Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

metodolpgii.jpg

Матвєєва Ольга Олексіївна

Матвєєва Ольга Олексіївна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу української класичної літератури.

Наукові інтереси:

 1. Історія української літератури к. ХІХ – п. ХХ ст.
 2. Винниченкознавство
 3. Творчість Панаса Мирного

Монографія:

Матвєєва О. О. «Щоденник» (1911–1951) В. Винниченка: художньо-онтологічні моделі / Ольга Матвєєва. — К.: Видавництво «Наукова думка», 2016. — 223 c.

Видання класичної спадщини:

Винниченко, Володимир. Щоденник (1932–1936) / Упорядкування, примітки, передмова Ольги Матвєєвої. Київ – Едмонтон – Нью-Йорк: Смолоскип. 2020. Т. 5. 694 c.

Колективна монографія:

Матвєєва О. О. Жанрова специфіка щоденника Панаса Мирного // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: [колективна монографія] / Упорядник, наук. ред. Н. Левченко. Київ–Люблін–Харків: Майдан, 2020. С 390-404. ІSBN 978-83-926699-7-5 (Польща).

Статті:

   • Матвєєва О. Онтологічна модель у «Щоденнику» Володимира Винниченка 1926 – 1951 рр. / Ольга Матвєєва // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Вип. 15. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. – C. 85–89 (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. Жанрова специфіка літературного щоденника / Ольга Матвєєва // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Вип. 17. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. – С. 41–47 (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. Щоденник як жанр (реконструкція теоретичної історіографії) / Ольга Матвєєва // Вісник студентського наукового товариства. – Вип. 5. – Частина 2. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 65–67 (0,3 др. арк.).
   • Матвєєва О. Концепція «визволення праці» в романі В. Винниченка «Хочу!» // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Вип. 19. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2011. – C. (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. Концепція «всебічного визволення» в «Щоденнику» Володимира Винниченка / Ольга Матвєєва // Наукові записки. – Вип. 92. – Сер.: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 160–168 (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. Ідея «національного визволення» в «Щоденнику» Володимира Винниченка / Ольга Матвєєва // Література та культура Полісся. – Вип. 62: Організації та творчі об’єднання ХІХ–ХХ ст. і їх діячі в регіональному та всеукраїнському контексті / [відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – С. 63–75 (0,8 др. арк.).
   • Матвєєва О. «Я готов іти на Голгофу»: Щоденник Володимира Винниченка (1926–1928) [Винниченко Володимир. Щоденник. 1926–1928] / Ольга Матвєєва // Слово і час. – К. – 2011. – № 5. – С. 114–117 (0,3 др. арк.).
   • Матвєєва О. Соціальна художньо-онтологічна модель в «Щоденнику» В. Винниченка: від концепції «всебічного визволення» до ідеї «світового громадянства»  / Ольга Матвєєва // Література та культура Полісся. – Вип. 64. – Ніжин, 2011. – С. 35–50 (1 др. арк.).
   • Матвєєва О. Художня модель індивідуального буття в «Щоденнику» Володимира Винниченка 1926 – 1951 рр. / Ольга Матвєєва // Винниченкознавчі зошити. – Вип. 4 / [відп. ред. Н. І. Михальчук, В. П. Хархун]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – С. 113–120 (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. Концепція «нової моралі» в «Щоденнику» В. Винниченка: від проекту «морального визволення» до ідеї «етики комунізму» / Ольга Матвєєва // Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство. – Вип. XXVI. – Ч. 1. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 260–270 (0,8 др. арк.).
   • Матвєєва О. Конкордизм як «засіб лікування» національної художньо-онтологічної моделі в «Щоденнику» 1925–1951 рр. / Ольга Матвєєва // Вісник Черкаського університету: Філологічні науки. – Черкаси, 2012. – С. 32–38 (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. Щастя як ключовий концепт у проекті «повноти» буття: від ідеї «чесності з собою» до програми «конкордизму» (на матеріалі «Щоденника» В. Винниченка) / Ольга Матвєєва // Spheresofculture. – Vol. II. – Lublin, 2013. – S. 104–113 (0,6др. арк.).
   • Матвєєва О. Концепція «визволення праці» в романі В. Винниченка «Хочу!» / Ольга Матвєєва // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – 2014. – Вип. 19. – С. 42–49 (0, 5 друк. арк.).
   • Концепція «національного відродження» в романі В. Винниченка «Хочу!» (1916) / Ольга Матвєєва // Українська література класичного періоду: художнє слово у поступі нації (на пошану О. А. Камінчук) / НАН України. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2014.  –  С. 400– 407 (0,5 друк. арк.).
   • Матвєєва О. Категорія матеріальні цінності у контексті художньої моделі індивідуального буття (на матеріалі творчості і щоденникових нотаток В. Винниченка) / Ольга Матвєєва // Слово і час. – К. – № 7. – С. 23–31 (0,7 друк. арк.).
   • Матвєєва О. Концепція «колектократії» в романі В. Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!» / Ольга Матвєєва // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. – Вип. 18–20. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 390–402 (0,5 друк. арк.).
   • Матвєєва О. Щоденник (1911–1951) В. Винниченка як філософсько‑художній мікрокосм // Винниченкознавчі зошити. – Ніжин, 2015. – Вип. 5. – С. 123–136 (0,7 друк. арк.).
   • Матвєєва О. Концепція щастя в романі «Лепрозорій» В. Винниченка / Ольга Матвєєва // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2015. – Вип. 22. – С. 124–129 (0,7 друк. арк.)
   • Матвєєва О. Концепція «всебічного визволення» в романі «Сонячна машина» (1925) В. Винниченка / Ольга Матвєєва // Наукові записки. – Випуск 142. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 207–212 (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. Ідея «національного відродження» в драмі «Між двох сил» (1918) В. Винниченка / Ольга Матвєєва // ХІ науковий семінар «Роль визначних особистостей — митців, діячів науки та культури, у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.»: Матеріали / Упорядники Н. Грабар, О. Гураль, О. Мокану. — К., 2016 (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. Концепція «національного визволення» в «Щоденнику» (1911–1925 ) В. Винниченка: художня рецепція революційних подій 1917–1921 рр. / Ольга Матвєєва // Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження): зб. наук. праць. — К.: «Міленіум», 2016. – С. 58–60 (0,3 др. арк.).
   • Матвєєва О. Концепт дому в «Щоденнику» В. Винниченка / Ольга Матвєєва // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Збірник наукових праць. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 364–373 (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. Художня концепція українського державотворення в «Щоденнику» В. Винниченка: від ідеї «всебічного визволення» в соціалістичній проекції до конкордистського проекту національного буття // Література та культура Полісся. — Вип. 84. Серія «Філологічні науки». — № 7. — Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. — С. 288–297 (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. Проблема національної ідентичності у творчості В. Винниченка // Національна ідентичність в мові і культурі: [Збірник наукових праць]. — К.: Талком, 2017. — С. 50–55 (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. Моделювання образу «природної людини» в контексті філософії конкордизму (на матеріалі романістики В. Винниченка) // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): [Збірник наукових праць]. — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. — С. 63–64 (0,1 др. арк.).
   • Матвєєва О. Художня модель соціального буття в романі «Нова заповідь» В. Винниченка: від проекту «всебічного визволення» до ідеї «світового миру» / Ольга Матвєєва // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених: [Збірник наукових праць]. — К.: Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, 2017. — Вип. 24 — С. 54–60 (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. Концепт «чесності з собою» в контексті індивідуального буття (на матеріалі творчості та щоденникових записів В. Винниченка) / Ольга Матвєєва // Філологічні діалоги: [Збірник наукових праць]. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. – Вип. 4. – С. 109–116 (0,5 др. арк.).
   • Матвєєва О. «Художня рецепція подій Другої світової війни в “Щоденнику” В. Винниченка» / Україна на шляху до Незалежності. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Корсунь‑Шевченківський: ФОП Майдаченко І. В., 2018. С. 101—105.
   • Матвєєва О. Тоталітарна модель буття в романі «Нова заповідь» В.Винниченка / Тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави: [до 85-ї річниці Голодомору в Україні]. Харків: ХДУХТ, 2018. С. 107—111.
   • Матвєєва О. Ідея «національного відродження» у ранній творчості В. Винниченка / Національна ідентичність в мові і культурі: [Збірник наукових праць]. Київ: Талком, 2019. С. 74—78
   • Матвєєва О. Друга світова війна в контексті філософії конкордизму (на матеріалі творчості В. Винниченка) / Україна у світових та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ століття. Харків: ХНУРЕ, 2019. С. 120–126.
   • Матвєєва О. О. Концепція «природної людини» в романі «Лепрозорій» В. Винниченка / «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі: [збірник тез]. Бердянськ: БДПУ, 2020. C. 103–105.
   • Матвєєва О. О. «За лаштунками “парадних залів”: Володимир Винниченко: щоденникові записи 1932–1936 рр.: [Передмова до науково-публіцистичного видання]. Київ – Едмонтон – Нью-Йорк: Смолоскип. 2020. Т. 5. С. 7–26.
   • Матвєєва О. Проблема національної ідентичності в публіцистичній та епістолярній спадщині Панаса Мирного / Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць. Київ: Талком, 2021. С. 84–90.
   • Матвєєва О. Тема мистецтва у творчості Панаса Мирного (на матеріалі творів «Хома Боровик», «Не вгашай духу!», «Народолюбець», «Лихі люди») / «Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях»: матеріали міжнародної наукової конференції. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 118–121.
   • Матвєєва О. Концепт жіночакраса в контексті кризи християнізованої культури (на матеріалі прози В. Винниченка 1910-х рр.) /«Повість про людей»: антропологічний вимір прози Валер’яна Підмогильного в контексті літератури Розстріляного відродження: збірник наукових праць. Дніпро: ДНУ імені Олеся Гончара, 2021. C. 58–65.
   • Матвєєва О. «Щастятребабудувати»: філософська трансформація образу дому в оповіданні «Історія Якимового будинку» В. Винниченка / Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. Вип. 2 (98). Київ: Видавничий дім Д. Бураго, 2021. С. 152–167.
   • Матвєєва О. Мистецький проєкт буття у творчості В. Винниченка (на матеріалі творів «Дорогу красі», «Чудний епізод») / Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Видавничий дім «Гельветика». 2022. Т. 33 (72). № 2. C. 110–116.
   • Матвєєва О. Ідея жіночої емансипації у творчості Панаса Мирного (на матеріалі щоденникових записів, твору «Сколихнув», трилогії «Родина Бородаїв – Головиха –Учителька» / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: [Збірник наукових праць]. Видавничий дім «Гельветика». 2022. Випуск 54. С. 164–167
   • Panas Myrnyi’s creative laboratory (based on unfinished works) / Творча лабораторія Панаса Мирного (на матеріалі незавершених прозових творів) / International scientific conference «Current trends and fields of philological studies in the challenging reality»: conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. Р. 104–108.
   • Концепт краси в ранній творчості В. Винниченка (на матеріалі творів «Голота», «Молода кров», «Базар», «Розіп’яті» / Pomiędzy/ Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe. Polska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. NR 1 (4). 2022. P. 33–42.
   • Ідея жіночої емансипації у творчості Панаса Мирного: [тези] / Аргументи сучасної філології. Образ жінки: «жіноче», «феміністське», «фемінне».Матеріали Міжнародної наукової конференції (7–8 квітня 2022 року). Харків. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. C. 201–206.
   • «Подорожній» текст як джерело творчості письменника (на матеріалі творів «Подорожні нотатки», «Подоріжжя од Полтави до Гадячого», «День у дорозі» («Серед степів») Панаса Мирного / Художні феномени в історії та сучасності («Дискурс подорожі»): [тези]. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. С. 48–49. 

Інша діяльність:

Виконання обов’язків вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2019–2021 рр.).

Нагороди:

Премія ім. Григорія Костюка у галузі літературного джерелознавства та текстології (за сприяння Української Вільної Академії Наук у США (Нью-Йорк); Канадського Інституту Українських Студій (Едмонтон)) (2020 рік)

Премія ім. Ольги Камінчук (2014)

Адреса для листування: olha.matveeva0310(at)gmail.com

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ