Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

kanon.jpg

Гаврилюк Надія Іванівна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу теорії літератури.

Наукові інтереси:

 • віршознавство;
 • проблеми рецепції.

Вибрані публікації:

Кандидатська дисертація „Український поліметричний вірш: природа і тенденції розвитку ” (2005)

Монографії:

1. Український поліметричний вірш. – Київ: Фенікс,  2009. – 250 с. 

2. Під плахтою неба: поезія Віри Вовк. – Дрогобич: Коло, 2019. – 168 с. (монографія індивідуальна)

3. Відеопоезія як інтермедіальність: теорія і практика // Колективна монографія на пошану 90-річчя академіка НАН України Д. С. Наливайка / Ред. Гундорова Т. І., Сиваченко Г. М. – Дніпро: Акцент ПП, 2019. – 633 с. – С. 89-114.

4. Віршів золотих політ: поезія Світлани Короненко. – Київ: Ярославів Вал, 2021. – 416 с. (монографія індивідуальна)

Статті:

 1. «Розарій для Богородиці» Віри Вовк: поетичне кільце // Крізь століття твій голос лунає. Збірник матеріалів конференції до ювілею Віри Вовк Упорядник Надія Гаврилюк. — Дрогобич: “Коло”, 2021. — С. 151-171.
 2. «Радуйся, Маріє!»: модифікація молитви прослави у Віри Вовк і Павла Тичини // Слово і Час — 2021 — № 1(715). — С. 72-86. 
 3. «Поетична мова»: теорія питання //  Актуальні проблеми літературознавчої термінології. Науковий збірник. – Вип. 3. / Відп. ред. Є. М. Васильєв. – Рівне: О. Зень, 2020. – 186 с. – С. 13-17.
 4. Кілька акцентів про акцентний вірш // Віршознавчий семінар: Український акцентний вірш у контексті сучасного акцентного віршування (8 жовтня 2019) –  К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 112 с. – С. 57-72. 
 5. Поезія кінця ХХ – початку ХХІ ст.: простір свободи чи простір свавілля? // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. — 2018. — Вип. 78. — С. 155-159.
 6. Візуальна поезія: історія і сучасність // Spheres of Culture. Volume XVI. – Lublin: UMCS, 2017. – 644 c. – C. 43-51.
 7. Сучасна візуальна поезія в контексті літературному // International research and practice conference «Modern philology: relevant issues and prospects of research» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 196 p. – Р. 110-113.
 8. Інтермедіальність, інтертекстуальнісь, візуальність // Актуальні проблеми літературознавчої термінології. Науковий збірник. – Вип. 2. / Відп. ред. Є.М. Васильєв. – Рівне: О. Зень, 2017. – 233 с. – С. 43-46.
 9. Читач у теоретичному вимірі // Szkice slawistyczne. Księga dedykowana Profesorowi Walentemu Piłatowi, pod red B. Kozak, Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2016, ISBN 978-83-941133-8-4. – С. 82-95.
 10. Адаптація, екранізація і нові форми візуальності // Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вид-во «Логос» – 2016. – Вип.19 – 232 с. – С. 72-80. 
 11. CANON, CLASSICS, TRADITION: DEMARCATION OF THE TERMS – Messages, Sages, and Ages. Vol. 2, No. 2, (2015) – P. 48-55.
 12. Візуальний образ як текст – Слово і час. – 2015. –  №4. – С. 49-57.
 13. Іспаномовна поезія Ігоря Качуровського // Літературознавчі студії. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2015.  – Випуск 45. – 296 с. – С. 42-53.
 14. Поезія другого ступеня: екфразис // Віршознавчий семінар. Ігор Васильович Качуровський (1918 – 2013). In memoriam: зб. наукових  праць та спогадів / Упор.: Н.В. Костенко, О.Г. Бросаліна, Н.І. Гаврилюк. – К., 2015. – 124 с. іл. – С. 23-35.
 15. Віршова пародія, перифраз, наслідування: труднощі розмежування. // Науковий семінар: Веселе віршознавство. Збірник статей, експромтів, віршознавчих переспівів та віршів про вірш  / за ред. Н.В. Костенко; упор. О.Г. Бросаліна, В.С. Афанасьєва. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 112 с. – С. 26-34.
 16. Сучасна українська поезія в рецептивному аспекті. // Spheres of Culture.Vovume VI. – Lublin:UMCS, 2013. – 400 c. – C. 152-160.
 17. Аналіз одного вірша: «Дихання пустині» Лесі Українки. // Волинь філологічна: Текст і контекст. Мова і вірш: зб. наук. пр. / упор. Т.П. Левчук. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Вип. 16. – 352 с. – С. 319-325.
 18. Семантичний ореол Х5 в українській поезії. // Волинь філологічна: Текст і контекст. Мова і вірш: зб. наук. пр. / упор. Т.П. Левчук. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Вип. 16. – 352 с. – С. 36-46.
 19. Дольникові ритми в українській поезії 2000-х років // Український дольник: Колективна монографія / За ред. Н.В. Костенко; упор. О.М. Собачко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 423 с. – С. 280-310. 
 20. Українська поезія: рецептивні проекції. – Слово і Час. – 2013. – № 2. – 128 с. –  С. 52 – 69.
 21. Маскульт і новітня українська література // Література: класична спадщина і сучасність / За ред. О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2012. – 576 с. – С. 95-112.
 22. Українська книжка та її шлях до читача // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 192. Вип. 180. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. –  116 с. – С. 31-35.
 23. Читацькі цінності та канон // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філол. науки) / Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка ; ред. колегія: О.Є. Бондарева, К.Г. Борисенко, І.Р. Буніятова [та ін.]. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2012. – № 1. – 96 с. – С. 68-72.
 24. Ритмічні форми Я5 у сучасній українській поезії. // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: Зб. наук. праць. / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 585-586: Слов’янська філологія. – 384 с. – С. 33-39. – 0,563 д.а.
 25. Маси versus особистості, або Кому потрібна ієрархія? –  Слово і Час. – 2011. – № 3. – С. 88-97.
 26. Новітня українська поезія: відлуння екзистенціалізму. – Слово і Час. – 2010. – №4. – 128 с. – С. 78-86.
 27. Осінній пейзаж як виразник людської екзистенції //  Історико-літературний журнал. – Одеса, 2010. – № 17. – 488 с. – С.188-198.
 28. Рецепція поезії та переклад // Віршознавчі студії: Збірник праць наукового семінару «Вірш у системі перекладу» (21 вересня 2010 року) / Упорядники Н.В. Костенко, Я.В. Ходаківська. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 138 с. – С. 21-28.
 29. Рецепція бароко в новітній українській поезії // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 124. Вип.111. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 124 с. – С. 24-29.
 30. Тарас  Шевченко крізь призму поетичної інтерпретації // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2009. – Вип. 11. – 264 с. – С. 117-124.
 31. Художнє вираження самотності в поезії к. ХХ – п. ХХI ст. // Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність / Укладач Папуша І.В. // STUDIA METODOLOGIKA – Випуск 25. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 326 с. – С. 72-77.

Перелік публікацій у Google-scholar

Премії:

 • НАН України для молодих учених (2010);
 • стипендіат  Президента України (2011—2012).
 • Лауреат Премії імені  Олександра Білецького в галузі літературної критики (2020)

Інша діяльність:

 • Автор поетичних  збірок: „Щемить душа моя, щемить” (2001 р.), „Долання меж” (2008 р.), „Танго хуртовини” (К.: Фенікс, 2013), „Еверест любові” (К.: Фенікс, 2014);
 • Лауреат Всеукраїнського поетичного конкурсу „Вітер змін” (2012);
 • Лауреат Всеукраїнського поетичного вернісажу „Троянди і виноград — 2012”.
 • "Esperanto"/ Tłumaczenie z j. ukraińskiego Tadeusz Karabowicz. (LublinWydawnictwoEpisteme, 2017)
 • "Дольки днів" (Дрогобич: «Коло», 2017)
 • "У крапельці роси" (Дрогобич: «Коло», 2018).
 • «Рентген у позачассі» (Дрогобич: Коло, 2019).
 • «Невтрачене колишнє» (К.: Ярославів Вал, 2019).
 • Лауреат Літературної премії імені Володимира Свідзінського (2020) за поетичну книжку «Рентген у позачассі» (Дрогобич: Коло, 2019). 
 

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ