Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

Головань Тарас Петрович

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу.

Наукові зацікавлення:

українська поезія ХХ століття;

сучасна українська література;

українська філософська проза.

Окремі видання:

Головань Т. Нехай уста роздушать міти... [зб. ст.]. – Київ: Три К, 2016. – 199 с.

Упорядкування:

1. Українська літературна критика ХХ століття: антологія у 2 т. / наук. ред. Віталій Дончик; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Том 2: Літературні дискусії другої половини XX століття, кн. 1: Дискусії навколо шістдесятників / упоряд. та авт. прим. і комент. Т. П. Головань, Н. О. Єржиківська. – 2016. – 680 с.
2. Українська літературна критика ХХ століття: антологія у 2 т. / наук. ред. Віталій Дончик; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Том 2. Літературні дискусії другої половини XX століття, кн. 2: Дискусії про поезію 1970–1980 років / [відп. ред., упоряд. та авт. передм., прим. і комент. Т. П. Головань]. – 2017. – 630 с. 

Вибрані статті:

1. Іван Франко і біблійна критика // Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2006. – № 15. – С. 59–65.
2. Микола Вінграновський і «поети-сімдесятники»: рух назустріч чи врізнобіч? // Науковий вісник Миколаївського державного університету: зб. наук. пр. – Миколаїв, 2007. – Вип. 14: Філологічні науки. – С. 34–38.
3. «Нехай уста роздушать міти»: про поезію Б. Рубчака // Українська мова та література. – 2007. – № 2– 4. – C. 36–39.
4. Ян Твардовський і Василь Барка, або Про два різновиди релігійної поезії // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 5. – С. 78–81.
5. «Я би тримав таку ношу вічно...»: до 60-річчя Олега Лишеги // Українська мова та література. – 2010. – № 16. – С. 3–5.
6. Містицизм у поезії Василя Барки // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2010. – № 5. – С. 41–45.
7. Проблема слова в українській поезії 1970-х – початку 1980-х років // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2010. – № 11. – Ч. ІІ. – С. 31–38.
8. Допитання про типологію героїву творчості Василя Барки // Молодий вчений. – 2014. – № 10(13)(2). – С. 38–39.
9. Архітектоніка поем Вадима Лесича // Молодий вчений. – 2014. – № 12(1). – С. 209–212.
10. Чому Вадим Лесич «умертвив» Шевченка? // Актуальні питання сучасної філології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 жовтня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – C. 12–15.
11. «Воццек» Юрія Іздрика: складові цілісності роману // Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30-31 жовтня 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 10–13.
12. Оказіоналізми Василя Барки: естетичний аспект // Молодий вчений. – 2015. – № 12. – С. 43–45.
13. Оповідання Богдана Жолдака: структура хаосу // Молодий вчений. – 2016. – № 11. – С. 194–197.
14. «Острів мертвих» А. Бекліна: штрих до української рецепції // Сучасна філологія: теорія і практика. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 16–17 червня 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 12–14.
15. Духовна автобіографія Томаса Мертона: перекладати не можна зволікати // Слово і Час. – 2018. – № 5. – С. 103–104.
16. Концепція реальності у трилерах Станіслава Стеценка // Перспективи розвитку філологічних наук. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 2–3 листопада 2018 року). – Херсон, 2018. – С. 9–13.
17. До проблеми співвідношення філософії і художньої літератури (на прикладі притчі про невидимого садівника Джона Віздома) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2019. – № 43. – Том 4. – С. 4–6.
18. До проблеми типології філософського оповідання в українській літературі // Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18 – 19 жовтня 2019 року. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. – С. 11–15.
19. Штрих до проблеми метафізичної природи літературного персонажа // Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 13–14 грудня, 2019 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. – С. 19–21.
20. Микола Вороний: ідея «чистого мистецтва» як редукція політики // Cучасний вимір фіолологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 17–18 липня, 2020. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2020. – C.71–74.
21. Інтенціоналізм у літературознавстві: спроба окреслення // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови і літератури: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 9–10 квітня 2021 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. – С. 6–9.
22. Цитата з Імануеля Канта у збірці Миколи Вороного «В сяйві мрій»: з чужих уст чи з праці філософа? // Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 жовтня 2021 р.). – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021. – С.10–14.

Викладання:

2004 – 2010 – Київський національний лінгвістичний університет.
2018 – 2021 – Академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ