УкраїнськаEnglish
Міністерство освіти і науки України Національна академія
Табірний щоденник Остапа Вишні, деякі «реабілітовані» твори
«Станція 451» –
Співробітники відділу шевченкознавства Інституту літератури
Дорогі колеги!  Дозвольте нагадати, що до 1
У контексті обговорення нового Державного стандарту базової
Колектив Інституту літератури вітає своїх колег-лауреатів
 • Науковий семінар «Традиційні та нові підходи до вивчення щоденника поета»
  Науковий
  24
 • Вектори науково-творчої діяльності академіка Агатангела Кримського
  Вектори
  Міністерство освіти
 • «Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка»
  «Остап Вишня.
  Табірний щоденник
 • Станція 451
  Станція 451
  «Станція 451» –
 • Ютуб-канал
  Ютуб-канал
  Співробітники
 • Програма академічних обмінів імені Фулбрайта
  Програма
  Дорогі колеги! 
 • Директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, академік НАН України МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЖУЛИНСЬКИЙ відсвяткував своє 80-річчя
  Директор
  У 1968 році
 • Звернення до т.в.о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій
  Звернення до
  У контексті
 • Співробітники Інституту - лауреати Біографічного рейтингу - 2019
  Співробітники
  Колектив Інституту
 

Наші видання

amerykanci.jpg

Ткачук Руслан Федорович

 Ткачук Руслан Федорович - доктор філологічних наук, старший науковий співробітник

Монографії

       Творчість митрополита Іпатія Потія та полемічна література на межі XVI – початку XVII ст. Джерела. Риторика. Діалог. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 240 с.

       Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI - першої половини XVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика. Київ: КММ, 2019. 486 с.

 

Статті у фахових виданнях:

       Полемічна література в системі церковного письменства. Intercultural communication. Józefów, 2019. Vol. 6 (1). P. 53–70.

       Богословський прототекст і художній вимір книги Пахомія Войни-Оранського «Zwierciadło albo zaslona naprzeciw uszczypliwey Perspektywie». Intercultural communication. Józefów, 2018. Vol. 2 (5). P. 47–62.

       Полеміка Тимофія Симоновича з Мелетієм Смотрицьким у творі «Proba Verificatiey Omylney. Y dowod swowoleństwa małosłychanego Czerncow, y Iedynomyślnych Bractwa Wileńskiego». Компаративні дослідження слов᾽янських мов і літератур. Київ: «Освіта України», 2018. Вип. 34. С. 184–198.

       Богословський та художній зміст книги митрополита Вельямина Рутського «Ustawy Świętego Oyca Naszego Bazylego Wielkiego. Tudzież uwagi i nauki duchowne przez Jozefa Welamina Ruckiego metropolitę całej Rusi zebrane». Літературознавчі обрії. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2017. Вип. 24. С. 15‒24.

        Еклезіологічна думка Івана Дубовича у книзі «Hierarchia abo o zwierzchności w Cerkwi Bożej». Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 20. IV (189). С. 181‒190.

       Полеміка Іллі Мороховського та Мелетія Смотрицького щодо чистилища у творі «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiętey Wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa». Компаративні дослідження слов᾽янських мов і літератур. Київ: «Освіта України», 2017. Вип. 32. С. 287–300.

       Обґрунтування верховенства Римської кафедри у творі Іллі Мороховського «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiętey Wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa». Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 19. Т.V (185). С. 199‒207.

       Полеміка Іллі Мороховського із Мелетієм Смотрицьким навколо примату Папи Римського. Intercultural communication. Józefów, 2017. Vol.1 (2). P. 53‒66.

       Полеміка Іллі Мороховського із Мелетієм Смотрицьким: розбір відмінностей Східної і Західної церков у творі «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiętey Wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa». Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 19. IV (184). С. 90 ‒ 97.

       Твір митрополита Велямина Рутського «Examen Obrony, to iest odpis na script, Oborona Werificatij nazwany, w ktorym się zgromadzenie wileńskie zejścia Ducha iustificuie, że nie popadło w Sowitą Winę, sobie zadaną» в контексті церковної кризи в Україні. Jahrbuch der VII. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2016. P. 552‒563.

       Полеміка Іллі Мороховського із Мелетієм Смотрицьким у творі «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiętey Wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa»: відмінності світоглядних інтерпретацій. Компаративні дослідження слов᾽янських мов і літератур. Київ: «Освіта України», 2016. Вип. 31. С. 305‒316.

       Виклад церковної історії та літературно-комунікативні стратегії у творі Іллі Мороховського «Discurs o początku rozerwania Cerkwie Graeckiey od Kośćioła Rzymskiego, y kto był tego przyczyną». Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. Вип.18. Т.IV (179). С. 26–38.

       Правова полеміка у Київській церкві в часи митрополита Велямина Рутського. Міждисциплінарні гуманітарні студії. Київ: Національна академія наук України, 2015. Вип. 2. С. 84–90.

       Твір «Подвійна вина» митрополита Велямина Рутського в історії полемічної літератури. Слово і Час. Київ, 2015. 1. С. 64–71.

       Інтеграційний зміст реформ митрополита Велямина Рутського. Intercultural communication. Józefów, 2017. Vol. 1 (2). P. 44‒52. Metropolia Kijowska w czasah Józefa Welamina Rutskiego: stosunki z królem a Rzymem. Biulenteń Ukrainoznawczy. Przеmysł, 2014. S. 14–29.

       Діяльність братств в Україні кін. XVI – поч. XVII ст. в оцінці митрополита Іпатія Потія. Просфонима: текст і контекст. Львів, 2013. С. 117–121.

       Потій Іпатій (Адам). Енциклопедія історії України. Київ: Інститут історії НАН України, 2011. Т. 8. С. 449–450.

       Епістолярій Іпатій Потій та релігійна полеміка кінця XVI – початку XVII ст. Біля джерел українського бароко: Збірник наукових праць. Львів: Свічадо, 2010. С. 69–77.

        

       Іпатій Потій та уніоністика на межі XVI–XVII ст. Слово і час. Київ, 2009. 6. С. 13–19.

       Ранньобароковий дискурс гомілетичної спадщини Іпатія Потія. Літературознавчі обрії. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. Вип.14. С. 130–136.

       Специфіка полемізування митрополита Іпатія Потія у трактаті «Антирризис». Київські полоністичні студії. Київ, 2009. Т. XV. С. 66–72.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Nov

24

Науковий семінар «Традиційні та нові підходи до вивчення щоденника поета»

24 листопада 2020 р. відділ шевченкознавства провів...

Nov

18

Вектори науково-творчої діяльності академіка Агатангела Кримського

Міністерство освіти і науки України Національна...

Nov

04

«Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка»

Табірний щоденник Остапа Вишні, деякі...

Oct

28

Станція 451

«Станція 451» – це новий літературний подкаст The Village Україна, що виходить...