Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg

Головань Тарас Петрович

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу.

Наукові зацікавлення:

українська поезія ХХ століття;

сучасна українська література;

українська філософська проза.

Окремі видання:

Головань Т. Нехай уста роздушать міти... [зб. ст.]. – Київ: Три К, 2016. – 199 с.

Упорядкування:

1. Українська літературна критика ХХ століття: антологія у 2 т. / наук. ред. Віталій Дончик; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Том 2: Літературні дискусії другої половини XX століття, кн. 1: Дискусії навколо шістдесятників / упоряд. та авт. прим. і комент. Т. П. Головань, Н. О. Єржиківська. – 2016. – 680 с.
2. Українська літературна критика ХХ століття: антологія у 2 т. / наук. ред. Віталій Дончик; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Том 2. Літературні дискусії другої половини XX століття, кн. 2: Дискусії про поезію 1970–1980 років / [відп. ред., упоряд. та авт. передм., прим. і комент. Т. П. Головань]. – 2017. – 630 с. 

Вибрані статті:

1. Іван Франко і біблійна критика // Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2006. – № 15. – С. 59–65.
2. Микола Вінграновський і «поети-сімдесятники»: рух назустріч чи врізнобіч? // Науковий вісник Миколаївського державного університету: зб. наук. пр. – Миколаїв, 2007. – Вип. 14: Філологічні науки. – С. 34–38.
3. «Нехай уста роздушать міти»: про поезію Б. Рубчака // Українська мова та література. – 2007. – № 2– 4. – C. 36–39.
4. Ян Твардовський і Василь Барка, або Про два різновиди релігійної поезії // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 5. – С. 78–81.
5. «Я би тримав таку ношу вічно...»: до 60-річчя Олега Лишеги // Українська мова та література. – 2010. – № 16. – С. 3–5.
6. Містицизм у поезії Василя Барки // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2010. – № 5. – С. 41–45.
7. Проблема слова в українській поезії 1970-х – початку 1980-х років // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2010. – № 11. – Ч. ІІ. – С. 31–38.
8. Допитання про типологію героїву творчості Василя Барки // Молодий вчений. – 2014. – № 10(13)(2). – С. 38–39.
9. Архітектоніка поем Вадима Лесича // Молодий вчений. – 2014. – № 12(1). – С. 209–212.
10. Чому Вадим Лесич «умертвив» Шевченка? // Актуальні питання сучасної філології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 жовтня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – C. 12–15.
11. «Воццек» Юрія Іздрика: складові цілісності роману // Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30-31 жовтня 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 10–13.
12. Оказіоналізми Василя Барки: естетичний аспект // Молодий вчений. – 2015. – № 12. – С. 43–45.
13. Оповідання Богдана Жолдака: структура хаосу // Молодий вчений. – 2016. – № 11. – С. 194–197.
14. «Острів мертвих» А. Бекліна: штрих до української рецепції // Сучасна філологія: теорія і практика. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 16–17 червня 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 12–14.
15. Духовна автобіографія Томаса Мертона: перекладати не можна зволікати // Слово і Час. – 2018. – № 5. – С. 103–104.
16. Концепція реальності у трилерах Станіслава Стеценка // Перспективи розвитку філологічних наук. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 2–3 листопада 2018 року). – Херсон, 2018. – С. 9–13.
17. До проблеми співвідношення філософії і художньої літератури (на прикладі притчі про невидимого садівника Джона Віздома) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2019. – № 43. – Том 4. – С. 4–6.
18. До проблеми типології філософського оповідання в українській літературі // Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18 – 19 жовтня 2019 року. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. – С. 11–15.
19. Штрих до проблеми метафізичної природи літературного персонажа // Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 13–14 грудня, 2019 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. – С. 19–21.
20. Микола Вороний: ідея «чистого мистецтва» як редукція політики // Cучасний вимір фіолологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 17–18 липня, 2020. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2020. – C.71–74.
21. Інтенціоналізм у літературознавстві: спроба окреслення // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови і літератури: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 9–10 квітня 2021 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. – С. 6–9.
22. Цитата з Імануеля Канта у збірці Миколи Вороного «В сяйві мрій»: з чужих уст чи з праці філософа? // Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 жовтня 2021 р.). – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021. – С.10–14.

Викладання:

2004 – 2010 – Київський національний лінгвістичний університет.
2018 – 2021 – Академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ