Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

metodolpgii.jpg

Аністратенко Антоніна Віталіївна

Доктор філологічних наук,  доцент, старший науковий співробітник відділу компаративістики

Наукові інтереси:

- сучасний український літературний процес;

- метажанр альтернативної історії в українській та світовій прозі;

- компаративне літературознавство.

Дисертації:

Жанрово-стильові особливості прози Василя Кожелянка: дис. канд. філол. наук. 10.01.01. - Чернівці, 2014.

Альтернативна історія як метажанр української та зарубіжної прози: компаративна генологія і поетика: дис. доктора філол. наук. 10.01.05. - К., 2021.

Освіта:

2006-2011 рр. - філологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

2011-2013 рр. - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (аспірантура).

2018-2020 рр. - Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (докторантура).

Вибрані праці:

Монографії (індивідуальні):

1. Спогад про майбутнє: творчість Василя Кожелянка в сучасних контекстах. – Чернівці: Місто, 2013. – 136 с.

2. Альтернативна історія в українській літературі. Монографія / Антоніна Аністратенко. – Чернівці, 2016. – 212 с.

3. Альтернативна історія як метажанр української і зарубіжної прози: компаративна генологія і поетика. Монографія. Чернівці: БДМУ, 2020. 548 с.

Розділи у колективних монографіях:

1. Відтворення архетипних мислеформ як письменницька реакція на національно-етичні зміни в картині світу українця (на матеріалі романів-антиутопій Василя Кожелянка „Котигорошко” і „Третє поле”) // Українознавство в системі вищої медичної освіти: колективна монографія / Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету / За наук. ред. А. А. Мойсея, Чернівці, БДМУ, 2015, С. 200–211.

2. Жанрова еклектика роману В. Кожелянка «Лже Nostradamus» // Актуальні питання суспільно-гуманітарних дисциплін та історії медицини (Присвячено 75-річчю з дня заснування Буковинського державного медичного університету). – Чернівці, 2018. – с. 190–197.

3. Шляхи розвитку румунського порівняльного літературознавства: ціннісні орієнтири і компаративна практика // Методології сучасної літературної компаративістики. Збірка наукових праць відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / Ред. Сиваченко Г. М. – К. : 2020. – 633 с. – с. 496–511.

Авторка понад 130 статей, рецензій, серед яких:

Мельничук Б. Чернівці в житті й творчості Василя Кожелянка / Б. Мельничук, А. Аністратенко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Рута, 2010. – Вип. 496–497 : Слов’янська філологія. – С. 189–194.

Останній роман Василя Кожелянка / А. Аністратенко // Буковинський журнал. – 2011. –№ 1. – С. 48–51.

Публіцистичний аспект романів Василя Кожелянка / А. Аністратенко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць. – Ужгород : Вид-во Ужгород. нац. ун-ту „Говерла”, 2011. – Вип. 15. – С. 17–20.

Заґратована герань у музеї розлуки / А. Аністратенко // Буковинський журнал. – 2012. – № 1. – С. 178–188.

Фарбований кінь або любов до кінця / А. Аністратенко // Буковинський журнал. – 2012. – № 4. – С. 237–242.

Християнські та дохристиянські символьні структури у прозі Василя Кожелянка / А. Аністратенко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Рута, 2013. – Вип. 697–699 : Слов’янська філологія. – С. 89–94.

Аністратенко A. Питання термінології та методичні засади дослідження жанрів political fiction та альтернативної історії (на прикладі творчости Василя Кожелянка) / А. Аністратенко // Spheres of Culture/ [ed. by I. Nabytovych]. – Lublin :Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2014. – Vol. VIIІ. – P. 191–198.

Польські контексти творчості Василя Кожелянка [Електронний ресурс] / А. Аністратенко // Ukraina na przestrzeni wieków: Koło naukowe ukrainistów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, VI konferencję dla młodych naukowców 25-26 maja 2011 r. – Режим доступу:http://www.slawistyka.ath.bielsko.pl/news.phpreadmore=58.

Розкішна інтелектуальна забава або жанр „альтернативної історії” / А. Аністратенко // Дніпро. – 2012. – № 10. – С. 134–137.

Максимюк М. ,Роль національного героя у романах В. Кожелянка „Котигорошко” та „Третє поле” (антропонімний аспект) / М. Максимюк, А. Аністратенко // Актуальні питання суспільних наук та українознавства / наук. ред. Бойчук Т. М. – Чернівці, 2014. – №1(1). – С. 79–83.

Модель національного героя України як історіографічний результат. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці, 2016. № 4 (12). С. 67–74 (0,82 ум.-друк. арк.).

Аністратенко А., Мойсей А. Альтернативна історія та християнський мотив у новітній українській літературі. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці, 2016. № 4 (12). С. 61–66 (0,72 ум.-друк. арк.).

Десакралізація історії як метод літературного опрацювання історичного поля подій. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці, 2017. № 1 (13). С. 89–93 (0,71 ум.-друк. арк.).

Функціональне значення хронотопу у рівневій структурі прозового твору (на матеріалі сучасної романістики). Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці, 2017. № 3 (15). С. 139–144 (0,72 ум.-друк. арк.).

Аністратенко А., Мойсей А. Подорож у часі у художній прозі як відголосок ритуальної пластики фольклорної обрядовості. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці, 2017. № 3 (15). С. 109–115 (0,78 ум.-друк. арк.).

Непомітні докорінні зміни: пам'ять і забування у історичній прозі сучасної української літератури. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці, 2018. № 1. С. 68–74 (0,78 ум.-друк. арк.).

Бути прочитаним. Питання класифікації великої прози В. Кожелянка. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. 2018. № 4. С. 88–94 (0,78 ум.-друк. арк.).

Світогляд і пам’ять у творах альтернативної історії як вираження «внутрішньої еміграції». Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» / Гол. ред. Б. І. Холод. Дніпро: У-т ім. А. Нобеля, 2019. №1(17). С. 72–81 (1, 14 ум.-друк. арк.).

Терміносистема жанру альтернативної історії в художній прозі. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Редколегія: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. Чернівці: БДМУ, 2019. № 1 (21): Філологічні науки. С. 88–94 (0,78 ум.-друк. арк.).

Компаративна поетика сучасного політичного роману як субжанру альтернативної історії. Синопсис: текст, контекст, медіа. № 25(4). 2019, С. 120–130 (1,12 ум.-друк. арк.).

Аністратенко А., Мойсей А. Третя терція художньої альтернативи: політичний роман в дискурсі альтернативної історії. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. 2019. № 3(23). С. 47–50 (0, 7 ум.-друк. арк.).

Компаративний аналіз метажанру альтернативної історії: компоненти та зв’язки в системі літературознавчої студії. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. 2020. № 1(25). С. 6–10 (0, 7 ум.-друк. арк.).

Unobvious «The Logic of Things»: stories by V. Koshelyanko in aesthetics of paradox. Current issues of social sciences and history of medicine. Suceava-Chernivtsi, 2015. № 2(6). С. 75‑80 (0, 78 ум.-друк. арк.).

The Literary alternative of political revenge of Ukraine. Current issues of social sciences and history of medicine. Suceava-Chernivtsi, 2016. № 1(9). С. 97‑101 (0, 7 ум.-друк. арк.).

Moysey A., Tkach A. The concept and modern condition of alternative history. The role of European myth in spreading the alternative-historian method in humanities. Literary Imagination. Oxford University Press, 2017. № 3 (2). Vol. 19. Р. 787–795 (1, 01 ум.-друк. арк.).

Der neumoderner Roman in Europa und in Ukraine: alternative Geschichten. The Scientific Heritage, Hungary, Budapest. 2017. № 6 (6). Р. 89–93 (0, 68 ум.-друк. арк.).

The uchronia novels as the alternative history subgenre:basic features and American‐European comparison. Romanoslavica / Universitatea din Bucureşti Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine & Asociaţia Slaviştilor din România, 2018. Vol. LIV. Nr.3. P. 9–22 (1, 56 ум.-друк. арк.).

 Российская и английская альтернативная история и антиколониализм: сравнительный аналіз художественной прозы. Romanoslavica / Universitatea din Bucureşti Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine & Asociaţia Slaviştilor din România, 2018. Vol. LIV. Nr.4. P. 9–27 (2,16 ум.-друк. арк.).

Трансформація жанру альтернативної історії в метажанр на ґрунті європейських літератур. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba, 2020. № 46. Pp. 36–45 (0, 96 ум.-друк. арк.).

Відтворення архетипних мислеформ як письменницька реакція на національно-етичні зміни в картині світу українця (на матеріалі романів-антиутопій Василя Кожелянка „Котигорошко” і „Третє поле”). Монографія. Авт. кол. Мойсей А., Сидоренко М., Навчук Г. та ін. Українознавство в системі вищої медичної освіти: колективна монографія. Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету / За наук. ред. А. А. Мойсея. Чернівці: БДМУ, 2015. С. 200–211 (1,01 ум.-друк. арк.).

«Проза, писана жінками = жіноча проза?». Буковинський журнал. 2015. № 2. С. 250–255 (0,68 ум.-друк. арк.).

Сучасний стан розроблення і вивчення жанру альтернативної історії. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини || Current issues of Social studies and History of Medicine. Щоквартальний спільний українсько-румунський науковий журнал / Редколегія : Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. Чернівці, 2015. № 3(7). С. 70–77 (0,8 ум.-друк. арк).

Жанр криптоісторії як крок до неомодерного роману (на матеріалі творів В. Кожелянка «Ефіопська Січ» та «ЛжеНострадамус»). Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці, 2015. № 4 (8). С. 96–100 (0,72 ум.-друк. арк.).

Moysey A. Anistratenko A. Magic practice of the averting hidroatmospheric disasters of Romanians in Bukovina. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. Чернівці: вид. «Черемош», 2016. Т. І(41). С. 169–177 (1,01 ум.-друк. арк.).

Жанрова еклектика роману В. Кожелянка «ЛжеНострадамус». Актуальні питання суспільно-гуманітарних дисциплін та історії медицини: колективна монографія. Кафедра суспільних наук та українознавства ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» університет» / За наук. ред. Т.М. Бойчука, А.А. Мойсея. Чернівці: ПП «Видавничий дім “Родовід”», 2018. C. 190–197 (0,8 ум.-друк. арк.).

Метаісторичний роман як субжанр альтернативної історії в дискурсі інтермедіальності. Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України / Ред. Гундорова Т. І., Сиваченко Г.М. Київ: 2019. С. 204–214 (1,12 ум.-друк. арк.).

В. Політичний роман альтернативна історія. Теоретичний аспект дослідження: між поетикою й генологічною перспективою. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2019. Pp. 21–27 (0,6 ум.-друк. арк.).

Anistratenko A. Food as information balance maker: poetics features of alternate history (on the basis of M. Bociurkiw and S.Fry novels). Perspectives of world science and education. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2019. Pp. 28–29 (0,2 ум.-друк. арк.).

Anistratenko A. The essence of alternative history in Ukrainian and West-European literature. Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Kyiv, Ukraine. 2020. Pp. 546–549 (0,49 ум.-друк. арк.).

Компаративний аналіз метажанру. Perspective directions of science and practice, 02-03 March 2020. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Athens, Greece, Pp. 54–60 (0,68 ум.-друк. арк.).

Anistratenko A. Alternative history sub-genres in American and European literature: comparison analysis. Матеріали 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». (11, 13, 18 лютого 2020 р.). Чернівці: Медуніверситет, 2020. С. 448–449 (0,2 ум.-друк. арк.).

Anistratenko A. Comparative classification of the Ukrainian and American alternative history novel and the European artistic subgenres of AH. Dimensions of poetics and genealogy. Kritika Kultura / Department of English of the Ateneo de Manila University. Philippines, 2020. Vol. 36. P. 70–92 (2,5 ум.-друк. арк.).

Особливості генології та поетики сучасних субжанрів альтернативної історії в українській та польській літературах. Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених BIMCO. 2020. С. 379–380 (0,2 ум.-друк. арк.).

Коцур А. Фентезійна інтерпретаційна модель у творах субжанру “Історизоване фентезі + елемент АІ” // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал, (АПСНІМ), 2022, №:2 (34), P. 104–108.

Moysey A., Nykyforuk T. Comparative Analysis of Temporal Representations in the Folk Calendar of Romanians and Ukrainians of Bukovina // Codrul Cosminului, 2021, XXVII, № 2, P. 311–330.

Moysey A., Nykyforuk T.Slavic elements in the calendar rites of the Romanians of Bukovina // Swedish journal of romanian studies, 2022, № 5(2), P. 26–37.

Alternative History Genre in the Fine Literature. The Role of European Myth in Cryptohistorical Writing // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки / Visnyk Universitetu imeni Alfreda Nobelya. Seriya: Filologicni Nauki, vol. 2, issue 24, P. 8–16.

Інші науково-методичні праці:

1. Українська мова: граматика і лексика : навчальний посібник для слухачів підготовчих відділень (факультетів) медичного профілю та студентів вищих медичних навчальних закладів освіти І-ІV рівнів акредитації // Чернівці, 2017, 144 с. (Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для слухачів підготовчих відділень (факультетів) та іноземних студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол №3 від 28 жовтня 2015 року).

2. Національний (міжкафедральний)підручник для англійськомовних студентів закладів вищої освіти МОЗ України «Українська мова як іноземна» у двох книгах. – Книга 2:  «Основи професійного мовлення», 2019, 454 с. (співавтор).

3. Історія України та української культури у термінах: Частина 6. «Розвиток української літератури в часи Незалежності (1991‒2021 рр.)»: навчально-методичний посібник. Автори: Мойсей А.А., Аністратенко А.В., Андрієць В.І., Годік К.О., Максимюк М.В., Никифорук Т. М., Турік О.В., Потапова Л.Б., Продан С.П. / За наук. ред. проф. Мойсея А.А., відпов. ред. Аністратенко А.В. / Чернівці: БДМУ, 2022. ‒160 с.

4. Історія України та української культури у термінах: Част. 3. «Розвиток української мови і літератури в часи Незалежності (1991‒2021 рр.)»: навчально-методичний довідник. Автори: Мойсей А.А., Аністратенко А.В., Андрієць В.І., Годік К.О., Максимюк М.В., Никифорук Т. М., Турік О.В., Потапова Л.Б., Продан С.П. / За наук. ред. проф. Мойсея А.А., відпов. ред. Аністратенко А.В. /Чернівці: БДМУ, 2022. ‒ 118 с.

5. Цікава українська : навчально-методичний посібник для вивчення української мови як іноземної у закладах вищої медичної освіти. – Чернівці: БДМУ, 2023. 139 с.

Співпраця з освітніми закладами:

2013-2023 рр. – забезпечую викладання курсів «Українська мова як іноземна», «Історія та культура України», «Культурологія» в закладі вищої освіти Буковинському державному медичному університеті.

2022–2023 рр. – викладаю курс лекцій з предмету «Українська література» для студентів фахового коледжу Буковинського державного медичного університету.

Брала участь у розробці програм та силабусів з навчальних дисциплін «Українська мова як іноземна», «Історія та культура України», «Культурологія, «Українська література» для студентів спеціальностей «Медицина» (ОКР «Магістр»), «Фармація, промислова фармація» (ОКР «Бакалавр»), «Стоматологія» (ОКР «Магістр»), студентів фахового коледжу (спеціальності «Фармація», «Медсестринство»).

Протягом січня 2022 року  проходила міжнародне стажування з теми «Інноваційні методи та технології у викладанні філологічних дисциплін: досвід європейських університетів» (180 годин) в університеті імені Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія).

Нагороди:

- Почесна грамота Чернівецької обласної ради "За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у духовне збагачення краю та з нагоди 20-ї річниці заснування літературно-мистецького, громадсько-політичного та науково-освітнього часопису "Буковинський журнал" (Розпорядження № 276 від 28.11.11).

- Почесна грамота виконавчого комітету Міської ради м. Чернівців "За вагомий особистий внесок у розвиток бібліотечної справи міста Чернівців та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек" (вересень 2012 р.).

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ