Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

cover1.jpg

Юхимук Яніна Володимирівна

Кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник

Наукові інтереси:

Проза другої половини ХХ – початку ХХІ століття

Інтермедіальні студії

Інтертекстуальність

Семіотика

Герменевтика

 

Вибрані публікації:

Кандидатська дисертація: «Поетика та типологія музичного екфразису у прозі другої половини ХХ – початку ХХІ століття (компаративний аспект)» (2017)

Поетика та типологія музичного екфразису у прозі другої половини XX - початку XXI ст. (компаративний аспект) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Юхимук Яніна Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.

Статті:

1.    Юхимук Я. Ідентифікація музичного екфразису у прозі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / Яніна Юхимук // Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / Ред. Гундорова Т. І., Сиваченко Г. М. – Дніпро, Акцент ПП.: 2018. – С. 158-186. 
2.     National Peculiarities of a Writer’s Artistic Image Creation (based on works by C. Funke, G. Petrović, Y. Izdryk). Contemporary Issues of Literary Criticism. Vol. XII. – Part I. – 2018. – P. 93-104. (ISBN 978-9941-13-804-1).
3.     Юхимук Я. Вершини української лірики: вірші П. Тичини – І. Драча – Ю. Іздрика / Яніна Юхимук // Питання літературознавства. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 157-174. 
4.     Юхимук Я. В. Рецептивний аспект у вивченні музичного екфразису як інструменту створення художньої реальності (на матеріалі романів: «Маг» Дж. Фаулза, «Контрабас» П. Зюскинда та «Тиша» П. Хьоґа) / Яніна Юхимук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Збірник наукових праць. – Вип. 34. – Київ: Освіта України. – 2018. – 245 с. – С. 214-225.
5.     Юхимук Я. В. Криза ідентичності як нормальне явище (на матеріалі «Відділити козлів від овець» Дж. Кеннон) / Яніна Юхимук // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. — Вип. 15. — Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2018. — 211 с. — С. 176-180. 
6.     Юхимук Я. Проблемы изучения музыкального экфрасиса: к дефиниции понятий экфрасис, гипотипосис, эйдолон и музыкальная тема // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы (кол. мон. под научн. ред. Т. Атухович, Р. Мниха и Т. Бовсуновской). – Седльце, 2018. – С. 210-222. 
7.     Юхимук Я. Музичний екфразис як медіум для передачі імпліцитного тексту (на матеріалі творів Ж. Сарамаго, П. Хьоґа та Дж. Фаулза) / Яніна Юхимук // Музична фактура літературного тексту: інтермедіальні студії / За ред. С. Маценки. – Львів: Апріорі, 2017. – 352 с. – С. 279-287.
8.     Юхимук Я. Образи персонажів commediadell`arte у постмодерністській прозі (на матеріалі романів Ю. Іздрика, П. Хьоґа та Д. Рубіної) / Яніна Юхимук // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. — Вип. 14. — Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2017. — 527 с. — С. 507-516. 
9.     Yukhymuk Y. Mimetic Musical Ekphrasis in Postmodern Novel as a Temporality instrument / Yanina Yukhymuk // Spheres of Culture. — Vol. XIII. — Editor-in-Chief Ihor Nabytovych.  — Lublin, 2016. — 656 р. —  P. 272-279.
10. Юхимук Я. Функціональність музичного екфразису як жанрового різновиду та мистецького прийому  / Яніна Юхимук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Збірник наукових праць. — Вип. 24. Ч. 2. — Гол. ред. Р. С. Помірко. — Львів : Львівський національний університету імені Івана Франка, 2016. — 206 с. — С. 190-196.
11. Юхимук Я. «Ефект присутності» як результат взаємодії функцій музичного екфразису (на матеріалі творів П. Зюскинда, М. Павича і П. Хьоґа) / Яніна Юхимук // Літературознавчі студії : Збірник наукових праць. — Вип. 48. — Відповідальний редактор Г. Ф. Семенюк. — К: ВПЦ Київський університет, 2016. — 304 с. — С. 289-297. 
12. Юхимук Я. Подвійна інспірація: музика і фентезі (на матеріалі «Сильмариліона» Дж. Р. Р. Толкіна )  / Яніна Юхимук // Інтермедіальні виміри літератури фентезі. Збірка матеріалів наукового семінару Центру  з  Дослідження  Літератури  Фентезі  при  Інституті  літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (20 квітня 2016 р.) / Ред. Рязанцева Т. М., Канчура Є. О. — Київ, 2016. — 72 с. — С. 50-55. 
13. Юхимук Я. Музичний екфразис у функції міжпросторового медіуму (на матеріалі роману Є. Положія «Мері та її аеропорт»)  / Яніна Юхимук // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. — Вип. 13. — Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2016. — 740 с. — С. 666-675.
14. Юхимук Я. Неміметичний екфразис у романах П. Хьоґа і В. Орлова / Яніна Юхимук // Літературознавчі студії : Збірник наукових праць. — Вип. 44. — Відповідальний редактор Г. Ф. Семенюк. — К: ВПЦ Київський університет, 2015. — 408 с. — С. 378-388. 
15. Юхимук Я. Жанрові форми роману-музичного екфразису кінця ХХ — початку ХХІ століття в компаративному аспекті («Воццек & воццекургія» Ю. Іздрика і «Синдром Петрушки» Д. Рубіної)» / Яніна Юхимук // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. — Вип. 12. — Гол. ред. Н. О. Висоцька. — К. : Вид. Центр КНЛУ, 2015. — 676 с. — С. 633-641. 
16. Юхимук Я. В. Екфразис як функціональна складова інтермедіальності та інтертекстуальності / Яніна Юхимук // Наукові праці : Науково-методичний журнал. — Вип. 247. Т. 259. Філологія. Літературознавство. — Гол. ред. Л. П. Клименко. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. — 168 с. — С. 378-388. 
17. Ідентифікація  музичного екфразису у прозі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Література на полі медій.  Колективна монографія на пошану 90-ліття академіка Дмитра Наливайка. – Дніпро: Акцент ПП, 2019. – С. 158 – 186.   http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/literatura-na-poli-media-nalyvajko.pdf
18. Музичний екфразис як засіб творення інтермедіального поля // Методології сучасної літературної компаративістики: Колективна монографія / За ред. Г. М. Сиваченко. Київ, 2020. С. 258-287. http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf

 З 2017 року – учасник проектів «Наукові пікніки» та «Дні науки».

З 2018 року працює над проектом «Meaningswithoutborders», що передбачає впровадження digital технологій у гуманітарній сфері.

Адреса для листування: Yukhymuk(at)nas.gov.ua

yanina.yukhymuk.comp(at)gmail.com

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ