Українська
Україна відзначила День Гідності та Свободи, на жаль, в
Дорогі друзі, запрошуємо Вас на виставку благодійного
Після важкої хвороби на 89-му році життя відійшла Валерія
26 жовтня 2023 р. перестало битися серце Миколи Матвійовича
12 жовтня 2023 року відійшов у засвіти багаторічний
  Інститут літератури  ім. Т.Г.Шевченка НАН України,
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
 • Міжнародний науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії»
  Міжнародний
  Україна відзначила
 • Відкриття виставки благодійного аукціону
  Відкриття
  Дорогі друзі,
 • Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській
  Вічна і світла
  Після важкої
 • Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі
  Вічна і світла
  26 жовтня 2023 р.
 • Вічна пам'ять Віктору Анастасійовичу Бурбелі
  Вічна пам'ять
  12 жовтня 2023 року
 • ІІІ КОШЕЛІВЕЦЬКІ ЧИТАННЯ
  ІІІ
    Інститут
 • Підсумки Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 155-літтю від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської
  Підсумки
  26 вересня
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 

Наші видання

amerykanci.jpg

Боронь Олександр Вікторович

Доктор філологічних наук, завідувач відділу шевченкознавства.

Вибрані праці:

Окремі видання:

1. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка. – К.: Агентство «Україна», 2005. –149 с.

2. Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: Рецепція та інтертекстуальні зв'язки. – К.: Критика, 2014. – 160 с. (2-ге стереотипне видання – 2015).

3. Поет і його проза: генеза, семантика і рецепція Шевченкової творчости.[Зб. ст.]. – К.: Критика, 2015. – 344 с.

4. Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей.[Монографія]. – К.: Критика, 2017. – 496 с.

Упорядкування:

1. Федір Ващук. Шевченкознавчі праці. – К.: Агентство «Україна», 2011. – 304 с.

2. Тарас Шевченко в критиці. – К.: Критика, 2013–2016. – Т. І. Прижиттєва критика (1839–1861). – LX, 804 с. Т. ІІ. Посмертна критика (1861).– L, 806 с. (співупорядник, співавтор приміток і покажчиків).

Статті:

1.       «Розлючені вали... уповні бачив я...» Юрій Липа та Артюр Рембо: спроба зіставлення // Українська мова та література. –  2001. – № 2 (січень). – С.11–12.

2.       Нова книжка Григорія Грабовича: за і проти // Українська мова та література. – 2001. – №13 (квітень). – С. 5 [рец. на вид.: Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо. – К.: Критика, 2000].

3.       Простір як філософська категорія у поемі «Сон» («У всякого своя доля...») Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – Вип. 3. – С.99–106.

4.       Простір як філософський концепт поезії «За байраком байрак...» Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – Вип.4. – С.27–44.

5.       «...Де є культ, там немає мистецтва» // Українська мова та література. – 2002. – № 9 (березень). – С.1-3. [Про Михайля Семенка і Тараса Шевченка].

6.       Могила як домінанта Шевченкового простору // Збірник праць Тридцять четвертої наукової шевченківської конференції: У 2 кн. – Кн. 1. – Черкаси: Брама, 2002. – С.124–132.

7.       «Філологічна» проза Степана Процюка // Слово і час. – 2002. – № 5. – С. 59–61.

8.       Феномен позитиву просторового образу – символ могили у поезії Шевченка // Інтеграція позитиву в творчості Шевченка (аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю) / Колективна монографія. – К.: Альтерпрес, 2002. – 232 с. – С.63–81.

9.       Ступінь оригінальності пошевченківських поетів // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – Вип.5. – С.154–159.

10.  Лупа Грабуздов – літературна містифікація Георгія Нарбута та його друзів // Українська мова та література. – 2003. – № 11 (березень). – С.3–6.

11.  Роман Ю.Яновського «Майстер корабля» – літературна містифікація? (про деякі терміни і метафори в літературознавстві) // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – Вип.4. – С.25–28.

12.  Недруковані дописи Юрія Липи // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – Вип. 5. – С.23–27.

13.  Простір художнього твору як теоретико-літературна проблема // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – Вип.7. – С.42–45.

14.  Імпліцитний читач Шевченка: логіка простору // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – Вип. 6. – С.59–63.

15.  «От мені приснилось...» Просторова поетика сну у творчості Тараса Шевченка // Українська мова та література. – 2004. – № 9 (березень). – С.14–17.

16.  Місце фольклорної традиції у творенні простору в поезії Шевченка // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – Вип.10. – С.51–55.

17.  Інфернальний простір Петербурга в поезії Шевченка // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка.  – К., 2004. – Вип. 11. – С.92–96.

18.  Локус Дому (хати) у просторовому космосі Т.Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2004. – Вип. 15. – С. 6–9.

19.  Концепція простору поезії Шевченка // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка.  – К., 2005. – Вип. 12. – С.106–110.

20.  Літопис Шевченкового життя // Слово і Час. – 2005. – № 10. – С. 72–74 [Рец. на кн.: Жур П.В. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / Вст. стаття М. М. Павлюка. – К., 2003].

21.  Інтерпретація рецепції у світлі сучасних літературознавчих проблем // Слово і Час. – 2005. – № 11. – С. 89–92 [Рец. на кн.: Вільна Я.В. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості Г.Квітки-Основ’яненка. Монографія. – К., 2005].

22.  Шевченкова рецепція художнього досвіду Квітки-Основ’яненка у поемі «Катерина» // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – Вип. 14. – С.69–73.

23.  Генетичний зв’язок чи типологічна подібність? (Комедії Гоголя «Ревізор» і Квітки-Основ’яненка «Приезжий из столицы») // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2006. – Вип. 11. – С. 155–161.

24.  Поетика «снів» у творчості Шевченка // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи: Зб. праць Всеукр. 36-ої наук. шевченківської конф. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – С. 273–280.

25.  Образ саду у творчості Тараса Шевченка: генеза та семантика // Слово і Час. – 2008. – № 5. – С. 57–63.

26.  Мотив шляху // Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 149–161.

27.  У безодні душі (Нотатки про роман Олега Сича «Uroboros») // Слово і Час. – 2008. – № 12. – С. 73–75.

28.  Інтертекстуальна гра з Шевченком братів Капранових // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2008. – Вип. 1. – С. 98–99.

29.  Теорія літератури в системі літературознавчих дисциплін // Філологічні семінари. Теорія літератури у вищій школі / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – Вип. 11. – С. 164–169.

30.  Повість Михайла Рубашова «Багряні тіні» в інтер’єрі радянської шевченкіани // «Творча особистість Т. Г. Шевченка і проблема збереження самобутності національних культур в умовах глобалізації»: Матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції, 21–23 травня 2008 року. – Сімферополь, 2008. – C. 163–172.

31.  Борис Навроцький в історії шевченкознавства // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2009. – Вип. 2. – С. 138–146.

32.  Методологічні засади та нагальні завдання літературно-критичної практики // Філологічні семінари: Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – Вип. 12: Літературна критика і критерії художності. – С. 53–58.

33.  Іван Фізер як шевченкознавець // Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції, Черкаси, 22-24 квітня 2009 р. – Черкаси: Видавництво Чабаненко Ю.А., 2009. – С. 189–195.

34.  Шевченкознавчий доробок Фелікса Якубовського // «Український психотип у творчості Т.Г. Шевченка»: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, 13–15 травня 2009 року. – Сімферополь: «Ната», 2009. – С. 137–146.

35.  Шевченкознавчі інтерпретації Юрія Барабаша // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – Вип. 12. – С. 9-–14.

36.  Поетика повісті Тараса Шевченка «Музыкант» // Слово і Час. – 2010. – № 3. – С. 30–39.

37.  Тарас Шевченко під судом драматурга // Слово і Час. – 2010. – № 10. – С. 113–114 [відгук на: Росовецький С. К. Шевченко під судом // «Коронація слова». Збірка п’єс лауреатів конкурсу 2006 та 2007 років. – К., 2008].

38.  Шевченкознавча діяльність Данила Ткаченка (Д. Пісочинця) // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 101–105.

39.  Конкорданція повного зібрання творів Григорія Сковороди // Слово і Час. – 2011. – № 2. – С. 113114 [Рец. на ел. ресурс: Online Concordance to the Complete Works of Hryhorii Skovoroda // www.arts.ualberta.ca/~ukr/skovoroda/NEW].

40.  Чарлз Діккенс у лектурі та творчій практиці Тараса Шевченка: контактні зв’язки і типологічні збіги // Бібліотечка «Дивослова». – 2011. – № 3. – С. 4250.

41.  Шевченкознавчі праці Федора Ващука // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – Вип. 13. – С.152157.

42.  Творчість О. Бестужева-Марлінського в системі інтертекстуальних зв’язків повісті Т. Шевченка «Музыкант» // Літературознавчі студії / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 3842.

43.  Творчість Г. Квітки-Основ’яненка як претекст Шевченкових повістей // Слово і Час. – 2011. – № 5. – С. 5564.

44.  Російська критика 1840-х років про поему Шевченка «Тризна» // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – Вип. 14. – С. 264271.

45.  «Векфілдський священик» Олівера Голдсміта в інтертексті Шевченкової повісті «Художник» // Збірник  праць Міжнародної (38-ї) наукової  шевченківської  конференції. – Черкаси: Видавець Чабаненко  Ю. А., 2011. – С. 434–441.

46.  Фольклористичне шевченкознавство з нової перспективи // Слово і Час. – 2011. – № 11. – С. 121124 [Рец. на кн.: Росовецький С. К. Тарас Шевченко і фольклор: Монографія. – К.: Київський університет, 2011].

47.  Мотив мандрівки в повісті Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2011. – Вип. 4. – С. 9095.

48.  Історичний  простір у  поемі  Шевченка «Гайдамаки». Уривок // Тарас  Шевченко. Текст  і контекст. Гайдамаки / Автор проекту  і  упорядник В. Пахаренко, укладач Ю. Гончар. – Черкаси: Брама-Україна, 2011. С.191193.

49.  Індивідуально-стилістичні особливості перекладу П. Куліша трагедії Шекспіра «Отелло» // Шекспірівський дискурc. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2. – C. 5666.

50.  Чарлз Діккенс в епістолярії та прозі Пантелеймона Куліша 1840-х – першої половини 1850-х рр. // Слово і Час. – 2012. – № 2. – С. 8488.

51.  Поетика повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» (текст, контекст, інтертекст) // Слово і Час. – 2012. – № 3. – С. 5969.

52.  Повість «Несчастный»: сюжет, жанр, система образів // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 1115.

53.  Інтертекст Євгена Гребінки в повістях Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 7280.

54.  Повісті Тараса Шевченка і романістика Вальтера Скотта: контактні зв’язки й типологічні паралелі // Слово і Час. – 2012. – № 5. – С. 2029.

55.  Жорж-сандівська ремінісценція у повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» // Мовні і концептуальні картини світу. – 2012. – Вип. 38. – С. 8488.

56.  У поезії Тараса Шевченка справді важлива кожна літера [лист до редакції] // Слово і Час. – 2012. – № 7. – С. 125.

57.  Художня своєрідність прози Шевченка  (спроба узагальнення) // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 97107.

58.  Гоголівський інтертекст у повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» // Тарас Шевченко  і сьогодення. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Сімферополь, 2012. – С. 712.

59.  Поема Тараса Шевченка «Гамалія» в оцінці російської критики (1844 рік) // Тарас Шевченко і сьогодення. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2012. – С. 5862.

60.  Типологія образу могили у творчості Тараса Шевченка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Л., 2012. – Т. 263. – С. 308314.

61.  Шевченківська енциклопедія: В 6 т.– К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – Т. 1.

Ю. Барабаш. С. 326327; П. Богацький. С. 460; Д. Бузько. С. 525; Г. Булах. С. 530; П. Бутков. С. 542543; Б. Варнеке. С. 579580; Ф. Ващук (у співавт.). С. 593; П. Волинський (у співавт.). С. 701702.

62.  Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – Т. 2.

М. Гнатюк. С. 91; М. Голубець. С. 118119; Л. Горлач. С. 141; М. Ґресько. С. 250; І. Делянов. С. 297-298; С. Дмуховський. С. 370; Д. Дорошенко (у співавт.). С. 409410; П. Дорошко. С. 413; М. Драй-Хмара. С. 420; В. Дудко. С. 434; Г. Житецький. С. 614; «Життя й революція». С. 617-618; «За сто літ». С. 647648; Л. Задорожна. С. 666; «Записки Історично-філологічного відділу ВУАН». С. 684; М. Зеров. С. 726727.

63.  Повість Тараса Шевченка «Варнак» і роман Вальтера Скотта «Роб Рой»: спільне і відмінне // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – Вип. 16. – С. 167170.

64.  Композиція повістей Тараса Шевченка // Слово і Час. – 2013. – № 3. – С. 2533.

65.  Тарас Шевченко і Ежен Сю (про одне інтертекстуальне відсилання у повісті «Несчастный») // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 6672.

66.  Альбом офортів Т. Шевченка «Мальовнича Україна» у відгуках російської преси 1844 року // Слово і Час. – 2013. – № 6. – С. 1927.

67.  Інтертекстуальні зв’язки повісті Тараса Шевченка «Наймичка» // ІІ Международные шевченковские чтения, посвященные 20-летию со дня создания НИИ «Институт Тараса Шевченко» в рамках VI «Большаковских чтений»: Сборник материалов. – Оренбург, Уфа: ИЦ Уфимского филиала МГГУ им. М. А. Шолохова, 2013. – С. 6573.

68.  Коментоване факсимільне видання «Гайдамаків» Т. Шевченка і монографічне прочитання поеми // Слово і Час. – 2013. – № 12. – С. 109113 [Рец. на вид.: «Гайдамаки»: Факсимільне видання. Історія книжки. Інтерпретація (У трьох книгах)].

69.  Структура та семантика словообразу хати в поезії Тараса Шевченка // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 6574.

70.  Шевченківська енциклопедія: В 6 т.– К.:НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013.– Т. 3.

П.В.Іванишин, О.-С.Р.Ільницький, Д.М.Іофанов, Д.В. і В.В. Капранови, І.В.Качуровський, О.Д.Кетков, «Київська старовина», Ю.С.Кобилецький, Г.А.Коваленко, О.С.Коваленко, Ш.-П.Кок, В.Р.Коломієць, Т.П.Коломієць, М.С.Коломійченко, М.П.Комишанченко, Композиція прози Шевченка, П.П.Кононенко, І.С.Копач, Д.М.Косарик, Г.Ф.Костельник, А.І.Костенко, Б.М.Кравців, Є.М.Кротевич, І.Ю.Кулик, Т.М.Лебединська, Є.М.Лебідь, М.О.Левченко, О.М.Лейтес, Б.Лисянський, «Літературна критика», «Литературная газета», І.Д.Ліховий, А.Л.Лотоцький, В.І.Лучук.

71.  Шевченківська енциклопедія: В 6 т.– К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – Т. 4.

О.Р.Мазуркевич, О.Макарушка, Д.Я.Макогон, К.І.Малицька, Ф.М.Малицький, М.І.Мандрика, М.М.Марковський, П.Т.Маркушевський, М.І.Марфієвич, І.Б.Марцінковський, В.П.Маслов-Стокіз, Ф.П.Матушевський, В.П.Мацько, П.К.Медведик, В.С.Межевич, О.І.Микитенко, О.О.Миронов, І.К.Мойсеїв, М.І.Моренець, М.М.Мочульський, «Музыкант», Д.М.Мусієнко, С.М.Муханов, Б.О.Навроцький, М.Й.Назаренко, «Наймичка», І.В.Немченко, «Несчастный», М.М.Новицький (у співавт.), Новоград-Волинський, Образи-концепти – Могила, Сад, Хата, І.Н.Патін.

72.  Київ на сторінках першого з відомих альбомів Тараса Шевченка // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка: Збірник матеріалів. – К., 2013. – С. 4853.

73.  Тарас Шевченко і газета «Русский инвалид»: проблеми взаємної рецепції // Тарас Шевченко і сьогодення: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 травня 2014 року. – Сімферополь, 2014. – С. 1419.

74.  Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду? // Вісник НАН України. – 2014. – № 3. – С. 8993.

75.  Джонатан Свіфт у художньому світі Тараса Шевченка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2014. –  Вип. 40. – Ч. 1. –  С. 99104.

76.  Інтертекстуальна референція на роман М. Загоскіна «Юрій Милославський» у повісті Т. Шевченка «Княгиня» // Шевченкознавчі студії / Київський національний університет ім. Т. Шевченка: Зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 167171.

77.  Роман Д. Дефо «Робінзон Крузо» в інтертекстуальних зв’язках повісті Т. Шевченка «Художник» // Літературознавчі студії. – 2014. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 133138.

78.  Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: Рецепція та інтертекстуальні зв’язки. Монографія. – К.: Критика, 2014. – 160 с., бібл. (2-ге стереотипне видання: К.: Критика, 2015).

79.  Тарас Шевченко и Чарлз Диккенс. Контактные связи и типологические совпадения // Revue des études slaves. – Paris, 2014. – LXXXV/3. – P. 475–488.

80.  Тут була Клариса // Критика. – 2014. – № 11/12. – С. 3436.

81.  Нове слово у шевченкознавстві // Слово і Час. – 2014. – № 12. – С. 116119 [Рец. на видання: Дудко В. Тарас Шевченко: джерелознавчі студії. – К., 2014].

82.  «Музыкант» Тараса Шевченка в типологічних відношеннях із російськими повістями про музичне мистецтво 1830–1840-х рр. // Шевченкознавчі студії: Зб. наукових праць. – К., 2015. – Вип. 18. – С. 133140.

83.  Творчість Оноре до Бальзака і проза Тараса Шевченка // Слово і Час. – 2015. – № 3. – С. 2428.

84.  У художньому світі Івана Котляревського // Слово і Час. – 2015. – № 10. – C. 117–118 [Рец. на вид.: Нахлік Є. К. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст – інтертекст – контекст. – Л.: Інститут Івана Франка НАН України, 2015].

85.  Генеза і поетика повісті Тараса Шевченка «Варнак» // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2015. – III (14). – Issue: 65. – P. 53–56.

86.  [Рецензія на видання: Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо: З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К.: Критика, 2014. – 414 с.] // Вісник НТШ. – 2015. – Ч. 53/54. – С. 90–93.

87.  Шевченкознавство на сучасному етапі: стан і перспективи розвитку // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 20–27.

88.  Про які «письма из-за границы» йдеться у Шевченкових повістях? // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Laurus, 2015. – Т. Х: Пам’яті Віктора Дудка. – С. 201204.

89.  Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка,  2015. – Т. 5.

Петров Ю.В. (с. 105), Пилипенко С.В. (с. 115–116), «Питання шевченкознавства» (с. 125), «Повесть о безродном Петрусе» (с.200), Поліщук К.Л. (с. 244), Приходько П.Г. (с.337–338), «Прогулка с удовольствием и не без морали» (с. 346–353), Проза Шевченка (с. 355–360), Простір художній у літературній творчості Шевченка (с. 368–371), Пустова Ф. (с.393), Радзикевич В.П. (с.406–407), Радкліф А. (с.408), Рибак Н.С. (с.467–468), Родзевич С.І. (с.497), Романченко І.С. (с.536), Романченко М.З. (с.536–537), Рубашов М.Б. (с.569–570), Русанівський М.О. (с.596), «Русская беседа» (с. 598–599), «Русский инвалид» (с.602–603), Сарана Ф.К. (с.647–648), Свіфт Дж. (с.690–691), Селецький П.Д. (с.701–702), Семевський М.І. (с. 706–707), Семенко М. (с.708–710), Серапіон (с. 717), Сиваченко М.Є. (с. 731), Сивокінь Г.М. (с.731–732), Сич П.Т. (с.777), Скотт В. (с.798–800), Смілянська В.Л. (с. 864–865), Сни у літературній творчості Шевченка (с. 869–872), Собко В.М. (с.873), Соловйов О.І. (с.889), Сопілка М. (с. 905), «Старости» (сепія) (с. 940), Стебун І.І. (с.943–944), Стоянов О.І. (с. 986), Суворов О.В. (с. 1008–1009), Сулима М.М. (с. 1001), Сю Е. (с. 1029–1030).

90.  Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка,  2015. – Т. 6.

Тамарченко Д.О. (с. 22–23), розділ «Шлях» у статті «Теми і мотиви поезії Шевченка» (с. 145–150), Тиховський П.І. (с.258–259), Тихорський М.Я. (с.259–260), Ткаченко Д.О. (с. 267), Трощинський Д.А. (с. 318), Тулуб З.П. (с. 324–325), Усенко П.М. (с. 444), Чавдаров С.Х. (с.702), Чайковський Б.Й. (с. 705–706), Чалий Д.В. (с. 708–709), Чехович К. (с.762), Чирко І.К. (с. 786), Шабленко А.Я. (с. 819), Шамрай А.П. (с. 824), Шаховський С.М. (с. 831–832), «Шевченко. Річник» 1928–1930 (с. 900–901), розділ «Шевченкознавство 2001–14» у колективній статті «Шевченкознавство» (с. 942–945), Шевченкофобія в сучасній Україні (с. 960), Шупта Д.Р. (с. 1003), Якубовський Ф. (с. 1089–1090).

91.  Перегуки між повістями Івана Панаєва і Тараса Шевченка // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2016. – IV (17). – Issue: 78. – P. 23–25.

92.  Модифікації жанру повісті у творчості Тараса Шевченка // Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin, 2016. – Vol. ХIII. – S. 73–79.

93.  «Художник» Тараса Шевченка і російські повісті 1830–1840-х років про образотворче мистецтво // Слово і Час. – 2016. – № 2. – С. 18–27.

94.  Російський інтертекст повісті Тараса Шевченка «Близнюки» // Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych. Lublin, 2016. – Vol. XIV. – S. 65–74.

95.  Переклади Олексія Бутакова з англійської мови у лектурі Тараса Шевченка // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова. – К.: Національний музей Тараса Шевченка, 2016. – С. 34–38.

96.  Алюзія на готичний «Роман у лісі» Анни Радкліф у Шевченковій повісті «Музыкант» // Тарас Шевченко і сьогодення: Матеріали VI науково-практичної конференції «Тарас Шевченко і сьогодення». – Сімферополь: Діайпі, 2016. – С. 6–10.

97.  Повість «Княгиня» у творчій еволюції Шевченка-прозаїка // Шевченків світ. Науковий щорічник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2016. – Вип. 9. – С. 85–91.

98.  Повість Тараса Шевченка «Варнак» і російські прозові твори 1820-х років про «шляхетного розбійника» // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. 2016.  1. С. 3–8.

99.  Інтертекст повісті Тараса Шевченка «Капитанша» // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Зб. наук. праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2016. – Вип. 23–25. – С. 294–306.

100.  Повісті Тараса Шевченка: джерела, типологія, інтертекст (підсумки дослідження) // Науковий збірник Українського вільного університету. – Мюнхен, 2016. – Т. 21. – С. 132–144.

101.  Журнал «Москвитянин» у лектурі Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць / За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка (10 березня 2016 року) – К.: Київський університет, 2017. – Вип. 20. – С. 376–382.

102.  Повість Тараса Шевченка «Близнецы»: проблеми датування та інтерпретації // Дивослово. – 2017. – № 3. – С. 33–37.

103.  «Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов» (1860) у літературному процесі свого часу // Філологічні семінари. Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – К., 2017. – Вип. 20. – С. 124–128.

104.  Поетика повісті Тараса Шевченка «Капитанша» (тематика, система образів, стиль) // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. 1 (48). – Ч. 1. – С. 89–98.

105.  Твори німецької літератури в інтертексті Шевченкових повістей // Записки Наукового товариства ім. Шевченка в Америці. Нова серія. – Нью-Йорк, 2017. – Т. 1. – C. 119–129.

106.  Французький інтертекст повісті Тараса Шевченка «Художник» // Філологічні діалоги: Зб. наук. праць. – Ізмаїл: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2017. – Вип. 4. – С. 20–26.

107.  Шевченкознавство Віктора Дудка // Критика. – 2017. – Ч. 7/8. – С. 8–10.

108.  У співавторстві з В. Смілянською: Під знаком Шевченка (шевченкознавство – чільний напрям досліджень в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України) // Слово і Час. – 2017. – № 9. – С. 30–42.

109.  Творчість Вашинґтона Ірвінґа у лектурі Тараса Шевченка // Шевченків світ. Науковий щорічник. – Черкаси, 2017. – Вип. 10. – С. 32–36.

110.  З нових шевченкознавчих розшуків // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. – К., 2017. – Т. ХІ/ХІІ. – С. 11–32.

111.  Тарас Шевченко і «Древности» 1846 року (Продовження дискусії щодо авторства літографованих таблиць) // Альманах бібліофілів / Упорядник Євген Пшеничний. – Дрогобич: Коло, 2017. – Книга друга. – С. 3–11.

112.  Шевченкова псевдонаречена Анна Шарикова: вигадки і факти // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – К.: Київський університет, 2018. – Вип. 21. – C. 165–171.

113.  Повість Тараса Шевченка «Художник»: кілька спостережень над поетикою // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Святий Київ наш великий», присвяченої 170-річчю перебування Тараса Шевченка у Києві. 10 листопада 2016 р.: Збірник. – К.: Друкарський двір О. Федорова, 2018. – С. 5–10.

114.  Чи належить Тарасові Шевченку малюнок «Мойсей добуває воду»? // Слово і Час. – 2018. – № 3. – С. 13–16.

115.  Статус Тараса Шевченка в соціальній ієрархії Російської імперії (полемічна нотатка) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка. – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2018. – С. 129–136.

116.  Як Тарас Шевченко познайомився з Іваном Сошенком? Повернення до проблеми // Дивослово. – 2018. – № 10. – С. 47–53.

117.  Текстологічна концепція Василя  Бородіна // Слово і Час. 2018. № 11. С. 60–61.

118.  Перспективи нового повного зібрання творів Шевченка // Слово і Час. 2019. № 1. С. 61–62.

119.  Téma národného obrodenia v tvorbe Tarasa Ševčenka a Jána Kollára: prieniky a kontroverzie // Slovenská literatúra. – 2019. –Roč. 66.№ 1. – S. 9–27

120.  Ремінісценція з нарису Льва Толстого в повісті Тараса Шевченка // Слово і Час. – 2019. – № 3. – С. 27–33.

121.  Про гербовий папір Шевченкової відпускної // Слово і Час. – 2019. – № 5. – С. 54–57.

122.  «Казашка Катя» чи «Молитва за померлими»? (знову про назву Шевченкової сепії) // Творчество Тараса Шевченко и народные традиции: Сборник материалов Седьмых Международных Шевченковских чтений, посвящённых 204-й годовщине со дня рождения Т. Г. Шевченко (Астана, 27 апреля 2018 г.). – Костанай: Костанайский печатный двор, 2019. – С. 38–43.

123.  Про датування Шевченкової сепії «У юрті» // Слово і Час. – 2019. – № 6. – С. 95–97.

124.  Магазин фарб «коло Академії художеств» (з коментарів до Шевченкового листа від 8 жовтня 1856 року) // Слово і Час. – 2019. – № 7. – С. 61–63.

125.  Втрачений аркуш Шевченкового альбому 1858–1859 років із пісенькою про Йоганна Ізлера //Слово і Час. – 2019. – № 8. – С. 98–101.

126.  Доменіко Цамп’єрі та одруження Карла Брюллова (з нових коментарів до Шевченкової повісті «Художник») // Художній світ Тараса Шевченка і сучасність. Збірник праць Всеукраїнської (40-ї) наукової шевченківської конференції. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. – С. 129–138.

127.  Шевченків лист до невідомої: проблема адресата // Слово і Час. – 2019. – № 10. – С. 59–68.

128.  Чи реставрував Шевченко ікону на Волині? // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2019. – Вип. 12. – С. 19–22.

129.  Шевченків «Тигр» у колі друзів // Критика. – 2019. – Ч. 9/10. – С. 1619.

130.  Шевченкова сепія «Портрет Лук’яна Алексєєва» («Портрет невідомого з гітарою»): перегляд атрибуції // Слово і Час. – 2019. – № 11. – С. 27–40.

131.  Про датування Шевченкового листа до М. Лазаревського та С. Гулака-Артемовського 1856 р. //  Слово і Час. – 2019. – № 12. – С. 83–85.

132.  Кому з братів Лазаревських адресовано Шевченків лист від 20 грудня 1847 року? // Проблеми сучасного літературознавства: Зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2019. – Вип. 29. – С. 33–42.

133.  Із нових шевченкознавчих розшуків // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. – Київ: К.І.С., 2019. – Т. XIІI/XIV. – С. 9–29.

134.  Корективи до датування портрета Бажанових роботи Шевченка // Слово і Час. – 2020. – № 1. – С. 122–124.

135.  Світ шевченківської фотографії // Слово і Час. – 2020. – № 2. – С. 122–125 [Рец. на: Яцюк В. Тарас Шевченко і світ фотографії. Альбом-монографія. – Київ: Критика, 2019].

136.  Чи знав Тарас Шевченко французьку мову? // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 49–52.

137.  Typologické paralely a rozdiely medzi poéziou Tarasa Ševčenka a slovenskými romantikmi (Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto) // Slovenská literatúra. – 2020. – Vol. 67. – № 2. – Pp. 93–104.

138.  Шевченкова сепія «Киргизя» на тлі західноєвропейського мистецтва // Слово і Час. 2020.  4. С.100–103.

139.  Громадянські та патріотичні мотиви у поезії Андрея Сладковича і Тараса Шевченка в типологічному порівнянні (до 200-ліття словацького поета) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70). – № 2. Ч. 4. – С. 26–32.

140.  Шевченкове перебування на Пріорці у Києві 1859 року: факт наукової біографії чи легенда? // CossacksinJamaica, UkraineattheAntipodes. Essays in Honor of Marko Pavlyshyn / Edited by: Alessandro Achilli, Serhy Yekelchyk, and Dmytro Yesypenko. Boston, Academic Studies Press, 2020. С. 161–178.

141.  Три нотатки про Шевченків щоденник // Слово і Час. – 2020. – № 5. – С. 114–119.

142.  Спогади родини Ускових про Шевченка: межі достовірності //  Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70). – № 3. Ч. 2 – С. 104–111.

143.  Чи слушно портрет Сапожникових атрибутовано Шевченкові? // Слово і Час. – 2020. – № 6. – С. 102–106.

Адреса для листування: ovboron(et)gmail.com

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_листопада

28

Міжнародний науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії»

Україна відзначила День Гідності та...

NEWSKIT_листопада

09

Відкриття виставки благодійного аукціону "Маю честь!"

Дорогі друзі, запрошуємо Вас на...

NEWSKIT_листопада

08

Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській

Після важкої хвороби на 89-му...

NEWSKIT_жовтня

26

Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі

26 жовтня 2023 р. перестало...