Українська
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 

Наші видання

metodolpgii.jpg

Сулима Віра Іванівна

Сулима Віра Іванівна — кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу давньої української літератури.

Наукові інтереси:

·         Історія української літератури ХІ-ХХІ ст.;

·         Новітні інтерпретації творів давнього письменства;

·         Релігійно-біблійна парадигма літературознавчих досліджень;

·         Теорія і методика сучасної медієвістики;

Вибрані праці:

Книги:

1.     Біблія і українська література. Навчальний посібник. – К.: «Освіта», 1998 р. – 339 с.

2.     Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ, 2009. – 17,3 ум.-друк. арк. - (у співавт. з М.П. Ткачуком, В.Л.Смілянською та М.М. Сулимою).

3.     Не десять соколів: Роман, повісті. - К.: Радянський письменник, 1989. – 17,5 ум.-друк. арк. – Тираж 15 000 прим. (Художник – В. П. Васильєв).

4.     Історія української літератури: У 12 т. – Т.1. Давня література (Х – перша половина ХVI ст.). – К. : Наукова думка, 2014. – 838 с. -  68,25 арк.// автор розділів:  Біблійні книги – с. 117-131, Апокрифи – с. 132-160, Богослужбові книги – с. 160-172, Ораторсько-учительна проза – с. 173-194, Ізборник Святослава 1073 (с. 221), Ізборник 1076 (с. 223), Хроніка Іоанна Малали (с. 256), Хроніка  Георгія Синкелла (263), Хроніка Георгія Амартола (263), Києворуські проповідники (с.357-374), Володимир Мономах (386-401), Климент Смолятич (402-410), Кирило Туровський (411-428), Слово о полку Ігоревім (492-521),

5.     Історія української літератури: У 12 т. – Т. 2. Давня література (друга половина ХVI –  ХVIІІ ст.). – К. : Наукова думка, 2014. – 838 с. - 68,25 арк. // Науковий співредактор. // автор  розділів: Літературний процес  (друга половина ХVI –  п. п. ХVIІ ст.).  Літературний процес  (др. п  ХVIІ. – п. п. ХVIІІ ст.), Літературний процес ( др.. п. , ХVIІІ ст.),  .   

6.     IЗБОРНИК 2012-20/16. Дослідження. Критика. Публікації / Редактор-упорядник В.І.Сулима. – К.  Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 452 с. – Обсяг 26,27 др. арк.

7. Слово про закон і благодать митрополита київського Іларіона: текст і контекст, автор і канон. // Літературознавчий дискурс: від бароко до постмодерну. Колективна монографія. Київ–Люблін–Харків, 2020.  – С.18-28.

 

Статті:

1.     «До питання про історико-літературний та релігійно-філософський контекст одного поетичного твору Кирила Транквіліона Ставровецького» / Слово і час.  2019. № 6. С. 74-84.

2.     стаття/некролог “Сумного янгола зникома подобизна...”. Пам’яті Леоніда Ушкалова  // Слово і час. 2019.    № 3 . С. 124

3.     «Він очолював сізіфів проект – АІУЛ». // «Боліло серце за Україну : спогади про Віталія Дончика»: зб. ст. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – С. 30–36.

4.     «Термінологічні дефініції та генеалогія жанрів ораторсько-проповідницької прози ХI-ХVIII століть» // «Ізборник  2012-2016». Дослідження. Критика. Публікації / Упор., ред: В. І. Сулима. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. –   Обсяг  –  1 др. арк.

5.     «Свята Тройця  у книзі “Зєрцало богословії” Кирила Транквіліона Ставровецького: прототекст, текст,  контекст» // Збірник наукових праць:  Культуротворча місія Почаївського василіянського монастиря. Упоряд. архиєп. Ігор Ісіченко. Харків: Акта, 2018. 228 с. – С. 37 – 50.  –  Обсяг -  0,8 др. арк.

6.     Слово про видатного дослідника «Слова» / «Слово і час». – №11 – 2018.  – Обсяг – 9500 знаків  -  0,25 др.

7.     « “Літера  –  не дух, Біблія – не релігія”  (Святе Письмо в дослідженнях І. Я. Франка)»  // Ліствиця Якова. Збірник статей  на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття. – Харків: «Майдан», 2016. – 485  с. – С. 379–392. 

8.     Твори про св. Бориса і Гліба в історії української літератури (1887-2014) // зб. «Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці». – Харків: АКТА, 2016.  –  С. 144–160.   –  160 с.  –     16 стор.

9.     Іван Франко й апокрифічний протопласт української літератури //  Мандруючи світами і віками.  Збірник на пошану  Юрія Пелешенка. Під редакцією  Ігоря Набитовича. – Київ–Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 280–290. – 15 стор. 

10.   «Українська проповідь XI-XIX століть у дослідженнях Івана Яковича Франка (З нагоди 160-ї  річниці від дня народження і 100-х  роковин смерті  письменника)» // Матеріали міжнародній науковій конференції «Глобалізація/європеїзація і розвиток національних слов’янських культур. До дня слов’янської писемності і культури славістичній конференції (НБУ імені В.І. Вернадського).  – Київ, 2016. – С. 110-114.   –  6 стор.

11.   На поріг 90-ліття.  – журнал «Слово і час». – №11. –   2 стор.

12.   Кого наслідували українські проповідники XVIIcт. – греків, римлян чи поляків? (у рамках Міжнародної наукової конференції до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії «Adfonts –До джерел». Київ, 12-14 жовтня 2015) //  Наукові записки НАУКМА. Філологічні науки. – Том 176. – Київ, 2015.  – С. 31-35 (с. 34).

13.   Біблія (Святе Письмо) в українських перекладах і дослідженнях Наукового товариства  ім. Шевченка. – Наукове товариство ім. Шевченка. Енциклопедія.  Том 2. Бібл–Вес. – К., Львів, Тернопіль, 2014. – С. 103–109.

14.   До питання про жанр  твору Григорія Сковороди «СVМФОНІА, нареченная Книга Асхань о Познанїи самаго себе» //  Переяславські сковородинівські студії.  Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С.  111 – 117.

15.    Володимир Мономах і його «Повчання»: до питання про жанр твору  // Студії з україністики. Вип. ХІІІ.  -  К., 2013.  -  С. 431 – 441.

16.   «Ірина Семенкоі Михайль Семенко:  образ автора в науковому дослідженні».  – Літературознавчі студії. Вип. 37. Ч. 2. (Б-ка Інституту філол..). – К.: Вид. дім Дмитра Бураго,  2013. – С. 337 – 343.

17.   Три етюди з марева пам'яті. Спогади про А.Гр. Погрібного // У кн..: Життя і чин Анатолія Погрібного. Наукові розвідки, статті, спогади. / Київ: ВЦ «Просвіта», 2011 р. – 487 с. - С. 373 – 378.

18.   «Діалог в ореолі смутку й сивини. Спогади про М.Н.Москаленка» // У кн.: Михайло Москаленко. Статті. Публіцистика. Спогади про Михайла Москаленка». / К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2011 р. - С. 475-485

19.   «До питання про традиції учительно-проповідницької літератури Київської Русі у творчості Володимира Мономаха і Григорія Сковороди»/ Переяславські Сковородинівсь-кі студії: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – 336 с. - С. 124-129.

20.   «Жила я просто, ясно, тихо…» (З нагоди 70-ліття Ірини Жиленко)/ ж.«Дивослово», 2011, квітень, - С. 49 - 56

«Морфологія «Снів» Тараса Шевченка в контексті біблійних оніричних пророцтв» / Слово і час. – 2011. - № 3.- С. 12 - 20.

21.   «До питання про апокрифічні джерела давньоукраїнської літератури» / Gente Ukrainus, natione Ukrainus (Літературні шляхи старожитної України). Збірник наукових праць на пошану доктора філол. наук, проф. Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя. – Київ: «Євшан-зілля», 2010. – С. 445-450.

22.   «Біблійні географічні назви як концепти і їх художньо-стильова функція в поезії Тараса Шевченка» / Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Вип. 12. (КНУ ім.. Т.Ш.). - 2009. – С. 163-172.

23.   «ПЫТАТИ ПОТОНКУ БОЖЕСТВЕНЫХ ПИСАНЇИ: філософія Клима Смолятича у вимірах біблійної екзегези та герменевтики» / Слово і час. – 2009. - № 12. – С. – 17-28.

24.   «Біблійні географічні назви як концепти і їх художньо-стильова функція у творах Г. Сковороди» / Григорій Сковорода - джерело духовної величі та сучасність (наук. матер. Переяслав-Хмельницьких XIV Сковородинівських читань) / – К., 2009. – Вип. ІІ. – С. 195 - 203.

25.   Біблійний концепт покори/послуху/смирення у дзеркалі українській поезії ХІХ-ХХ ст. – Науковий вісник Миколаївського державного університету. Випуск 22. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2009. – С. 199 – 204.

26.   «Слово о полку Ігореві» як драма-декламація (жанрово-композиційний дискурс). - Слово і час. – 2008. - № 5. – С. 25

27.   Візантійська проповідницька традиція на сторінках Ізборника Святослава 1073 р.- Біблія і культура: Зб. наук. ст.: Вип. 8-9. – Чернівці, 2008.- С. 204—217

28.   Воскресіння Господнє у діалозі Григорія Сковороди Потоп Зміин (XVIII ст.) та у Великодніх проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.): особливості герменевтики та поетики Воскресіння Господнє у діалозі Григорія Сковороди Потоп Зміин (XVIII ст.) та у Великодніх проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.): особливості герменевтики та поетики. - Sacrum і Біблія в українській літературі. – Люблін, 2008.- С. 407-415.

29.   Становлення проповідництва Київської Русі: особливості літературної екзегези і поетики. - Медієвістика. Випуск 4. Одеса, 2006. – С. 29 – 39.

30.   Пролог як пам'ятка ораторсько-проповідницької прози Київської Русі: жанри, тематика, поетика.- Споконвіку було Слово…»: Збірник на пошану професора Олександра Александрова з нагоди його 60-річчя. – Одеса: «Астропринт», 2007. - С. 373 – 380.

31.   Біблійна концепція всесвітньої історії у хроніках Іоанна Малали, Георгія Синкелла та Георгія Амартолаю- Антипролог: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – К.: ВД «Стилос», 2007.- С.98 – 122

32.   Інтерпретація євангельської теми Преображення Господнього у філософських трактатах Григорія Сковороди (ХVIII ст.) і проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.) Інтерпретація євангельської теми Преображення Господнього у філософських трактатах Григорія Сковороди (ХVIII ст.) і проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.). - Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність. Зб. наукових праць. Тернопіль, 2007. - С. 304 -312.

33.   Біблійні концепти і проповідницька традиція української літератури (на прикладі концепту води) // Слово і час. - № 12 – 2007. – С. 3 – 14.

34.   Традиції старокиївської ораторсько-учительної прози у провідях Василя Гречулевича (1791–1870) // Літературознавчі студії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології. Випуск 19. Частина 2. – Київ, 2007. – С. 199 – 203.

35.   Становлення проповідництва Київської Русі: особливості літературної ексгези і поетики // Медієвістика. — Одеса, 2006. — Вип. 4. — С. 29–39.

36.   Біблійні книги в стародавній Україні // Біблія і культура: Зб. наук. ст.: Вип. 7. – Чернівці, 2005.- С. 64-74.

37.   Йоаникій Галятовський у творчому трактуванні Івана Франка // ЗНТШ. Том CCL ( т. 250). Праці Філологічної секції. – Львів, 2005. - С. 539 – 547

38.   Свята Трійця і троїста символіка: до питання про літературну генезу української народної поезії. - "Слово і час", 2005. № 6.. 14 ст.

39.   Смерть як життя на острові у вічності: художнє моделювання світу в романі "Острів у вічності" В. Дрозда. - Журнал "Слово і час". – 2004. - № 8. – С. 15 – 22.

40.   Свята Трійця в українській літературі ХІ-ХУ ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення. - Матеріали У конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство. – Чернівці: Рута. – 2003. С. 180-185.

41.   Вивчення Біблії в курсі української літератури. // Jews and slavs. Зб. наук. ст. Volume 5. Jews and ukrainians. Jerusalem. – 1996.– С. 57 - 64.

42.   Свята Трійця у творі Кирила Турівського "Слово на собор Святих Отців"// Література. Фольклор. Проблеми поетики. Зб. наук. ст. Вип. 13. – Київ, 2002. - 0,7др. арк.

43.   Свята Тройця у творах Кирила Турівського. // Біблія і культура. Зб. наук. ст. Вип. 4. – Чернівці, 2002. - 1др. арк.

44.   Деякі аспекти рецепції образу біблійної Святої Трійці в книжній словесності ХІ-ХП ст. // Варшавські українознавчі записки. 11-12. За ред. С. Козака. – Варшава. – 2001. – С.45-61.

45.   Образ Святої Трійці в "Розповіді філософа" (за "Повістю минулих літ"): апологія, екзегеза, поетика / Біблія і культура. Зб. наук. статей. Вип. 3. – Чернівці. – 2001. – С. 91 –98.

46.   Євангельські архетипи "Марії" Уласа Самчука // Біблія і культура. Зб. наук. статей. Вип. 1. – Чернівці. – 2000. – С.90-94.

47.   Біблія в Україні. // Журнал "Світло". – №1 – 1996. – С.66-69

48.   Пантелеймон Куліш і Біблія // Газета "Наша віра". – Вересень 1994 р. - № 16-17.

49. Біблійні алегорії Лесі Українки. Вступна стаття до ювілейної збірки Лесі Українки «Вже близько рай, земля обітована. Вибрані твори» (Київ, 2021).

Участь у закордонних конгресах та конференціях:

·         Ізраїль (Єрусалим);

·         Польща (Варшава);

·         Польща (Люблін).

·         США (Вашингтон, Нью-Йорк)

Викладання:

·         Київський Національний університет ім. Шевченка — 2005;

·         ДДП Університету "Києво-Могилянська Академія" — 1994—1997.

Інша діяльність:

·         Член Національної спілки письменників України, прозаїк.

Електронна адреса:   sulyma2012(at)gmail.com

 

 

 

Змінити електронну адресу: sulyma2012@gmail.com

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

23

Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»

Другий рік поспіль Інститут літератури...

NEWSKIT_квітня

29

Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»

17 квітня відбувся семінар «Ренесанс...

NEWSKIT_березня

20

Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції

26 лютого докторантка Інституту літератури...