Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg

Гальченко Сергій Анастасійович

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу рукописних фондів і текстології; заслужений працівник культури України (2001), лауреат Державної премії України в галузі освіти (2017), а також літературно-мистецьких премій М. Сковороди, В. Винниченка, В. Сосюри, О. Пчілки, М. Гоголя, І. Франка, Г. Костюка.

Наукові інтереси:

 • історія української літератури ХІХ – ХХ століть;
 • літературне джерелознавство і текстологія;

Вибрані праці:

Монографія:

Гальченко С. А. Текстологія поетичних творів П. Г. Тичини. –  К., 1990.

2018

Вишня О. Зенітка / Остап Вишня ; передм. і підгот. текстів С.А. Гальченка ; підгот. рукопису до друку В. Пегової ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2018. – 288 с. – 17,82 др. арк. – (Сучасна б-ка українського воїна). ISBN 978-966-136-610-6. 

Володимир Сосюра / Передм., упорядкув. текстів та прим. Сергія Гальченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2018. – 411 с. : іл. – 21,84 др. арк. – (Митці на прицілі). ISBN 978-966-03-8168-10-6.

Григорій Косинка / Передм., упорядкув. текстів та прим. Сергія Гальченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2018. – 508 с. : іл. – 26,88 др. арк. – (Митці на прицілі). ISBN 978-966-03-8195-7.

Михайло Драй-Хмара / Передм., упорядкув. текстів та прим. Сергія Гальченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2018. – 500 с. : іл. – 26,46 др. арк. – (Митці на прицілі). ISBN 978-966-03-8308-1.

Остап Вишня / Передм., упорядкув. текстів та прим. Сергія Гальченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2018. – 476 с. : іл. – 26,46 др. арк. – (Митці на прицілі). ISBN 978-966-03-8169-8.

Руданський С. Співомовки / Степан Руданський ; передм. і підгот. текстів С.А. Гальченка ; підгот. рукопису до друку В. Пегової ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2018. – 208 с. – 17,82 др. арк. – (Сучасна б-ка українського воїна). ISBN 978-966-136-609-0.

СМІХ усе перемагає : збірка перлин народного гумору, усмішок і байок Павла Глазового / Передм. і підгот. текстів С.А. Гальченка ; підгот. рукопису до друку В. Пегової ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2018. – 304 с. – 17,82 др. арк. – (Сучасна б-ка українського воїна). ISBN 978-966-136-611-3.

Сосюра В. Всім серцем любіть Україну свою… / Володимир Сосюра ; передм., підгот. текстів і прим. С.А. Гальченка ; підгот. рукопису до друку В. Пегової ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2018. – 176 с. – 11,72 др. арк. – (Сучасна б-ка українського воїна). ISBN 978-966-136-608-3.

Шевченко Т. Свою Україну любіть… / Тарас Шевченко ; передм., підгот. текстів і прим. С.А. Гальченка ; підгот. рукопису до друку В. Пегової ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2018. – 288 с. – 17,82 др. арк. – (Сучасна б-ка українського воїна). ISBN 978-966-388-505-6.

2019

Косинка Г. Повна збірка творів. Документи. Спогади / Передмова, упорядкування та примітки С. А. Гальченка. – К.: «Саміт-книга». – 744 с.

2020

Шевченко Т. Другий «Кобзар». Поезії 1843-1847. – Кам’янське: Видавничий дім «Андрій», К.: Видавничий дім «Зелений пес», 2020. – 584 с. (кодифікація авторського тексту – 2,8 др. арк.).

Остап Вишня. Невеселе життя: документальна біохроніка / упорядкув., вступ. ст. та прим. С.А.Гальченка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків: Фоліо, 2020. – 784 с. – 63,21 др. арк. — (Великий науковий проект)

Шевченко Тарас. Другий «Кобзар»: поезії 1843–1847. – Вид. 3-є, доп., з факсим. відтворенням автографів поезій, їх паралел. розшифровкою та текстом сучас. літ. мовою / авт. проекту, передм., прим. та упоряд. текстів Сергія Гальченко ; ст. докт. філол. н. Павла Гриценка ; розшифр. факсим. відтворення текстів рукописів Наталки Лисенко; НАН України, Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка, Ін-т української мови. – Кам’янське: ВД «Андрій»; Київ: ВД «Зелений пес», 2020. – 584 с. – 24,3 др. арк.

Івченко Михайло. Шуми весняні / упорядкування, передмова і примітки С.А.Гальченка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. — Харків: Фоліо, 2020. — 380 с. — 20,16 др. арк. — (Бібліотека української літератури).

Івченко Михайло. Землі дзвонять / підготовка тексту і примітки С.А.Гальченка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. — Харків: Фоліо, 2020. — 443 с. — 23,52 др. арк. — (Бібліотека української літератури).

Івченко Михайло. Робітні сили / підготовка тексту і примітки С.А.Гальченка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. — Харків: Фоліо, 2020. — 252 с. — 13,44 др. арк. — (Бібліотека української літератури).

Винниченко Володимир. Щось більше за нас: Мала проза. 1909–1929 / упоряд., передмова і прим. С.А.Гальченка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. — Харків: Фоліо, 2020. — 620 с. — 32,76 др. арк. — (Бібліотека української літератури).

Вишня Остап.Театр – це велике знаряддя / упорядкування текстів та передмова С.А.Гальченка. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. — Київ: Саміт-книга, 2020. — 448 с. — 26,04 др. арк.

2021

Кримський А. Ю. Андрій Лаговський. Роман / Упорядкування текстів, післяслово, коментарі та примітки С. А. Гальченка. Вступне слово О. В. Ткаченка. Передмова Т. І. Гундорової. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків: Фоліо, 2021. – 512 с. – (Зібрання творів).

Кримський А. Ю., Франко І. Я.Агатангел Кримський – Іван Франко. Епістолярні діалоги (1890–1904) / Упорядкування текстів, вступна стаття, коментарі С. А. Гальченка та Н. І. Лисенко. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків: Фоліо, 2021. – 478 с. – (Зібрання творів).

Остап Вишня. Вишневі усмішки бердянські / Передмова, упорядкування текстів С. А. Гальченка та Є. С. Денисова. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Музей історії Бердянського морського торгового порту. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. – 136 с.

Тичина П. Г. За всіх скажу, за всіх переболію… Вибрана поезія. Проза / Підготовка текстів, передмова, коментарі та примітки С. А. Гальченка. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ: Видавництво ТОВ «ОСНОВА-ПРИНТ ПЛЮС», 2021. – 764 с. Видання присвячене 30-й річниці Незалежності України, здійснене за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України та Українського інституту книги.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ