Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

post.jpg

Сквіра Наталія Михайлівна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Наукові інтереси:

 • російська література XIX-XXI ст.;
 • творчість Гоголя;
 • компаративні дослідження.

Вибрані праці:

Монографія: 

Проблеми поетики другого тому „Мертвих душ” Миколи Гоголя.

Статті:

 • Біблійна традиція у створенні психологічного портрету персонажів (на прикладі другого тому „Мертвих душ” Миколи Гоголя // Слово і час. – К., 2007. – № 8.
 • Функции евангельской притчи во втором томе «Мертвых душ» // Н.В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепции): Сб. статей. – Томск, 2008. – Вып. 2.
 • Другий том „Мертвих душ” Миколи Гоголя: проблеми поетики // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К., 2009. – Вип. 14.
 • „Да мещет пастырь, как камнем, грозным словом…” („Лествиця” Іоанна Лествичника та другий том „Мертвих душ” Миколи Гоголя) // Гоголезнавчі студії. – Ніжин, 2009. – Вип. 1 (18).
 • Рукописи и продолжения второго тома „Мертвых душ” Николая Гоголя: мифы и реалии // От текста к контексту: межвузовский сборник научных работ. – Ишим, 2010. – Вып. 9.
 • Концепт «книга» во втором томе «Мертвых душ» Николая Гоголя // Книга и мировая культура: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. Омск: Вариант-Омск, 2010. С. 369371.
 • «Кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений» (Про «Мертві душі. Закінчення поеми М. В. Гоголя “Пригоди Чичикова”» А. Є. Ващенка-Захарченка та про другий том поеми, відтворений Ю. А. Авакяном) // Література та культура Полісся. – Вип. 62. Організації та творчі об’єднання  XIXXX ст. і їх діячі в регіональному та всеукраїнському контексті. – Ніжин, 2011. – С. 14–25.
 • Поняття жіночої «краси» й еволюція жіночого образу в пізнього Гоголя // VIII Міжнародний театральний фестиваль жіночих монодрам «Марія». Матеріали Міжнародної науково-мистецької конференції «Магія культур. Магія Гоголя». – К., 2011. 
 • «…Впрочем, до Гоголя всякому далеко…» (рецепція другого тому «Мертвих душ» у творах «Садівник у засланні» Кіра Буличова та «Зустріч у дорозі» Анни Зегерс)//Література та культура Полісся [Текст]: збірник наукових праць. Вип. 65. Соціальні аспекти регіонального та загальноукраїнського історико-культурного розвитку / Відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2011.С. 20–26.
 • Функції євангельської притчі у другому томі «Мертвих душ» Миколи Гоголя // Благородний вимір наукового подвижництва: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 2012. – С. 54-59.
 • Skvira N. Problems of Poetics of the Second Volume of Nikolay Gogols «Dead Souls» // Література та культура Полісся [Текст]: збірник наукових праць. Вип. 72/ Відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013.С.1921.
 • Тарас Шевченко і російська література XVIII – першої третини XIX ст. // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. IV(166)C. 360364.
 • Про ще один список другого тому «Мертвих душ» // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. 1 (176) – C. 428434.
 • Про непомічену паралель до «Страшної помсти» Миколи Гоголя // Гоголезнавчі студії. Вип. V (22). Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015. – С. 291304.
 • Антагоністичність у літературі. До питання про літературний канон// Буття канону: збірник наукових праць / Відділ слов’янських літератур Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; упор. Н. М. Сквіра; відп. ред. П. В. Михед. – Ніжин: ФОП «Лук’яненко В.В.», 2016. – С. 342–354.
 • «Все мы бегуны в этом мире», або Про спасіння «мертвих душ» у романі В. Шарова «Повернення в Єгипет» // Література в контексті культури: Зб. наук. Праць. Вип. 27 / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 255–262.
 • Так в чем же правда Гоголя? (по роману В. Шарова «Возвращение в Египет») // Collegium. Международный научно-художественный журнал. № 27. – 2017. – С. 87–94
 • Дискурс сакрального як конструктивний складник творення класики (на прикладі російської літератури XIX–XXI ст.) // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 30 / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 89–99.
 • «Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру» (про особливості сакралізації пізньої творчості М. Гоголя і Ф. Достоєвського) // Слово і Час. – № 1 (697). – 2019. – С. 25–37.
 • Чи сердився Юпітер-Гоголь, або Другий том «Мертвих душ» у рецепції І. Тургенєва // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць. Вип. 8. – Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І., 2019. – С. 68–76.
 • Киевские локусы в творчестве Пушкина и Гоголя // Материалы XIX Международного научного семинара «Киев в жизни и творчестве деятелей науки и культуры (XVIII – пер. пол. XX вв.)», 9 октября 2019 года / Под общей редакцией Т. Н. Лебединской, В. П. Леонова. – С.-Петербург-Нежин: ЧП Лысенко Н. М., 2019. – С. 77–86.
 • «Всё, что ни есть в мире, так ниже того, что творится в уединённой келье художника…» Sacrum-мистецтво як шлях до Істини: М. Гоголь – О. Іванов //  Материалы XX Международного научного семинара «Санкт-Петербург и Украина как имагологическое развитие межкультурного взаимопонимания (XVIII – начало XX века)», октябрь 2020 года / Под общей редакцией Т. Н. Лебединской, В. П. Леонова. – С.-Петербург-Нежин: ЧП Лысенко Н. М., 2020. – С. 185–204.
 • «…Одним чародейным мановеньем устремить на высокую жизнь русского человека» (жіночі образи в пізнього Гоголя та І. Тургенєва) // Гоголезнавчі студії. – Вип. IX (26). – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2020. – С. 139–153.
 • «Помоги, Господи, кончить роман!»: гоголевские и булгаковские коды// Животворне світло слова: збірник наукових студій пам’яті докторки філологічних наук Наталії Ростиславівни Мазепи / відп. ред.-упоряд. Н. М. Сквіра; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]; НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – C. 268–281.

Автор статей до «Великої української енциклопедії»
Рецензент статей (журнал «Слово і час»)

Учасник комітету з присудження премії імені Миколи Гоголя (Міністерство культури та інформаційної політики України)

 

Відповідальний редактор-упорядник

 

Животворне світло слова: збірник наукових студій пам’яті докторки філологічних наук Наталії Ростиславівни Мазепи / відп. ред.-упоряд. Н. М. Сквіра; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]; НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 346 с.

 

Планова тема «Sacrum і profanumв російській літературі XIX–XX ст.».

Нагороди:

 • ·     Лауреат премії імені Соломії Павличко за серію статей про творчістьМ. В. Гоголя, 2010.
  Лауреат літературно-мистецької премії імені М.В. Гоголя Міністерства культури й туризму України за монографію «Проблеми поетики другого тому «Мертвих душ» Миколи Гоголя», 2011.
  Лауреат премії Національної академії наук України для молодих учених за монографію «Проблеми поетики другого тому «Мертвих душ» Миколи Гоголя», 2011.
  Лауреат премії Президента України для молодих учених, 2014.
  ПОДЯКА Центру громадських ініціатив «Інформаційне суспільство», Фонду Віталія Шевченка, ради засновників Літературно-мистецької премії «Родина. Ічнянщина. Україна» за допомогу в реалізації краєзнавчих проектів (дослідження, опрацювання та опублікування матеріалів з історії Ічнянського краю), 2012 р.

   

 

Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ