Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

Василенко Вадим Сергійович

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник, учений секретар Відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу.

Освіта:

2008 – 2013 рр. – Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

2013 – 2016 рр. – Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Кандидатська дисертація: «Модифікація травми в українській еміграційній прозі другої половини ХХ століття». Київ, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2016.

Професійні та наукові зацікавлення:

українська література другої половини ХХ століття;

еміграційний і діаспорний літературні процеси;

творчість Мистецького Українського Руху.

Вибрані статті:

1. Травма як соціокультурна категорія: історія дослідження // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: наук. зб. Випуск 23. Вінниця: ДонНУ, 2015. С. 190–202.

3. Чи є обличчя у війни? Воєнна травма у повісті «Останній постріл» Романа Колісника // Рідний край: Альманах Полтавського національного педагогічного університету. 2015. № 2 (33). С. 125–134.

4. Травми батьків – травми дітей, або Що залишається після пам’яті? Англомовна проза української діаспори // Слово і Час. 2016. № 7. С. 72–83.

5. Місто як травма, або Три обличчя Києва: роман «Хрещатий Яр» Докії Гуменної // Слово і Час. 2016. № 10. С. 47–59.

6. Дескрипція воєнної травми у прозі української еміграції // Рідний край: Альманах Полтавського національного педагогічного університету. 2016. № 1 (34). С. 78–90.

7. Між «імперською матір’ю» та «колоніальним батьком»: генераційна травма у повісті «Чудасій» Ольги Мак // Spheres of Culture. Lublin, 2016. Vol. XIII. С. 146–154.

8. Вихід із тіні, або «Імперський чоловік» – «колоніальна жінка // Слово і Час. 2017. № 4. С. 41–53.

9. Оприявнюючи незриме, проговорюючи невимовне: категорія травми в об’єктиві сучасних досліджень // Слово і Час. 2017. № 11. С. 43–55.

10. Тоталітаризм і генерації: роман «Сад Гетсиманський» Івана Багряного та повість «Ротонда душогубців» Тодося Осьмачки // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Мюнхен: Open Publishing LMU, 2017. С. 260–269.

11. The problem of cultural colonialism in «Žajira», a dilogy by Ol’ha Mak, and «A Mess», a nativity play story by Ivan Bahrjanyj // Ukraine und ukrainische Identität in Europa: Beiträge zur Standortbestimmung aus/durch Sprache, Literatur, Kultur. München: Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. Рр. 230–243.

12. Уявляючи травму, зображаючи жертву: до питання про (пере)визначення діаспори // Слово і Час. 2018. № 6. С. 68–80.

13. Оповідаючи про травму: художня проза Ольги Мак // Дивослово 2018. № 6. С. 59–63.

14. Збираючи уламки досвіду: теоретична (ре)концептуалізація травми // Слово і Час. 2018. № 11. С. 109–122.

15. Семінар пам’яті Ніли Зборовської //Слово і Час. 2018. № 12. С. 112–113.

16. Сповідь жертви й інтонація помсти: голод, терор і письмо // Слово і Час. 2019. № 6. С. 3–19.

17. Реінкарнація пам’яті, або Портрет покоління в інтер’єрі часу: «Діти Чумацького Шляху» Докії Гуменної // Слово і Час. 2019. № 9. С. 81–100.

18. Між соціальною утопією і тоталітарною реальністю: «Діти Чумацького Шляху» Докії Гуменної // Слово і Час. 2019. № 10. С. 83–99.

19. Згадуючи Нілу Зборовську // Слово і час. 2019. № 12. С. 107–109.

20. Концептуалізація жертви в культурній пам’яті: Голодомор і письмо // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (Міжкультурний діалог): Тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. С. 21–22.

21. Від Достоєвського до Хвильового: (ре)візії тоталітаризму в романі «Ost» Уласа Самчука // Дивослово. 2020. № 9. С. 47–54.

22. Між хутором і світом: трикнижжя «Ost» Уласа Самчука // Слово і Час. 2020. № 1. С. 3–27.

23. Феномен «роздвоєного обличчя»: Юрій Косач на перехресті міфу й ідеології // Слово і Час. 2020. № 5. С. 96–113.

24. Серед імен і книг ХХ століття (Рец.: Мовчан Р. У пошуках архітвору (З історії української літератури ХХ століття). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 448 с.) // Дивослово. 2020. № 11. С. 59–64.

25. Про межі критики, або Літературознавчі одкровення Івана Кошелівця (Рец. Кошелівець І. МОЖНА ОДВЕРТО? або ТУГА ЗА КАТАРСИСОМ (статті, огляди, рецензії, інтерв’ю). Харків, 2018. 648 с.) // Рідний край: Альманах Полтавського національного педагогічного університету. 2020. № 1–2 (42–43). С. 193–203.

26. «Пам’ять літератури» як об’єкт літературознавчих досліджень // Художні феномени в історії та сучасності (“Пам’ять та ідентичність”): тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції. Харків: ФОП Бровін О. П., 2020. С. 24–25.

27. «Сеньйор Ніколо» Юрія Косача і «гоголівський текст» в українській літературі ХХ століття // Слово і Час. 2021. № 1. С. 87–104.

28. Про міф на руїнах історії: сімейна сага «Сузір’я Лебедя» Юрія Косача // Дивослово. 2021. № 1. С. 47–54.

29. Роман «Собор» Олеся Гончара у критиці української еміграції 1960–1980-х років // Дивослово. 2021. № 5–6. С. 49–57.

30. У світі навиворіт: божевілля як тема і сюжет // Слово і Час. 2021. № 4. С. 57–75.

31. Поезія Емми Андієвської в літературно-критичній рецепції Володимира Державина // «Феномен Емми Андієвської»: доповіді Всеукраїнського круглого столу. Упорядник Вадим Василенко; науковий редактор Людмила Тарнашинська. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2021. С. 59–67.

32. «Феномен Емми Андієвської»: Всеукраїнський круглий стіл, присвячений 90-річчю письменниці // Слово і Час. 2021. № 3. С. 115–116.

33. Український неокласицизм: конфлікт інтерпретацій (Володимир Державин – Юрій Шерех – Віктор Петров) // «(Не)можливість канону: світова література / література українська». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 листопада 2021 року). Харків. ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2021. С. 15–18.

34. Інтелектуальна утопія Юрія Шереха // Слово і Час. 2022. № 1. С. 3–20.

35. Апологія знання: марксизм, формалізм і неокласицизм. З інтелектуальної біографії Володимира Державина // Критика. 2022. Ч. 5–6 (295–296). С. 14–25.

36. Роман «Quid est Veritas?» Наталени Королевої: образно-символічна структура // Слово і Час. 2022. № 4. С. 58–76.

37. Ідея українського культурного європеїзму в повоєнну добу // Вісник НАН України. 2022. № 8. С. 76–91.

38. Поезія Михайла Ореста: питання стилю (з історії літературно-критичної рецепції) // «На чужинних бруках»: поети української діаспори. Збірник матеріалів наукової конференції пам’яті Михайла Слабошпицького. Упоряд. Н. Гаврилюк. Київ: Ярославів Вал, 2022. С. 157–180.

39. Мистецький Український Рух як явище й факт післявоєнного літературного процесу // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки: науковий журнал. Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2022. Вип. 3 (98). С. 18–34.

40. Роман «Останній пророк» Леоніда Мосендза: джерела, жанр, структура, образ // Слово і Час. 2022. № 6. С. 17–33.

41. Начерки творчого портрета Ігоря Костецького: світогляд, стиль, письмо // Критика. 2022. Ч. 11–12 (301–302). С. 13–27.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ