Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg
kengurjan

kengurjan

Борис Харчук: бібліографічний покажчик / упоряд. та передмова Р. Харчук ; Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2022. – 62 с.  
Покажчик присвячено українському письменникові Борисові Харчуку (1931–1988). Бібліографія складається з двох розділів: «Хронологічний покажчик творів Бориса Харчука», в якому матеріал розміщено у хронологічному порядку, у межах року спочатку подаються книжкові видання, тоді журнальні і газетні публікації, наприкінці – переклади, й «Хронологічно-систематичний покажчик літератури про творчість і життя Бориса Харчука», що містить перелік наукових праць, популяризаторських статей про творчість і життя прозаїка, спогадів про нього, дидактичних матеріалів. Крім цього, у виданні вміщено листи читачів до Бориса Харчука.
Демська-Будзуляк Л. (упорядник, коментарі, редагування). Арабески пам’яті. Спогади Володимира Антоновича. К.: Видавничий дім АртЕк, 2002. 280 с. 
АнотаціяВ основу книжки лягли матеріали спогадів відомого українського музиканта і диригента, громадського діяча, педагога Володимира Антоновича. Українці, євреї, поляки, росіяни, німці, Січові Стрільці, полонені німецьких концтаборів, працівники однієї з найбільших у Західній Україні солеварень, музиканти міського оркестру та польського театру, учні гімназій, професори та студенти Музичного інституту – безліч соціальних портретів, які становлять епічну картину життя і побути міжвоєнної Галичини.
 
П'ятниця, 16 червня 2023 07:20

27 червня 2023

27 червня 2023 р. відбудеться засідання спеціалізованої  вченої ради  Д 26.178.01 в Інституті літератури  ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

П о р я д о к   д е н н и й :       

          1. Захист докторської дисертації (монографії) Малиновського Артура Тимофійовича на тему “Антропологія української прози першої половини ХІХ століття. Культурні трансфери” за спеціальностями 10.01.01 – українська література та 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

 Читати монографію

Читати автореферат

Висновок про наукову новизну та практичне значення результатів монографії

         Офіційні опоненти:

– Бовсунівська Тетяна Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

Читати відгук

– Тетеріна Ольга Борисівна, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України;

Читати відгук

–  Чик Денис Чабович, доктор філологічних наук, професор, професор  кафедри іноземних мов і методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

Читати відгук

Початок роботи о 10-00 год.                                .

Учений секретар спецради                        О.О. Матвєєва

 

 

 

П'ятниця, 16 червня 2023 07:07

Ставнича Олена Миколаївна

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу теорії літератури та літературної критики

Наукові інтереси:

 • Сучасний літературний процес в аспекті генези і моделювання національної міфології
 • Романістика ХХ — початку ХХІ ст.
 • Інтердисциплінарні методи дослідження літератури

Вибрані публікації:

Кандидатська дисертація «Концептуалізація соціального міфу у прозі пострадянської доби» (2013)

Монографії:

 1. Епістемологічний аспект романів-притч Г.Тарасюк / Литература и лингвистика: Прошлое, настоящее, будущее: монография / [авт.кол.: Кошарная С.А., Афинская З.Н., Ставничая Е.Н. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – С. 138-155.
 2. Література — міф — суспільство: Концептуалізація соціального міфу у прозі 1990-2000-х років. Київ: Наукова думка, 2017. (монографія індивідуальна)
 3. Національна ідентичність як важливий чинник формування громадянського суспільства  / М.Г. Жулинський, Л.Г. Іванова, О.М. Ставнича, Л.М. Демська-Будзуляк, Н.В. Герасименко; за наук. ред. М.Г. Жулинського. Тернопіль : «Джура», 2019. 240 с.
 4. Суспільний ідеал як культурний та інтелектуальний чинник формування української політичної нації» / Микола Жулинський, Ярослав Мишанич, Євгенія Лебідь-Гребенюк, Олена Ставнича, Вадим Василенко, Ніна Герасименко; за наук. ред. Миколи Жулинського. Тернопіль : «Джура», 2020.

Статті:

 1. Смислоутворююча й естетична функція мовної організації художнього тексту в поезії Ліни Костенко «Біль єдиної зброї» / Збірник наукових праць: Ч. 2. — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004.
 2. Реалізація концепцій людини та історії в прозовому доробку П. Й. Капельгородського / Збірник наукових праць: Ч. 2. Природничі та гуманітарні науки — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005.
 3. Неоміфологічна структура постмодерністського роману: «Московіада» і «Перверзія» Ю.Андруховича / Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: Ч. 2. — Суми: Вид-во СумДУ, 2005.—184 с. — С. 84-88.
 4.  Соціологія літератури: теоретична актуалізація / Філологічні семінари: Теорія літератури у вищій школі. — Вип. 11. — Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. — 312 с. — фС.150-159.
 5. Деструкція політичних міфів популізму та державництва у романі Мирослава Лазарука «Інавгурація» / Філологічні науки: Збірник наукових праць. — Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. — 352 с. — С. 222-228.
 6. Соціальний міф у літературознавчому вимірі: термінологічний аспект // Слово і Час. — 2009. — №2.— С. 24-32.
 7. Категорії літературознавчого аналізу в сучасній соціології літератури // Studia metodologica. — Випуск 26. — Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. — 162 с. — С. 122-132.
 8. Роль концепту абсурду в моделюванні соціальної реальності у прозі Галини Тарасюк» / Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 15. – К.: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2009. – 240 с. – С. 218-225.
 9. Соціологія літератури і герменевтика: до питання категоріальної сполучуваності» / Філологічні науки: Збірник наукових праць. — Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. — 440 с. — С. 249-258.
 10. Осмислення зв’язку «людина — соціум» у сучасній традиціоналістській прозі: відчуження, самотність, «social exclusion» / Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 18. — К.: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2010. — 238 с. — С. 190-196.
 11. Колізія «столиця — провінція» в аспекті формування і функціонування соціальних міфів у романах Г. Тарасюк, М. Лазарука, М. Гримич / Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство. — Бердянськ: Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету, 2010. – С. 207-218.
 12. Смислові й концептуальні виміри популістського міфу в художній рецепції соціуму сучасною українською прозою / Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: Ч. 1. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — 204 с. — С. 196-198.
 13. Модифікації соціального міфу «красивого життя» у сучасній романістиці (П. Загребельний, Ю. Мушкетик, Г. Тарасюк)» / Таїни художнього тексту: Зб. наук. праць / Ред. кол.: Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. — Дніпропетровськ: Пороги, 2010. — Вип. 10. — 212 с. — С. 164-176.
 14. Література і політика: поліаспектність соціального міфу в сатиричному політичному романі Галини Тарасюк «Цінь Хуань Гонь» // Studia metodologica. — Випуск 30. — Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. — С. 201-214.
 15. Національна ідея як об’єкт художнього дослідження в романах Юрія Мушкетика «Морок» і «У пастці»: міфологізація, символіка, мотиви // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти: Зб.наук.праць. – Випуск 2. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 192 с. – С. 165-179.
 16. Концептуальні й поетикальні зрушення у метажанрі апокаліптики в українській літературі кін. 20 – поч. 21 ст. / Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій: Ч. 1. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – 202 с. – С. 142-144.
 17. Меланхолійна та іронічна репрезентації окцидентального міфу в українській прозі 1990-х – 2000-х рр. (Спроба узагальнення)  / Сборник научных трудов SWorld. –  Выпуск 2. Том 26. – Одесса : КУПРИЕНКО, 2013. – 108 с. – С. 19-31. (ЦИТ: 213-244).
 18. Модифікації персонажа у прозовому творі з елементами міфізації / міфологізації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 19. — К.: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2014. – С.282-289.
 19. Модуси взаємодії вимірів символічної реальності в романах В. Кожелянка («Тероріум») і Г. Тарасюк («Цінь Хуань Гонь») // Вісник філологічного факультету ЗНУ. – 2015. – Вип. 11. – С. 186-201.
 20. Поетика і семантика досвідних моделей у сучасній постмодерній прозі / Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 22. –  К. : Інститут літератури ім.Т. Г. Шевченка НАН України, 2015.
 21. Переосмислення семантики міфеми острова в іронічній робінзонаді В. Дрозда «Убивство за сто тисяч американських доларів» // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти: Зб.наук.праць. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012.
 22. Національна ідентичність як екзистенційний вибір: життєвий шлях та ідеали М.Чайковського та В.Липинського в рецепції сучасних прозаїків // Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг.ред. О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2020. – С.168-176.
 23. Синергія енергій, або Сучасний графічний роман як синтетичне мистецтво сенсотворення // «Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях»: матеріали міжнародної наукової конференнції (23—24. 09. 2021): ред.кол. О.П.Новик, О.Д. Харлан. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 159—162.
 24. Соціокультурна специфіка художнього моделювання маргінальних ідентичностей (на прикладі романів «Ключі Марії» А. Куркова, Ю. Винничука та «Код да Вінчі» Д. Брауна) Національна ідентичність у мові та культурі: зб. наук. праць ; за заг. ред. О. Г. Шостак. Київ : Талком, 2023. С. 386—409.

Премії та відзнаки:

 • Диплом ІІ ступеня міністра освіти і науки України (2002)
 • Стипендіат Президента України (2002—2003)
 • Почесна грамота Президії НАН України (2022)

 

Інша діяльність:

Науковий співробітник відділу філологічної, художньої та словникової літератури видавництва «Наукова думка» НАН України

Науковий блог OlenaStavnycha.wordpress.com 

П'ятниця, 16 червня 2023 07:05

Гладун Дарина Валеріївна

Молодша наукова співробітниця

Наукові інтереси: український перфоманс, поетичний перфоманс, інтермедіальність

Тема дисертації: «Поетичний перформанс в Україні в інтермедіальному дискурсі».

Наукові статті:

 1.  Text of Poetry Performance by ‘AETHER: Mediacollaboration in Real Time’ // Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. 2019. Pp. 212-215.
 2. «Безкінечна подорож, або Енеїда»: літературний перформанс, вистава чи мультимедійний колаж? // Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук. 2019. С. 418-420.
 3. Вступ до теорії поетичного перформансу в Україні. Історія теорії перформансу // Ucrainica ІХ:  současná ukrajinistika : problémy jazyka, literatury a kultury. 2020. S. 262-266.
 4. Нонконформізм у літературній спадщині Федора Тетянича. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»). 2018. С. 47-48.
 5. Особливості взаємодії літературної та візуальної cкладової перформансу Безкінечна подорож, або Енеїда. Spheres of Culture. 2019. Vol. XІХ. P. 84-89.
 6. Особливості поетичного перформансу на Семінарі творчої молоді (2015-2020) // Філологія та лінгвістика у сучасному світі. 2020. С. 19-22.
 7. Особливості тексту поетичного перформансу (на матеріалі авторизованого комп’ютеропису поетичного перформансу мистецького об’єднання «AETHER: медіаколаборація в реальному часі») // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 31. Т. 1. С. 290-296.
 8. Перформанс і поетичний перформанс у статтях українських дослідників // Studia Ukrainica Posnaniensia. 2021. Vol. IX/1, pp. 145-155.
 9. Перформанс і текст (на основі матеріалів з онлайн-архіву «Мистецтво Одеси 1980-х») // Філологічні трактати. 2020. Т. 12. № 1. С. 29-41.
 10. Поетичний перформанс і поетичні читання: точки дотику. Закарпатські філологічні студії. 2020. Вип. 14. Т. 2. С. 157-161.
  11. Поетичний слем в Україні: між спортивними змаганнями й перформансом // «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі. 2020. С. 33-35.
  12. Стильовий синкретизм в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століть. Галерея мініатюр Ольги Кобилянської // Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 732-733. Слов’янська філологія. C. 94-100.
  13. Сучасна інтерпретація «Енеїди» І. Котляревського у літературному перформансі «Безкінечна подорож, або Енеїда» // IC3P. 2019. С. 43-44.
  14. Сучасний літературний перформанс і текст. «Безкінечна подорож, або Енеїда»: особливості комп’ютеропису // Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук. 2019. С. 145-147.
  15. Тілесність у літературному перформансі «Метод Абрамовіч для скарбів» // Національна ідентичність в мові і культурі. 2019. С. 281-285.
  16. Український театр у Києві на початку 20-их років ХХ ст. (за матеріалами неопублікованих праць Юрія Меженка) // Літературознавчі студії. 2015. Вип. 43(1). С. 179-188.
Ткачук Р. Ф. Полемічна традиція унійних письменників кінця ХVI - першої половини ХVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика. Київ: КММ, 2019. 486 с.
У монографії системно досліджено полемічні твори унійних письменників кінця ХVI - першої половини ХVII ст., зокрема митрополита Іпатія Потія, Іллі Мороховського, Лева Кревзи, митрополита Йосифа Велямина-Рутського, Тимофія Симоновича, Антонія Селяви, Івана Дубовича, Пахомія Войни-Оранського. Трактати унійних полемістів проаналізовано в історико-культурному, літературознавчому, грменевтичному, богословському аспектах у невід'ємному зв'язку з полемічними працями православних книжників. Простежено вплив ренесансно-реформаційних та контрреформаційних літературних практик ведення релігійної полеміки Західної Європи на розвиток української словесності. Грунтовно осмислено світоглядні константи католицизму в богословській думці унійних письменників та розглянуто особливості історико-літературного процесу кінця ХVI - першої половини ХVII ст.  

 

Експертна комісія з питань академічної доброчесності
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
 
Склад :
Голова Експертної комісії дф.нФедорук О. О.,
Заступник голови  кфнКисельов Р. Є.,
Секретар  кфнХарчук Р. Б.
 
к. ф. н. Брайко О. В.,
к. ф. н. Омельчук О. Р.,
д. ф. н. Рязанцева Т. М., 
к. ф. н. Цимбал Я. В.
 
Документація:

Мороз Л. Драма особистости – драма нації (Традиційне і нове в українській класичній драматургії. Ідеї. Жанри). К.: Наукова думка, 2023.

У книжці вміщено нариси історії української класичної та ранньомодерної драматургії ХІХ – початку ХХ ст., об’єднані авторським баченням драми як мистецького свічада епохи, в якому крізь фрагменти індивідуальних драм проступають обриси драми нації. У статтях багатогранно висвітлено жанротворчі експерименти, осмислення філософських і релігійних ідей, художнє дослідження національної ментальності і розвиток духово-культурних традицій у творчості українських письменників від Г. Сковороди й І. Котляревського до С. Черкасенка й В. Пачовського.

Ключові слова: Україна, віра, нація, універсальний, особистий, духовний, історичний, християнські цінності, честь, ідеао, гідність, традиції, модерність, ідеї, драматичні жанри, символізм.

DOI: https://doi.org/10.15407/978-966-00-1859-4

Читати

Moroz, L. (2023) The drama of the personality is the drama of the nation (Traditional and new in Ukrainian classical dramaturgy. Ideas. Genres). Kyiv, Naukova Dumka. 280p. [in Ukrainian].

Abstract:

The book includes essays on the history of Ukrainian classical and early modern drama of the 19th and early 20th centuries, united by the author’s vision of drama as an artistic mirror of the era, in which the outlines of the national drama pass through fragments of individual dramas. The articles cover multifaceted genre-creating experiments, the understanding of philosophical and religious ideas, the artistic study of national mentality and the development of spiritual and cultural traditions in the work of Ukrainian playwrights from Skovoroda and I. Kotlyarevskyi to S. Cherkasenko and V. Pachovskyi.

This book includes articles related to Ukrainian drama (primarily) of the 19th and early 20th centuries, written in different years over several decades. The author, who literally “squeezed out drop by drop” (following the example of the classics) the rudiments of communist-Soviet thinking, the stereotypes of the ideology, which seemed to be tightly and securely occupying the brain, was driven by the desire to understand the true essence of native literature, all its depth and, in spite of everything terrible circumstances and direct prohibitions, various discoveries – “humanistic” and artistic.

The measure of liberation came with a new understanding of many points – in plot constructions, ideological accents, character characteristics. Even in terminology, tricks of literary studies.

I once asked a senior colleague – an academician: why do we divide traditions into positive and negative ones. From his answer – quite verbose and rather vague – I understood: everything that reveals our – Ukrainian – national originality / identity should be considered negative. A similar story – with the interpretation of romanticism, “progressive” and “reactionary”. It is clear that the negative and reactionary should not be studied.

Therefore, my task is not an easy one, the whole life of more than one person is devoted to it (it is wonderful that all my colleagues are working on such a task). It is still possible to highlight individual fragments. Therefore, readers are offered not a “classic” monograph, but a conceptually coherent collection of articles that reflects not only the formation and evolution of Ukrainian drama, but also the dynamics of the worldview of the author herself.

Keywords:

Ukraine, belief, national, universal, personal, spiritual, historical, Christian values, honor, ideal, dignity, traditions, modernity, ideas, genres of drama, symbolism

 

П'ятниця, 02 червня 2023 07:48

Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo

Вроцлавський університет

Інститут словʼянської філології

Катедра україністики запрошує взяти участь у ІІ Міжнародній науковій конференції катедри Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo, що відбудеться 16-17 листопада 2023 року.

Проблематика конференції (можна пропонувати і свої теми):

1. Актуальні проблеми граматики і лексики української мови.
2. Викладання української мови як іноземної.
3. Проблеми перекладознавства.
4. Нові виклики і перспективи сучасного українського мовознавства.
5. Поезія, проза, публіцистика українського зарубіжжя (української діаспори).
6. Питання національної ідентичності в українській літературі. Україна й українці в іноземних літературах.
7. Експериментальні/трансгресивні/транскультурні стратегії української літератури.
8. Українська література й культура в добу конвергентних медіа.
9. Російсько-українська війна в літературі, медія та інших дискурсах.

Пропонуємо дистанційну форму участі в конференції. Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Детальніше в інформаційному листі

Шевченко Тарас. Другий «Кобзар». Поезії 1843–1847 / упор., передм. та прим.  С. Гальченка; стаття П. Гриценка; розшифр. факсиміл. відтвор. текстів рукописів Н. Лисенко. — Кам’янське: ВД «Андрій»; Київ: ВД «Зелений пес», 2020. — 383 с.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ