УкраїнськаEnglish
1 лютого в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
«ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ» (З НАГОДИ 80-РІЧЧЯ
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України 30
22 листопада 2017 Центр з дослідження літератури
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
12 листопада співробітники та аспіранти Інституту
 • Всеукраїнські Шевченківські читання в НТУ «Дніпровська політехніка»
  Всеукраїнські
      6-7 лютого
 • ПІДСУМКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЕЗОНУ 2017
  ПІДСУМКИ
  1 лютого в
 • Круглий стіл
  Круглий стіл
  «ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ
 • ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ
  ТВОРЧІСТЬ
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • ПРОТОТЕКСТ / ТЕКСТ / КОНТЕКСТ ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Х – ХVІІІ СТ.
  ПРОТОТЕКСТ /
  Інституту
 • Семінар «…І знову про шістдесятництво: досвід (пере)осмислення»: дискусія триває
  Семінар «…І
    28 листопада
 • Презентація книги архієпископа Ігоря Ісіченка
  Презентація
  Інститут літератури
 • Національна своєрідність української літератури фентезі
  Національна
  22 листопада 2017
 • «…І ЗНОВУ ПРО ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: ДОСВІД (ПЕРЕ)ОСМИСЛЕННЯ»
  «…І ЗНОВУ ПРО
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • Дні науки 2017
  Дні науки 2017
  12 листопада
 

Наші видання

kanon.jpg
П'ятниця, 15 вересня 2017 08:35

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні колеги!

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголошує конкурс на заміщення посад керівників наукових установ НАН України:

 

По Відділенню літератури, мови та
мистецтвознавства НАН України:

Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

 

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України мають:

- Президія НАН України,

- Бюро ВЛММ НАН України,

- члени НАН України,

- вчена рада Інституту літератури,

- колективи наукових відділів Інституту літератури.

 

Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

 

Вносячи відповідному відділенню або Президії НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду керівника наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів:

- письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

- анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою;

- автобіографію;

- копії: ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань;

- список наукових праць;

- відзив про трудову діяльність з основного місця роботи;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.200 №  1465;

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

 

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

 

Прийом документів претендентів здійснюється Президією НАН України і відповідними відділеннями НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення, до 4 листопада 2017 р., за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ.

 

Дати проведення виборів керівників у колективах наукових працівників зазначених наукових установ НАН України буде визначено після завершення прийому документів претендентів і повідомлено на офіційних веб-сайтах цих установ.

Підготовка та безпосереднє проведення виборів керівників установ має бути організовано науковими установами у повній відповідності до згаданих вище Методичних рекомендацій, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та у газеті «Урядовий кур’єр» від 17 січня 2017 р. № 8.

Більше за посиланням:

http://new.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3413

 

ВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду директора

Інституту літератури

ім. Т.Г.Шевченка НАН України

Жулинського Миколи Григоровича

Уведення в дію Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про освіту»  вимагає  розроблення діючої програми по забезпеченню умов для нового перспективного розвитку Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

                                       Тези основних завдань

 Першочергове завдання – забезпечення стабільного функціонування Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, збереження матеріальної бази, кадрового та інтелектуального потенціалу та створення передумов для подальшого його розвитку.

 1. Подолання кризових явищ, стабілізація науково-організаційної ситуації та прийняття перспективних рішень для діяльності Інституту.

 2. Забезпечення ефективної роботи і сталого функціонування Інституту як бюджетної неприбуткової установи в складі НАН України.

 3. Збереження і примноження кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації співробітників Інституту.

 4. Підвищення рівня досліджень за фундаментальними і прикладними роботами.

5. Забезпечення пріоритету роботам, які спрямовані на поглиблене дослідження давньої і нової  української  літератури, сучасного літературного процесу, взаємодії  української літератури із  літературою  слов’янських народів  та її місця в світовому літературному процесі.

6. Стимулювання виконання цільових програм НАН України та конкурсних проектів. Розширення співробітництва з іншими інститутами НАН України, науковими центрами, НДІ, вітчизняними та закордонними організаціями в галузі фундаментальних та прикладних досліджень.

7. Розширення участі Інституту в конкурсах і програмах на здобуття міжнародних грантів і виконанні контрактів з закордонними установами і підприємствами.

8. Активізація і розширення співробітництва Інституту з гуманітарними інституціями як в Україні, так і за кордоном.

9. Забезпечення умов, що сприяють закріпленню в Інституті молодих фахівців.

10. Удосконалення структури Інституту з метою збереження його кадрового потенціалу, майна і юридичної цілісності.

11. Розвиток принципів демократії, соціальної справедливості і прозорості дій керівництва, проведення  постійного конструктивного діалогу з співробітниками з усіх питань діяльності Інституту. 

12. Посилення ролі Вченої ради в обговоренні та прийнятті рішень щодо основних напрямів діяльності Інституту.

13. Розроблення заходів щодо  дослідження  і популяризації творчої спадщини  класиків української  літератури та сучасних  українських письменників.

14. Забезпечення надійного  зберігання, опрацювання і належного  використання рукописних фондів  інституту.

15. Розроблення системи мотивацій задля успішності та конкурентоспроможності Інституту.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_лютого

09

ПІДСУМКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СЕЗОНУ 2017

1 лютого в Інституті літератури...

NEWSKIT_січня

18

Круглий стіл "ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ"

«ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ» (З...

NEWSKIT_січня

10

ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА І СУЧАСНІСТЬ

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО...