УкраїнськаEnglish
Дорогі колеги!  Дозвольте нагадати, що до 1
У контексті обговорення нового Державного стандарту базової
Колектив Інституту літератури вітає своїх колег-лауреатів
Конкурс проєктів НФДУ   Національний фонд досліджень
Дорогі друзі!  Програма імені Фулбрайта в Україні
З приємністю повідомляємо про вихід книги «Щоденник
 • Програма академічних обмінів імені Фулбрайта
  Програма
  Дорогі колеги! 
 • Директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, академік НАН України МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЖУЛИНСЬКИЙ відсвяткував своє 80-річчя
  Директор
  У 1968 році
 • Звернення до т.в.о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій
  Звернення до
  У контексті
 • Співробітники Інституту - лауреати Біографічного рейтингу - 2019
  Співробітники
  Колектив Інституту
 • Конкурс проєктів НФДУ
  Конкурс
  Конкурс проєктів
 • «Ціна миру»
  «Ціна миру»
  Дорогі друзі!
 • Звіт Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії Наук України про роботу, виконану дистанційно під час карантину
  Звіт Інституту
 • Щоденник Володимира Винниченка (1932–1936)
  Щоденник
  З приємністю
 • Національний фонд досліджень України запрошує всіх науковців долучитися до формування Реєстру експертів
  Національний
    Національний
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

Юхимук Яніна Володимирівна

Кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник

Наукові інтереси:

Проза другої половини ХХ – початку ХХІ століття

Інтермедіальні студії

Інтертекстуальність

Семіотика

Герменевтика

 

Вибрані публікації:

Кандидатська дисертація: «Поетика та типологія музичного екфразису у прозі другої половини ХХ – початку ХХІ століття (компаративний аспект)» (2017)

Поетика та типологія музичного екфразису у прозі другої половини XX - початку XXI ст. (компаративний аспект) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Юхимук Яніна Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.

Статті:

1.    Юхимук Я. Ідентифікація музичного екфразису у прозі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / Яніна Юхимук // Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / Ред. Гундорова Т. І., Сиваченко Г. М. – Дніпро, Акцент ПП.: 2018. – С. 158-186. 

2.     National Peculiarities of a Writer’s Artistic Image Creation (based on works by C. Funke, G. Petrović, Y. Izdryk). Contemporary Issues of Literary Criticism. Vol. XII. – Part I. – 2018. – P. 93-104. (ISBN 978-9941-13-804-1). 

3.     Юхимук Я. Вершини української лірики: вірші П. Тичини – І. Драча – Ю. Іздрика / Яніна Юхимук // Питання літературознавства. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 157-174. 

4.     Юхимук Я. В. Рецептивний аспект у вивченні музичного екфразису як інструменту створення художньої реальності (на матеріалі романів: «Маг» Дж. Фаулза, «Контрабас» П. Зюскинда та «Тиша» П. Хьоґа) / Яніна Юхимук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Збірник наукових праць. – Вип. 34. – Київ: Освіта України. – 2018. – 245 с. – С. 214-225.

5.     Юхимук Я. В. Криза ідентичності як нормальне явище (на матеріалі «Відділити козлів від овець» Дж. Кеннон) / Яніна Юхимук // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. — Вип. 15. — Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2018. — 211 с. — С. 176-180. 

6.     Юхимук Я. Проблемы изучения музыкального экфрасиса: к дефиниции понятий экфрасис, гипотипосис, эйдолон и музыкальная тема // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы (кол. мон. под научн. ред. Т. Атухович, Р. Мниха и Т. Бовсуновской). – Седльце, 2018. – С. 210-222. 

7.     Юхимук Я. Музичний екфразис як медіум для передачі імпліцитного тексту (на матеріалі творів Ж. Сарамаго, П. Хьоґа та Дж. Фаулза) / Яніна Юхимук // Музична фактура літературного тексту: інтермедіальні студії / За ред. С. Маценки. – Львів: Апріорі, 2017. – 352 с. – С. 279-287.

8.     Юхимук Я. Образи персонажів commediadell`arte у постмодерністській прозі (на матеріалі романів Ю. Іздрика, П. Хьоґа та Д. Рубіної) / Яніна Юхимук // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. — Вип. 14. — Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2017. — 527 с. — С. 507-516. 

9.     Yukhymuk Y. Mimetic Musical Ekphrasis in Postmodern Novel as a Temporality instrument / Yanina Yukhymuk // Spheres of Culture. — Vol. XIII. — Editor-in-Chief Ihor Nabytovych.  — Lublin, 2016. — 656 р. —  P. 272-279.

10. Юхимук Я. Функціональність музичного екфразису як жанрового різновиду та мистецького прийому  / Яніна Юхимук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Збірник наукових праць. — Вип. 24. Ч. 2. — Гол. ред. Р. С. Помірко. — Львів : Львівський національний університету імені Івана Франка, 2016. — 206 с. — С. 190-196.

11. Юхимук Я. «Ефект присутності» як результат взаємодії функцій музичного екфразису (на матеріалі творів П. Зюскинда, М. Павича і П. Хьоґа) / Яніна Юхимук // Літературознавчі студії : Збірник наукових праць. — Вип. 48. — Відповідальний редактор Г. Ф. Семенюк. — К: ВПЦ Київський університет, 2016. — 304 с. — С. 289-297. 

12. Юхимук Я. Подвійна інспірація: музика і фентезі (на матеріалі «Сильмариліона» Дж. Р. Р. Толкіна )  / Яніна Юхимук // Інтермедіальні виміри літератури фентезі. Збірка матеріалів наукового семінару Центру  з  Дослідження  Літератури  Фентезі  при  Інституті  літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (20 квітня 2016 р.) / Ред. Рязанцева Т. М., Канчура Є. О. — Київ, 2016. — 72 с. — С. 50-55. 

13. Юхимук Я. Музичний екфразис у функції міжпросторового медіуму (на матеріалі роману Є. Положія «Мері та її аеропорт»)  / Яніна Юхимук // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. — Вип. 13. — Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2016. — 740 с. — С. 666-675.

14. Юхимук Я. Неміметичний екфразис у романах П. Хьоґа і В. Орлова / Яніна Юхимук // Літературознавчі студії : Збірник наукових праць. — Вип. 44. — Відповідальний редактор Г. Ф. Семенюк. — К: ВПЦ Київський університет, 2015. — 408 с. — С. 378-388. 

15. Юхимук Я. Жанрові форми роману-музичного екфразису кінця ХХ — початку ХХІ століття в компаративному аспекті («Воццек & воццекургія» Ю. Іздрика і «Синдром Петрушки» Д. Рубіної)» / Яніна Юхимук // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. — Вип. 12. — Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2015. — 676 с. — С. 633-641. 

16. Юхимук Я. В. Екфразис як функціональна складова інтермедіальності та інтертекстуальності / Яніна Юхимук // Наукові праці : Науково-методичний журнал. — Вип. 247. Т. 259. Філологія. Літературознавство. — Гол. ред. Л. П. Клименко. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. — 168 с. — С. 378-388. 

 

З 2017 року – учасник проектів «Наукові пікніки» та «Дні науки».

З 2018 року працює над проектом «Meaningswithoutborders», що передбачає впровадження digital технологій у гуманітарній сфері.

Адреса для листування: Yukhymuk(at)nas.gov.ua

yanina.yukhymuk.comp(at)gmail.com

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Oct

21

Програма академічних обмінів імені Фулбрайта

Дорогі колеги!  Дозвольте нагадати, що до 1 листопада 2020 року Офіс Програми академічних...

Aug

13

I реорганізація, і збереження, і примноження

Микола Жулинський 7 серпня, 2020 -...

Jun

04

Звернення до т.в.о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій

У контексті обговорення нового Державного...