Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

Рязанцева Тетяна Миколаївна

доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник сектора компаративістики.

Керівник Центру з дослідження літератури фентезі при Інституті літератури.

Наукові зацікавлення:

Компаративні студії світової й української літератури

Метафізична поезія XVII, ХІХ i XX ст.

Іспаністика

Література фентезі і літературна казка

Проблеми літературного перекладу

Вибрані публікації

Монографії:

1.     Змалювати думку... (Консептизм як напрям метафізичної поезії в літературі Європи доби Барокко). —  К., 1999.

2.     Бранець вічності. Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича. — К., 2007.

3.     Стихія в системі. Європейська метафізична поезія XVII — першої пол. ХХ ст.: мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика.К., 2014.

Статті:

 

Зарубіжна література

1.     Муза в келії // Людина і Світ. — 1998. — № 2. — С. 53—55.

2.      Енеєві родичі: іспанська бурлескна поема пізнього Бароко. — Ренесансні студії. — Запоріжжя, 2000. — Вип. 5. — С. 53—57.

3.      Сентенції Франсіско де Кеведо. — Ренесансні студії. — Запоріжжя, 2001. — Вип. 7. — С. 115—118. 

4.      Літературні спроби Обрі Бердслі // Вікно в світ. — 2001. — № 3. —С. 47—52.

5.     «Chicotuscaeteraexplicabit…» Людина доби Відродження в інтерпретації Олександра Дюма-батька // Teka komisji Polsko-Ukraińskichzwiązkówkulturowych. OLPAN. — 2009. — T. 6: StudiaIngardeniana: T. I: Interpretacjatekstuliterackiego. — Luiblin, 2009. — C. 123—137.

6.     Формальне і жанрове розмаїття латиноамериканської поезії XVII ст. (на прикладі творчості сестри Хуани Інес де ла Крус) // Ренесансні студії / Гол. ред. Торкут Н. М. — Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2015. — Вип. 23-24. — С. 39—49.

7.     Свічадо і портрет (екфразис і гіпотипозис у метафізичній поезії XVII ст.) // Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка / Ред. І. Набитович. — Київ-Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 211—220.

8.  Анаморфоза  й екфрасис у метафізичній поезії XVII – XX ст. // Література на полі медій.  Серія «Теоретичні REвізії».  Збірник третій. За ред. Т.І. Гундорової та Г. М. Сиваченко. –  Київ, 2018. – С. 200 – 232.  Електронний ресурс.  Режим доступу:  http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/literatura-media.pdf

 Фентезі і літературна казка:

9. Нотатки захопленого перекладача // Всесвіт. — 1994. — № 138—144.

10. Омріяний і недосяжний… Легенди про Святий Грааль у дзеркалі світової літератури // Людина і Світ. — 2000. — № 1. — С. 44—48.

11. Міф успіху чи успіх міфу? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2003. — № 2. — С. 172—178.

12. «Происхождение Руси» О. Прицака как источник толкиноведческих исследований // Палантир. Журнал Толкиновского Общества Санкт-Петербурга. — 2005. — № 46. — С. 6—10.

13. «Місто Майстрів» Т. Габбе: особливості розбудови // Сучасні літературознавчі студії. — Вип. 2: Дитина і світ: проблеми культурного діалогу. Збірник наукових праць. — К.: ВЦ КНЛУ, 2005. — С. 111—116.

14. Магія метафор. Механізми взаємодії «Пісні» Джона Донна і «Мандрівного замку Хаула» Діани Вінн Джонс // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. — Вип. 24. — Ч. 2. — Львів, 2016. — С. 6469.

15. Екфрасис і гіпотипозис у ранній прозі Дж. Р. Р. Толкіна (описи осель Валарів у «Книзі Забутих Переказів») // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Зб. наук. праць. Вип. 13. / Гол. ред. Н. О. Висоцька. — Київ: Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 489-499.

16. Примусовий наратив у повісті П. С. Бігла «Останній Одноріг»:фігури і правила гри // Сучасні літературознавчі студії. Зб. наукових праць. — Вип. 14: Літературні виміри видовищних форм культури. — Київ: КНЛУ, 2017. — С. 443—451.

17. Приказки от тоталитарни времена (Образът на злото във фентъзи прозата на Александър Шаров) (прев. Теодора Седефчева) // Филологически форум. — 2018. — №1(7). — С. 16-27.  Видання індексується в міжнародній наукометричній базі CEEOL.

18. Images of Evil in A. Sharov’s Fantasy Prose // Słowiańskie śwaiaty wyobraźni. — Kraków: Scriptum, 2018. — P. 199-208.

 19.  Scientific Metaphors in Metaphysical Poetry // ЛитератураитехникаСборник с доклади от научна конференция, проведена в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 9-11 март 2018, съст. Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева. — София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018. — С. 111-117.  

Літературні портрети:

20. Дивовижний біг на ковзанах. Апологія Обрі Бердслі // Всесвіт. — 1993. — № 1. — С. 146—156.      

21. Лазар Баранович — політик і письменник // Людина і Світ. — 1997. — № 7. — С. 11—16.

22. «Жив. Писав. Кохав…» Життя і творчість Франсіско де Кеведо // Всесвіт. — 1997. — № 10. — С. 156—160. 

23. Наталена Королева: кров польська та іспанська, мова-українська // Парафіяльна газета. — 2006. — Лип. — С. 10.

24. Людина з Країни Оз: [Післямова] // Баум Л. Ф.  Дивовижний чарівник Країни Оз . — Львів: Вид-во Старого Лева, 2006. — С. 251–254.

25. Literature as Tourism: Cities and Towns of Western Ukraine Featured in Three Modern Ukrainian Novels // Espace, Tourismes, Esthétique. SousladirectiondeBertrandWestphaleLorenzoFlabbi. — Limoges: PressesUniversitairesdeLimoges, 2009. – P. 131—136. (м. Лімож, Франція).

26. «Стильний, суцільний, послідовний...» (О. Стефанович — людина і поет) // Дивослово. — 2011. — № 6. — С. 57— 61.

27. «Великий театр світу»: життя і творчість Педро Кальдерона де ла Барки [Передмова] // Кальдерон П. Стійкий принц. Дама-примара: п’єси / П. Кальдерон; пер. з іспан. С. Ю. Борщевського; передмова, примітки Т. Рязанцевої; худож.-оформлювач Г. В. Кісель. — Харків: Фоліо, 2013. — 251 с. — (Б-ка світ. літ-ри). — С. 3—18.

28. «Почуйте мене очима…»Життя і творчістьсестри Хуани Інес де ла Крус [Передмова] // Хуана Інес де ла Крус. Поезії / пер. з ісп. Сергія Борщевського. — Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2015. — 192 с. (Книжка 1) — С. 5—31.

29. Келія і кін. Драматургія сестри Хуани Інес де ла Крус [Передмова] // Хуана Інес де ла Крус. Театр / пер. з ісп. Сергія Борщевського. — Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2016. —232 с. (Книжка 2) — С. 5—18.

30. «Ле» Марії Французької в контексті літератури фентезі // Ренесансні студії. 2018.  Вип. 29-30. – С. 22-30. 

31. Анаморфоза  й екфрасис у метафізичній поезії XVII – XX ст. // Література на полі медій.  Колективна монографія на пошану 90-річчя академіка НАН України Д. С. Наливайка. – Дніпро: Акцент ПП,   2019. – С. 127-148. http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/literatura-na-poli-media-nalyvajko.pdf

32. Дискурс війни в поезії Олекси Стефановича / Т. Рязанцева // Слово і Час. — 2020. — № 1. — С. 29-39.

33. Slavic Folktale Characters in Serhiy Oksenyk’s Fantasy Trylogy Walking, Flying, Floating // Савремена српска фолклористика. VIII. Зборник радова. Словенски фолклор и књижевна фантастика. Уредници проф. др Дејан Ајдачић проф. др Бошко Сувајџић. - Удружење фолклориста Србије Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Центар за културу ,,Вук Караџић“ у Лозници: Београд – Тршић 2020. – С. 381-388.

34. Centre for Fantasy Literature Studies at Shevchenko Institute of Literature, National Academy of Sciences of Ukraine // International Journal of Slavic Studies, 2020, 2, 209-214. https://en.slavpoplit-letters.pl/wp-content/uploads/2020/11/2020-nr2-13-Riazentseva.pdf

35. Інтермедіальність як методологія літературної компаративістики // Методології сучасної літературної компаративістики: Колективна монографія / За ред. Г. М. Сиваченко. Київ, 2020. С. 233-257. http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf

36. Цикл «Кінцесвітнє» Олекси Стефановича // Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ ст. Матеріали ХІІ Міжнародних Чичерінських читань. Львів, 28-29.10.2021. — Львів: Гельветика, 2021. — С. 188—189.

37. Циклізація у творчості Олекси Стефановича // Слово і Час.   2022. №1.   С. 21-37.

 

Переклади:

30. Дж. Р. Р. Толкін. Із «Книги Забутих Переказів»: Музика Айнурів. Прихід Валарів і будівництво Валінору // Всесвіт. — 1994. — № 4. —С. 136—155.

31. Ф. де Кеведо. Сентенції // Всесвіт. — 1997. — № 10. — С. 155.

32. Ф. де Кеведо. Колиска і могила (уривок) // Вікно в світ. — 2000. — № 3. — С. 147—148.

33. К. Гільєн. Світова література і теорія літератури. Три моделі наднаціонального. Систематизації // Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія / За заг. ред. Д. Наливайка. — К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2009. — С. 255—305.

 Науково-популярні виступи:

 

Лекція «Наука і література — разом крізь віки».

Дивитися: https://www.youtube.com/watch?v=YJCd2Z6HJCg

Лекція «Рослини у літературі фентезі»

Дивитися: https://www.youtube.com/watch?v=XfZemBLCJ_8

Нагороди

Почесна грамота Міністерства освіти України за внесок у роботу МАН (2006).

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ