Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

kanon.jpg

Соколюк Юлія Іванівна

Соколюк Юлія Іванівна — молодший науковий співробітник.

Наукові інтереси:

Т.Шевченко і родина Лазаревських.

Етнопсихологічні дослідження прози Т.Шевченка в контексті його інтересів до давнього письменства.

Історико-літературний аналіз і текстологічний аналіз творів давньої літератури.

Публікації

Історичне підгрунтя образу покритки в прозі Тараса Шевченка(за матеріалами метричних книг Сквирського повіту Київської губернії). Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго – 2018 – 450 с. – С.101-110;
Відповідальне батьківство в історичній рецепції: від давньої літератури до прози Т. Шевченка. Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск двадцять перший. Київ: ВПЦ «Київський університет». – 2018, - 239 с. - С.92-102.
«Історичне підгрунтя образу покритки в прозі Тараса Шевченка(за матеріалами метричних книг Сквирського повіту Київської губернії)» // Тарас Шевченко: незламна постать на шляху до волі. Матеріали Пятих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 160-річчю від часу повернення Тараса Шевченка із заслання (1847-1857 роки), 12 верес. 2017р.  Канів.-Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2018. – 204с.:іл. – С.51-61
Життя і смерть українського селянина (за матеріалами метричних книг Сквирського повіту Київської губернії та прози Т.Шевченка). Збірник «Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Будинку-музею Тараса Шевченка 25 жовтня 2018 року».- Київ: Друкарський двір Олега Федорова. -377 с., - С.86-107;
Дещо до портрету Петра Григоровича Кандиби // Слово і час. – 2017, - №  (0, 3 др. арк.).
Виховний ідеал українця в творах давньої літератури та в прозі Шевченка / Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць.  – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 612 с. – С.165-180. 
«Т.Шевченко і В. Лазаревський» / / Доля Тараса Шевченка на засланні: Збірник наукових праць Четвертих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 165-річчю від часу переведення Т.Г.Шевченка на службу в Новопетрівське укріплення. – Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2015. – с.77-83
Категорія моральності в прозових творах Тараса Шевченка// Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Київ, 2015. – Випуск вісімнадцятий – с.195-207  0,4 др. арк
«Моя рідна, небачена і щиро любима мати»(Т.Шевченко і Афанасія Лазаревська)// Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. – Київ, 2014. – Випуск сімнадцятий – с. 406-411.
Т. Шевченко і Афанасія Лазаревська// Збіріник праць наукової шевченківської конференції. – Київ, 2013. – С. ?
Шевченкознавчий доробок Є.Шабліовського // Збірник наукових праць Міжнародної(38-ї) – Черкаси, 2012. – С. 167-174
Брати Лазаревські у щоденникових записах Тараса Шевченка // Історичний досвід та сучасний стан вивчення Журналу(Щоденника) Тараса Шевченка: Матеріали Шостих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 160-річчю написання автобіографічного документа. 13 вересня 2018: науковий збірник. -  Канів. – Черкаси: Видавець Олександр Третьяков, 2019. – 256 с. (С.82-91).
Сороміцькі пісні в контексті української сміхової культури(за збіркою Т.Г. Шевченка) // Художній світ тараса Шевченка і сучасність. Збірник наукових праць. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.,  2019. – 496 с. (С. 236-250).
Сороміцькі пісні в контексті української сміхової культури(за збіркою Т.Г. Шевченка) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. – Черкаси: Видавець ЧабаненкоЮ.А., 2019. – 482 с. (С.303-319).
До питання про чари і забобони в контексті сповідальної літератури // Острозькі культорологічні читання. Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/8497/1/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2021.pdf
Афанасія Лазаревська // Конотопські читання: зб. наук. пр. /  ред. кол.: Верба Н.П., Акічев Ш.А. Несвідоміна І.М.: Відділ культури і туризму Конотоп. Міськ. Ради Сумськ. Обл, Конотоп. Міськ. Краєзнав. Музей ім. О. М. Лазаревського. Вип XII. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2021. 412с. С. 314-319; ISBN 978-617-640-545-0, (Україна).
Щоденник Афанасії Лазаревської /Упорядник, автор передмови, приміток і коментарів Ю.І. Соколюк. - Київ, 2021. -  с. 204; ISSN: 978-966-439-853-1.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ