Українська
Дорогі друзі, запрошуємо Вас на виставку благодійного
Після важкої хвороби на 89-му році життя відійшла Валерія
26 жовтня 2023 р. перестало битися серце Миколи Матвійовича
12 жовтня 2023 року відійшов у засвіти багаторічний
  Інститут літератури  ім. Т.Г.Шевченка НАН України,
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
 • Відкриття виставки благодійного аукціону
  Відкриття
  Дорогі друзі,
 • Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській
  Вічна і світла
  Після важкої
 • Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі
  Вічна і світла
  26 жовтня 2023 р.
 • Вічна пам'ять Віктору Анастасійовичу Бурбелі
  Вічна пам'ять
  12 жовтня 2023 року
 • ІІІ КОШЕЛІВЕЦЬКІ ЧИТАННЯ
  ІІІ
    Інститут
 • Підсумки Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 155-літтю від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської
  Підсумки
  26 вересня
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 

Наші видання

amerykanci.jpg

Дроздовський Дмитро Ігорович

Кандидат філологічних наук, докторант, науковий співробітник.

Наукові інтереси:

 • теорія постпостмодернізму;
 • дослідження англійської прози поч. ХХI ст. (Д. Мітчелл, М. Геддон, І. Мак’юен, А. Фоулдс, Дж. Робертсон та ін.): світоглядно-філософські орієнтири та наративні стратегії;
 • рецептивні студії (рецепція шекспірівського дискурсу в українській літературі ХХ-ХХІ ст.).

Вибрані праці:

Монографія:

Проблемно-тематичні комплекси й філософсько-естетичні параметри британського постпостмодерністського роману ; [відп. ред. П. В. Іванишин] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. Київ : Саміт-книга, 2020. 462 с.

Компетентності літератури. Київ : Саміт-книга, 2019. 180 с.

Між «демонічним» та «історіософським»: Вільям Шекспір у рецептивних проекціях від МУРу до після-постмодерну. Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. 108 с.

Переклади:

Федеріко Ґарсія Лорка. Чотири короткі п'єси ; з ісп. пер., передмова та примітки Д.Дроздовського. Київ : Університетське видавництво “Пульсари”, 2017.

Статті:

Реалізація концепту «розум» («мозок») у романах «Портрет Доріана Ґрея» О. Вайлда й «Субота» І. Мак’юена: типологічне зіставлення // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, Том 33 (72), № 1, Ч. 3, 2022, с. 37-42 https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.1-3/07

Конфігурації переходу постмодернізму в постпостмодернізм: теоретичні ревізії на матеріалі сучасного британського роману // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, Том 33 (72), № 2, Ч. 2, 2022, с. 213-219 https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.2-2/33

Метажанровий патерн містерії у системі родо-видо-жанрової літературної вертикалі // Південний архів (філологічні науки), 2021, № 85, с. 128-132 (0,7 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2021-85-21 

Parabolic Realism in Discourse on Contemporary Ukrainian Fiction // The International Journal of Literary Humanities, 2021, № 1, с. 181-192 (1 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/10.18848/2327-7912/cgp/v19i01/181-192  (індексовано в базі SCOPUS).

Антропоценна проблематика в романі «Міністерство граничного щастя» А. Рой  // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2021. № 1: 237-243 (0,5 друк. арк.). Режим доступу: DOI https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-1-33

Репрезентація «галюцинаторного реалізму» в романах Мо Яня // «Китаєзнавчі дослідження», 2021, № 2, с. 124-135 (1 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/10.51198/chinesest2021.02.102

Репрезентація проблемно-тематичного комплексу “фінанси” в сучасному британському романі // Питання літературознавства, 2020, № 102, с. 148-163 (0,5 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/10.31861/pytlit2020.102.148

Drozdovskyi D., Ivanyshyn P., Prykhodko O. The Irish Experience of Identity Representation: M. J. Hyland’s “Carry Me Down” //Journal of History Culture and Art Research, 2020, № 4, с. 262-275 (0,8 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/10.7596/taksad.v9i4.2784  (індексовано в в базі Web of Sciences).

Historical Measures and Philosophical Features of British Post-Postomodernism: Outlining the Concept of «Connectedness» // Англістика та американістика, 2020, № 17, с. 97-103 (0,5 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/10.15421/382017  

Містеріальний жанровий патерн роману “The Truth About These Strange Times” Адама Фоулдса. Львівський філологічний часопис, 2020. (8), с. 65-70 (0,5 друк. арк.). Режим доступу: https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.10

Transculturation, connectedness and “alien” Home as an archetypal concept in post-postmodern fiction // Modern philology: promising and priority areas for scientific researches: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. P. 23-40 (1 друк. арк.) (монографія надрукована у видавництві, що належить до категорії „C” в «Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE)» і прирівняна до публікації Scopus/WoS). https://doi.org/10.36059/978-966-397-194-0/23-40

Дискурс реалізмів у сучасній британській теорії літератури // Закарпатські філологічні студії. 2020. Випуск 13. Том 3. С. 215-220 (0,5 друк. арк.). https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2020.13-3.39

Дискурс транскультурації в сучасних британських романах: ревізія архетипу Дому // Філологічний дискурс. Збірник наукових праць. 2020. Випуск 10. С. 39-50 (0,5 друк. арк.); DOI: https://doi.org/10.31475/fil.dys.2020.10.04

Критика постмодернізму з позиції постпостмодернізму: ревізія дискурсу симулякрів у британському романі // STUDIA PHILOLOGICA. Збірник наукових праць. Випуск 13. 2020. С. 112-119 (0,5 друк. арк.); DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2425.2019.13.16

Художній світ британського постпостмодерністського роману як чинник наукового пізнання дійсності // Актуальні питання гуманітарних наук, 2020, № 31, с. 333-338 (0,6 друк. арк.); https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/31.213810

Особливості переходу постмодернізму в постпостмодернізм у британському та американському романах // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020, № 30, с. 165-171 (0,6 друк. арк.); https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/30.212302

Метамодерністська модель фемінізму в романі «Ущелина» Доріс Лессінґ // Записки з романо-германської філології, 2020, № 1(44), с. 375-387 (0,8 друк. арк.); https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211030

Теорія постпостмодерністського британського роману: систематизація відмінностей // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020, № 29, с. 10-16 (0,6 друк. арк.); https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/29.209418

Трансформація паттернів колективного несвідомого як чинник формування метажанрової форми містерії // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020, № 28, с. 82-88 (0,6 друк. арк.); https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/28.208558

Дискурс реалізмів як маркер  постпостмодерності: британська  теоретична рецепція реалістичного письма в парадигмі постпостмодерністського роману // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія.  – 2020. – № 1, частина 4. – С. 96-102 (0,6 друк. арк.); https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.1-4/18

Взаємодія «agency» й «connectedness» як чинник містеріального паттерну британського постпостмодерністського роману // Закарпатські філологічні студії. 2020. Випуск 14. Том 3, с. 253-258 (0,5 друк. арк.); https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2020.14-2.47

Дроздовський Д.І. Репрезентація  наративної ідентичності в постпостмодерністських романах «Дивний випадок із собакою вночі» М. Геддона та «Угамуйте мене» М.Дж. Гайленд» для фахового наукового журналу // Міжнародний філологічний часопис. – 2020. – № 11(1). – С. 41-49 (0,7 друк. арк.). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2020.01.041

Мотив дороги як чинник розгортання світу в космогонічних сюжетах грецької міфології (до питання про містерію як метажанрову форму) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. – 2020. – Том 31 (70), №2, частина 4. – С. 40-45 (0,6 друк. арк.); DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.2-4/07

Drozdovskyi D., Chernyshova S. Psychic Principles of Constructing Reality in Post-Postmodernistic Novels // Modern Journal of Language Teaching Methods. – 2019, May. – P. 143-154 (1 друк. арк.). – Режим доступу: http://mail.mjltm.org/article-1-348-en.html;

 «Воскресіння» суб’єкта в англійському постпостмодерністському романі: особливості (пост)реалістичної репрезентації соціальних проблем // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П Біскуп (гол. ред.) та ін.]. — Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. — №10. — С. 62-70;

Містеріальний шлях Короля Ліра в неофабулістській репрезентації Роналда Гарвуда: обриси англійського (пост)постмодернізму // Записки з романо-германської філології [Одеський національний університет імені І. І. Мечникова]. – Випуск 1(42). – Одеса: КП ОМД, 2019. – С. 153-160;

Дискурс суб’єктності в англійському постпостмодерністському романі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2019. – Випуск 38. – С. 194-198;

Репрезентація  наративної ідентичності в постпостмодерністських романах «Дивний випадок із собакою вночі» М. Геддона та «Угамуйте мене» М.Дж. Гайленд // Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг. ред.. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2019. – С. 159-164;

Аутичне мислення протагоніста роману «Дивний випадок із собакою вночі» М. Геддона як вияв постпостмодерністського гуманізму: досвід неокантіанства // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство ; за ред. д. ф. н. М. П. Ткачука – Тернопіль: ТНПУ, 2018. – Вип. 49. – С. 186-203;

Дискусійність метамодернізму в аспекті теорії постпостмодернізму // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2018. – Вип. 3-4 (89-90). – С. 58-71;

 Аутичне мислення як вияв постпостмодерністського світогляду (на матеріалі роману «Дивний випадок із собакою вночі» Марка Геддона) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – 2018. – №38. – С. 59-66 (0,8 др. арк.);

Drozdovskyi D. Disordered identity in M. Lewycka’s novel A Short History of Tractors in Ukrainian: imagological explications and metamodern outlines // Trauma kulturowa jako palimpsest. VI/2017; redaktor naczelna prof. dr. hab. Agnieszka Matusiak. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – s. 293-308;

Стратегії фрагментації наративу в романі «Хмарний атлас» Д. Мітчелла: дискурс після-постмодерну // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т. ім. Т. Шевченка, Ін-т філології / ред. кол. Л.В. Грицик (голова) [та ін.]. – К., 2015. – С. 113-122 ;

Опозиція метафізичного й авангардного мистецтва в повісті «Вежа з чорного дерева» Дж. Фаулза // Питання літературознавства. Випуск 88. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2014. – С. 106-116 ;

Антропологічний дискурс англійського модерністського роману: синергетичне потрактування // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. — 2015. — № 4. — С. 108-113 (0,5 друк. арк.). [Рецензія на монографію: Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману].·    

Карнавалізація тіла як форма антиколоніальної децентрації (на матеріалі «Енеїди» І. Котляревського) // Тіло як вистава: мистецькі проекції : [збірник наукових статей] / [гол. ред. М. Варикаша]. – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2015. – С. 154-159 (0,6 друк. арк.).

«Нетрадиційне у традиційному»: стратегії трансмедіального аналізу на матеріалі сучасних кінотекстів // Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. Зб. Наук. праць / ред. кол. М.К. Наєнко (голова), Н.І. Бернадська (секретар) [та ін.]. — К. : Логос, 2016. — С. 90-100 (2 друк. арк.).

Сучасний британський роман після «9/XI»: модель Іена Мак'юена // Слово і час. — 2013. — № 4. —  С.72-78.

Time After the End: New Frontiers for Comparative Studies // Expanding the Frontiers of Comparative Literature. Papers of the XIX International Comparative Literature Association Congress. Vol. II. — Seoul : Chung-Ang University Press, 2013. — Р. 281-290.

Романтична рецепція Шекспіра (на прикладі творчості Ґете, Шеллінга і Новаліса) // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. — 2010. — №3. — С. 4-13.

Сонети Емми Андієвської як вияв катахретичної свідомості // Слово і Час. — № 10. — К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, 2009. — С. 26-38.

Публіцистика:

Слово про Віталія Дончикка (з нагоди 90-ліття) // Українська літературна газета. 2022. №5-6 (323-324). Електронна версія: http://knpu.gov.ua/content/dmitro-drozdovskii-%C2%ABslovo-pro-v%D1%96tal%D1%96ya-donchika%C2%BB

Світ, підсвічений сльозою. Передмова // Харитонова Раїса. Перетинаючи межу: поезії. Кив, 2021. С. 3-12.

Трагедія з чужої волі: театр ім. І. Франка представив прем’єру вистави Івана Франка «Украдене щастя» // Україна молода. 10.03.2021. Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3703/164/155137/

 «Будь зобов’язаний собі лише самому!». Про «Сірано» Е. Ростана // Всесвіт. 2021. №1-2. С. 250-253.

 «Аварія»: на бенкеті (пост)правди: до 100-річчя Ф. Дюрренматта // Всесвіт. 2021. №1-2. С. 269-272.

«Не знання породжують віру…»: рецензія на дебютний роман Олександра Козинця «Картка Марії» // Україна молода. 16.02.2021. Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3694/164/154512/

«Борис Шалагінов. Із роздумів про літературу та сучасність». До 75-річого ювілею літературознавця Бориса Борисовича Шалагінова  // Всесвіт. – 2019. – №3-4. – С. 156-162; 

Кларісе Ліспектор: алхімічне самовираження у любові; післямова // Ліспектор К. Записки для молоді: про написане і пережите; з португ. Н. Пнюшкова. – К. : Видавництво Анетти Антоненко, 2019. – С. 86-95 (0,9 друк. арк.).

«Фаворитка»: історія сексуальності й воля до влади у постпостмодерній версії старої доброї Англії. Ревізія англійського життя початку XVIII століття (Moviegram, 27.05.2019). – Режим доступу: https://moviegram.com.ua/the-favourite-analyse/

Інтелект на зламі епох (пам’яті Соломії Павличко) // Українська літературна газета. – 2018. – 28 груд. (№ 26). – С. 3.

День завдовжки в життя: між болем і дивом [післямова] // Parasol: соціальний арт-проект. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.  –  C. 159-174 (0,8 др. арк.);

Рухомий літпотік життя: історія та історії Віталія Дончика  // Слово і Час. — 2017. — №4. — С. 14-23 .

Пам'ять культур: досвід посттоталітарного розриву // Слово і час. –  2017. –  № 9. – С.118-123.

«‘…fecundity of spring and fire’: Ihor Pavlyuk’s Metamodernism» // Pavlyuk I. A Flight Over the Black Sea / translated by Steve Komarnyckyj. — London : Envoi, 2014. — P. 14-19. 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_листопада

09

Відкриття виставки благодійного аукціону "Маю честь!"

Дорогі друзі, запрошуємо Вас на...

NEWSKIT_листопада

08

Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській

Після важкої хвороби на 89-му...

NEWSKIT_жовтня

26

Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі

26 жовтня 2023 р. перестало...

NEWSKIT_жовтня

13

Вічна пам'ять Віктору Анастасійовичу Бурбелі

12 жовтня 2023 року відійшов...