Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

Цимбал Ярина Володимирівна

Кандидат філологічних наук, наукова співробітниця відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу.

Наукові інтереси:

 • українська література першої половини ХХ століття
 • український авангард
 • літературний побут
 • текстологія і джерелознавство

Вибрана бібліографія:

 • Раїса Троянкер: «жінка-поет», авангард і забуття; Микола Бажан: «складна дактилоскопія життя» // Умань. (Не)знані історії міста / Наук. ред. Ірина Мацевко. — Львів: Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 2021. — С. 154–161.
 • Листи Павла Тичини до Арнольда Альшванга (Переднє сл., підгот. текстів, коментар) // СіЧ. — 2021. — № 1. — С. 105–110.
 • Два спогади про Саву Голованівського (Семен Журахович, Євген Пономаренко) // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К.: К.І.С., 2020. — Т. ХV. — С. 483–498.
 • Cymbal, Jaryna. Neodvrací tvář od nepravdy // Pidmohylnyj, Valerjan. Mĕsto / Přeložil Miroslav Tomek. — Praha: Vĕtrné mlýny, 2019. — S. 397–409.
 • Слово має Великий німий // Антологія української кінокритики 1920-х. Том 3: Кіно / Слово / Упор. Станіслав Мензелевський, Олександр Телюк. — К.: Національний центр Олександра Довженка, 2019. — С. 10–35.
 • Казимир Малевич і «Нова генерація» // Казимир Малевич. Київський аспект / Збірник статей за ред. Тетяни Філевської. — К.: Родовід, 2019. — С. 76–111. — Паралельно текст англійською.
 • Перекрестки украинского футуризма: література, живопись, кино // Интермедиальная поэтика авангарда: [Сборник статей]. — Белград, Токио: Универзитет у Београду, 2018. — С. 205–218.
 • Флірт із нарисом і фактова література // Шляхи під сонцем. Репортаж 20-х років / Упор. Ярина Цимбал. — К.: Темпора, 2016. — С. 5–18.
 • Без сім’ї: дебют українського футуризму // Постколоніалізм. Генерації. Культура / За ред. Тамари Гундорової і Аґнєшки Матусяк. — К.: Laurus, 2014. — С. 268–279.
 • Кирпичини для Тичини: літературна репутація народного поета // Studia Sovietica. — К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2014. — Вип. 3: Хронологія радянської культури: константи й трансформації. — С. 180–190.
 • Перший розділ науки про Йогансена // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К.: Laurus, 2013. — Т. VІІІ. — С. 26–91.
 • Що хвилювало Хвильового: листування письменника з киянами // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К.: Laurus, 2013. — Т. VІІІ. — С. 228–246.
 • Історія ВАПЛІТЕ у 3D // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К.: Laurus, 2012. — Т. VІІ. — С. 128–144.
 • Беларуска-ўкраінскія культурныя сувязі ў кантэксце сталінскай ідэалагемы «дружбы народаў» (співавтор Вячаслаў Караткевіч) // Першы міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. — Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2012. — Том 1. — С. 233–236.
 • Категорія смаку в теорії і практиці «Нової генерації» // Сучасні літературознавчі студії. — К.: Київський національний лінгвістичний університет, 2012. — Вип. 9: Дискурс смаку в літературі і культурі. — С. 440–447.
 • «Хай живе прилюдний поцілунок в голу грудь!»: проблеми видання та коментування приватних документів інтимного характеру // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К.: Laurus, 2011. — Т. VІ. — С. 65–87.
 • «Навіщо ви нам іспортілі город»: історичний Харків в українській радянській поезії 1930-х років // Studia Sovietica. — К.-Ніжин: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2011. — Вип. 2: Семіосфера радянської культури: знаки і значення. — С. 122–132.
 • «Харківський текст» 1920-х років: обірвана спроба // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2010. — Вип. 18. — С. 54–61.
 • «Прекрасна столиця квітучої республіки»: творення міту радянського Києва в українській поезії 1930-х років // Studia Sovietica. — К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАНУ, 2010. — Вип. 1: Ідеологічні та естетичні стратегії соцреалізму. — С. 121–144.
 • Подорож у літературі українського авангарду // Сучасні літературознавчі студії: Збірник наук. праць. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. — Вип. 6: Подорож як літературознавча і культурологічна проблема. — С. 231–239.
 • Творчість Майка Йогансена в контексті українського авангарду 1920–1930-х років // Slavistika v moderním svĕtĕ. Konference mladých slavistů III (říjen 2007). — Praha: Červený kostelec, 2008. — S. 125–132.
 • Три «С» українського футуризму: секс — спорт — скандал // Антипролог: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. — К.: ВД «Стилос», 2007. — С. 383–392.
 • Вивіска як елемент сюрреалістичного пейзажу: Майк Йогансен і французький сюрреалізм // Літературна компаративістика. — К.: ПЦ «Фоліант», 2005. — Вип. 1. — С. 111–121.
 • Традиція літературного кафе в українській і польській культурах першої третини ХХ ст. // Південний архів: Збірник наук. праць. Філологічні науки. — Херсон, 2004. — Вип. 26. — С. 63–66.
 • Звукосмислові експерименти в поезії і прозі Майка Йогансена // Слово і час. — 2003. — № 1. — С. 15–21.
 • «54 кадри на сторінці»: кіно і проза 20–30-х років ХХ ст. // Слово і час. — 2002. — № 8. — С. 74–79.
 • Пригоди довірливого читача, ошуканого Майком Йогансеном та Юрієм Смоличем // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. — К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2001. — Вип. 2. — С. 107–111.

Упорядкування:

 • Постріл на сходах. Детектив 20-х років / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2016. — 527 с.
 • Беладонна. Любовний роман 20-х років / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2016. — 806 с.
 • Йогансен, Майк. Подорожі людини під кепом / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2016. — 448 с.
 • Шляхи під сонцем. Репортаж 20-х років / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2016. — 859 с.
 • Атом у запрязі. Фантастика 20-х років / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2017. — 488 с.
 • Моя кар’єра. Жіноча проза 20-х років / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2017. — 464 с.
 • Семенко, Михайль. Повна збірка творів: У 4 тт. / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2017. — 256+256+256+384 с.
 • Мар’ямов, Олександр. Береги дванадцяти вод / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2017. — 552 с.
 • Поліщук, Валер’ян. Козуб ягід / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2017. — 472 с.
 • Останній Ейджевуд. Фантастика 20-х років / Упор., передм. і прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2018. — 464 с.
 • Шкурупій, Гео. Для друзів поетів сучасників вічності / Упор., передм. і коментарі Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2018. — 160 с.
 • Шкурупій, Гео. Жанна батальйонерка: [Роман, оповідання] / Упор., передм. і прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2018. — 504 с.
 • Плужник, Євген. Три збірки / Упор., авт. передм. і комент. Ярина Цимбал. — К.: Темпора, 2018. — 280 с.
 • Молодість. Антологія любовної прози 20-х років / Упор. і прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2019. — 496 с.
 • Чернов (Малошийченко), Леонід. Чудаки прикрашають світ / Упор. і прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2021. — 688 с.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ