 серії „Епістолярні джерела грушевськознавства”. — Київ — Нью-Йорк та ін., 2006. — 718 с. (Всі листи, крім добірки О. Олеся, які підготувала та прокоментувала Наталка Лисенко).
 7. Грушевський М. Твори: в 50 т. — Том 11: Літературно-критичні праці (1883—1931), „По світу” / Підготовка текстів, упорядкування, коментар, укладання покажчиків, передмова „Ще одна грань таланту: Михайло Грушевський — літературний критик” — Л., 2008. — 750 с.
 8. Грушевський М. Твори: в 50 т. — Том 12: Поезія (1882–1903). Проза, драматичні твори, переклади (1883–1886) / Підгот. тексту, упорядкування, коментар, уклад. покажчиків, передмова «Письменницька спадщина Михайла Грушевського» — Л., 2011. — 520 с.
 9. Грушевський М. Твори: в 50 т. — Том 13: Проза, драматичні твори, переклади (1887-1924) / Підгот. тексту, упорядкування, коментар, уклад. покажчиків Г. Бурлаки — Л.: Світ, 2012. - 591 с.

Видання під загальною редакцією Г. Бурлаки:

Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури. —  К., 1999. — 864 с.

Науковий (з 2020 р. – головний) редактор щорічника «Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія» ― томи ІІІ – 2007 р., IV – 2009 р., V – 2010 р., VI ‒ 2011 p., VII – 2012 p., VIII ― 2013 p., X – 2015 p., XI/XII ― 2017 p., XIII/XIV ‒ 2019 p., XV ― 2010 p.

Валентина Єрмак. Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника. К.: Наук. думка, 2016. – 150 с.
Мирослав Мороз. Літопис життя і творчості Івана Франка: у 3 т. / Упоряд. Д. Гонтарева; автори передмов М. Жулинський, М. Шалата. Т. 1: 1856–1886. Львів: АРТОС, 2016. – 572 с.
Олександр Барвінський. Спомини з мого життя. – Том 4, частина 6. – Упорядник Альбіна Шацька. К.: ПЦ «Фоліант», 2018. – 1005 с.
Олександр Барвінський. Спомини з мого життя. – Том 3, частина 5. – Упорядник Альбіна Шацька. Нью-Йорк; Київ; Острог; Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2019. - 727 с.

Нагороди:

Премія ім. Григорія Костюка

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

23

Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»

Другий рік поспіль Інститут літератури...

NEWSKIT_квітня

29

Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»

17 квітня відбувся семінар «Ренесанс...

NEWSKIT_березня

20

Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції

26 лютого докторантка Інституту літератури...