Українська
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
15 січня 2024 року стартував проєкт «Сценічна шекспіріана:
Колектив Інституту щиро радіє успіху наших колег, що за
Дорогі друзі! Вітаємо Вас із Різдвом Христовим і зичимо
Україна відзначила День Гідності та Свободи, на жаль, в
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 • Сценічна шекспіріана: майстер-класи з театральної критики
  Сценічна
  15 січня 2024 року
 • Наші співробітники у другому турі Шевченківської премії
  Наші
  Колектив Інституту
 • Стаття Миколи Сулими
  Стаття Миколи
  Вийшла друком
 • Щасливого Різдва
  Щасливого
  Дорогі друзі!
 • Міжнародний науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії»
  Міжнародний
  Україна відзначила
 

Наші видання

kanon.jpg
kengurjan

kengurjan

Смілянська В. Леонід Смілянський: життя у слові : критико-біографічний нарис : (до 55-річчя з дня відходу) / Валерія Смілянська  ; Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2022. – 76 с.
 У нарисі оглянуто життєвий і творчий шлях українського письменника Леоніда Івановича Смілянського (1904–1966). У хронологічній послідовності висвітлено етапи творчого становлення митця, окреслено його місце й роль у контексті українського літературного процесу ХХ ст. На основі аналізу прозових і драматичних творів увиразнено домінантні ідейно-тематичні, образні, жанрово-стильові вектори творчості письменника. Окрему увагу приділено оцінкам його творів у критичному дискурсі. Викладена інформація сприятиме формуванню уявлення про Леоніда Смілянського як людину й письменника, якому судилося жити в складних умовах радянської епохи й залишатися вірним своїм життєвим і творчим принципам.
Остап Вишня. Невеселе життя : документальна біохроніка / упорядкування текстів, вступна стаття та примітки С. А. Гальченка ; Нац. академія наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Харків : «Фоліо», 2020. – 784 с. – (Великий науковий проект).
Ця книга – справжній літопис невеселого життя найпопулярнішого й донині в Україні гумориста Остапа Вишні (1889–1956), який відбував сталінську «десятирічку» в концтаборах. Її упорядник, автор вступної статті й приміток, відомий літературознавець і архівіст С. Гальченко ще в 1989 році обстежив архіви Ухтпечлагу тодішньої Комі АРСР і зібрав матеріали, які вперше друкуються в такому повному обсязі.
Основою праці стали документи слідчої справи за 1933–1934 роки та комплекс архівних матеріалів із двотомної справи-формуляра на Остапа Вишню, в якій зібрані донесення понад півсотні секретних агентів спецорганів за 1922–1955 роки. В процесі слідства, яке велося методами фізичного і психологічного натиску, Остап Вишня визнав «провину»: нібито він мав особисто вбити партійного лідера республіки П. П. постишева, за що був покараний десятирічним увязненням у таборах особливого режиму.
У книзі в хронологічній послідовності подаються записи із унікального документа тієї епохи – табірного щоденника Остапа Вишні – та його листи із концтаборів, де довелося перебувати письменнику. Це своєрідні шедеври літературної творчості, часто наповнені не традиційним українським, а чорним гумором страждальця-гумориста.
Публікують і деякі літературні твори Остапа Вишні, які викликали шквал вульгарно-соціологічної критики із звинуваченнями письменника у буржуазному націоналізмі й навіть у фашизмі, а також листи та спогади його рідних і тих людей, з якими гуморист сидів в одній камері чи перебував в одному концтаборі.
Зміст: Гальченко С. Сумний літопис життя великого сміхотворця. Твори та листи О. Вишні, спогади та документи. 1919–19331933–19431943–1956. Примітки.   
Борис Харчук: бібліографічний покажчик / упоряд. та передмова Р. Харчук ; Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2022. – 62 с.  
Покажчик присвячено українському письменникові Борисові Харчуку (1931–1988). Бібліографія складається з двох розділів: «Хронологічний покажчик творів Бориса Харчука», в якому матеріал розміщено у хронологічному порядку, у межах року спочатку подаються книжкові видання, тоді журнальні і газетні публікації, наприкінці – переклади, й «Хронологічно-систематичний покажчик літератури про творчість і життя Бориса Харчука», що містить перелік наукових праць, популяризаторських статей про творчість і життя прозаїка, спогадів про нього, дидактичних матеріалів. Крім цього, у виданні вміщено листи читачів до Бориса Харчука.
Демська-Будзуляк Л. (упорядник, коментарі, редагування). Арабески пам’яті. Спогади Володимира Антоновича. К.: Видавничий дім АртЕк, 2002. 280 с. 
АнотаціяВ основу книжки лягли матеріали спогадів відомого українського музиканта і диригента, громадського діяча, педагога Володимира Антоновича. Українці, євреї, поляки, росіяни, німці, Січові Стрільці, полонені німецьких концтаборів, працівники однієї з найбільших у Західній Україні солеварень, музиканти міського оркестру та польського театру, учні гімназій, професори та студенти Музичного інституту – безліч соціальних портретів, які становлять епічну картину життя і побути міжвоєнної Галичини.
 
П'ятниця, 16 червня 2023 07:20

27 червня 2023

27 червня 2023 р. відбудеться засідання спеціалізованої  вченої ради  Д 26.178.01 в Інституті літератури  ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

П о р я д о к   д е н н и й :       

          1. Захист докторської дисертації (монографії) Малиновського Артура Тимофійовича на тему “Антропологія української прози першої половини ХІХ століття. Культурні трансфери” за спеціальностями 10.01.01 – українська література та 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

 Читати монографію

Читати автореферат

Висновок про наукову новизну та практичне значення результатів монографії

         Офіційні опоненти:

– Бовсунівська Тетяна Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

Читати відгук

– Тетеріна Ольга Борисівна, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України;

Читати відгук

–  Чик Денис Чабович, доктор філологічних наук, професор, професор  кафедри іноземних мов і методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

Читати відгук

Початок роботи о 10-00 год.                                .

Учений секретар спецради                        О.О. Матвєєва

 

 

 

П'ятниця, 16 червня 2023 07:07

Ставнича Олена Миколаївна

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу теорії літератури та літературної критики

Наукові інтереси:

 • Сучасний літературний процес в аспекті генези і моделювання національної міфології
 • Романістика ХХ — початку ХХІ ст.
 • Інтердисциплінарні методи дослідження літератури

Вибрані публікації:

Кандидатська дисертація «Концептуалізація соціального міфу у прозі пострадянської доби» (2013)

Монографії:

 1. Епістемологічний аспект романів-притч Г.Тарасюк / Литература и лингвистика: Прошлое, настоящее, будущее: монография / [авт.кол.: Кошарная С.А., Афинская З.Н., Ставничая Е.Н. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – С. 138-155.
 2. Література — міф — суспільство: Концептуалізація соціального міфу у прозі 1990-2000-х років. Київ: Наукова думка, 2017. (монографія індивідуальна)
 3. Національна ідентичність як важливий чинник формування громадянського суспільства  / М.Г. Жулинський, Л.Г. Іванова, О.М. Ставнича, Л.М. Демська-Будзуляк, Н.В. Герасименко; за наук. ред. М.Г. Жулинського. Тернопіль : «Джура», 2019. 240 с.
 4. Суспільний ідеал як культурний та інтелектуальний чинник формування української політичної нації» / Микола Жулинський, Ярослав Мишанич, Євгенія Лебідь-Гребенюк, Олена Ставнича, Вадим Василенко, Ніна Герасименко; за наук. ред. Миколи Жулинського. Тернопіль : «Джура», 2020.

Статті:

 1. Смислоутворююча й естетична функція мовної організації художнього тексту в поезії Ліни Костенко «Біль єдиної зброї» / Збірник наукових праць: Ч. 2. — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004.
 2. Реалізація концепцій людини та історії в прозовому доробку П. Й. Капельгородського / Збірник наукових праць: Ч. 2. Природничі та гуманітарні науки — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005.
 3. Неоміфологічна структура постмодерністського роману: «Московіада» і «Перверзія» Ю.Андруховича / Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: Ч. 2. — Суми: Вид-во СумДУ, 2005.—184 с. — С. 84-88.
 4.  Соціологія літератури: теоретична актуалізація / Філологічні семінари: Теорія літератури у вищій школі. — Вип. 11. — Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. — 312 с. — фС.150-159.
 5. Деструкція політичних міфів популізму та державництва у романі Мирослава Лазарука «Інавгурація» / Філологічні науки: Збірник наукових праць. — Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. — 352 с. — С. 222-228.
 6. Соціальний міф у літературознавчому вимірі: термінологічний аспект // Слово і Час. — 2009. — №2.— С. 24-32.
 7. Категорії літературознавчого аналізу в сучасній соціології літератури // Studia metodologica. — Випуск 26. — Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. — 162 с. — С. 122-132.
 8. Роль концепту абсурду в моделюванні соціальної реальності у прозі Галини Тарасюк» / Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 15. – К.: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2009. – 240 с. – С. 218-225.
 9. Соціологія літератури і герменевтика: до питання категоріальної сполучуваності» / Філологічні науки: Збірник наукових праць. — Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. — 440 с. — С. 249-258.
 10. Осмислення зв’язку «людина — соціум» у сучасній традиціоналістській прозі: відчуження, самотність, «social exclusion» / Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 18. — К.: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2010. — 238 с. — С. 190-196.
 11. Колізія «столиця — провінція» в аспекті формування і функціонування соціальних міфів у романах Г. Тарасюк, М. Лазарука, М. Гримич / Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство. — Бердянськ: Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету, 2010. – С. 207-218.
 12. Смислові й концептуальні виміри популістського міфу в художній рецепції соціуму сучасною українською прозою / Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: Ч. 1. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — 204 с. — С. 196-198.
 13. Модифікації соціального міфу «красивого життя» у сучасній романістиці (П. Загребельний, Ю. Мушкетик, Г. Тарасюк)» / Таїни художнього тексту: Зб. наук. праць / Ред. кол.: Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. — Дніпропетровськ: Пороги, 2010. — Вип. 10. — 212 с. — С. 164-176.
 14. Література і політика: поліаспектність соціального міфу в сатиричному політичному романі Галини Тарасюк «Цінь Хуань Гонь» // Studia metodologica. — Випуск 30. — Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. — С. 201-214.
 15. Національна ідея як об’єкт художнього дослідження в романах Юрія Мушкетика «Морок» і «У пастці»: міфологізація, символіка, мотиви // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти: Зб.наук.праць. – Випуск 2. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 192 с. – С. 165-179.
 16. Концептуальні й поетикальні зрушення у метажанрі апокаліптики в українській літературі кін. 20 – поч. 21 ст. / Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій: Ч. 1. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – 202 с. – С. 142-144.
 17. Меланхолійна та іронічна репрезентації окцидентального міфу в українській прозі 1990-х – 2000-х рр. (Спроба узагальнення)  / Сборник научных трудов SWorld. –  Выпуск 2. Том 26. – Одесса : КУПРИЕНКО, 2013. – 108 с. – С. 19-31. (ЦИТ: 213-244).
 18. Модифікації персонажа у прозовому творі з елементами міфізації / міфологізації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 19. — К.: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2014. – С.282-289.
 19. Модуси взаємодії вимірів символічної реальності в романах В. Кожелянка («Тероріум») і Г. Тарасюк («Цінь Хуань Гонь») // Вісник філологічного факультету ЗНУ. – 2015. – Вип. 11. – С. 186-201.
 20. Поетика і семантика досвідних моделей у сучасній постмодерній прозі / Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 22. –  К. : Інститут літератури ім.Т. Г. Шевченка НАН України, 2015.
 21. Переосмислення семантики міфеми острова в іронічній робінзонаді В. Дрозда «Убивство за сто тисяч американських доларів» // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти: Зб.наук.праць. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012.
 22. Національна ідентичність як екзистенційний вибір: життєвий шлях та ідеали М.Чайковського та В.Липинського в рецепції сучасних прозаїків // Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг.ред. О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2020. – С.168-176.
 23. Синергія енергій, або Сучасний графічний роман як синтетичне мистецтво сенсотворення // «Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях»: матеріали міжнародної наукової конференнції (23—24. 09. 2021): ред.кол. О.П.Новик, О.Д. Харлан. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 159—162.
 24. Соціокультурна специфіка художнього моделювання маргінальних ідентичностей (на прикладі романів «Ключі Марії» А. Куркова, Ю. Винничука та «Код да Вінчі» Д. Брауна) Національна ідентичність у мові та культурі: зб. наук. праць ; за заг. ред. О. Г. Шостак. Київ : Талком, 2023. С. 386—409.

Премії та відзнаки:

 • Диплом ІІ ступеня міністра освіти і науки України (2002)
 • Стипендіат Президента України (2002—2003)
 • Почесна грамота Президії НАН України (2022)

 

Інша діяльність:

Науковий співробітник відділу філологічної, художньої та словникової літератури видавництва «Наукова думка» НАН України

Науковий блог OlenaStavnycha.wordpress.com 

П'ятниця, 16 червня 2023 07:05

Гладун Дарина Валеріївна

Молодша наукова співробітниця

Наукові інтереси: український перфоманс, поетичний перфоманс, інтермедіальність

Тема дисертації: «Поетичний перформанс в Україні в інтермедіальному дискурсі».

Наукові статті:

 1.  Text of Poetry Performance by ‘AETHER: Mediacollaboration in Real Time’ // Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. 2019. Pp. 212-215.
 2. «Безкінечна подорож, або Енеїда»: літературний перформанс, вистава чи мультимедійний колаж? // Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук. 2019. С. 418-420.
 3. Вступ до теорії поетичного перформансу в Україні. Історія теорії перформансу // Ucrainica ІХ:  současná ukrajinistika : problémy jazyka, literatury a kultury. 2020. S. 262-266.
 4. Нонконформізм у літературній спадщині Федора Тетянича. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»). 2018. С. 47-48.
 5. Особливості взаємодії літературної та візуальної cкладової перформансу Безкінечна подорож, або Енеїда. Spheres of Culture. 2019. Vol. XІХ. P. 84-89.
 6. Особливості поетичного перформансу на Семінарі творчої молоді (2015-2020) // Філологія та лінгвістика у сучасному світі. 2020. С. 19-22.
 7. Особливості тексту поетичного перформансу (на матеріалі авторизованого комп’ютеропису поетичного перформансу мистецького об’єднання «AETHER: медіаколаборація в реальному часі») // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 31. Т. 1. С. 290-296.
 8. Перформанс і поетичний перформанс у статтях українських дослідників // Studia Ukrainica Posnaniensia. 2021. Vol. IX/1, pp. 145-155.
 9. Перформанс і текст (на основі матеріалів з онлайн-архіву «Мистецтво Одеси 1980-х») // Філологічні трактати. 2020. Т. 12. № 1. С. 29-41.
 10. Поетичний перформанс і поетичні читання: точки дотику. Закарпатські філологічні студії. 2020. Вип. 14. Т. 2. С. 157-161.
  11. Поетичний слем в Україні: між спортивними змаганнями й перформансом // «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі. 2020. С. 33-35.
  12. Стильовий синкретизм в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століть. Галерея мініатюр Ольги Кобилянської // Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 732-733. Слов’янська філологія. C. 94-100.
  13. Сучасна інтерпретація «Енеїди» І. Котляревського у літературному перформансі «Безкінечна подорож, або Енеїда» // IC3P. 2019. С. 43-44.
  14. Сучасний літературний перформанс і текст. «Безкінечна подорож, або Енеїда»: особливості комп’ютеропису // Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук. 2019. С. 145-147.
  15. Тілесність у літературному перформансі «Метод Абрамовіч для скарбів» // Національна ідентичність в мові і культурі. 2019. С. 281-285.
  16. Український театр у Києві на початку 20-их років ХХ ст. (за матеріалами неопублікованих праць Юрія Меженка) // Літературознавчі студії. 2015. Вип. 43(1). С. 179-188.
Ткачук Р. Ф. Полемічна традиція унійних письменників кінця ХVI - першої половини ХVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика. Київ: КММ, 2019. 486 с.
У монографії системно досліджено полемічні твори унійних письменників кінця ХVI - першої половини ХVII ст., зокрема митрополита Іпатія Потія, Іллі Мороховського, Лева Кревзи, митрополита Йосифа Велямина-Рутського, Тимофія Симоновича, Антонія Селяви, Івана Дубовича, Пахомія Войни-Оранського. Трактати унійних полемістів проаналізовано в історико-культурному, літературознавчому, грменевтичному, богословському аспектах у невід'ємному зв'язку з полемічними працями православних книжників. Простежено вплив ренесансно-реформаційних та контрреформаційних літературних практик ведення релігійної полеміки Західної Європи на розвиток української словесності. Грунтовно осмислено світоглядні константи католицизму в богословській думці унійних письменників та розглянуто особливості історико-літературного процесу кінця ХVI - першої половини ХVII ст.  

 

Експертна комісія з питань академічної доброчесності
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
 
Склад :
Голова Експертної комісії дф.нФедорук О. О.,
Заступник голови  кфнКисельов Р. Є.,
Секретар  кфнХарчук Р. Б.
 
к. ф. н. Брайко О. В.,
к. ф. н. Омельчук О. Р.,
д. ф. н. Рязанцева Т. М., 
к. ф. н. Цимбал Я. В.
 
Документація:

Мороз Л. Драма особистости – драма нації (Традиційне і нове в українській класичній драматургії. Ідеї. Жанри). К.: Наукова думка, 2023.

У книжці вміщено нариси історії української класичної та ранньомодерної драматургії ХІХ – початку ХХ ст., об’єднані авторським баченням драми як мистецького свічада епохи, в якому крізь фрагменти індивідуальних драм проступають обриси драми нації. У статтях багатогранно висвітлено жанротворчі експерименти, осмислення філософських і релігійних ідей, художнє дослідження національної ментальності і розвиток духово-культурних традицій у творчості українських письменників від Г. Сковороди й І. Котляревського до С. Черкасенка й В. Пачовського.

Ключові слова: Україна, віра, нація, універсальний, особистий, духовний, історичний, християнські цінності, честь, ідеао, гідність, традиції, модерність, ідеї, драматичні жанри, символізм.

DOI: https://doi.org/10.15407/978-966-00-1859-4

Читати

Moroz, L. (2023) The drama of the personality is the drama of the nation (Traditional and new in Ukrainian classical dramaturgy. Ideas. Genres). Kyiv, Naukova Dumka. 280p. [in Ukrainian].

Abstract:

The book includes essays on the history of Ukrainian classical and early modern drama of the 19th and early 20th centuries, united by the author’s vision of drama as an artistic mirror of the era, in which the outlines of the national drama pass through fragments of individual dramas. The articles cover multifaceted genre-creating experiments, the understanding of philosophical and religious ideas, the artistic study of national mentality and the development of spiritual and cultural traditions in the work of Ukrainian playwrights from Skovoroda and I. Kotlyarevskyi to S. Cherkasenko and V. Pachovskyi.

This book includes articles related to Ukrainian drama (primarily) of the 19th and early 20th centuries, written in different years over several decades. The author, who literally “squeezed out drop by drop” (following the example of the classics) the rudiments of communist-Soviet thinking, the stereotypes of the ideology, which seemed to be tightly and securely occupying the brain, was driven by the desire to understand the true essence of native literature, all its depth and, in spite of everything terrible circumstances and direct prohibitions, various discoveries – “humanistic” and artistic.

The measure of liberation came with a new understanding of many points – in plot constructions, ideological accents, character characteristics. Even in terminology, tricks of literary studies.

I once asked a senior colleague – an academician: why do we divide traditions into positive and negative ones. From his answer – quite verbose and rather vague – I understood: everything that reveals our – Ukrainian – national originality / identity should be considered negative. A similar story – with the interpretation of romanticism, “progressive” and “reactionary”. It is clear that the negative and reactionary should not be studied.

Therefore, my task is not an easy one, the whole life of more than one person is devoted to it (it is wonderful that all my colleagues are working on such a task). It is still possible to highlight individual fragments. Therefore, readers are offered not a “classic” monograph, but a conceptually coherent collection of articles that reflects not only the formation and evolution of Ukrainian drama, but also the dynamics of the worldview of the author herself.

Keywords:

Ukraine, belief, national, universal, personal, spiritual, historical, Christian values, honor, ideal, dignity, traditions, modernity, ideas, genres of drama, symbolism

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ