Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

metodolpgii.jpg
kengurjan

kengurjan

Неділя, 22 травня 2016 18:55

Гундорова Тамара Іванівна

Доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник.

Наукові інтереси:

 • сучасна літературна теорія;
 • гендерні студії;
 • постколоніальна критика;
 • модернізм, постмодернізм.

Вибрані публікації:

Монографії:

 1. Леся Українка. Книги Сивілли. Харків, "Vivat", 2023.
 2. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм. – К.: Критика, 2013. – 344 с.
 3. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї. – К.: Грані-Т, 2013. – 548 с.
 4. ПроЯвлення слова: дискурсія раннього українського модернізму. — Вид. друге, перероб. та доп. — К.: Критика, 2009.
 5. Кітч і література. Травестії. — К.: Факт, 2008. — 284 с. — (Сер. „Висока полиця”).
 6. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. — Київ, Критика. —  2005. (Рецензії: Роксана Харчук. Хранителька післячорнобильської бібліотеки // Дзеркало тижня, № 4 (583) від 4 лютого 2006 р. —  с. 20).
 7. Femina melancholica. Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської. — Київ, Критика, 2002. (Рецензії: Дмитро Стус. Вперед на маргінеси. Роман Веретельник. Стать і гендер в історії та літературі. — Книжник-review. — 2002. — № 23(56), с. 7; Григорій Сивокінь. Таке містке поняття — меланхолія. — Літературна Україна. — 2003. — № 8(5001). —  с. 6; Олександр Пронкевич. Жіноча меланхолія як феномен культури. — Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2003. —  ч. 3. — с. 71—74; Slavia. Casopis pro slovanskou filologii. — Praha. — 2004. — R73. — с. 355—357).
 8. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. — Львів, Літопис, 1997. (Рецензії: Людмила Тарнашинська. Модернізм — поза каноном. — Літературна Україна. — 1998. — N45(4809). —  с. 8. Костянтин Москалець. Замість дослідження. — Критика. — 1998. —  Р.II. — Ч 2(4). — с. 25—28; Slavic and East European Journal. — 1998. — V42. — N3, Fall.- с. 571—573; Journal of Ukrainian Studies. — Winter 1998.- V23.- N2. — с. 137—138; Opera Slavica. Slavisicke Rozhledy. —  2001. -R.XI — N3. — с. 66—68).
 9. Франко не Каменяр. — Мельбурн, 1996. (Рецензії: Journal of Ukrainian Studies. — 1997. —  V.22. — Nl—2. —  с. 205; Wiener Slavistisches Jahrbuch.- Wien. — 1998. — Band 44. — с. 229—231).
 10. Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років. — Київ, Наукова думка, 1985. (Рецензія: Радянське літературознавство. —  1985, № 12, с. 69—70 (автори Денисюк, З. Гузар).

Вибрані статті:

 1. Український окциденталізм: бути чи не бути Римом? // Критика, 2006, ч. 1—2 (99—100). — с. 31—36.
 2. Жіночий роман // Незнайома. Антологія української „жіночої” прози та есеїстки другої Пол. ХХ —  поч. ХХІ ст. Авторський проект Василя Габора. — Львів, Піраміда. — 2005. — с. 110—115.
 3. Нова жінка в Академії наук. Розмова Людмили Таран з Тамарою Гундоровою // Кур'єр Кривбасу. — 2005. — № 185. — с. 169—188.
 4. Слідами Адорно: масова культура і кіч // Критика. — 2005. — Ч.1—2 (87—88). — с. 32—37;
 5. The Melancholy of Gender// Acta Slavica Japonica. — 2004. — V22, pp.165—176.
 6. Карнавал после Чернобыля (топография украинского постмодернизма) // Постмодернизм в славянских литературах. — Институт славяноведения, Москва, 2004. — с. 160—190.
 7. „Малоросійський маскарад”: колоніальний дискурс в „Енеїді” Котляревського та навколо неї // На щедрий вечір. Збірник на пошану Євгена Сверстюка. — Луцьк, 2004. — с. 41—65;
 8. Соцреалізм як масова культура // Сучасність. — 2004. —  ч. 6.- с. 52—66.
 9. „Марлітівський стиль”: жіноче читання, масова література і Ольга Кобилянська // Гендерна перспектива. — Київ, Факт, — 2004. — с. 19—35;
 10. Ольга Кобилянська contra Ніцше, або Народження жінки з духу природи// Гендер і культура. Збірник статей. — Київ, Факт, 2001 с. 34—52;
 11. The Canon Reversed: New Ukrainian Literature of the 1990s // Journal of Ukrainian Studies. —  2001. -Volume 26, N 102. — p.249—270;
 12. Історіографічна формула Григорія Грабовича // Сучасність. — 2001. — № 6. — c.116—129.
 13. Модернізм як еротика „нового” (В. Винниченко і Ст. Пшибишевський) // Слово і час. — 2000. — № 7. — с. 17—25;
 14. Перевернений Рим, або „Енеїда” Котляревського як національний наратив // Сучасність. — 2000. — № 4 с. 120—134;
 15. У колисці міфу, або топос Києва в літературі українського модернізму // Київська старовина. — 2000. — № 6 с. 74—82;
 16. Жінка і Дзеркало// Ї. Культурологічний журнал. — 2000.- № 17. — с. 87—94.
 17. Інтелектуальна дистопія Юрія Луцького // Юрій Луцький. Літературна політика в радянській Україні. 1917—1934. — Київ: Гелікон, 2000. — с. 9—16.
 18. Методологічний тиск // Критика. — 2002. —  Ч.12(62). — c.14—17.
 19. Europejski modernism czhy europejslie modernizmy? (Z perspektyvy ukrainskiej)// Odkryvanie modernizmu. Przeklady і komentarze. Red. R.Nycha. — Krakow, 1998. с. 521—529.
 20. Фрідріх Ніцше і український модернізм // Слово і час. — 1997. — № 4.- с. 29—33;
 21. How Peripheries Talk Amongst Themselves — Or Ukraine, Eurocentrism and Decolonization" 

Стажування:

 • 2004 р. — стажування у Slavic Research Center (Хоккайдський університет, Японія);
 • 2001—2002 рр. — перебувала в Українському дослідницькому інституті Гарвардського університету;
 • 1998 р. — в Гарріманівському інституті Колумбійського університету;
 • 1991 р. — стажувалася в університеті Монаша (Мельбурн, Австралія).

Премії:

 • АН України для молодих учених (1986);
 • журналу „Світовид” (1995);
 • імені Ковалевих, США (1996);
 • журналу „Сучасність” (2001);
 • стипендіат імені Фулбрайта (США, 1997);
 • Непораного (Канада, 1999);
 • Шкляра (США, 2001).

Викладання:

 • Університет „Києво-Могилянська Академія” — 1994—1997;
 • Торонтський університет (Канада) —  1999;
 • Літня школа Гарвардського університету (США) —  2004;
 • Український Вільний університет (Німеччина) —  2003, 2005;
 • Київський Національний університет ім. Шевченка —  2005.

Інша діяльність:

 • Член редакційної колегії Journal of Ukrainian Studies, Harvard Ukrainian Studies, „Київська старовина”, Український гуманітарний огляд, видавничий дім „HELIKON”.
 • Віце-президент Міжнародної Асоціації Україністів (2002—2005).
 • Член експертної ради ВАК України (2005).

Публічні виступи 2022

26 лютого - доповідь в НТШ в Нью Йорку про свою нову книжку про Лесю Українку: https://www.youtube.com/watch?v=TEKEJHMGB24    
Виступ на запрошення ПЕН УКраїни в діалозі про війну з відомою грузинською режисеркою, авторкою сценарію до фільму "Покаяння" Тенгіза Абуладзе Наною Джанелідзе. Перглянути тут: https://pen.org.ua/en/dialogues-on-war-dialogy-pro-vijnu-tamara-gundorova-i-nana-dzhanelidze-video  
Виступ на семінарі в університеті Людвіга-Максиміліан у Мюнхені з доповіддю "Toward the Question of Ukrainian Occidentalism of 1946-1948” (6/05/2022). 
8 червня 2022 року - доповідь «"The Asiatic Renaissance” and Ukrainian Occidentalism of 1946-1948»  на семінарі  відділу славістики в університеті Людвіга-Максиміліана (Мюнхен).
14 червня 2022 року - доповідь «Криза Європи» і український окциденталізм» на Загальних зборах відділення мови літератури і мистецтвознавства.
17 червня 2022 року - пленарна доповідь (key speaker) «Post-Soviet Traumatized Masculinity through the Generational Lens» на міжнародній конференції «Socialism’s Divergent Masculinities. Representations of Male Subjectivities in Soviet Constellations and Beyond» https://www.zfl-berlin.org/veranstaltungen-detail/items/socialisms-divergent-masculinities-representations-of-male-subjectivities-in-soviet-constellations-and-beyond.html
20 червня - доповідь «Сергій Жадан і покоління Незалежності» на науково-мистецькому форумі «Музи не мовчать!».

 

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Неділя, 22 травня 2016 18:54

Козак Олег Олександрович

Головний бібліограф відділу шевченкознавства.

Вибрані публікації:

Упорядкував бібліографічні покажчики

 1. Філологічні науки в Україні, 1996: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – К., 2007.
 2. Філологічні науки в Україні, 1998: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – К., 2008. – Ч. 1–2.
 3. Тарас Шевченко. 2004–2011. Матеріали до бібліографії // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2011. – Вип. 4.
 4. Тарас Шевченко. 2004–2011. Матеріали до бібліографії [продовження] // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2012. – Вип. 5.
 5. Тарас Шевченко. 2004–2011. Матеріали до бібліографії [продовження] // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2015. – Вип. 8.
 6. Тарас Шевченко 2004–2011: матеріали до бібліографії за 2007–2008 // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2016. – Вип. 9.
 7. Тарас Шевченко. 2004–2011. Матеріали до бібліографії [за 2009 рік] // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2017. – Вип. 10.
 8. Тарас Шевченко. 2004–2011. Матеріали до бібліографії [за 2010 рік] // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2018. – Вип. 11.
Неділя, 22 травня 2016 18:53

Єсипенко Дмитро Олександрович

 

Кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу шевченкознавства.

Наукові інтереси:

·            історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст.;

·            славістика;

·            текстологія;

·            наукове видання літературних текстів;

·            цифрові гуманітарні науки;

·            медичні гуманітарні науки.

Вибрані публікації:

Монографія, редагування та упорядкування:

Повісті Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами»: історія текстів і тексти в історії, Київ: Наукова думка, 2015. 

Cossacks in Jamaica, Ukraine at the Antipodes: Essays in Honor of Marko Pavlyshyn, Boston: Academic Studies Press, 2020. [Co-edited with Alessandro Achilli and Serhy Yekelchyk].

Борис Грінченко. Повісті: Серед темної ночі. Під тихими вербами, Київ: Критика, 2020. [Упорядкування, підготовка текстів, стаття, коментарі]

Ukrainian Novel Corpus (ELTeC-ukr): April 2021 release (Version v0.5.0) [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4662731. [With Mykhailo Nazarenko]

Статті:

1.        “Thresholds to the “Great Unread”:Titling Practices in Eleven ELTeC Collections [with Roxana Patras, Carolin Odebrecht,Ioana Galleron, Rosario Arias, J. Berenike Herrmann, Cvetana Krstev, and Katja Mihurko Poniž], Interférences litteraires/literaire interferenties 25 (2021).

2.        “Три контрасти в калейдоскопі Шевченкового «Журналу»: «лучезарный», «неудобозабываемый» і «любица»,” Синопсис: текст, контекст, медіа, 27, no. 1 (2021).

3.        Budovanie komplexných a reprezentatívnych digitálnych literárnych zbierok v rámci Európskej zbierky literárnych textov (ELTeC) na Slovensku a Ukrajine [withMarekDebnár], Slovenská literatúra67, no. 6 (2020).

4.        “Identities In-Between in East-Central Europe by J. Fellerer, R. Pyrah, and M. Turda (eds.), London: Routledge, 2019 [review], Kyiv-Mohyla Humanities Journal 7 (2020).

5.        “Jasnejší obraz si utvoríte z väčšej vzdialenosti: dve zápletky z dištančného čítania ukrajinskej literatúry, Slovenská literatúra, vol. 67, no. 6 (2020).

6.        “Printed and Digital Wor(l)ds: Retrospectives and Perspectives of Scholarly Editing in Slavic Countries,”Canadian Slavonic Papers 62, no. 1 (2020).

7.        Видання української та австралійської літературної класики: варіативність творів, друк і «цифра», курка і яйце.”У вид.: Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія, наук. ред. Наталія Левченко. Київ–Люблін–Харків: Майдан, 2020.

8.        “Від української «мирянської казки» до української російськомовної класики: «Сорок літ» і «Сорок лет» Миколи Костомарова.”У вид.: Сossacks in Jamaica, Ukraine at the Antipodes: Essays in Honor of Marko Pavlyshyn, eds. Alessandro Achilli, Serhy Yekelchyk, and Dmytro Yesypenko, Boston: Academic Studies Press, 2020.

9.         “«Неначе злякані ягнята, позамикалися у хатах…»: Холерні пандемії першої половини ХІХ ст. і Тарас Шевченко,” Historians, 21.07.2020.

10.    Borys Hrinchenko.”У вид.: The Literary Encyclopedia. Vol. 2.2.1.00: Slavic and Russian Writing and Culture: Old, Medieval and Tsarist, 700-1917,eds. Neil Cornwell, Roman Koropeckyj, Andrei Rogatchevski.

11.    Плагіат: толерований і токсичний,” Дивослово 2 (2019).

12.    “«Журнал» Тараса Шевченка: люди, цифри і сенси.” У вид.: Художній світ Тараса Шевченка і сучасність, Черкаси, 2019.

13.    “«Не боятися чорнової дослідчої роботи, не витати в сферах вигадок»: Сергій Бугославський і початки української текстології,”Ucrainica. Současná ukrajinistika. Problémyjazyka, literaturyakultury 8 (2018).

14.    “Невідома повість з української історії Бориса Грінченка” [публікація, вступна стаття], Pomiędzy: Polonistyczno-UkrainoznawczeStudiaNaukowe3 (2017).

15.     “Тихі сільські верби, темна міська ніч: традиційне versus(псевдо)модерне у художньому світі творів Бориса Грінченка.” У вид.: Obce/swoje: Miastoiwieś wkulturzeBiałorusi, Polski, Rosji, Ukrainy, Kraków, 2017.

16.    “У пошуках справедливості: архівні свідчення про звільнення Бориса Грінченка із Чернігівської губернської земської управи,” Слово і час 7 (2016).

17.    “Колеги, опоненти: декілька зауваг про особисті та творчі контакти Бориса Грінченка і Михайла Коцюбинського,”StudiaUkrainicaPosnaniensia 3 (2015).

18.    “Ливанський кедр на вітрах історії (Літературна творчість Бориса Грінченка у критиці ХХ ст.),” Дивослово 12 (2013); 1 (2014). 

19.    “Вимушений союз світоглядних антагоністів: Борис Грінченко і книгопідприємці Губанови,” Кубань–Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия 7 (2013).

20.     “Зустріч класики і сучасності (декілька зауваг до творчості Марії Матіос та Василя Стефаника).” У вид.: Українська філологія: традиції та сучасність, Львів, 2013.

21.    “Шашіль точить кедр: псування тексту повісті Бориса Грінченка «Під тихими вербами» редакторами ДВУ (1927 рік)” Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія 7 (2012). 

22.     “Авторська воля і редакторський вплив: повість Бориса Грінченка «Серед темної ночі,»” Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія 6 (2011).

23.    Концепт: історія терміну, актуальність та перспективи у літературознавчих дослідженнях.” У вид.: Kulturywshodniosłowiańskieobliczaidialog. Rosja. Ukraina. Białoruś, Poznań, 2009.

24.     “Психологія мудрої дитини у творчості Василя Стефаника,” Актуальні проблеми слов'янської філології 21 (2009).

 

Адреса для листування:  dm.yesypenko(youknowwhat)gmail.com

Неділя, 22 травня 2016 18:52

Лебідь Євгенія Михайлівна

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу шевченкознавства.

Наукові інтереси:

специфіка наративних стратегій діарної прози; щоденник Шевченка;

компаративістика: критерії порівняння, principium comparationis;

проблеми рецепції та інтерпретації поетичного твору;

травелог як літературний жанр;

дослідження „точки зору” художнього тексту.

Вибрані праці: 
Монографія:
Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська література: давня і нова доба. – К.: Наукова думка, 2012. – 170 с.

Статті:
1. Категорія добра в етиологічній моделі персонажів роману Є.П. Гребінки «Доктор» // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 5;
2. Концепція образу Б. Хмельницького у творчості М.О. Максимовича і Т.Г. Шевченка (на матеріалі вибраних творів) // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 11;
3. Особистість у системі влади в поетичній спадщині Шевченка (поема «Єретик») // Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 8;
4. Творчість українських письменників-полемістів доби Відродження у метатексті поетичного доробку Т.Г. Шевченка // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2007. –Вип. 19. – Ч. 1;
5. Метатекст як спосіб самовираження митця у своїй творчості (на матеріалі поезії Шевченка) // Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 10;
6. Реалізація метатекстової моделі у поетичному доробку Т. Шевченка // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2008. – Вип. 21. – Ч. 2;
7. Образ духовного провідника у традиції української літератури та поетичному доробку Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 11;
8. Концепція образу скорботної Матері в українській літературі та в поетичній спадщині Т. Шевченка // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 23. – Ч. 1;
9. Свобода волі: концепція у давній українській літературі та в ліро-епічній спадщині Т. Шевченка // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 24;
10. Своєрідність моделювання тексту-попередника у Шевченкових перекладах уривків “Слова о полку Ігоревім” (“Плач Ярославни”, “З передсвіта до вечора”) // Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 12;
11. Феномен двійництва у поемах Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 14;
12. Метафізика душі в давній українській літературі та поетичній творчості Т. Шевченка (на матеріалі вибраних текстів) // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 31;
13. Шевченківська проблематика на сторінках часопису «Назустріч» // Зб. пр. Міжнародної (38-ї) наук. шевченківської конференції. Черкаси, 2011;
14. Образ „femme fatale” у романі Є. Гребінки «Доктор» та повісті Т. Шевченка «Художник» // Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 15.
15. Шевченківська проблематика на сторінках збірника «Літературознавчі студії» // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 38;
16. Метатекстові елементи у структурі поетичної творчості Тараса Шевченка // ЗНТШ. – Львів, 2012. – Т. CCLXIII (263);
17. Критичний коментар у текстах Т. Шевченка як спосіб ведення полеміки з опонентами // Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. 16;
18. «Шевченківский збірник» (1924) і річники «Шевченко та його доба» (1925, 1926): з історії рецепції творчості та образу поета // Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2014. Вип. 17;
19. Художня модифікація образу ворога у поетичній творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр. – К., 2015. – Вип. 18;
20. Щоденники Тараса Шевченка і Василя Стуса: перегук мотивів // Доля Тараса Шевченка на засланні: Зб. наук. пр. Четвертих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 165-річчю від часу переведення Т. Г. Шевченка на службу в Новопетровське укріплення. ‒ Черкаси, 2015.
21. Інтертекст поезії Т. Шевченка у «Книзі буття українського народу» М. Костомарова // Науково-практична конференція, присвячена 170-річчю Кирило-Мефодіївського братства. Зб. матеріалів. ‒ К., 2015.
22. Гештальт-концепт «Холодний Яр» у художній теорії  націогенезу українства Т. Шевченка і В. Шкляра // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. – Вип. 19. – К., 2016.
23. Жанрова специфіка «Дневных записок...» О. Бутакова і «Журнала» Т. Шевченка // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова. – К., 2016.
24. Жанр щоденника у творчості П. Куліша і Т. Шевченка // Слово і Час. – № 3. – 2017.
25. Травелог як наративна стратегія у «Журналі» Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. – Вип. 20. – К., 2017.
26. Концепція свободи волі у поетичних текстах Тараса Шевченка // Філософські ідеї в культурі Київської Русі. – Вип. 9–10. – К., 2017.
27. Особливості авторської манери в «Журналі» Тараса Шевченка // Літературознавчі студії. Зб. наук. пр. – Вип. 51. – К., 2017.
28. Прагматика мовчання у щоденнику Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. – Вип. 21. – К., 2018.
29. Генезис, проблематика, методологія дослідження діарного тексту («Журнал» Т. Г. Шевченка) // Шевченків світ: наук. щоріч. – Черкаси, 2018. – Вип. 11.
30. Щоденник Тараса Шевченка: текст і метатекст // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка. – К., 2018.
31. Щоденники Аполлона Мокрицького і Тараса Шевченка: текст і контекст // Дивослово  (Українська мова й література в навчальних закладах): науково-методичний журнал. — 2019. — № 5. — С. 39—45.
32. Біографічний наратив у щоденниках Дмитра Туптала і Тараса Шевченка // Слово і час. — 2 (710). — 2020. — № 3. — С. 68—80.
33. Аксіологічна проблематика поезії Тараса Шевченка: аспект «людина і влада» // Шевченків світ. Наук. щорічник. — 2019. — С. 99—110.
34. Проблеми едиції «Журналу» в академічних зібраннях творів Тараса Шевченка: історія та перспективи // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. — Вип. 1 (24). — К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. — С. 28—38.
35. «Журнал» Тараса Шевченка у контексті письменницьких щоденників ХІХ ст. // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ: Матеріали Всеукраїнської (41-ї) наукової шевченківської конференції. — Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2022. — С. 80—109.
36. Шевченківський контекст у творчості Павла Тичини (за матеріалами щоденникових записів) // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ: Матеріали Всеукраїнської (41-ї) наукової шевченківської конференції. — Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2022. — С. 200—210.
37. Художні особливості “Літературного автопортрета” у щоденниках художників ХІХ ст. (Т. Шевченка, А. Мокрицького, Л. Жемчужникова) // Шевченків світ. Наук. щорічник. Черкаси, 2022. Вип. 15. С. 74—86 (1,1 др. арк.).
38. «Журнал» Тараса Шевченка у контексті письменницьких щоденників ХІХ ст. // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ: Матеріали Всеукраїнської (41-ї) наукової шевченківської конференції. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2021. С. 37—49 (1,3 др. арк.).
39. Аксіологічні засади трактату «Про наслідування Христа» у житті та творчості Тараса Шевченка //  Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць. Київ: Київський університет, 2022. Вип. 1 (25). С. 159—172 (0,7 др. арк.).

 

Інша наукова діяльність: 
Державно-громадський тип управління освітою: європейський досвід та українські реалії // Наука і суспільство. 2009. № 11/12. С. 9–13;
Концепція національної системи кваліфікацій в Україні та світі // Наука і суспільство. 2009. № 11/12. С. 14–17.

Неділя, 22 травня 2016 18:51

Харчук Роксана Борисівна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу шевченкознавства.

Наукові інтереси:

теорія літератури;

історія літератури;

шевченкознавство.

Вибрані публікації:

Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навчальний посібник. – К.: Вид. центр «Академія», 2008. – 247 с. 2-ге вид. 2011.

Історична пам'ять Шевченка: спроба реконструкції. ‒ К.: ВЦ «Академія», 2019‒ 216 с.

Статті:

 1. Внутрішня цензура – сфальшований талант (спостереження над романом Ю. Андруховича «Московіада» // Journal of Ukrainian Studies. – 1995. – T. 20. – № 1-2.
 2. Покоління постепохи // Дивослово. – 1998. – № 8.
 3. Талант і його одержавлення (Ю. Яновський) // Самототожність письменника: До методології сучасного літературознавства. –  К., 1999.
 4. Семантика Шевченкової метафори // Тарас Шевченко і народна культура. Зб. праць Міжнародної (35-ї) наук. шевч. конференції. – Черкаси, 2004. –  Т. 1.
 5. Російський етнотип за текстами Т. Шевченка // Слово і Час. – 2005. – № 3.
 6. Згадуючи Соломію // Спогади про Соломію Павличко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006.
 7. Імперські й колоніальні етнотипи у творчості Тараса Шевченка // Сучасність. – 2006. – № 3.
 8. Катакана Клей – це альтернатива // Дзеркало тижня. – 2006. – 4 берез.
 9. Love story від Степана Процюка : [Про новий роман С.Процюка «Тотем»] // Дзеркало тижня. – 2006. – 9 верес.
 10. Метафора Шевченка // Слово і Час. – 2006. – № 3.
 11. На захист «чесного сиру» // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 205. [рец. на: Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі. – К.: Критика, 2006].
 12. Проблема прототипу у творчості Тараса Шевченка // Дивослово. – 2006. – № 3.
 13. Хранителька післячорнобильської бібліотеки // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 197.
 14. «Бу-Ба-Бу» як синонім свободи // Літакцент: Альманах. – К.: Темпора, 2008. – Вип. 1.
 15. Література без гальм, або Сукам належить світ [рец. на: Карпа І. Добло і зло. – Х., 2008] // Літакцент: Альманах. – К.: Темпора, 2008. – Вип. 1.
 16. Тарас Шевченко: найновіша рецепція (Дзюба І. Тарас Шевченко: Життя і творчість. – К., 2008 ) // Літакцент: Альманах. – К.: Темпора, 2008. – Вип. 1.   
 17. «В час мого скону / Не закривайте балкона» (до 90-річчя від дня народження Миколи Лукаша) // Літакцент: Альманах. – К.: Темпора, 2009. – Вип. 1 (3).
 18. Крізь опцію любові і смерті (Олександр Денисенко. Сердечний рай, або Оксана. – К.: Грані-Т, 2009) // Літакцент: Альманах. – К.: Темпора, 2009. – Вип. 1 (3).
 19. Героїчна анархія як стиль (Про роман Василя Шкляра «Чорний ворон») // Літакцент: Альманах. – 2009. – Вип. 2 (4).
 20. Ольга Токарчук: спроба реконструкції образу письменниці за текстами // Літакцент: Альманах. – 2009. – Вип. 1 (3).
 21. Образ-концепт кобзаря у творчості Шевченка // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової  шевченківської  конференції. – Черкаси, 2011.
 22. Зміна обличчя: Павло Тичина // Дивослово. – 2011. – № 2.
 23. Тема дитинства у творчості Тараса Шевченка // Бібліотечка «Дивослова». – 2011. – № 3.
 24. Образ думи у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. – 2012. – Вип. 16.
 25. Поетичний краєвид Шевченка: значення і сенс // Слово і Час. – 2013. – № 1.
 26. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні // Українська культура. – 2013. – № 8.
 27. Вірш Т. Шевченка «Якби-то ти, Богдане п’яний»: трансформація образу гетьмана // Слово і Час. – 2014. – № 2.
 28. Павло Тичина (1891—1967) // Дивослово. – 2014. – № 10, 11.
 29. Життя – се ілюзія (Рецензія на «Фелікс Австрія» С. Андрухович). – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/10/18/201835.html
 30. Т. Белімова і родові гріхи української літератури. – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/10/31/172142.html
 31. Кривава Росія: естонський рахунок (про три романи С. Оксанен). – Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/11/13/141848.html
 32. Драгоманівська ревізія Тараса Шевченка і реакція на неї Дмитра Донцова // Шевченків світ. – 2014. – Вип. 7.
 33. Проблема історичної пам’яті: коментар до Шевченкового образу Петра Конашевича-Сагайдачного // Слово і Час. – 2015. – № 3.
 34. Джерела Шевченкового образу Дорошенка і Самойловича // Доля Тараса Шевченка на засланні: Зб. наукових праць. – Канів, 2015.
 35. Українська історія в проекті Кирило-Мефодіївського братства // Науково-практична конференція, присвячена 170-річчю Кирило-Мефодіївського братства: Зб. матеріалів. – К., 2015.
 36. Українська історія в Кирило-Мефодіївському братстві // Дивослово. – 2015. – № 12.
 37. Образ Богдана Хмельницького в поезії Тараса Шевченка як мистецька й історична альтернатива до офіційного образу гетьмана в російській історіографії й літературі // Шевченків світ. – 2015. – Вип. 8.
 38. Чи дослухається Господь до примітивів? (Рец. на роман А. Крима «Украинская кабалла») // Режим доступу – http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/05/10/103632.html
 39. Про некорисність інтелектуального шахрайства // Режим доступу –http://bukvoid.com.ua/events/culture/2015/04/22/172941.htm
 40. Таємниці Шевченкових малюнків // Режим доступу – http://www.radiosvoboda.org/content/article/27554022.html
 41. Герої і події шведчини у поезії Т. Шевченка // Слово і Час. – 2016. – № 3.
 42. Твори Тараса Шевченка в контексті літератури, яку заборонив Микола І // Шевченків світ. – 2016. – Вип. 9.
 43. Вплив історичної літератури на творчість Шевченка // Філологічні семінари. – К., 2017. – Вип. 20.
 44. Образи Павла Полуботка та Петра І у поезії Т. Шевченка: історіографічні джерела // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць. – 2018. – Вип. 20.
 45. Поема «Гайдамаки» як найконтроверсійніший текст Шевченка // Шевченків світ. – 2017. – Вип. 10.
 46. Ілюстрації Шевченка до «Історії Суворова» як протокомікс // Філологічні діалоги: Зб. наук. праць. – Ізмаїл, 2017.
 47. Вплив «Енциклопедичного лексикону» Адольфа Плюшара на творчість Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць. – 2018. – Вип. 21.
 48. Літературна історія Шевченкового читача 1840-х рр.: постановка проблеми // Матеріали Міжнародної науково-популярної конференції, присвяченої 90-річчю Будинку-музею Тараса Шевченка. – К., 2018.
 49. Олександра Псьол як читачка Шевченка // Слово і Час. – 2018. – № 8.
 50. Ševčenkovo slavianofilstvo: pôvod a kontext. (Shevchenko's Slavophilism: Origins and Context) // Slovenská literatúra. ‒ 2019‒ Vol. 66. ‒ № 1. ‒ Р. 2‒8
 51. Вдячні читачі Шевченка з Наддніпрянської України: Володимир Антонович і Микола Лисенко // Слово і Час. ‒ 2019‒ № 3. ‒ С. 33‒42
 52. Шевченківська тема у спадщині історика і педагога Миколи Володимировича Стороженка (1861‒1944) // Слово і Час. ‒ 2020. ‒ № 1. ‒ С. 102‒109
 53. Шевченко з перспективи Михайла Драгоманова // Cossacks in JamaicaUkraine at the AntipodesEssays in Honor of Marko Pavlyshyn. ‒ BostonAcademic Studies Press2020. ‒ Р. 213‒231
 54. Сприйняття Шевченка у малоросійському середовищі // Слово і Час. ‒ 2020. ‒ № 5. ‒ С. 61‒74

 Переклади:

 1. Грабович Г. Гоголь і міф України // Сучасність. – 1994. – № 9. – С. 77-95.
 2. Костюк Г. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки): Дослідження і спостереження сучасника. – К.: Смолоскип, 1995. – 508 с.
 3. Ґомбрович В. Щоденник 1953-1961: у 3-х т. – К.: Основи, 1999. – 414 с.; – 339 с.; – 365 с.
 4. Олійник-Рахманний Р. Літературно-ідеологічні напрями в Західній Україні (1919-1939 роки). – К.: Четверта хвиля, 1999. – 240 с.
 5. Колаковський Л. Міні-лекції на максі-теми. К.: Основи, 1999. – 133 с.
 6. Краснодембський З. На постмодерністських роздоріжжях культури. – К.: Основи, 2000. – 196 с.
 7. Бердиховська Б., Гнатюк О. Бунт покоління. – К.: Дух і літера, 2004. – 344 с.

Авторка статей до «Шевченківської енциклопедії»:  «Ґожалчинський Антоній», «Ґрабовський Міхал», «Ґроза Александер», «Ґрудзінський Станіслав», «Деталь художня у прозі Шевченка», «Заступила чорна хмара», «Кониський Олександр», «Костомаров Микола», «Купрись Пьотр», «Лапський Остап», «Лободовський Юзеф», «Метафора», «Метонімія», «Міцкевич Адам», «Народність Шевченка», «Національні типи в літературній творчості Шевченка», «Образи-концепти у поетичній творчості Шевченка. Кобзаря образ», «Ожешко Еліза», «Оркан Владислав», «Падура Тимко», «Петрусь», «Польська література і Шевченко», «Прототипи у творчості Шевченка», «Сирокомля Владислав», «Списки поетичних творів Шевченка», «Холодний Яр», «Чайковський Міхал», «Якби-то ти, Богдане п’яний» та ін. Авторка розділу про П. Тичину до «Історії української літератури».

Адреса для листування: roxana-b(at)ukr.net

Неділя, 22 травня 2016 18:50

Мовчанюк Володимир Павлович

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу шевченкознавства.

 

Вибрані публікації:

Монографія:

Медитативна лірика Т. Г. Шевченка. – К.: Наукова думка, 1993.

Статті:

 1. Жанрово-стильовий діапазон поезії Шевченка «Закувала зозуленька» // Збірник наукових праць «Проблеми розвитку родів і жанрів в українській літературі». — Сімферополь, 2009.
 2.  Філософські, релігійні, етично-екзистенціальні аспекти поезії Т. Шевченка «Росли укупочці, зросли…» // Зб. праць 37-ї наук. шевч. конф. — Черкаси, 2009.
 3.  Філософсько-етичне послання Шевченка. Медитація «Дурні та гордії ми люди» // Зб. НТШ Донецький вісник наук. т-ва ім. Тараса Шевченка. — Донецьк. 2009. – Т. 27.
 4. Sylvester Jarytschewskyj im Kontekst der deutschsprachigen Schewtschenkiana (у співавт. з В. Антофійчуком) // Sylvester Jarytschewskyj. Ein Dichter der Liebe und des Protestes. Сильвестр Яричевський. Поет любові і протесту. Sylvester Jarytschewskyj. Un poet al iubirii şi al protestului. Чернівці: Рута, 2009.
 5. Вірш Шевченка «Росли укупочці, зросли» в контексті філософії екзистенції // Слово і Час. — 2009. — № 8.
 6. Сенсотвірна складова народнопісенного контексту поезії Шевченка «Ой чого ти почорніло…» // Шевченків світ. Науковий щорічник. — Черкаси, 2009. – Вип. 2. 
 7. Притчево-філософський сюжет  поезії  “У Бога за дверми лежала сокира”» // Слово і  Час. – 2011. – № 9.
 8. Бернз і Шевченко // Всесвіт. – 2012. – № 5–6.
 9.  Притчово-філософський сюжет поезії Шевченка «У Бога за дверми лежала сокира» // З іменем Кобзаря. Вінничани про Тараса  Шевченка. До 200-річчя від дня народження поета. Вінниця: Консоль,  2013.
 10. Традиційна тематика і художнє новаторство поеми Т. Шевченка «Сотник» // Тарас Шевченко і  сьогодення. Матеріали  ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Сімферополь, 2014.
 11. Сугестивна магія поезії Шевченка // Слово і Час. – 2014. – № 11.
 12. «Святі чуття, закладені в  молитву…» // У пошуках істини. Зб. на пошану проф. Володимира Антофійчука. – Чернівці; Дрогобич, 2015.
 13. «Катерина»: соціально-етичний, національно-екзистенційний, філософський аспекти інтерпретації поеми й однойменного малярського твору // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2017. – Вип. 10.
 14. «Книги буття українського народу» – питомо український  історіософський твір і політичний  маніфест (у силовому полі Шевченка, слов’янської ідеї, месіанізму А. Міцкевича») // Наука і суспільство. – 2017. – №  3/4.
 15. Шевченкова ідея України і «Книги  буття українського народу» М. Костомарова // Слово і Час. – 2017. – № 3. 

Співупорядник: 
Листи до Тараса Шевченка. – К.: Наукова думка, 1993.
Повне зібрання творів Тараса Шевченка: У 12 т. – К.: Наукова думка, 2003. Т. 2, 3.
Один із авторів розділу про відділ шевченкознавства у праці «Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 1926–2001. Сторінки історії» (К.: Наукова думка, 2003).
Автор статей до «Шевченківської енциклопедії»: Бернс Роберт, «До  Основ’яненка»,  «Думка – Вітре буйний, вітре буйний!», «Думка – Нащо мені чорні брови», «Думка – Тяжко-важко в світі жити», «Іван Підкова», Кухаренко Яків Герасимович, Лизогуб Андрій Іванович, Лизогуб Ілля Іванович, «Минають дні, минають ночі», «Неофіти», «Ой чого ти почорніло», Рєпніна  Варвара Миколаївна, «Росли у купочці, зросли…», Рудницький Ярослав-Богдан, Руссо Жан-Жак, Сократ, «Сотник», «Тарасова ніч», «Туман, туман долиною», «У Бога за дверми лежала сокира», Чубинський Павла Платонович, Шубравський Василь Єфремович тощо.

Неділя, 22 травня 2016 18:44

Калинчук Алла Миколаївна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу шевченкознавства.
Наукові інтереси:
проблеми української прози 19 ст.
біографія Шевченка
шевченкознавство 19 ст.

Монографія:
Історична проза І. Нечуя-Левицького: особливості поетики. – К.: Четверта хвиля, 2012. – 164 с.
Упорядкування:
Микола Сумцов. Шевченкознавчі студії: До 165-річчя від дня народження: статті, рецензії, бібліографія / Микола Сумцов; [Ідея, упорядкування, підговка текстів, передмова, коментарі, покажчики А. Калинчук]. - Київ: Четверта хвиля, 2019.- 304 с.

Статті:
1. Місце твору „Князь Єремія Вишневецький” в історичній прозі другої половини 19 ст. // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 1995. – Вип. 3. 
2. Сучасне прочитання творів І. Карпенка-Карого „Сава Чалий” та І. Нечуя-Левицького „Князь Єремія Вишневецький” (до проблеми – герой і народ) // Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наук.конф. присвяченої 150-річчю від дня народження І. Карпенка-Карого. – К., 1995. 
3. Морально-етична проблематика історичних творів І. Нечуя-Левицького та А. Малишка (на матеріалі роману „Гетьман Іван Виговський” та поеми „Дума про козака Данила”) // Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наук.конф., присвяченої 85-річчю від дня народження А. Малишка. – К., 1997. 
4. Особливості сюжетотворення історичних романів І. Нечуя-Левицького // Науковий вісник Волинського державного університету. Філологічні науки. – Луцьк, 1999. – № 6. 
5. Із спостережень над творчою лабораторією І. Нечуя-Левицького // Сучасний погляд на літературу. Зб. наук. пр. – К., 1999. – Вип. 1. 
6. Поетика історичних романів І. С. Нечуя-Левицького // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. – К., 2000. 
7. Особливості характеротворення в історичних романах І. Нечуя-Левицького // Слово і Час. – 2000. – № 11.
8. Іван Нечуй-Левицький: у пошуках естетичного ідеалу (70-90-х рр. 19 ст.) // Історична ретроспектива в українській літературі. Зб. наук. пр. – К., 2003. 
9. До 190-річчя Тараса Шевченка: проблеми вивчення та перекладу в літературах колишнього СРСР // Т.Г. Шевченко і світова культура. Матеріали наук.-метод. конф. – Сімферополь, 2004. 
10. 35-а шевченківська конференція // Слово і час. – 2004. – № 6. 
11. Переклади і вивчення Тараса Шевченка в літературах пострадянського простору: стан, проблеми, завдання // Тарас Шевченко і народна культура. Зб. пр. 35-ї наук.шевч. конф.: У 2 кн. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. 
12. Аламишев А., Апхаїдзе Ш., Аріф, Арону М., Асатіані Ш., АтаСалих // Шевченківська енциклопедія. Робочий зошит А. – К., 2004.
13. Максим Богданович і Шевченко: до рецепції творчості // Шевченковский Петербург. Мат. ІV Международного семинара. – Санкт-Петербург, 2005. 
14. Богданович М., Бородулін Р., Бровари, Богуслав, Бурти, Бровка П. // Шевченківська енциклопедія. Робочий зошит Б. – К., 2005.
15. Повість Шевченка «Княгиня»: спроба комплексного аналізу // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи. Зб. пр. 36-ї наук.шевч. конф. – Черкаси, 2007. 
16. Творчість Шевченка у рецепції Максима Богдановича // Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу ХІ – ХІХ стагоддзяў: вытокі, традыцыі, уплывы: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 24 мая 2010 г.) / Інстытутмовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск, 2010. 
17. Балада Тараса Шевченка "У тієї  Катерини": текстовий аналіз // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наук.шевч. конф. – Черкаси, 2011. 
18. Історичний роман Івана Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський": поетологічні аспекти // Вісник Черкаського університету: Науковий журнал. Філологічні науки. – 2013. – № 20. 
19.Поема Шевченка «Сова»: текстовий аналіз // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 16.
20. 
Історичний роман «Князь Єремія Вишневецький»: поетологічні аспекти // Дивослово. –2013.№ 9.
21. 
До характеристики поезії Тараса Шевченка періоду "трьох літ": балада "У неділю не гуляла" // Шевченкознавчі студії: Зб. Наукових праць. – 2014. – Вип. 17. 
22. До характеристики засланчої поезії Тараса Шевченка: вірш «Швачка» як жанровий варіант історичної пісні // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 18. 
23. Фототипічні, факсимільні та репринтн івидання творів Шевченка // ШЕ: В 6 т. – К., 2015. – Т. 6. – С. 551-553 (у співавт. з Ф. Сараною).
24. Вірш “У нашім  раї на землі”: інтерпретація тексту // Доля Тараса Шевченка на засланні: Зб. наук. Праць Четвертих міжнародних шевченківських читань, присвячених 165-річчю від часу переведення Т. Г. Шевченка на службу в Новопетровське укріплення. – Черкаси, 2015. 
25. Тарас Шевченко і літератури близького зарубіжжя: проблеми та підсумки роботи в "Шевченківській енциклопедії" // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – 2016. 
26. 
Василь Білозерський і Кириломефодіївці (на матеріалах слідчої справи) // Слово і Час. – 2016.
27. 
Шевченкознавчі студії у збірці “Из украинской старины” Миколи Сумцова // Шевченків світ. Науковий щорічник.– 2016. – Вип. 9. 
28
Шевченкознавчі студії Миколи Сумцова на межі століть // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 23-29. Микола Сумцов – дослідник, популяризатор і укладач творів Тараса Шевченка. // Філологічні семінари. Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – 2017. – Вип. 20. 
30. До характеристики засланчої поезії Тараса Шевченка: вірш «Швачка» як жанровий варіант історичної пісні // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 18. 
31. 
«Хустина» Тараса Шевченка: спроба комплексного аналізу // Вісник Черкаського університету: Науковий журнал. Філологічні науки. – 2015. – № 30. 
32. Із циклу «В казематі»: віршове оповідання – Чого ти ходиш на могилу?// Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 20.
33. Шевченкознавчі дослідження Миколи Сумцова 1912–1916 рр. // Слово і Час. – 2017. – № 9.
34. Творчість Тараса Шевченка в наукових студіях Миколи Сумцова // Шевченків світ. Науковий щорічник. – 2017. – Вип. 10-й. 
35. «Ми мусимо навчитися чути себе українцями…»: Іван Франко і Микола Сумцов (до питання наукових взаємин останньої чверті 19 – поч. 20 ст. // Літературознавчі студії: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ Київський університет, 2017. – Вип. 2 (49). 
36. Микола Сумцов: Тарас Шевченко і літературні паралелі // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць. – 2018. – Вип. 21.
37. Олександр Грушевський як читач творів Тараса Шевченка // Шевченків світ. Науковий щорічник. – 2018. – Вип. 11-й. 
38. Науковий доробок Михайла Марковського в контексті шевченкознавства першої третини 20 ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Будинку-музею Тараса Шевченка: Зб. статей. – К.: Друкарський двір Олега Федорова, 2018. 
39. Фольклорно-етнографічні елементи творчості Шевченка в рецепції Миколи Сумцова // Шевченкознавчі студії: Збірник науковх праць. - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2019. - Вип. 1(22). - С. 153-168.
40. Поезія Тараса Шевченка в науковому осмисленні Олександра Багрія: пролегомени // Художній світ Тараса Шевченка і сучасність: Збірник праць Всеукраїнської (40-ї) наукової шевченківської конференції. - 2019
41. Творчість Тараса Шевченка в рецепції Володимира Щепотьєва (1880–1937) // Шевченків світ: Науковий щорічник. – 2019. 
42. Шевченкова творчість у науковому осмисленні Олександра Багрія // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 33. 
43. Тарас Шевченко та польські історико-літературні зв’язки в рецепції Василя Щурата // Шевченків світ: Науковий щорічник. – 2020. – Вип. 13-й. 
44. 
Шевченкознавчі розвідки Василя Щурата в часописі «Діло» (1910–1914) // Шевченків світ: Науковий щорічник. – 2020. – Вип. 13-й. 
45. У пошуках наукових досліджень поезії Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2020. Вип. 23 (1). С. 112–129.
46. Шевченкознавчі розвідки Феоктиста Сушицького: новітня інтерпретація // Філологічні семінари. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2020. Вип. 21. С. 192–212.
47. Шевченкова поезія в інтерпретації Василя Щурата // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 45. С. 161–180.
48. Ранні шевченкознавчі розвідки Михайла Возняка: пролегомени // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Серія: Філологія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 54. С. 148–151.
49. Шевченкознавча спадщина Василя Щурата: спроба комплексного дослідження: До 150-річчя від дня народження вченого // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ: Збірник праць Всеукраїнської (41-ї) наукової шевченківської конференції. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2022. С. 165–199.
50. Студії Михайла Гершензона та Михайла Возняка над повістю Варвари Рєпніної про Шевченка // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ: Збірник праць Всеукраїнської (41-ї) наукової Шевченківської конференції. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2022. С. 48–60.
51. Шевченкознавчі студії Василя Щурата на межі століть // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2022. Вип. 1(25). С. 144–158.
52. Шевченкознавчі студії Михайла Возняка 1920-х років // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Cерія: Філологія. Одеса, Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 55. С. 111–115.
53. Проблеми Шевченкової біографії у студіях кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. // Шевченків світ: Науковий щорічник. 2022. Вип. 15. С. 48–57. 

Автор статей про твори Шевченка: «Княгиня», «Сова», «У нашім раї на землі», «У неділеньку та ранесенько», «У неділю не гуляла», «У тієї Катерини», «Хустина», «“–Чого ти ходиш на могилу?”», «Швачка», «“Заповіт” мовами народів світу», «Списки поетичних творів Шевченка» (у співавтор. із Р. Харчук); статей-персоналій і статей-топонімів до ШЕ в 6 т. (Аламишев А., Апхаїдзе Ш., Арсанукаєв Ш., Асатіані Л., Бородулін Р., Бровари, Бровка П., Буачідзе Т., Бурти, Вартагава І. (у співавт. з О. Баканідзе), Васильєв Г., Винокуров-Чагилган І., Гамзатов Р., Гельдиєва Ш., Гілевич Н., Глєбка П. (у співавт. з С. Колядко), Гмирак Л., Губар О. І., Гуліа Д., Гургуліа Б., Гогебашвілі Я., Грішашвілі Й., Гурієлі М., Давидов Е., Давкараєв Н., Даврон І., Давронов С., Джавад А., Джаліль Р., Джаліль М., Джонуа Ч., Дубовка В., Еділов Х., Єрмаков Ф., Жваніа А., Ібрагімов Г., Івник І. (у співавт. з П. Чичкановим), Каїрбеков Г., Кайшибаєва Р., Кандим Ю., Каноат М., Кануков І., Купала Янка, Каравелов Л. (у співавт. з О. Шпильовою), Кемпе М., Кенін-Лопсан М., Кербабаєв Б., Кешоков А., Колас Якуб (у співавт. з Ж. Шаладоновою), Костанов Д., Кочар Г., Кузнецов І., Кулієв К., Куніжев М., Лахуті А. (у співавт. з Х. Шодикуловим), Лизунова Є. В., Ліготню Є., Київ (у співавтор. із Н. Наумовою), Мінськ, Мліїв, Мостище, Ніжин, Новь, Переяслав (у співавтор. із Л. Набок), Попов С., Прилуки, Пширков Ю., Ревель, Росава, Рудзітіс Е., Русакієв С., Самара (у співавт. з Л. Большаковим), Сокиринці,Тараща, Татищева фортеця, Тула, Турівка, Яготин ( у співавтор. із Л. Гусак), Чичканов П. М.,Шевченко, Шодикулов Х.), що вийшли друком у 2012–2015 рр.

Неділя, 22 травня 2016 18:43

Боронь Олександр Вікторович

Доктор філологічних наук, завідувач відділу шевченкознавства.

Вибрані праці:

Окремі видання:

1. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка. – К.: Агентство «Україна», 2005. –149 с.

2. Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: Рецепція та інтертекстуальні зв'язки. – К.: Критика, 2014. – 160 с. (2-ге стереотипне видання – 2015).

3. Поет і його проза: генеза, семантика і рецепція Шевченкової творчости.[Зб. ст.]. – К.: Критика, 2015. – 344 с.

4. Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей.[Монографія]. – К.: Критика, 2017. – 496 с.

Упорядкування:

1. Федір Ващук. Шевченкознавчі праці. – К.: Агентство «Україна», 2011. – 304 с.

2. Тарас Шевченко в критиці. – К.: Критика, 2013–2016. – Т. І. Прижиттєва критика (1839–1861). – LX, 804 с. Т. ІІ. Посмертна критика (1861).– L, 806 с. (співупорядник, співавтор приміток і покажчиків).

Статті:

1.       «Розлючені вали... уповні бачив я...» Юрій Липа та Артюр Рембо: спроба зіставлення // Українська мова та література. –  2001. – № 2 (січень). – С.11–12.

2.       Нова книжка Григорія Грабовича: за і проти // Українська мова та література. – 2001. – №13 (квітень). – С. 5 [рец. на вид.: Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо. – К.: Критика, 2000].

3.       Простір як філософська категорія у поемі «Сон» («У всякого своя доля...») Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – Вип. 3. – С.99–106.

4.       Простір як філософський концепт поезії «За байраком байрак...» Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – Вип.4. – С.27–44.

5.       «...Де є культ, там немає мистецтва» // Українська мова та література. – 2002. – № 9 (березень). – С.1-3. [Про Михайля Семенка і Тараса Шевченка].

6.       Могила як домінанта Шевченкового простору // Збірник праць Тридцять четвертої наукової шевченківської конференції: У 2 кн. – Кн. 1. – Черкаси: Брама, 2002. – С.124–132.

7.       «Філологічна» проза Степана Процюка // Слово і час. – 2002. – № 5. – С. 59–61.

8.       Феномен позитиву просторового образу – символ могили у поезії Шевченка // Інтеграція позитиву в творчості Шевченка (аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю) / Колективна монографія. – К.: Альтерпрес, 2002. – 232 с. – С.63–81.

9.       Ступінь оригінальності пошевченківських поетів // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – Вип.5. – С.154–159.

10.  Лупа Грабуздов – літературна містифікація Георгія Нарбута та його друзів // Українська мова та література. – 2003. – № 11 (березень). – С.3–6.

11.  Роман Ю.Яновського «Майстер корабля» – літературна містифікація? (про деякі терміни і метафори в літературознавстві) // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – Вип.4. – С.25–28.

12.  Недруковані дописи Юрія Липи // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – Вип. 5. – С.23–27.

13.  Простір художнього твору як теоретико-літературна проблема // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – Вип.7. – С.42–45.

14.  Імпліцитний читач Шевченка: логіка простору // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – Вип. 6. – С.59–63.

15.  «От мені приснилось...» Просторова поетика сну у творчості Тараса Шевченка // Українська мова та література. – 2004. – № 9 (березень). – С.14–17.

16.  Місце фольклорної традиції у творенні простору в поезії Шевченка // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – Вип.10. – С.51–55.

17.  Інфернальний простір Петербурга в поезії Шевченка // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка.  – К., 2004. – Вип. 11. – С.92–96.

18.  Локус Дому (хати) у просторовому космосі Т.Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2004. – Вип. 15. – С. 6–9.

19.  Концепція простору поезії Шевченка // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка.  – К., 2005. – Вип. 12. – С.106–110.

20.  Літопис Шевченкового життя // Слово і Час. – 2005. – № 10. – С. 72–74 [Рец. на кн.: Жур П.В. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / Вст. стаття М. М. Павлюка. – К., 2003].

21.  Інтерпретація рецепції у світлі сучасних літературознавчих проблем // Слово і Час. – 2005. – № 11. – С. 89–92 [Рец. на кн.: Вільна Я.В. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості Г.Квітки-Основ’яненка. Монографія. – К., 2005].

22.  Шевченкова рецепція художнього досвіду Квітки-Основ’яненка у поемі «Катерина» // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – Вип. 14. – С.69–73.

23.  Генетичний зв’язок чи типологічна подібність? (Комедії Гоголя «Ревізор» і Квітки-Основ’яненка «Приезжий из столицы») // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2006. – Вип. 11. – С. 155–161.

24.  Поетика «снів» у творчості Шевченка // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи: Зб. праць Всеукр. 36-ої наук. шевченківської конф. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – С. 273–280.

25.  Образ саду у творчості Тараса Шевченка: генеза та семантика // Слово і Час. – 2008. – № 5. – С. 57–63.

26.  Мотив шляху // Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 149–161.

27.  У безодні душі (Нотатки про роман Олега Сича «Uroboros») // Слово і Час. – 2008. – № 12. – С. 73–75.

28.  Інтертекстуальна гра з Шевченком братів Капранових // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2008. – Вип. 1. – С. 98–99.

29.  Теорія літератури в системі літературознавчих дисциплін // Філологічні семінари. Теорія літератури у вищій школі / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – Вип. 11. – С. 164–169.

30.  Повість Михайла Рубашова «Багряні тіні» в інтер’єрі радянської шевченкіани // «Творча особистість Т. Г. Шевченка і проблема збереження самобутності національних культур в умовах глобалізації»: Матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції, 21–23 травня 2008 року. – Сімферополь, 2008. – C. 163–172.

31.  Борис Навроцький в історії шевченкознавства // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2009. – Вип. 2. – С. 138–146.

32.  Методологічні засади та нагальні завдання літературно-критичної практики // Філологічні семінари: Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – Вип. 12: Літературна критика і критерії художності. – С. 53–58.

33.  Іван Фізер як шевченкознавець // Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції, Черкаси, 22-24 квітня 2009 р. – Черкаси: Видавництво Чабаненко Ю.А., 2009. – С. 189–195.

34.  Шевченкознавчий доробок Фелікса Якубовського // «Український психотип у творчості Т.Г. Шевченка»: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, 13–15 травня 2009 року. – Сімферополь: «Ната», 2009. – С. 137–146.

35.  Шевченкознавчі інтерпретації Юрія Барабаша // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – Вип. 12. – С. 9-–14.

36.  Поетика повісті Тараса Шевченка «Музыкант» // Слово і Час. – 2010. – № 3. – С. 30–39.

37.  Тарас Шевченко під судом драматурга // Слово і Час. – 2010. – № 10. – С. 113–114 [відгук на: Росовецький С. К. Шевченко під судом // «Коронація слова». Збірка п’єс лауреатів конкурсу 2006 та 2007 років. – К., 2008].

38.  Шевченкознавча діяльність Данила Ткаченка (Д. Пісочинця) // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 101–105.

39.  Конкорданція повного зібрання творів Григорія Сковороди // Слово і Час. – 2011. – № 2. – С. 113114 [Рец. на ел. ресурс: Online Concordance to the Complete Works of Hryhorii Skovoroda // www.arts.ualberta.ca/~ukr/skovoroda/NEW].

40.  Чарлз Діккенс у лектурі та творчій практиці Тараса Шевченка: контактні зв’язки і типологічні збіги // Бібліотечка «Дивослова». – 2011. – № 3. – С. 4250.

41.  Шевченкознавчі праці Федора Ващука // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – Вип. 13. – С.152157.

42.  Творчість О. Бестужева-Марлінського в системі інтертекстуальних зв’язків повісті Т. Шевченка «Музыкант» // Літературознавчі студії / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 3842.

43.  Творчість Г. Квітки-Основ’яненка як претекст Шевченкових повістей // Слово і Час. – 2011. – № 5. – С. 5564.

44.  Російська критика 1840-х років про поему Шевченка «Тризна» // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – Вип. 14. – С. 264271.

45.  «Векфілдський священик» Олівера Голдсміта в інтертексті Шевченкової повісті «Художник» // Збірник  праць Міжнародної (38-ї) наукової  шевченківської  конференції. – Черкаси: Видавець Чабаненко  Ю. А., 2011. – С. 434–441.

46.  Фольклористичне шевченкознавство з нової перспективи // Слово і Час. – 2011. – № 11. – С. 121124 [Рец. на кн.: Росовецький С. К. Тарас Шевченко і фольклор: Монографія. – К.: Київський університет, 2011].

47.  Мотив мандрівки в повісті Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2011. – Вип. 4. – С. 9095.

48.  Історичний  простір у  поемі  Шевченка «Гайдамаки». Уривок // Тарас  Шевченко. Текст  і контекст. Гайдамаки / Автор проекту  і  упорядник В. Пахаренко, укладач Ю. Гончар. – Черкаси: Брама-Україна, 2011. С.191193.

49.  Індивідуально-стилістичні особливості перекладу П. Куліша трагедії Шекспіра «Отелло» // Шекспірівський дискурc. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2. – C. 5666.

50.  Чарлз Діккенс в епістолярії та прозі Пантелеймона Куліша 1840-х – першої половини 1850-х рр. // Слово і Час. – 2012. – № 2. – С. 8488.

51.  Поетика повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» (текст, контекст, інтертекст) // Слово і Час. – 2012. – № 3. – С. 5969.

52.  Повість «Несчастный»: сюжет, жанр, система образів // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 1115.

53.  Інтертекст Євгена Гребінки в повістях Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 7280.

54.  Повісті Тараса Шевченка і романістика Вальтера Скотта: контактні зв’язки й типологічні паралелі // Слово і Час. – 2012. – № 5. – С. 2029.

55.  Жорж-сандівська ремінісценція у повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» // Мовні і концептуальні картини світу. – 2012. – Вип. 38. – С. 8488.

56.  У поезії Тараса Шевченка справді важлива кожна літера [лист до редакції] // Слово і Час. – 2012. – № 7. – С. 125.

57.  Художня своєрідність прози Шевченка  (спроба узагальнення) // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 97107.

58.  Гоголівський інтертекст у повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» // Тарас Шевченко  і сьогодення. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Сімферополь, 2012. – С. 712.

59.  Поема Тараса Шевченка «Гамалія» в оцінці російської критики (1844 рік) // Тарас Шевченко і сьогодення. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2012. – С. 5862.

60.  Типологія образу могили у творчості Тараса Шевченка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Л., 2012. – Т. 263. – С. 308314.

61.  Шевченківська енциклопедія: В 6 т.– К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – Т. 1.

Ю. Барабаш. С. 326327; П. Богацький. С. 460; Д. Бузько. С. 525; Г. Булах. С. 530; П. Бутков. С. 542543; Б. Варнеке. С. 579580; Ф. Ващук (у співавт.). С. 593; П. Волинський (у співавт.). С. 701702.

62.  Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – Т. 2.

М. Гнатюк. С. 91; М. Голубець. С. 118119; Л. Горлач. С. 141; М. Ґресько. С. 250; І. Делянов. С. 297-298; С. Дмуховський. С. 370; Д. Дорошенко (у співавт.). С. 409410; П. Дорошко. С. 413; М. Драй-Хмара. С. 420; В. Дудко. С. 434; Г. Житецький. С. 614; «Життя й революція». С. 617-618; «За сто літ». С. 647648; Л. Задорожна. С. 666; «Записки Історично-філологічного відділу ВУАН». С. 684; М. Зеров. С. 726727.

63.  Повість Тараса Шевченка «Варнак» і роман Вальтера Скотта «Роб Рой»: спільне і відмінне // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – Вип. 16. – С. 167170.

64.  Композиція повістей Тараса Шевченка // Слово і Час. – 2013. – № 3. – С. 2533.

65.  Тарас Шевченко і Ежен Сю (про одне інтертекстуальне відсилання у повісті «Несчастный») // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 6672.

66.  Альбом офортів Т. Шевченка «Мальовнича Україна» у відгуках російської преси 1844 року // Слово і Час. – 2013. – № 6. – С. 1927.

67.  Інтертекстуальні зв’язки повісті Тараса Шевченка «Наймичка» // ІІ Международные шевченковские чтения, посвященные 20-летию со дня создания НИИ «Институт Тараса Шевченко» в рамках VI «Большаковских чтений»: Сборник материалов. – Оренбург, Уфа: ИЦ Уфимского филиала МГГУ им. М. А. Шолохова, 2013. – С. 6573.

68.  Коментоване факсимільне видання «Гайдамаків» Т. Шевченка і монографічне прочитання поеми // Слово і Час. – 2013. – № 12. – С. 109113 [Рец. на вид.: «Гайдамаки»: Факсимільне видання. Історія книжки. Інтерпретація (У трьох книгах)].

69.  Структура та семантика словообразу хати в поезії Тараса Шевченка // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 6574.

70.  Шевченківська енциклопедія: В 6 т.– К.:НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013.– Т. 3.

П.В.Іванишин, О.-С.Р.Ільницький, Д.М.Іофанов, Д.В. і В.В. Капранови, І.В.Качуровський, О.Д.Кетков, «Київська старовина», Ю.С.Кобилецький, Г.А.Коваленко, О.С.Коваленко, Ш.-П.Кок, В.Р.Коломієць, Т.П.Коломієць, М.С.Коломійченко, М.П.Комишанченко, Композиція прози Шевченка, П.П.Кононенко, І.С.Копач, Д.М.Косарик, Г.Ф.Костельник, А.І.Костенко, Б.М.Кравців, Є.М.Кротевич, І.Ю.Кулик, Т.М.Лебединська, Є.М.Лебідь, М.О.Левченко, О.М.Лейтес, Б.Лисянський, «Літературна критика», «Литературная газета», І.Д.Ліховий, А.Л.Лотоцький, В.І.Лучук.

71.  Шевченківська енциклопедія: В 6 т.– К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – Т. 4.

О.Р.Мазуркевич, О.Макарушка, Д.Я.Макогон, К.І.Малицька, Ф.М.Малицький, М.І.Мандрика, М.М.Марковський, П.Т.Маркушевський, М.І.Марфієвич, І.Б.Марцінковський, В.П.Маслов-Стокіз, Ф.П.Матушевський, В.П.Мацько, П.К.Медведик, В.С.Межевич, О.І.Микитенко, О.О.Миронов, І.К.Мойсеїв, М.І.Моренець, М.М.Мочульський, «Музыкант», Д.М.Мусієнко, С.М.Муханов, Б.О.Навроцький, М.Й.Назаренко, «Наймичка», І.В.Немченко, «Несчастный», М.М.Новицький (у співавт.), Новоград-Волинський, Образи-концепти – Могила, Сад, Хата, І.Н.Патін.

72.  Київ на сторінках першого з відомих альбомів Тараса Шевченка // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка: Збірник матеріалів. – К., 2013. – С. 4853.

73.  Тарас Шевченко і газета «Русский инвалид»: проблеми взаємної рецепції // Тарас Шевченко і сьогодення: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 травня 2014 року. – Сімферополь, 2014. – С. 1419.

74.  Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду? // Вісник НАН України. – 2014. – № 3. – С. 8993.

75.  Джонатан Свіфт у художньому світі Тараса Шевченка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2014. –  Вип. 40. – Ч. 1. –  С. 99104.

76.  Інтертекстуальна референція на роман М. Загоскіна «Юрій Милославський» у повісті Т. Шевченка «Княгиня» // Шевченкознавчі студії / Київський національний університет ім. Т. Шевченка: Зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 167171.

77.  Роман Д. Дефо «Робінзон Крузо» в інтертекстуальних зв’язках повісті Т. Шевченка «Художник» // Літературознавчі студії. – 2014. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 133138.

78.  Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: Рецепція та інтертекстуальні зв’язки. Монографія. – К.: Критика, 2014. – 160 с., бібл. (2-ге стереотипне видання: К.: Критика, 2015).

79.  Тарас Шевченко и Чарлз Диккенс. Контактные связи и типологические совпадения // Revue des études slaves. – Paris, 2014. – LXXXV/3. – P. 475–488.

80.  Тут була Клариса // Критика. – 2014. – № 11/12. – С. 3436.

81.  Нове слово у шевченкознавстві // Слово і Час. – 2014. – № 12. – С. 116119 [Рец. на видання: Дудко В. Тарас Шевченко: джерелознавчі студії. – К., 2014].

82.  «Музыкант» Тараса Шевченка в типологічних відношеннях із російськими повістями про музичне мистецтво 1830–1840-х рр. // Шевченкознавчі студії: Зб. наукових праць. – К., 2015. – Вип. 18. – С. 133140.

83.  Творчість Оноре до Бальзака і проза Тараса Шевченка // Слово і Час. – 2015. – № 3. – С. 2428.

84.  У художньому світі Івана Котляревського // Слово і Час. – 2015. – № 10. – C. 117–118 [Рец. на вид.: Нахлік Є. К. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст – інтертекст – контекст. – Л.: Інститут Івана Франка НАН України, 2015].

85.  Генеза і поетика повісті Тараса Шевченка «Варнак» // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2015. – III (14). – Issue: 65. – P. 53–56.

86.  [Рецензія на видання: Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо: З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К.: Критика, 2014. – 414 с.] // Вісник НТШ. – 2015. – Ч. 53/54. – С. 90–93.

87.  Шевченкознавство на сучасному етапі: стан і перспективи розвитку // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 20–27.

88.  Про які «письма из-за границы» йдеться у Шевченкових повістях? // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Laurus, 2015. – Т. Х: Пам’яті Віктора Дудка. – С. 201204.

89.  Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка,  2015. – Т. 5.

Петров Ю.В. (с. 105), Пилипенко С.В. (с. 115–116), «Питання шевченкознавства» (с. 125), «Повесть о безродном Петрусе» (с.200), Поліщук К.Л. (с. 244), Приходько П.Г. (с.337–338), «Прогулка с удовольствием и не без морали» (с. 346–353), Проза Шевченка (с. 355–360), Простір художній у літературній творчості Шевченка (с. 368–371), Пустова Ф. (с.393), Радзикевич В.П. (с.406–407), Радкліф А. (с.408), Рибак Н.С. (с.467–468), Родзевич С.І. (с.497), Романченко І.С. (с.536), Романченко М.З. (с.536–537), Рубашов М.Б. (с.569–570), Русанівський М.О. (с.596), «Русская беседа» (с. 598–599), «Русский инвалид» (с.602–603), Сарана Ф.К. (с.647–648), Свіфт Дж. (с.690–691), Селецький П.Д. (с.701–702), Семевський М.І. (с. 706–707), Семенко М. (с.708–710), Серапіон (с. 717), Сиваченко М.Є. (с. 731), Сивокінь Г.М. (с.731–732), Сич П.Т. (с.777), Скотт В. (с.798–800), Смілянська В.Л. (с. 864–865), Сни у літературній творчості Шевченка (с. 869–872), Собко В.М. (с.873), Соловйов О.І. (с.889), Сопілка М. (с. 905), «Старости» (сепія) (с. 940), Стебун І.І. (с.943–944), Стоянов О.І. (с. 986), Суворов О.В. (с. 1008–1009), Сулима М.М. (с. 1001), Сю Е. (с. 1029–1030).

90.  Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка,  2015. – Т. 6.

Тамарченко Д.О. (с. 22–23), розділ «Шлях» у статті «Теми і мотиви поезії Шевченка» (с. 145–150), Тиховський П.І. (с.258–259), Тихорський М.Я. (с.259–260), Ткаченко Д.О. (с. 267), Трощинський Д.А. (с. 318), Тулуб З.П. (с. 324–325), Усенко П.М. (с. 444), Чавдаров С.Х. (с.702), Чайковський Б.Й. (с. 705–706), Чалий Д.В. (с. 708–709), Чехович К. (с.762), Чирко І.К. (с. 786), Шабленко А.Я. (с. 819), Шамрай А.П. (с. 824), Шаховський С.М. (с. 831–832), «Шевченко. Річник» 1928–1930 (с. 900–901), розділ «Шевченкознавство 2001–14» у колективній статті «Шевченкознавство» (с. 942–945), Шевченкофобія в сучасній Україні (с. 960), Шупта Д.Р. (с. 1003), Якубовський Ф. (с. 1089–1090).

91.  Перегуки між повістями Івана Панаєва і Тараса Шевченка // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2016. – IV (17). – Issue: 78. – P. 23–25.

92.  Модифікації жанру повісті у творчості Тараса Шевченка // Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin, 2016. – Vol. ХIII. – S. 73–79.

93.  «Художник» Тараса Шевченка і російські повісті 1830–1840-х років про образотворче мистецтво // Слово і Час. – 2016. – № 2. – С. 18–27.

94.  Російський інтертекст повісті Тараса Шевченка «Близнюки» // Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych. Lublin, 2016. – Vol. XIV. – S. 65–74.

95.  Переклади Олексія Бутакова з англійської мови у лектурі Тараса Шевченка // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова. – К.: Національний музей Тараса Шевченка, 2016. – С. 34–38.

96.  Алюзія на готичний «Роман у лісі» Анни Радкліф у Шевченковій повісті «Музыкант» // Тарас Шевченко і сьогодення: Матеріали VI науково-практичної конференції «Тарас Шевченко і сьогодення». – Сімферополь: Діайпі, 2016. – С. 6–10.

97.  Повість «Княгиня» у творчій еволюції Шевченка-прозаїка // Шевченків світ. Науковий щорічник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2016. – Вип. 9. – С. 85–91.

98.  Повість Тараса Шевченка «Варнак» і російські прозові твори 1820-х років про «шляхетного розбійника» // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. 2016.  1. С. 3–8.

99.  Інтертекст повісті Тараса Шевченка «Капитанша» // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Зб. наук. праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2016. – Вип. 23–25. – С. 294–306.

100.  Повісті Тараса Шевченка: джерела, типологія, інтертекст (підсумки дослідження) // Науковий збірник Українського вільного університету. – Мюнхен, 2016. – Т. 21. – С. 132–144.

101.  Журнал «Москвитянин» у лектурі Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць / За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка (10 березня 2016 року) – К.: Київський університет, 2017. – Вип. 20. – С. 376–382.

102.  Повість Тараса Шевченка «Близнецы»: проблеми датування та інтерпретації // Дивослово. – 2017. – № 3. – С. 33–37.

103.  «Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов» (1860) у літературному процесі свого часу // Філологічні семінари. Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – К., 2017. – Вип. 20. – С. 124–128.

104.  Поетика повісті Тараса Шевченка «Капитанша» (тематика, система образів, стиль) // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. 1 (48). – Ч. 1. – С. 89–98.

105.  Твори німецької літератури в інтертексті Шевченкових повістей // Записки Наукового товариства ім. Шевченка в Америці. Нова серія. – Нью-Йорк, 2017. – Т. 1. – C. 119–129.

106.  Французький інтертекст повісті Тараса Шевченка «Художник» // Філологічні діалоги: Зб. наук. праць. – Ізмаїл: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2017. – Вип. 4. – С. 20–26.

107.  Шевченкознавство Віктора Дудка // Критика. – 2017. – Ч. 7/8. – С. 8–10.

108.  У співавторстві з В. Смілянською: Під знаком Шевченка (шевченкознавство – чільний напрям досліджень в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України) // Слово і Час. – 2017. – № 9. – С. 30–42.

109.  Творчість Вашинґтона Ірвінґа у лектурі Тараса Шевченка // Шевченків світ. Науковий щорічник. – Черкаси, 2017. – Вип. 10. – С. 32–36.

110.  З нових шевченкознавчих розшуків // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. – К., 2017. – Т. ХІ/ХІІ. – С. 11–32.

111.  Тарас Шевченко і «Древности» 1846 року (Продовження дискусії щодо авторства літографованих таблиць) // Альманах бібліофілів / Упорядник Євген Пшеничний. – Дрогобич: Коло, 2017. – Книга друга. – С. 3–11.

112.  Шевченкова псевдонаречена Анна Шарикова: вигадки і факти // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – К.: Київський університет, 2018. – Вип. 21. – C. 165–171.

113.  Повість Тараса Шевченка «Художник»: кілька спостережень над поетикою // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Святий Київ наш великий», присвяченої 170-річчю перебування Тараса Шевченка у Києві. 10 листопада 2016 р.: Збірник. – К.: Друкарський двір О. Федорова, 2018. – С. 5–10.

114.  Чи належить Тарасові Шевченку малюнок «Мойсей добуває воду»? // Слово і Час. – 2018. – № 3. – С. 13–16.

115.  Статус Тараса Шевченка в соціальній ієрархії Російської імперії (полемічна нотатка) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка. – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2018. – С. 129–136.

116.  Як Тарас Шевченко познайомився з Іваном Сошенком? Повернення до проблеми // Дивослово. – 2018. – № 10. – С. 47–53.

117.  Текстологічна концепція Василя  Бородіна // Слово і Час. 2018. № 11. С. 60–61.

118.  Перспективи нового повного зібрання творів Шевченка // Слово і Час. 2019. № 1. С. 61–62.

119.  Téma národného obrodenia v tvorbe Tarasa Ševčenka a Jána Kollára: prieniky a kontroverzie // Slovenská literatúra. – 2019. –Roč. 66.№ 1. – S. 9–27

120.  Ремінісценція з нарису Льва Толстого в повісті Тараса Шевченка // Слово і Час. – 2019. – № 3. – С. 27–33.

121.  Про гербовий папір Шевченкової відпускної // Слово і Час. – 2019. – № 5. – С. 54–57.

122.  «Казашка Катя» чи «Молитва за померлими»? (знову про назву Шевченкової сепії) // Творчество Тараса Шевченко и народные традиции: Сборник материалов Седьмых Международных Шевченковских чтений, посвящённых 204-й годовщине со дня рождения Т. Г. Шевченко (Астана, 27 апреля 2018 г.). – Костанай: Костанайский печатный двор, 2019. – С. 38–43.

123.  Про датування Шевченкової сепії «У юрті» // Слово і Час. – 2019. – № 6. – С. 95–97.

124.  Магазин фарб «коло Академії художеств» (з коментарів до Шевченкового листа від 8 жовтня 1856 року) // Слово і Час. – 2019. – № 7. – С. 61–63.

125.  Втрачений аркуш Шевченкового альбому 1858–1859 років із пісенькою про Йоганна Ізлера //Слово і Час. – 2019. – № 8. – С. 98–101.

126.  Доменіко Цамп’єрі та одруження Карла Брюллова (з нових коментарів до Шевченкової повісті «Художник») // Художній світ Тараса Шевченка і сучасність. Збірник праць Всеукраїнської (40-ї) наукової шевченківської конференції. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. – С. 129–138.

127.  Шевченків лист до невідомої: проблема адресата // Слово і Час. – 2019. – № 10. – С. 59–68.

128.  Чи реставрував Шевченко ікону на Волині? // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2019. – Вип. 12. – С. 19–22.

129.  Шевченків «Тигр» у колі друзів // Критика. – 2019. – Ч. 9/10. – С. 1619.

130.  Шевченкова сепія «Портрет Лук’яна Алексєєва» («Портрет невідомого з гітарою»): перегляд атрибуції // Слово і Час. – 2019. – № 11. – С. 27–40.

131.  Про датування Шевченкового листа до М. Лазаревського та С. Гулака-Артемовського 1856 р. //  Слово і Час. – 2019. – № 12. – С. 83–85.

132.  Кому з братів Лазаревських адресовано Шевченків лист від 20 грудня 1847 року? // Проблеми сучасного літературознавства: Зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2019. – Вип. 29. – С. 33–42.

133.  Із нових шевченкознавчих розшуків // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. – Київ: К.І.С., 2019. – Т. XIІI/XIV. – С. 9–29.

134.  Корективи до датування портрета Бажанових роботи Шевченка // Слово і Час. – 2020. – № 1. – С. 122–124.

135.  Світ шевченківської фотографії // Слово і Час. – 2020. – № 2. – С. 122–125 [Рец. на: Яцюк В. Тарас Шевченко і світ фотографії. Альбом-монографія. – Київ: Критика, 2019].

136.  Чи знав Тарас Шевченко французьку мову? // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 49–52.

137.  Typologické paralely a rozdiely medzi poéziou Tarasa Ševčenka a slovenskými romantikmi (Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto) // Slovenská literatúra. – 2020. – Vol. 67. – № 2. – Pp. 93–104.

138.  Шевченкова сепія «Киргизя» на тлі західноєвропейського мистецтва // Слово і Час. 2020.  4. С.100–103.

139.  Громадянські та патріотичні мотиви у поезії Андрея Сладковича і Тараса Шевченка в типологічному порівнянні (до 200-ліття словацького поета) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70). – № 2. Ч. 4. – С. 26–32.

140.  Шевченкове перебування на Пріорці у Києві 1859 року: факт наукової біографії чи легенда? // CossacksinJamaica, UkraineattheAntipodes. Essays in Honor of Marko Pavlyshyn / Edited by: Alessandro Achilli, Serhy Yekelchyk, and Dmytro Yesypenko. Boston, Academic Studies Press, 2020. С. 161–178.

141.  Три нотатки про Шевченків щоденник // Слово і Час. – 2020. – № 5. – С. 114–119.

142.  Спогади родини Ускових про Шевченка: межі достовірності //  Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70). – № 3. Ч. 2 – С. 104–111.

143.  Чи слушно портрет Сапожникових атрибутовано Шевченкові? // Слово і Час. – 2020. – № 6. – С. 102–106.

Адреса для листування: ovboron(et)gmail.com

 

 

Доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу української літератури ХХ ст.

Наукові інтереси:

 • українська література ХХ століття (історико-поетикальний аспект);
 • проблематика українського шістдесятництва;
 • література українського зарубіжжя;
 • сучасний літературний процес.
 • теорія літератури;
 • психологія творчості, зокрема її теоретичний аспект;
 • компаративістика (українська література в контексті європейської культури);

Вибрані публікації:

Монографії:

1. Художня галактика Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури: Монографія . -К.: Видавництво ім. Олени Теліги. -2001. — 223 с.
2. Закон піраміди. Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї / Передм. П.Загребельного. К.: Університетське видавництво „Пульсари”. -2001.- 264 с.
3. Сезон вічності. Літературно-критичні тексти / Ред. та упоряд. сер. І. Трач; Вступ. сл. С. Андрусів; Післясл. Ю. Вівташа. — Париж; Л.; Цвікау: Зерна, 2001. — 128 с.
4. Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. — К.: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2008.
5. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти) — К.:Смолоскип. — 2010. — 632 с.
6. Борисенко, А. Атаманенко, Л. Тарнашинська [та ін.] Українки в історії. Нові сторінки. – К.: Либідь, 2010. – 264 c.
7. Cюжет доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття / / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. —Київ: Академперіодика, 2013. – 678 с.
8. «Шевченко – поет сучасний»: Прочитання крізь призму шістдесятництва [Монографія]. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2017. – 270 с.
9. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти) [Монографія]. Видання друге, доповнене. – К.: Смолоскип, 2019. – 592 с. 

Упорядкування:

 1. 1.Крим, який ми любимо: Антологія (авторська ідея, упорядкування, вступна стаття «Маєстат сонячного півострова: Кримський профіль України»  Л. Тарнашинської [С. 4-42]) – К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2016. – 600 c.
 2. 2.Іван Кошелівець. «Можна одверто? або Туга за катарсисом (статті, огляди, рецензії, інтерв’ю)»: Збірник наукових праць/Упорядкування, примітки [І. Кошелівця], Л. Тарнашинської, передмови: Є. Сверстюка, В. Коптілова, Л. Тарнашинської [«Погляд на літературний процес з віддалі і перспективи, або «Коли комп’ютери працюють занадто швидко…»»: С.16-33]. – Харків: ФОП ПАНОВ А. М. 2018. – 648 с.
 3. КРИМСЬКІ (РЕ)ВІЗІЇ: Упорядкування, текст, наукова редакція, макет: Людмила Тарнашинська; Обкладинка: Юлія Григорчук) (3, 2 друк. арк.). /Режим доступу на сайті Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.  Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/publikatsii/item/505-krym-aktualni-revizii-nauk-red-ltarnashynska-k-2017  [Електронний формат ]
 4. «Феномен Емми Андієвської»: доповіді Всеукраїнського круглого столу / Упорядник Вадим Василенко; науковий редактор ЛюдмилаТарнашинська. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2021. 68 с. Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/Fenomen-Emmy-Andiievskoi.pdf
 5. DUSZA SZYBUJE W POŚWIACIE EPOK…” / «ДУША ЛЕТИТЬ У ПОСВІТІ ЕПОХ...». Tom jubileuszowy ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко, red. nauk. Agnieszka Matusiak i Ludmyła Tarnaszyńska. Współpraca Oxana Pachlovska, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2021, nr 9 (15 ark.wydaw.) Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/Tom-ofiarowany-_Linie-Kostenko.pdf

Серія біобібліографічних нарисів/посібників (авторська ідея) „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління” (у співавторстві з бібліографами Національної Парламентської бібліотеки України). Зокрема:

 • Ірина Жиленко: „Я так люблю життя земне!” Біобібліографічний нарис. – Вип. 2. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач Т. Заморіна.  – К., 2001. –34 с.
 • Валерій Шевчук: „Мав дерзновення бути самим собою”. Біобібліографічний нарис. – Вип. 1. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач – В. Кононенко. – К.,2002. – с. 112.
 • Іван Світличний: „…Бо вірую”. Біобібліографічний нарис. – Вип. 4. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач – Т. Заморіна. – К.,2002. – с. 68.
 • Ліна Костенко: „Я вибрала Долю собі сама”. Біобібліографічний посібник. Вип. 3. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач – Т. Заморіна. – К., 2002. – 60 с.
 • Євген Сверстюк: „Це – вибір”. Біобібліографічний покажчик. Вип. 5. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач – В Патока.. – К.,2002. – 126 с.
 • Михайлина Коцюбинська: „Бути собою”. Біобібліографічний нарис. Вип. 9. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач В. Патока. – К.,2005. – 60 с.
 • Микола Вінграновський: „Все на світі з людської душі”. Біобібліографічний нарис. Вип. 10. – Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач О. Гриценко. – К., 2006. – 106 с.
 • Василь Симоненко: „Україно, ти моя молитва…” Біобібліографічний нарис. Вип. 11. – Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач Г. Гамалій. - К., 2007. – 120 с.
 • Григір Тютюнник: „З любові й муки народжується письменник...” Біобібліографічний нарис /Серія „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. Автор нарису – Л. Тарнашинська (с.5-33). Бібліограф-упорядник – Г. Гамалій. –К., 2011.– 135 с.
 • Іван Драч. Література. Кінематограф. Політика. Біобіліографічний покажчик./Серія „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. Автор нарису – Л. Тарнашинська (с.5-32). Бібліографи-упорядники – Г. Волянська, Л. Кухар, К.: Основа, 2011. – 532 с.
 • Плеяда нескорених: Алла Горська, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Севрук, Людмила Семикіна. Біобібліографічний нарис. /Серія „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. Автор нарису – Л. Тарнашинська (с.5-36). Бібліограф-упорядник – М. Лукяненко. – К., 2011, 199 с.
 • Володимир Дрозд: „Письменник – лише уста народу”: Серія „Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. Вип. 15. – Біобібліографічний нарис. Автор нарису Л. Тарнашинська. Бібліографи-упорядники Г. В. Волянська, Т.М. Заморіна /Державний заклад „Національна Парламентська бібліотека України”.  – Вип.15. –К., 2013. – С.5−25.
 • Ігор Калинець: "Я знов молюся до пера...": біобібліогр. покажч. / М-во культури та інформ. політики України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого; авт. передмови «Ігор Калинець: "Я знов молюся до пера..."» Л. Б. Тарнашинська [C. 6-21]; бібліографи-упорядники: О. А. Рожнятовська, С. С. Савченко. - Київ, 2020. - 216 с. - (Серія "Шістдесятництво: профілі на тлі покоління"; Вип. 18).

 • Євген Сверстюк. Біобліографічний покажчик [Довідкове видання] / Упоряд. Г. В. Волянська, О. О. Галганова, наук. ред. В. О. Кононенко, автор нарису Л. Тарнашинська (С. 2–29). Київ: Міністерство культури України, Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, 2017. 216 с. Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=8644. (12, 09 ум. др. арк.).

Передмови до  окремих видань:

 1. Людмила Тарнашинська. Письменник, який випробовує буденністю//Валерій Шевчук. Роман юрби. Хроніка «безперспективної вулиці» (1972-1991). К.: Університетське вид-во «Пульсари»,2009. – С. 5-20 («Бібліотека Шевченківського комітету»).
 2. Людмила Тарнашинська. Заґратовані сонця. Ґотичний профіль ХХ століття. // Поезія із-за ґрат: Антологія. Упорядник Олена Голуб. К.:, Смолоскип, 2012. –С. 7-36.
 3. Людмила Тарнашинська. Зачудований світом. [Передмова ]//Роман Лубківський. Вибрані твори: у 2-х т. Т. 1. – К.: Всеукраїнське вид-во «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 2012. –С. 5-21.
 4. Людмила Тарнашинська. Слов’янське небо Романа Лубківського в європейському інтер’єрі [Передмова ]//Роман Лубківський. Вибрані твори: у 2-х т. Т. 2 – К.: Дніпро, 2015. – С.7-20.
 5. Чаша Грааля Віри Вовк [передмова]// Юлія Григорчук.  Проза Віри Вовк: виміри сакрального. – Дискурсус, 2016. – С. 8-14.
 6. Тарнашинська Л. Теодозія Зарівна. Роман «Мовчання цезію» [Передмова] // Теодозія Зарівна. Мовчання цезію. Київ: Дух і літера, 2022. С. 3–5.

Вибрані статті:

 1. „Боротьба з янголом” як народження „нової ясності”. Юрій Липа і деякі питання психології творчості // Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті ХХ століття: Матеріали Всеукр. наук. конф., Одеса, 27–28 квіт. 2000 р. — О., 2000. — С. 40–49.
 2. Іван Кошелівець: погляд на літературний процес із віддалі та перспективи // Філол. семінари. Наука про літературу на межі століть: тема вільна.-Вип. 3.- К.- 2000. -- С. 53–60.
 3. Художній просторово-ментальний універсум як модель реального життя: (типологічні зіставлення прози Валерія Шевчука) // [ІV Міжнародний конгрес україністів], Одеса, 26–29 серп. 1999: Доп. та повідомл. / Упоряд. і відп. ред. О. Мишанич. — К., 2000. — Кн. 2: Літературознавство. — С. 183–194.
 4. Простір „авторового існування” в інтерпретації Василя Стуса // Актуал. пробл. кр. л-риі фольклору: Наук. зб. — Донецьк, 2001. — Вип. 6: Василь Стус в контексті європейської літератури: Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письм., літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 20–21 верес. 2001 р.). — С. 144–151.
 5. Іван Франко — Юрій Липа - Богдан-Ігор Антонич: народження „нової дійсності”: До питання психології творчості // Шевченко — Франко — Стефаник: [Матеріали міжнар. наук. конф.]. - Івано-Франківськ, 2002. — С. 162–178.
 6. Модуси буття: типологічні зіставлення прози Валерія Шевчука з прозою зарубіжних письменників // Сучас. пробл. мовознавства та літературознавства / Ужгород. нац. ун-т.   — Ужгород, 2002. — Вип. 5: Міжнар. наук. конф. „Укр. л-ра в загальноєвроп. контексті” [Ужгород,16–17 жовт. 2001]. — С. 161–168.
 7. Шістдесятництво: філософія покоління як „публічна свідомість” // [П’ятий конгр. Міжнар. асоц. україністів] / Міжнар. асоц. україністів, НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.  Шевченка. — Чернівці, 2003. — Кн. 2: Літературознавство. — С. 344–352.
 8. Організація художнього простору: ритм та архетипи // „Найголовніше… — момент істини”: Пам’яті академіка Леоніда Новиченка. — К., 2004. — С. 230–244.
 9. Художній світ Емми Андієвської: ірраціональність як домінанта творчого мислення. Творчество И. С. Шмелева в аксиологическом аспекте. ХІІІ Крымские международные Шмелевские чтения. Сборник материалов международной научной конференции 10–15 сентября 2004 г. Алушта. —2004.-С. 298–304.
 10. І все це — Сергій Кримський, або Зазирнути на зворотній бік Місяця // Практична Філософія / Центр практ. філософії, Ін-т філософії ім. Г.С.  Сковороди НАН України. — 2005. — № 3. — С. 207–209.
 11. Історичний жанр як дискурс оприЯвлення автора // Актуал. пробл. літературознавства: Зб. наук. праць. — Д.: Навч. кн., 2005. — Т. 16. — С. 92–101.
 12. Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? // Сучас. пробл. мовознавства та літературознавства. — Ужгород, 2005. — Вип. 9: Українська література в загальноєвропейському контексті: Матеріали Міжнар. наук. конф., 10–12 жовтня 2005, Ужгород (Україна). — С. 277–282.
 13. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду // Слово і час. — 2005. — № 6. — С. 42–52.
 14. Парадигма „землі” і „неба” як екзистенційне подолання „межі”: (Балансування Віктора Кордуна на лезі „між'…) // Наукові записки: Studia in honorem: Видається на пошану і з нагоди 45-річчянаук.-пед. праці та 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Василя Петровича Марка. — Кіровоград, 2006. — Вип. 64, Ч. 2. — С. 196–209.
 15. Українське шістдесятництво: аберація явища у постмодерному прочитанні // Слово і час. — 2006. — № 3. — С. 59–71.
 16. Концепт долі в творчості Олени Теліги та поетів-шістдесятників //На сторожі цілості, щастя і могутності більшої родини — нації. Матеріали наукової конференції 22–23 вер. 2006. До 100-річчя від дня народження. К.: [Укр. жін. тов-во ім. О. Теліги]. -2006. -C. 43–48.
 17. Долання міждисциплінарних бар’єрів: експансія методів чи набуття системності? //Гуманітарний вісник Держ. вищого навч. закладу „Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди”. Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. Вип. 8. Тернопіль: Астон. — 2006. -С. 497–503.
 18. До питання народження художнього образу в інтерпретаційному полі І. Франка та О. Потебні //Вісник (Літературознавчі студії). Київський міжнародний університет-Інститут літератури ім. Т.Г.  Шевченка НАН України.- Випуск 8.-К.: 2006. — С. 129–148.
 19. Франків концепт мистецької „щирості” в літературно-критичній творчості шістдесятників // Франківські читання. 150-річчю з дня народження Івана Яковича Франка присвячується. Збірник статей. Черкаси: вид-во ЧНУ. -2007. — С. 6–19.
 20. Правочинність Франкового імперативу літературної „моди” в дискурсі українського шістдесятництва //Слово і час. — 2007. — №7. С. 11–22.
 21. „Автопортрети Шевченка” Романа Лубківського: Поліфонія Я-виявів (до проблеми теоретичного осмислення) // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи. Збірник праць Всеукраїнської(36-ї) наукової шевченківської конференції. Черкаси: Брама-Україна.-2007-С. 106–117.
 22. Міфологема води Миколи Вінграновського в структурі Космо-Психо-Логосу як інформаційний код українства. //Науковий вісник Миколаївського державного університету. Збірник наукових праць. Філологічні науки. Гол. ред. колегії д-р В. Д. Будак.-Вип.. 14. Миколаїв: МДУ. — 2007. — С. 66–73.
 23. Українська версія сюрреалізму: генеза, естетика, поетика (від Б.-І. Антонича до українських шістдесятників) // Поетика художнього твору. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. -Дніпропетровськ. — 2007. -С.70–88.
 24. Кордоцентрична концепція Григорія Сковороди та Памфіла Юркевича як філософська й етична основа топології шляху в творчості українських шістдесятників // Григорій Сковорода — духовний орієнтир для сучасності. Наукові матеріали ХІІІ Сковородинівських читань. У 2-х кн.-Кн.. 1. К. — 2007. -С. 233–247.
 25. Категорія „діаспора”: проблема розфокусованої свідомості.// Теоретичні й методологічні проблеми літературознавства. Понятійний апарат сучасного літературознавства: „своє” й „чуже”. Матеріали десятого філологічного семінару. -Київський держуніверситет ім. Т. Шевченка. — 2007. -С. 312–325.
 26. Мнемонічне коло у структурі художньої свідомості: метаморфози пам’яті. Літературознавчо-філософський зріз поетики Ліни Костенко //Слово і час. – 2010. – №3. – С 51-67.
 27. Феномен повсякдення в структурі буденної свідомості героїв Валерія Шевчука. Філософсько-літературознавчий аспект //Волинь—Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Ч. 20. Збірник на честь 70-річчя почесного професора Житомирського державного університету імені Івана Франка, письменника Валерія Шевчука.—Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка. – 2010. – С. 158-175.
 28. Дискусія щодо художньо-стильових пошуків українських шістдесятників на сторінках „Літературної газети”/„Літературної України” в період редакторства П. Загребельного (1961-1963 рр.) //Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). Зб. наук. праць. – Вип. 10.—Дніпропетровськ. – «ПОРОГИ». – 2010. – С. 30-42.
 29. Тексти і контексти: літературно-критична і літературознавча думка І. Світличного як камертон творчих пошуків шістдесятників //Науковий збірник. До 80-річчя з дня народження Івана Світличного. – Луганськ: «Глобус». – 2010. – С. 148-159.
 30. Антропологічні колізії художньої свідомості: жанрово-стильові актуалізації та модифікації у творчості українських шістдесятників //Слово і час. – 2011. – №5. – С. 3-14.
 31. „Навіщо я? Куди моя дорога?..”. Прелюди застереження в «баладному» виконанні Івана Драча //Слово і час. – 2011. – № 10. – С. 43-58.
 32. Художній світ Емми Андієвської: ірраціональність як домінанта творчого мислення //Емма Андієвська: проблеми інтерпретації. Збірник наукових статей до ювілею письменниці. – Донецьк: Нора-Прес, 2011. – С. 43-51.
 33. Українське шістдесятництво в „духовній ситуації” своєї доби: синергетичний вимір //Слово і час – 2012. – №3. – С. 19-37.
 34. Ієрархія влади: кореляція естетичних понять смаку/моди (філософсько-літературознавчий аспект // Сучасні літературознавчі студії. Дискурс смаку в літературі і культурі. Збірник наукових праць. Гол. ред. В.І. Фесенко. – Вип. 9. – 2012. – К.: Вид. центр КНЛУ. – С. 402-412.
 35. Руйнування «епічності»: тенденції розвитку західної та української прози 50-х – 70-х рр. ХХ ст.//Вісник Черкаського університету. Серія „Філологічні науки” № 25 (238). 2012 /Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Черкаси – 2012. – Відп. ред. д. філ. н., проф. В.Т. Поліщук. – С. 79- 86.
 36. Екзистенціально-аксіологічна модель бути/здаватися як дихотомічне поле саморепрезентації шістдесятників //Слово і час. – 2013. – № 3. – С. 34-49.
 37. Людмила Тарнашинська. Заґратовані сонця: Готичний профіль ХХ століття [Передмова ] // Поезія із-за ґрат: Антологія. – Упорядник Олена Голуб. – К.: Смолоскип, 2012. – С. 7-36.
 38. Людмила Тарнашинська. Зачудований світом [Передмова]/ Роман Лубківський. Вибрані твори у двох томах. Том перший: вірші, поеми. –К.: Всеукраїнське державне спец. Вид-во „Українська енциклопедія імені М.П. Бажана”, 2012. – С. 5-21 [Бібліотека УЛЕ: вершини письменства].
 39. Художнє слово між ненавистю й любов'ю: аспект психологічної археології// Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) Збірник наук. праць. Вип. 16. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – С. 42-55.
 40. Українське шістдесятництво: синергетичний вимір // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Науковий збірник /Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії літератури, компаративістики і літ. творчості, ред. кол.: Л. Грицик (голова) [та інші] – К.: Логос, 2013. – С.149-160.
 41. Шевченко як духовна призма: національна онтологія українського шістдесятництва //Слово і Час. – 2014, №3. – С. 74-90.
 42. Балансування між «риторичним раціоналізмом» і «естетичною правдою»: Ще один аспект шістдесятництва //Слово і час, 2014, №10. – С. 52-69.
 43. Інтенції філософії екзистенціалізму у творчій палітрі українських шістдесятників // У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. Зб. наук. праць Київського лінгвістичного університету, ред. кол: Н. Висоцька (голова) [та інші]  Вип. 11. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2014. – С. 524-535.
 44. Канон: специфіка мнемонічних метаморфоз // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Науковий збірник /Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. Теорії літератури, компаративістики і літ. творчості, ред. кол.: Грицик (голова) [та інші] – К.: Логос, 2014. – С. 278- 288.
 45. «Незагублений» Олександр Смотрич: Юрій Шерех. Листи до Олександра Смотрича (1946-1950);  Юрій Лавріненко. Листи до Олександра Смотрича (1973-1980). Вступне слово, упорядкування, примітки  та коментарі Людмили Тарнашинської //Слово і час. – 2015. – №7. – С. 97-117.
 46. «Чуже»/«власне» у просторі культури: межі взаємопроникнення (до питання національно-культурної ідентичності) // Сучасні літературознавчі студії: Літературний дискурс: транс культурні виміри./Зб. наук. праць. Вип. 12, гол. ред. Н. Висоцька. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015– С. 526-540.
 47. Українське шістдесятництво як проект (до питання термінологічної об’єктивності)// Актуальні проблеми літературознавчої термінології [До 75-річчя Рівненського держ. гумантарн. ун-ту] /Наук. збірник/Від ред.  Є. М. Васильєв. – Рівне: О. Зень, 2015. –  С. 110-113.
 48. «Євангеліє  від Шевчука»: спроба попередніх підсумків //Валерій Шевчук ув інтелектуальному діалозі гуманістичних епох. – Збірник наук. праць та матеріалів. – Відп. ред.. Т. Салига. –  Вип. 16. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 7-20.
 49. Парадигма світоглядних шукань Христі Алчевської: від ідеалу краси до ідеалу соціальної справедливості //Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 51-54.
 50. «Слов'янське небо Романа Лубківського в європейському інтер’єрі» [Передмова] //Роман Лубківський. Вибрані твори: у 2-х т. Т. 2 – К.: Дніпро, 2015. – С.7-20.
 51. Людина, якій ми вірили…//На полі чести.: Видання у 2-х книгах. – Книга ІІ: Наш сучасник Євген Сверстюк.  – Упорядник В. Овсієнко. К.: ТОВ «Видавництво «Кліо». – 2015. – С. 493-499.

Київська школа поетів VS українське шістдесятництво: між моносистемою соцреалізму та новою естетичною парадигмою//Теорія літератури: концепції, інтерпретації – Науковий збірник: Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, каф.  теорії літ-ри, компаративістики і літ. творчості. – Ред кол.: Л. Грицик (голова) та ін. – Київ: Логос, 2015. –  С. 217-232.
53. Шевченко як «абсолютна актуальність»: національна онтологія українського шістдесятництва// Прикарпатський вісник НТШ: Слово. №2 (30). – Івано-Франківськ, 2015. – С.11-33.
54. Шевченкіана Василя Стуса //Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Наук. збірник. Вип. 23. – Відп. ред. В. Просалова. – Вінниця: Дон. Нац. Ун-т, 2015. С.
55.Майстерність «виготовляти й підбирати ключі…» /Українська літературна газета. 2015. – 27 лютого, № 4 (140 ), С. 14-15. Продовження в №5 (141).
56. Під золотою зіркою любові (Світлана Йовенко)//Слово Просвіти. – 2015. № 37. – 17-23 вересня. – С.  9.
57. Василь Стус: художньо-екзистенційний вимір межової свідомості//СіЧ. – 2016. – №3. – С.44-52.
58. Канон як метафори пам’яті: між «ковчегом» і «скринею» // Буття канону. Збірник наукових праць. – Упор. Н. Сквіра, відп. ред. П. Михед. – Ніжин, 2016. –  С. 355-370 (0, 8 др. арк.).
59. Антропологічні “межі» приватного: тоталітарний вимір повсякдення//  Сучасні літературознавчі студії: Феномен дому в літературознавчій перспективі/Збірник наукових праць. – Вип. 13. – Гол. ред. Н.О. Висоцька. – К.: Вид центр КНЛУ,  2016. – С. 549-567.
60. Між етиком і естетиком: постать Василя Стуса у відсвіті філософських ідей/Стусознавчі зошити. Зошит другий/За ред. О. Солов’я, О. Пуніної. – Вінниця: Простір Літератури. – С. 5-19.
61. Між ідеалізмом і «критичним пафосом»: Євген Сверстюк про феномен національної інтелігенції//Волинь філологічна: текст і контекст. Євген Сверстюк – митець і громадянин. Збірник наук. праць. Вип. 21. – Луцьк: Східноєвроп. Нац. ун-тет ім. Лесі Українки, 2016. – С. 169-180.
62. Слов’янське небо Романа Лубківського в європейському інтер’єрі// Всесвіт. – 2016. – №1-2. – С. 246-254.
63. Під охороною Христа Корковадо: 2 січня виповнилося 90 років Вірі Вовк//Українська літературна газета. 2016. – №2 (164) – С. 6-7.
64. Тисяча й одна загадка Емми Андієвської. До 85-річчя з дня народження//Українська літературна газета. 2016. – №7 (169) – С. 14-15;  закінчення: 2016. – № 8 (170) – С. 14-15.
65. Чаша Грааля Віри Вовк//Літ.Україна. – 2016. – 21 липня. (№5656) – 7 с.
66.Антропологічні практики повсякдення: людина як психологічна цілісність. До 80-річчя Євгена Гуцала // Слово і час. – 2017. – № 1. – С.18-36.
67. Шевченко як призма самоідентифікації: система апеляцій та відлунь у поезії Ліни Костенко та Ірини Жиленко/Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції «Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір» – 202-й річниці х дня народження Тараса Григоровича Шевченка присвячується. 27-28 квітня 2016 року/Гол. ред.. В.Т. Поліщук.  – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А.,  2017. –С. 238 –257.  Те саме у: Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. Вип. Двадцять третій – двадцять п’ятий, Черкаси 2016, с. 238-257.
68. Традиції Григорія Сковороди в сучасній антропологічно орієнтованій теорії літератури// Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць. Філологія. Філософія. Педагогіка. Випуск 4. – Гол ред. В. Коцур. – Ніжин, 2017. – С. 107-114.
69. Висока світлість Івана Світличного: коротка спроба  реконструкції однієї незвичайної долі /У збірнику  «Іван Світличний у спогадах, пам'яті, серці». – К., 2018. – С. 45-56.
70. Метафізика бунту: протестні інтенції літературних поколінь (крізь призму концепцій А. Камю, Ґ. Марселя, Н. Бердяєва //Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 67. Част. ІІ. Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2018.  – С. 3-15.
71. «Своє у чужому, чуже у своєму»: взаємодія національно-культурних ідентичностей на європейських перехрестях // Слов’янські обрії. – №9: ХУІ Міжнародний з’їзд славістів (м. Бєлград, Сербія, 20-27 серпня, 2018). Доповіді української делегації – К., 2018. – С. 367-379.
72. Кримські коди українського тексту в літературному контексті ХІХ-ХХІ ст.// ІХ  Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових праць: гол. ред. Г. Скрипник (До 100-річчя Національної Академії наук України). – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 278-291.
73. Постмовчання, або Друге велике повернення Ліни Костенко: пошук нових темпоральних кодів. – Ізборник 2012-2016: Дослідження. Критика. Публікації. – Упор., ред. В. І. Сулима. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 169-202.
74. Постмовчання, або Друге велике повернення Ліни Костенко: у точці есхатологічних очікувань //Українська літературна газета. – №14 – 13 липня 2018. –С. 12-13; №15 – 27 липня 2018. – С. 14-15; №17. – 24 серпня 2018. – С. 14-15.
75. Вербально-зоровий «театр» Емми Андієвської: до проблеми психології творчості // Слово і Час. – 2018/ -- №2. – С. 67-79.
76. «Недобутий час» Василя Стуса: виміри прямо стояння. До 80-річчя від дня народження поета // Українська літературна газета. – №2 – С. 16-17; №3 – С. 16-17 (продовження);  №4. – 23 лютого 2018. – С. 16-17 (закінчення).
77.  «Можна одверто?»: дві колізії з дискурсу (без)компромісності І. Кошелівця//Наш український дім: Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори (Ніжин) – №2. – 2017. – С. 5-11.
78. «Втішання творчістю», або Тисяча й одна загадка Емми Андієвської //Наш український дім: Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. – Ніжин. – 2018. – №2. – С. 37-45.
79. «Серцем навстіж відкритим сторч головою»: філософія серця Василя Стуса//«Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст». Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої вшануванню пам’яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця, правозахисника (м. Вінниця, 20-21 квітня 2018). – Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. –  С. 59-62.
80. «Серцем навстіж відчиненим сторч головою»: філософія серця Василя Стуса //Стусознавчі зошити: Науковий альманах.—Зошит четвертий /за ред. О. Соловя й О. Пуніної. – Вінниця: Простір літератури, 2018. – С. 33-42 .
81. Пасіонарні романтики // Журнал «Київ». – 2018. – №11-12. – С. 2-11.
82. Блуд у полі християнських понять //Слово і Час. – 2018. №8. – С. 114-123.
83. «А буде світ, яким його складем…»: Пам’яті  Івана  Драча//Україн ська літературна газета. – №13 (227). – 29 черв. 2018. – С. 2.
84. Українське шістдесятництво: синергетичний вимір //Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту: Антологія (гол. ред. – доктор філ. наук, проф. Л.К. Оляндер). – Електронне видання на CD-ROM. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – С.257-265.
85. «Нова епічність» VS лжеепічність: проекція творчості українських шістдесятників на світові процеси//Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту: Антологія (гол. ред. – доктор філ. наук, проф. Л.К. Оляндер). – Електронне видання на CD-ROM. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – С. 413-428.
86. «…Її оком в усьому побачити істину»: Сковородіана Валерія Шевчука// Переяславські сковородинівські студії: Філологія. Філософія. Педагогіка: зб. наук. праць [за заг. ред. М.П. Корпанюка]/ Випуск 6. –. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2019. –С. 159-167.
87. «Тіло» тексту як  «місце зустрічі»: антрополого-герменевтичний аспект // Сучасні літературознавчі студії. У парадигмі наукового пошуку В. І. Фесенко. Зб. наук. праць [Київського лінгвістичного університету], ред. кол: Н. Висоцька (голова) [та ін.].  Вип. 16. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2019. – С.176-181.
88. Антропологія Миколи Гоголя: «…піти шляхом розвідування»//Гоголезнавчі студії. Вип. УІІІ (25)/Гоголеведческие студии. Вып. УІІІ (25): Випуск присвячено 70-літтю докт. філолог. наук, проф. П.В. Михеда. – Ніжин: ФОП  Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2019. –C. 212-223.  
89. Національні джерела літературознавчої антропології: від Сковороди і Чижевського до новітніх напрацювань //Окриленість словом: збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба/Відп. ред., упоряд. Роман Піхманець. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019  С. 94-105.
90. Образ Дон Кіхота як дзеркало самоідентифікації: апологія лицарства українського шістдесятництва//Слов’янські літератури у світовому культурному контексті: універсальне та індивідуальне /упор. Н. Сквира, відп. ред. П. Михед. – Ніжин: ФОП  Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2019. – C. 460-487.
91. Межі (без)компромісності:  Олесь Гончар у рецепції Івана Кошелівця //Слово і Час. №2. 2019.  С. 26-40.
92. Філософія війни і миру: антропоцентрична дихотомія  любові/ненависті як мотивація героїзму (за «Листами до німецького друга» Альбера Камю) //Слово і Час. №4. 2019.  С. 3-14.
93. «Міряти  високою мірою»: шістдесятництво в духовній ситуації своєї доби [Подвижники ]// Світ.  №7-8 (1043-1044). Лютий 2019. С. 3.
94. Вербально-зоровий театр Емми Андієвської //Наш укр дім/. № 1. 2019. С. 30-41.
95. Антропотопос «покоління»: метаморфози резонансних інтенцій (зауваги, що виходять поза межі академічних)/Рубрика ЛітАкценту: «Фокус-тема: покоління в літературі». Режим доступу: http://litakcent.com/2019/05/02/antropotopos-pokolinnya-metamorfozi-rezonansnih-intentsiy-z-auvagi-shho-vihodyat-poza-mezhi-akademichnih/  [ 02.05.2019] (0, 7 др. арк.).
96. Розіп’ятий між двох епох. До 80-річчя Володимира Дрозда // Українська літературна газета. – 2 серпня 2019. №15. С. 1, 14-15; продовження 16 серпня №16. С. 6-7; продовження №17  –  С.16-17; продовження №18. – С.16-17.
97. Маестро високого стилю: 20 серпня Валерію Шевчуку виповнюється 80 років /День №147-148, 16-17 серпня 2019. – С. 30-31.
98. «Пекучий моральний максималізм»: 20 вересня  виповнилося б 90 років шістдесятнику-дисиденту Іванові Світличному»// «Дзеркало тижня» (№34, субота, 14-20 вересня). С. 10.
99. Народжена шістдесятництвом: до ювілею Алли Горської.  Сайт газети «Дзеркало тижня». 18 вересня 2019. Див.: https://dt.ua/personalities/narodzhena-shistdesyatnictvom-323892_.html   (0, 4 др. арк.).
100. «Шляхетний ідальго української культури: Микола Лукаш в інтерєрі українського шістдесятництва»// День. №233. – Середа 18 грудня 2019. – С. 6-7 (0, 4 др. арк.).
101. Художня свідомість чи художнє мислення? До питання зясування природи, стратегії, динаміки/ Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Науковий збірник: Вип. 3. Гол. ред. Є.М. Васильєв. Рівне: О.Зень, 2020. – С. 57-61.
102. Тарнашинська Л. «Йокнапатофа» Валерія Шевчука та Володимира Дрозда як топос «втраченого раю»: моделювання «малої батьківщини» // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 17. Географія, переміщення та ідентичності у художньому дискурсі. – Збірник наук.праць./Гол редактор доктор філол. наук, професор Н. Висоцька. К., 2020.  С. 75-82.
103. «За них говорили і вчинки, і творчість»// Інтерв'ю Н. Коваль про українське шістдесятництво «Українська мова та література». – №2, лютий 2020. – С.18-25.
104. ««Сто дзеркал спрямовано на мене»: Сковородинівська семантика дзеркала в поезії Василя Стуса»/Переяславські сковородинівські студії. Зб. наук. праць. Гол ред.: д. істор. наук, професор, академік АПН України В.П. Коцур. – Ніжин, 2021. – С.158-170.
105. Поет складної простоти //Животворне світло слова: збірник наукових студій пам’яті докторки філологічних наук Наталії Ростиславівни Мазепи / відп. ред.-упоряд. Н. М. Сквіра; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]; НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – С. 287-297.
106. Свято спілкування: Віра Вовк та українські шістдесятники. // «Крізь століття твій голос лунає: збірник матеріалів до ювілею Віри Вовк/Упор. Надія Гаврилюк. – Дрогобич: Коло, 2021. – С. 45-63.
107. Л. Тарнашинська: «Леонід Рудницький: «Література шукатиме свій modus vivendi зі свободою»» [Замість післяслова]  // Леонід Рудницький. Трьома мовами для трьох континентів (Літературознавчі і культурологічні праці) /Упорядкув., автор приміток С. І. Хороб. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020 [Подано за: Людмила Тарнашинська: Закон піраміди. – К.: Пульсари, 2001]. – С. 421-425.

108. Досвід як конструкт художньої свідомості: антропологічний аспект (до проблеми кореляції з художньою свідомістю) / «Повість про людей»: Антропологічний вимір прози Валер’яна Підмогильного в контексті літератури Розстріляного відродження. Матеріали ІУ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 120-й річниці від дня народження Валер’яна Підмогильного. 26 березня 2021, м. Дніпро/ голова ред. колегії Н. Олійник. – Дніпро, 2021. – С. 12-19.
109. Естетика потрясінь у контексті актуального повсякдення// Сучасні літературознавчі студії. Випуск 18. Художній дискурс приватного /повсякденного у контексті глобалізації. – Збірник наукових праць./Гол. редактор доктор філол. наук, професор Н. Висоцька. К., 2021. С. 143-152. 
110. Тарнашинська Л. Художня свідомість чи художнє мислення? До питання зясування природи, стратегії, динаміки/ Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Науковий збірник: Вип. 3. Гол. ред. Є.М. Васильєв. Рівне: О.Зень, 2020. С. 57-61 (0, 5 др. арк.).
111. Тарнашинська Л. До специфіки психології творчості Емми Андієвської : «диктатура» уяви, провокація чи пропозиція? // «Феномен Емми Андієвської»: Доповіді Всеукраїнського круглого столу / Упорядник Вадим Василенко; науковий редактор Людмила Тарнашинська. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. С. 13–17. 
112. Тарнашинська Л. КРИМ: ТОПОЛОГІЯ “САМОВІДНАЙДЕННЯ”. / Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. Вип. V / ред. кол.: Г. Папакін (голова) та ін. К.: Інститут української археографії та джерелознавства  ім. М.С. Грушевського НАН України, 2022. С. 239-324 (4 друк. арк.).
113. Тарнашинська Л. Ліна Костенко: верифікація національної ідентичності в обширах конструктивної темпоральності // «Простір ідентичності/ідентичність простору в сучасному художньому дискурсі» [колективна монографія за ред. М. Шимшичин]: Київський лінгвістичний університет: Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. С. 59–91.
114.  Тарнашинська Л. Онтологічно-космічні проєкції ритмізації слова крізь призму вчення Г. Сковороди (від Ю. Липи, Б-І. Антонича – до українських шістдесятників) // Переяславські сковородинівські студії. Збірник наук. праць учасників Міжнародної конф. «ХХІ Сковородинівські читання», приурочені до  300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Вип. 9. Ніжин, 2022. С. 124-146. 
115. Тарнашинська Л. Євген Гуцало: «Ментальність орди» як застереження з 1990-х рр.// Матеріали УІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Література, опалена війною: (кон)тексти, їхня інтерпретація (до 105-річниці від дня народження Олеся Гончара) 12 квітня 2023 року. Гол. ред.. Н. Олійник. Дніпро. С. 54-64.

 

Вибрані закордонні публікації:

 1. Українське шістдесятництво і слов’янський контекст: Витоки, тенденції, перспективи дослідження // Ucrainica: oucasna ukrajinistika: Problemy jazyka, literatury a kultury: 3 Olomoucke sympozium ukrajinistu, 24–26 srpna 2006 / Universitatis palackianae Olomouc, 2006. — C. 2: Sbornik clanku. — S. 323–331.
 2. Концепт щирості в художньо-естетичній парадигмі І. Франка та його інтерпретація В. Стусом. / Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. Spotkania polsko-ukrainskie. Uniwersytet Warszawski -Iwanowi France. Studia Ucrainica. — № 23–24.  — Warszawa. — 2007. — С. 266–277.
 3. Українське шістдесятництво як концепція „духу часу”. Roczniki Humanistyczne. Slowianoznawstwo.Towarystwo Naukowe Katolockiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla ІІ. TomLІV-LV. — Zeszyt 7. — 2006 — 2007. — Lublin. — 2007. — S. 109–124.
 4. Антропоцентризм українського шістдесятництва: персоналістський вимір // Ucrainica ІУ: současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Sbornik védeckўch člànků. Z mezinarodni konference У. Olomoucké sympozium ukrajinistů stredni a vўchodni Evrohy Olomouc, 26−38 srpna 2008 / Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc.— 2010. – S. 175−178.
 5. Проекція Інґарденівської феноменології в літературознавчій антропології: антропологемаіндивідуального голосу в художньо-образній системі українського шістдесятництва //Studia Іngardeniana/ Tom 2. Poetyrа tekstu literackiego/Том 2. Поетика художнього тексту//Teka komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. Oddziat PAN w Lublinie. Volume УІ. Red. I. Nabytowycz, T. Hundorowa, M. Ołdakowska-Kuflowa. – Lublin, 2011. – S. 89−108.
 6. Lydmila Tarnashynska. Time as a Temporal Code of Human Experience in Lina Kostenko”s Literary Works// The Ukrainian Quarterly /a journal of Ukrainian and international affairs / Editor Leonid Rudnytzky. Spring-Winter. – 2011. – Volume LXУІІ. No. 1-4. – S. 148−164.
 7. Виміри свободи: бунт як екзистенційна проблема «шістдесятників»// Spheres of culture/ Journal of Philology, History Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Volume УІ. Lublin 2013. – С.  64-76.
 8. Шевченко як духовна призма українського шістдесятництва: // Ucrainica УІ: současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Sbornik védeckých člànků.  Z mezinàrodni konference УІ. Olomoucké sympozium ukrajinistů středni a východni Evrohy. Olomouc, 21-23.08. 2014 / Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc. – 2014. –  S.  175-186.
 9. Шевченко як «абсолютна актуальність»: погляд крізь духовну призму українського шістдесятництва: З нагоди 2000-ліття Тараса Шевченка//Слово в культурі та культура в слові/Slovo v kultuře a  kulture ve slové. [Колективна монографія]/Від. ред. А. Архангельська. – Univerzita Palackého v Olomouci. –Olomouc. – 2014. –  S. 331-350.
 10. Антропологія тілесного як модус ідентифікації українських шістдесятників // Postkolonializm — tożsamość — gender; Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia [Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 2/2014]. – Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2015. – 404 s. – s. 331-354.
 11. Євген Сверстюк і Тарас Шевченко: на полі честі: християнський дискурс персональної Шевченкіани //Studia polsko-ukraińskie – 2. Uniwersytet Warszawski – Wedział Lingwistyki Stosowanej Eksperymentalne Laboratorium Literaturoznawcze. – Warshawa 2015. – Ред. В. Соболь. – С. 99- 125.
 12. Між реальністю і міфом: дискурс окциденталізму. Міжкультурні рефлексії та досвід дотикальності) // P O M I Ę D Z Y/           МІЖ – МЕЖДУ – BETWEEN – ZWISCHEN – ENTRE POLONISTYCZNO-UKRAINOZNAWCZE STUDIA NAUKOWE. – Kijów – Lwów – Wrocław. – Редактори тому Іренеуш Ґушпіт, Агнєшка Матусяк. – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – S. 253-272.
 13. Учений з «Рембрантівським блеском зіниці …»: З нагоди 125-річчя від дня народження і 55-річчя від дня кончини  Івана Мірчука//Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Т. 20. – Відп. ред. Я. Мельник. – Мюнхен, 2015. – С. 120-128.
 14. .«Нова епічність» VS лжеепічність: проекція творчості українських шістдесятників на світові процеси //ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі: [Колективна монографія] /Гол. ред. А. Архангельська. – Оломоуц: Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці, 2016. –  С. 395-417
 15. Антропотопос «покоління»: антропологічний, соціокультурний, естетичний зріз// Slavica Wratislaviensia CLXIV [ № 164]; ред. Олег Белей. – Вроцлавський університет, 2017, s. 21-31
 16. Ludmyła Tarnaszynska. Forma aktywności: obecność twórców pokolenia lat 60. XX wieku w społeczno-kulturowej przestrzeni postkolonialnej Ukrainy //OD „ZAPISU” DO... ZAPISU HISTORII. KULTURA POZA CENZURĄ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W LATACH 1977–1991/ redakcja naukowa Bogusław Bakuła, Agnieszka Matusiak, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak. – Wrocław: Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2018 (Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Leszek Szaruga (Uniwersytet Warszawski). – S.186-199.
 17. Ludmiła Tarnaszyńska. Wspólne tematy Iwana Koszeliwca i Józefa Łobodowskiego: od dysydenctwa do grupy nowojorskiej. In.: ŚWIAT NIE WYWALCZONY. SZKICE O UNIWERSACH JÓZEFA ŁOBODOWSKIEGO/ Redakcja naukowa: dr hab. Dorota Siwor/ Instytut Literatury: Кrakow, 2021. – S.93-112. Biblioteka Pana Cogito: pod. Redakcja J. M.Ruszara).
 18. Тарнашинська Л. Риторика мовчання як стратегія виклику // «DUSZA SZYBUJE W POŚWIACIE EPOK…» / «ДУША ЛЕТИТЬ У ПОСВІТІ ЕПОХ...». Tom jubileuszowy ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко, red. nauk. Agnieszka Matusiak i Ludmyła Tarnaszyńska. Współpraca Oxana Pachlovska, «Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia» 2021. nr 9. С. 105-123.
 19. Тарнашинська Л. Ego-дискурс українського шістдесятництва як зріз епохи вивільненої свободи // Studia Polsko-Ukraińskie 9 / Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. С. 178–203.
 20. Тарнашинська Л. Поетика Ліни Костенко: істина як тотожність національним константам. Літературознавчо-філософський аспект // Slavia/ Časopise pro slovanskou filologii/ ročnik 91. 2022. sešiit 3. S.313-331.
 21. Тарнашинська Л. Як «інтегральна частина Ґетівської WELTLITERATUR»: українське письменство в інтерпретаціях Леоніда Рудницького // Збірник мiжнародної наукової конференції ХI Оломоуцький симпозіум україністів «Україністика в новому тисячолітті: проблеми мови, літератури і культури». Оломоуць,  2023. S. 335-342.

 

Загальний науковий доробок

Авторка численних наукових, науково-популярних статей, оглядів, рецензій, літературознавчих, літературно-критичних, культурологічних та ін. публікацій у наукових, літературно-мистецьких збірниках та періодичних виданнях України та українського зарубіжжя.

Член редколегії та автор кількох розвідок ( „Високе небо Ліни Костенко”, „Соломія Павличко”, „Історик Олена Апанович”) видання „Українки в історії” (1-е вид. — 2004; 2-е вид.- 2006) — К.: Либідь; упорядник, редактор та автор передмови „…Ключем нових пізнань” видання: Марта Тарнавська. Ключі до царства //Укр. модер. л-ра (К., 2001); редактор видання: Оксана Соловей. Світ гостинний //Укр. модер. л-ра. (К., 2001) та ін.

Окремою сторінкою у творчій та науковій біографії стали публікації, що сприяли поверненню в Україну імен літераторів-емігрантів. Так, серед бібліографічних позицій, зокрема, публікації, що вияскравлюють постаті Володимира Винниченка, Івана Кошелівця, Емми Андієвської, Леоніда Рудницького, Ігоря Качуровського, Ігоря Шевченка, Юрія Луцького, Ярослава Розумного, Богдана Рубчака, Марти та Остапа Тарнавських, Олександра Смотрича, Анни-Галі Горбач, Лариси Онишкевич-Залеської, Ганни Черінь та багатьох ін.

Див., зокрема: науково-допоміжний біобібліографічний покажчик „Людмила Тарнашинська” (бібліограф-упорядник Г. Волянська. К: Національна Парламентська бібліотека України, 2006: 715 позицій публікацій на червень 2006 р.).

Інша наукова діяльність:

 • участь у підготовці чергового тому „Історії української культури”, написанні низки статей до Енциклопедії Шевченкознавства, Енциклопедії Сучасної України та ін.;
 • співпраця з науково-бібліографічним відділом Національної Парламентської бібліотеки України щодо підготовки і видання серії біобібліографічних нарисів „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”;
 • член координаційної наукової ради з проблем „Класична спадщина і сучасна художня література”.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 – головний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор; спеціальність – 10.01.01;
 • Керівник наукового Центру дослідження проблематики українського шістдесятництва.

Стажування:

1993, 1994, 1997 рр. -Український Вільний Університет (Мюнхен); 
2007 р. — Варшавський університет (Польща).

Літературно-критична діяльність:

1989–2000 -співробітник відділу критики та історії літератури редакції газети „Літературна Україна”; 
1973–1989 — кореспондент, завідуюча відділом редакції тижневика „Друг читача”; 
1969–1972 — кореспондент Немирівської районної газети (Вінницька обл.).
з 1996 — Член Національної Спілки письменників України.

Інша діяльність:

Експерт конкурсу „Книжка року”.
Член редакційної ради антології „Шістдесятники” — спільний проект видавництва „Смолоскип” та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Художня творчість:

Авторка прозових та поетичних творів, представлених у таких виданнях:

 • Сходження на Фудзіяму: Новели. - Львів: Престиж-Інформ. — 1999. — 64 с.;
 • Луна мовчань: Лірика. — К.: ПоліграфКонсалтинг.- 2005. — 54 с.
 • Парасоля на кожен дощ. Новели, оповідання, маленькі повісті. К.: Неопалима купина. — 2008. — 260 с.
 • Його Величність Час. Варіації на (філосо)тему/ His Majesty Time.Variations on a (philoso)theme. Ілюстрації Пилипа Таралевича. Передмова „Партитура образів часу” Сергія Кримського. Текст подано паралельно англійською мовою — переклад Олександра Тереха. — К.: Bona Mente. — 2010. — 144 с.

Літературні премії, відзнаки:

 1. Літературна премія ім. акад. О. Білецького за літературно-критичні тексти, зібрані у книжці „Сезон вічності” (2001).
 2. Літературна премія ім. І. Кошелівця за монографію „Художня галактика Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури” (2001).
 3. Відзнака Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку 2002 року за книжку „Сезон вічності. Літературно-критичні тексти”.
 4. Премія НСПУ „Благовіст” за серію літературознавчих студій, присвячених творчості відомих письменників (серія „Шістдесятники: профілі на тлі покоління”) (2006).
 5. Почесна Грамота редакції часопису „Слово і Час” з нагоди його 50-річного ювілею за активну співпрацю (2007).
 6. Літературна премія ім. М. Коцюбинського за книжку прози „Парасоля на кожен дощ” (2010).
 7. Нагороджена медаллю „Почесна відзнака” Національної спілки письменників України („За особисті досягнення у літературній творчості, за вагомий внесок у відродження духовності та культури українського народу” (березень 2012)).
 8. Удостоєна диплому й медалі лауреата Міжнародної літературної премії „Сад божественних пісень” імені Гр. Сковороди за 2012 рік (за книжку філософської поезії „Його Величність Час: варіації на (філосо)тему”) (серпень 2012 р.). Див.: Ярослав Голобородько. Антропочас Людмили Тарнашинської // Слово і час. – 2012. – №3. – С.108-111.
 9. Монографія  «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти): Видання друге, доповнене. – К.: Смолоскип, 2019  відзначена Дипломом ІІ ступеня у номінації «Колективний портрет»  Всеукраїнського  бібліотечного «Біографічного рейтингу –2019».
 10. Лауреат Премії НАН України імені І. Я. Франка (за монографію «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти)»: видання друге, доповнене. К.: Смолоскип, 2019) -- «за видатні роботи в галузі філології, етнології та мистецтвознавства».
 11. Монографія  «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти) (Видання друге, доповнене. К.: Смолоскип, 2019) фіналіст  конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року.

Вибрані публікації у пресі:

2020

Тарнашинська Л. «За них говорили і вчинки, і творчість»// Інтерв'ю Н. Коваль про українське шістдесятництво «Українська мова та література» -- №2, лютий 2020. – С.18-25. 

Тарнашинська Л.Ще раз пройти дорогою болю… [До Стусівських днів] //День, № 165, 2020, 3 вер., четвер. Сайт газети «День». Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/shche-raz-proyty-dorogoyu-bolyu

Тарнашинська Л.Чи чекати дива з «удовиної хати?». З уроків Євгена Сверстюка// День, № 227, 2020, 30 листопада 2020. Сайт газети «День». Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/chy-chekaty-dyva-z-udovynoyi-haty

Тарнашинська Л.До історії одного ювілею. «Інтернаціоналізм чи русифікація»? Івана Дзюби як віха в історії України// День, № 227, 2020, 1 грудня., вівторок. Сайт газети «День». Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/do-istoriyi-odnogo-yuvileyu

Тарнашинська Л. «Не поспішайте помирати, панове…»: (не)оптимістичні рефлексії з приводу рефлексій давніх. Сайт Літакценту, 3 квітня 2020 р. Режим доступу:http://litakcent.com/2020/04/03/ne-pospishayte-pomirati-panove-ne-optimistichni-refleksiyi-z-privodu-refleksiy-davnih/

Тарнашинська Л. Трикрапка життя. 27 вересня виповнилося б 40 років поетесі Олі Колесниченко /27.09.2020. Сайт Літакценту 27 вересня 2020 р. Режим доступу:http://litakcent.com/2020/09/27/trikrapka-zhittya/

2021:

Тарнашинська Л. Меморіальне увічнення пам’яті подвижників-шістдесятників // Слово Просвіти. 19 січня 2021. Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2021/01/18/memorial-ne-uvichnennia-pam-iati-podvyzhnykiv-shistdesiatnykiv/

Тарнашинська Л. Прозріння Емми Андієвської: 19 березня мисткиня, посол України в світі, відзначить своє 90-річчя 15 березня, 2021. Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/prozrinnya-emmy-andiyevskoyi

Тарнашинська Л. Свята і будні Ірини Жиленко: 28 квітня поетесі-шістдесятниці виповнилося б 80 років. 26 квітня 2021. Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/svyata-i-budni-iryny-zhylenko

Тарнашинська Л. «Святкувати тоді, як буде перемога», – закликають нас Винниченкові рядки з перспективи історичного досвіду:  газета "День" 9-10 липня 2021. Передрук на сайті Української літературної газети. Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/dopysy/liudmyla-tarnashynska-sviatkuvaty-todi-iak-bude-peremoha/

Тарнашинська Л. «Ви з якої дороги, пожежо моя?..» (До 85-річчя Миколи Вінграновського).// «Українська літературна газета. 2021.Ч. 21 (313). Режим доступу: https://litgazeta.com.ua

Тарнашинська Л.Зоряний інтеграл покоління. Згадуємо цьогорічних ювілярів – Івана Драча та Миколу Вінграновського. 26 жовтня, 2021. Режим доступу:https://day.kyiv.ua › zoryanyy-integral-pokolinnya

Тарнашинська Л. «Ніщо так боляче не б’є людину, як брехня»: 5 грудня виповнюється 90 років від дня народження Григора Тютюнника. 2 грудня 2021.Режим доступу: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/kultura/nishcho-tak-bolyache-ne-bye-lyudynu-yak-brehnya

2022:

Тарнашинська Л. Ментальний код російського фашизму. Перечитуючи шістдесятників: Євген Гуцало. Ментальність орди // Українська літературна газета. ч. 5–6 (325–326), березень 2022; ч. 7–8 (327–328), квітень 2022 . Режим доступу:https://litgazeta.com.ua/reviews/liudmyla-tarnashynska-mentalnyj-kod-rosijskoho-fashyzmu/

Передрук: Наш український дім. Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. №1. 2022.  С. 15-22.

Тарнашинська Л. «Війна, Крим і «Листи до сина» Василя СТУСА».  // Українська літературна газета. 1922. Ч. 21 (339). Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-vijna-krym-i-lysty-do-syna-vasylia-stusa

Тарнашинська Л. НА ПОЛІ КРОВІ. 25 лютого 2022 Режим доступу: https://zbruc.eu/node/114699

Передрук: Тарнашинська Л. Категорія ідеального як художня та життєва практика: Євген  Сверстюк // Часопис «Посестри». 2022. № 31. (Передрук з книжки «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний і поетикальний аспекти)». Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-31/statya/kategoriya-idealnogo-yak-khudozhnya-ta-zhitteva-praktika-evgen-sverstyuk Дата публікації: 27.10.2022

Тарнашинська Л. Шістдесятництво як міф чи профілі на тлі покоління? Суб'єктивні нотатки учасниці конференції// Посестри. Часопис №35 Режим доступу: https://posestry.eu/posestry-ukrainska-i-polska-literatura?k=all&t=3430 Дата публікації: 24.11.2022 (Передрук з книжки «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний і поетикальний аспекти)».

Тарнашинська Л. 17 грудня, 60 років тому… // Українська літературна газета. 17 грудня 2022. Електронна версія: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-17-hrudnia-60-rokiv-tomu/

Людмила Тарнашинська. Вірш: Застереження з минулого (подих Хіросіми). 04.05.2022. //Українська літературна газета.Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/poetry/liudmyla-tarnashynska-zasterezhennia-z-mynuloho/

2023:

Тарнашинська Л. ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ШІСТДЕСЯТНИЦТВА…З проекцією на нове покоління "дітей війни". 11 січня 2023. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/114278; Передрук на сайті Шевченківського комітету: https://nspu.com.ua/novini/ljudmila-tarnashinska-povertajuchis-do-shistdesyatnictva/

Тарнашинська Л. Про Михайлину Коцюбинську. Уривок із книжки «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління»// Посестри. Часопис №47 (Передрук з книжки «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний і поетикальний аспекти)  / Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-47/statya/pro-mikhaylinu-kocyubinsku-urivok-iz-knizhki-ukrainske-shistdesyatnictvo Дата публікації: 23.02.2023

Тарнашинська Л. ВІД ДОН-КІХОТІВ – ДО ВОЇНІВ: у пошуках національної ідентичності//Буквоїд: Авторська колонка.  Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/column/2023/02/02/115307.html

Передрук на сайті Шевченківського комітету

Тарнашинська Л. ВІЙНА, КРИМ І «ЛИСТИ ДО СИНА» ВАСИЛЯ СТУСА (З  власного електронного архіву)// Українська літературна газета. 2023. Ч. 21 (339) ”. Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-vijna-krym-i-lysty-do-syna-vasylia-stusa/

Тарнашинська Л. «НАША БОРОТЬБА НАСНАЖЕНА ВПЕВНЕНІСТЮ ПЕРЕМОГИ…»: Анатомія війни у фокусі чужого досвіду.«Українська літературна газета», 2023, ч. 2(346), лютий 2023). Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-nasha-borotba-nasnazhena-vpevnenistiu-peremohy-anatomiia-vijny-u-fokusi-chuzhoho-dosvidu/

Продовження в ч. 3(347) (березень 2023):

Тарнашинська Л. «НАША БОРОТЬБА НАСНАЖЕНА ВПЕВНЕНІСТЮ ПЕРЕМОГИ…»: Анатомія війни у фокусі чужого досвіду //«Українська літературна газета», 2023, ч. 23(347) березень 2023). Режим доступу:

https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-nasha-borotba-nasnazhena-vpevnenistiu-peremohy/

Тарнашинська Л. Шевченко як «абсолютна актуальність»: погляд крізь призму шістдесятництва//18.03.2023. Авторська колонка. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/column/2023/03/18/185104.html

Тарнашинська Л. Кілька незасвоєних уроків Володимира Яніва.  04.04.2023. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/115040  

Передрук: Тарнашинська Л. Незасвоєні уроки Володимира Яніва//Український дім. Ч. 3 (118). 2023. С. 5.

Тарнашинська. Л. «Наша боротьба наснажена впевненістю перемоги…» (А.Камю) //Українська літературна газета. – лютий 2023. №2 (346). С. 10-11 (Продовження в наст. Числі) Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-nasha-borotba-nasnazhena-vpevnenistiu-peremohy-anatomiia-vijny-u-fokusi-chuzhoho-dosvidu/ 28.02.2023

Тарнашинська Л. «Наша боротьба наснажена впевненістю перемоги…» (А.Камю)//Українська літературна газета. – березень 2023. №2 (347). С. 10-11 (Закінчення) Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-nasha-borotba-nasnazhena-vpevnenistiu-peremohy/ 29.03.2023

Тарнашинська Л. Згадуючи Івана Кошелівця //Українська літературна газета. квітень2023. №4 (348). С. 28-29 (Продовження в наст. Ч.) Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-zhaduiuchy-ivana-koshelivtsia/

Тарнашинська Л. Згадуючи Івана Кошелівця //Українська літературна газета. –травень 2023. №5 (349). С. 28-29 (Закінчення).Режим доступу:https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-zhaduiuchy-ivana-koshelivtsia-2/

Тарнашинська Л. Бігуни/мандрівники vs утікачі/переселенці. (Ре)інтерпретація роману Ольги Токарчук із проекцією на український контекст. Частина перша// Посестри. Часопис №49.

Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-49/statya/bigunimandrivniki-vs-utikachipereselenci-reinterpretaciya-romanu-olgi Дата публікації: 09.03.2023

Тарнашинська Л. Бігуни/мандрівники vs утікачі/переселенці. (Ре)інтерпретація роману Ольги Токарчук із проекцією на український контекст. Частина друга.// Посестри. Часопис №50.  Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-50/statya/bigunimandrivniki-vs-utikachipereselenci-reinterpretaciya-romanu-olgi Дата публікації: 16.03.2023

Тарнашинська Л. Бігуни/мандрівники vs утікачі/переселенці. (Ре)інтерпретація роману Ольги Токарчук із проекцією на український контекст. Частина третя. // Посестри. Часопис №51  Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-51/statya/bigunimandrivniki-vs-utikachipereselenci-reinterpretaciya-romanu-olgi Дата публікації: 23.03.2023

Тарнашинська Л. Бігуни/мандрівники vs утікачі/переселенці. (Ре)інтерпретація роману Ольги Токарчук із проекцією на український контекст. Частина четверта.// Посестри. Часопис №52  Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-52/statya/bigunimandrivniki-vs-utikachipereselenci-reinterpretaciya-romanu-olgi. Дата публікації: 30.03.2023

 Тарнашинська Л. Бігуни/мандрівники vs утікачі/переселенці. (Ре)інтерпретація роману Ольги Токарчук із проекцією на український контекст. Частина п'ята. // Посестри. Часопис №53 /Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-53/statya/bigunimandrivniki-vs-utikachipereselenci-reinterpretaciya-romanu-olgi Дата публікації: 06.04.2023

Тарнашинська Л. На срiбному березi Миколи Вiнграновського. Фрагмент //Посестри. Українська та польська лiтература/Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-64/statya/na-sribnomu-berezi-mikoli-vingranovskogo-fragment

Тарнашинська Л. «Так наступили цій землі на груди…»: Актуальні рефлексії мовою цитат // Українська літературна газета”, ч. 6 (350), червень 2023. Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-tak-nastupyly-tsij-zemli-na-hrudy/

 

Неділя, 22 травня 2016 18:39

Павлюк Ігор Зиновійович

Провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної академії наук України.

Провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України.

Кандидат філологічних наук.

Доктор наук із соціальних комунікацій.

Член Британського ПЕН-клубу. Член Асоціації європейських письменників. Член Національної спілки письменників України.

Член редколегій літературно-мистецьких часописів: «Дзвін», «Золота Пектораль», «Українська літературна газета», «Вісник Львівського університету». 

Голова журі «Літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша».

 

Закінчив із відзнакою факультет журналістики Львівського держуніверситету імені Івана Франка у 1992 році.

Працював науковим співробітником Науково-дослідного центру періодики ЛНБ імені Василя Стефаника НАН України (1993-2004 рр.), викладачем Львівського Національного університету імені Івана Франка, старшим науковим працівником Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, керівником літературної студії «Франкова кузня» при ньому, професором Національного університету «Острозька академія» (м. Острог). 

Лауреат премії англійського ПЕН-клубу, Міжнародної Швейцарської літературної Премії 2021. Лауреат Народної Шевченківської премії (Залізний Мамай), всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Бориса Нечерди, імені Маркіяна Шашкевича, імені Григорія Сковородиміжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф», нагороджений міжнародною почесною медаллю «Олександр Довженкo» та інших відзнак.

Професор кафедри української преси Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Автор більше 2000 публікацій у періодиці, наукових збірниках та 50 окремих книг різних жанрів.

Твори перекладені багатьма мовами.

Кілька окремих книг вийшли у перекладі закордоном: США (2011, 2019, 2020), Росія (2012), Польща (2013), Англія (2014), Франція (2015).

 

МОНОГРАФІЇ, ЗБІРНИКИ СТАТЕЙ:

1. Митець – Влада – Преса: іст.-типолог. аналiз: Моногр. / НАН України. ЛНБ iм. В. Стефаника. НДЦ перiодики. – Луцьк: Надстир’я, 1997. – 112 с. 

2. Українськi часописи Волинi, Полiсся, Холмщини та Пiдляшшя (1917–1939 рр.): Анот. покажч. / НАН України. ЛНБ iм. В. Стефаника. НДЦ перiодики; Вiдп. ред. М. М. Романюк. – Львiв; Луцьк: Надстир’я, 1997. – 180 с. 

3. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939, 1941–1944 рр. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника НДЦ періодики. – Львів: Каменяр, 2001. – 286 с. 

4. Діагностика і прогностика брехні: Екскурси в теорію комунікації: Монографія.– Львів: Сполом, 2003. – 80 с.

5. Українська преса Волинської області 1939-1941, 1944-2000 рр.: Монографія. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 508 с.

6. Павлюк Ігор, Мартинюк Микола. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2005. – 428 с.

7. Письменники у пресі: українськомовний культурно-інформаційний простір Полісся, Холмщини, Підляшшя (1917-1944) та Волині 1917-2000 років: Монографія. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. – 148 с. (Книга вийшла друком під «шапкою» Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України).
8. Інтимне дихання епохи. Статті, рецензії, інтерв’ю (1994-2010 рр.). – Том 1. – Тернопіль: «Астон», 2016. – 736 с. (Бібліотека журналу «Золота Пектораль»). (Витяг з протоколу №8 Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України від 28 травня 2015 р.)

9. Інтимне дихання епохи. Статті, рецензії, інтерв’ю (2010-2015 рр.). – Том 2. – Тернопіль: «Астон», 2017. – 704 с. (Бібліотека журналу «Золота Пектораль»). (Витяг з протоколу №8 Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України від 28 травня 2015 р.)

10. Інтимне дихання епохи. Монографічні дослідження, статті, рецензії, інтерв’ю (1997-2017). – Том 3. – 720 с. (Бібліотека журналу «Золота Пектораль»). (Витяг з протоколу №8 Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України від 28 травня 2015 р.)

11. Українська письменницька публіцистика 1920-2000-х років: Монографія. – Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 220 с.

12. Історії емоцій: Про тексти та життєтексти сучасних літераторів / І. Павлюк. – Львів, Світ, 2021. – 352 с. (рекомендовано до друку Вченою радою Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Протокол № 3 Вченої ради Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України від 8 квітня 2021 р.)

13. Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня: Колективна монографія / упор. І.З. Павлюк. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 272 с. (15, 81 др. арк.). − Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України (витяг із протокол №4 від 20 травня 2021 року).

14. Публіцистичність поезії та поетичність публіцистики та прози Василя Симоненка: Розділ // Журналістика й нейропластичність мозку: Колективна монографія. – К: Інтерсервіс, 2021. – 224 с. (с.5-36). ISBN 978-966-999-168-3.

15. Володимир Здоровега: постать та епоха // Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти: Монографія. Кн.5. / За заг. ред. д-ра філол.н. проф,. акад. АН Вищої школи України, засл.діяча науки і техніки Качкана В.А. − Івано-Франківськ, 2022 – 240 с. (с.130-145).

16. Інтимне дихання епохи. Статті, інтерв’ю (2018-2015). – Том 4. – Тернопіль: «Золота Пектораль», 2022. – 628 с. (Бібліотека журналу «Золота Пектораль»). (Витяг з протоколу №8 Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України від 28 травня 2015 р.)

17. Валентин Мороз: Стаття Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти: Монографія. Кн.7. / За заг. ред. Д-ра філол.н. проф,. акад. АН Вищої школи України, засл. діяча науки і техніки Качкана В.А. − Івано-Франківськ, 2022.

 

ОКРЕМІ НАУКОВІ СТАТТІ:

1. Нова книжка В. Рожка «Православні монастирі глибокого Полісся» // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. − Львів, 2002. − Вип. 9/10. − С. 494−499. − Псевд.: Павло Ігорюк.

2. Районні та міські газети Волині 90-x рр. ХХ ст. // Збiрник праць Науково-дослiдного центру перiодики. − Львiв, 2002. − Вип. 10. − С. 142−173.

3. Релігійна, спортивна, медична, природознавча періодика Волині останнього десятиліття ХХ ст. // Проблеми славiстики / Волинський держ. ун-т. Волинський Академ. Дiм. − Луцьк, 2002. − Ч. 1. − С. 35−56.

4.  Українська легальна преса Холмщини та Підляшшя (1941−1944) // Записки Львiвської Наукової бiблiотеки iм. В. Стефаника. − Львiв, 2002. − Вип. 9/10. − С. 187−194.

5.  Українська преса Волині 1990-х років: проблеми друку і стилю // Видавнича галузь і кадри: досягнення, проблеми, перспективи. − Львів: Аз-Арт, 2002. − С. 97−101.

6.  Павлюк І. 3. Українська преса Волині 1990-2000 років як інформаційно-культурне явище // Українське журналістикознавство. − К.: Інститут журналістики, 2002. − Вип. 3. − С. 10−16.

7.  Україномовна преса Волинської області радянського періоду як мікромодель архетипів тоталітарної журналістики: Доповідь // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. − 2004. − №3. − С. 159-165.

8.  Офіційна, незалежна, партійна преса Волині 1990-рр. як одна з мікромоделей архетипів національної журналістики // Зб. праць Науково-дослідного центру періодики. − Львів, 2003. − Вип. 11. − С. 183-214.

9.  Як я ішов до ручки [Автобіографія] // Науково-дослідний центр періодики (1993-2003 рр.): У 2 т. − Львів, 2003. − Т.2: Постаті: Бібліографічний покажчик. − С. 143-167.

10. Інформаційно-аналітичні часописи Волині 90-х років ХХ століття // Філологічні студії / Волинський держ. ун-т. Волинський Академ. Дiм. − Луцьк, 2004. − №2. − С. 273-297.

11. Діагностика і прогностика квазікомунікації // Журналістика: Науковий збірник / За ред. Н. М. Сидоренко. − К.: Ін-т журналістики Київ. Нац. Ун-ту імені Тараса Шевченка, 2003. − Вип. 2 (27). − С. 73-82.

12. Преса періоду УНР на території Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя // Визвольний шлях. − 2004. − №4. − С. 74-81.

13. «Радянська Волинь» як тип української обласної компартійної газети (1931-1941, 1944-1991) // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. − 2004. − №12. − С. 23-25.

14. «Клітинка» Дем’яна Семеновича, яка рятує і мою гармонію: Стаття // Дем’ян Григораш: Біобібліографічний покажч. − Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. − 234 с.

15. Публікації із префіксом «анти» у легальній пресі Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1941-1944) // Журналістика: Науковий збірник. − К.: Інститут журналістики Київського Національного університету імені Т. Шевченка, 2004. − Вип.3. − С.48−56.

16. Улас Самчук і преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1937-2000 років: Стаття // Слово і час. − 2005. − №7. − С.61-65.

17. Три вильоти боривітра (Про книжку Лесі Степовички «Медитація пташиного крила») // Дзвін. − 2005.− №8. − С. 137-139.

18. Остання земна осінь…: Стаття про М. С. Вінграновського // Кур’єр Кривбасу. − 2006. − № 199 (червень). − С. 162-166.

19. Україномовна преса Волині 1917-2000 рр. та Іван Франко // Слово і час. − 2006. − №9 (549). − С. 19-26.

20. Українська література: погляд поета: Доповідь англійською мовою на Міжнародному семінарі, організованому Культурним центром Ради Європи. − Ірландія (Дублін). − 2006. − 22-27 лист.//www.poezia.org

21. Лідія Демидюк: Право на міф; Катя Оніщук: Органічна зміна ритму: Вступні статті // Грона: Літературно-мистецьке видання: Вип 1. − Л.: ПП Лукашук В. С., 2006. − 192 с. (С. 180-182, 183-185).

22. «Пісня над обелісками»: українські переклади віршів поетів різних національностей, які загинули у Великій Вітчизняній війні // Война в славянской литературе. − Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2006. − 189-203.

23. Україномовна преса Холмщини та Підляшшя 1917-1939 рр., її завдання і найважливіші риси // Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків: Зб. праць. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня» − РВВ «Вужа» Волин. Націон. ун-ту ім. Лесі українки, 2008. − 568 с. (С. 484-498).

24. Віктор Вербич: У космосі несучасного поета: Стаття про творчість поета // Сім’я і дім (Луцьк). − 2007. − 25-31 жовт.; Віктор Вербич: «Як треба жити»: Стаття про творчість поета // Сіверянський літопис. − 2008. − №1 (79). − С. 83-88.

25. Шевченкіана у пресі Волині, Полісся, Холмщини та підляшшя 1917-2000 років // Слово і час. − 2009. − №2. − С. 38-46.

26. Василь Стус: текст − контекст − надтекст (Ревізія свідомості або мій Стус) // Визвольний шлях. − 2008. − Книга 3 (720). − С. 53-72; Золота Пектораль. − 2009. − №3-4 (4-5). − С. 121-127.

27. Українські письменники на сторінках періодичних видань Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1941-1944 рр.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць Інституту філології КНУ ім. Т. Г. Шевченка. − Вип. 34. − Ч. 1. − К.: Твім інтер, 2009. − С. 45-57.

28. Один день вічності з Миколою Вінграновським: Стаття // Збірник наукових праць НУ «Острозька академія». − Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2010. − С. 70-81.

29. Дискурс поезії у Павла Загребельного // Таїни художнього тексту: Зб. Наук праць Дніпровського нац. ун-ту ім. Олеся Гончара // Дніпропетровськ: Пороги, 2010. − Вип. 10. − С. 110-115.

30. Українські письменники в українській пресі Волинської області періоду становлення незалежної держави (1991-2000 рр.) // Наукові записки. Серія «Філологічна». − Острог: Видавництво НУ «Острозька академія». − Вип. 18. − 2010. − С. 20-30.

31. Україномовна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя ХХ століття і Леся Українка // Леся Українка і сучасність: Збірник наукових праць. − Луцьк: Вид-во ВНУ ім. Лесі Українки «Вежа», 2010. − Том. 5. − С. 392-403. (620 с.).

32. Украинские писатели в прессе Волыни, Полесья, Холмщины и Подляшья (1941-1944 гг.) // Великая Отечественная война в судьбе литературы и культуры: исторический опыт как мировоззренческий и моральный выбор. − Мозырь: Белый Ветер, 2011. − С. 314-324.

33. Василь Стус: текст − контекст − надтекст (Ревізія свідомості − або мій Стус): Лекція для студентів // Словотворчість шістдесятників. Василь Стус. Ігор Калинець. Іван Світличний. Григорій Чубай [збірник наук. праць] ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. − Острог: Вид-во НаУОА, 2010 (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; вип. 4). − С. 21-47.

34. Зарубіжні письменники в українськомовній пресі Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя ХХ ст.: ідеологічний контекст // Обрії − КНУ ім. Т.Г.Шевченка. − 2011. − №12. − С. 26-36.

35. Українська публіцистика початку Другої Світової Війни / І. З. Павлюк // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. − 2012. − № 4. − С. 94-99.

36. Письменницька публіцистика 1950–1960-х років: демократизаційно-глобалізаційні тенденції // Слово і час. – 2012. – №7. – С. 17-26.

37. Поети вибрані звані: Стаття // З верховин півстоліття. Національній премії України імені Тараса Шевченка – 50 / Борис Олійник, Михайло Наєнко, Ігор Павлюк [та ін.]. – К.: Либідь, 2013. – 392 с. ( С. 30-56).

38. Павлюк І. 3. Українська преса Волині 1990-2000 років як інформаційно-культурне явище // Українське журналістикознавство. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Вип. 3. – С. 10-16.

39. Павлюк І.З. Українська публіцистика початку Другої Світової Війни / І. З. Павлюк // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2012. – № 4. – С. 94-99.

40. Дитячі та шкільні часописи Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939 років // «Рідна мова». – освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – 2013. – №19. – С. 124-129.

41. Українська письменницька публіцистика другої половини 40-х-80 років ХХ століття: Розділ монографії // Соціальні комунікації: Результати досліджень – 2013: Колективна монографія. – У 3-х т. – Т.3: Галузеві соціальні комунікації. – К.: КНУКіМ, 2014. – 290 с. (С. 37-81). (4, 3 др. арк.).

42. Українська письменницька публіцистика 20-30 років ХХ ст. // Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / Гол. ред. М.С.Тимошик. – Число 3. – К.: КНУКіМ, 2014. – 352 с. (С. 124-132). (0, 63 др. арк.).

43. Neuro-aesthetic Outlines of the Post-postmodernism: Between Sciences and Humanities in I. McEwan’s «Saturday» // Biennial Congress of the International Association of Empirical Aesthetics» (August 22-24, 2014, New York, USA. Edited by Aaron Kozbelt) – P.459-464. (Стаття у співавторстві з Дмитром Дроздовським).

44. Українська культура в період становлення незалежної України: реверсивна розмітка // Література та культура Полісся. Вип. 75. Серія «Філологічні науки» №. 2 / відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – С. 269-281.

45. Культурно-інформаційний простір України в період становлення незалежної держави // Рідна мова. – Квартальник українського вчительського товариства у Польщі. – 2014. – №21. – (С. 17-22). 46. Українська публіцистика 1939-1942 рр.: Стаття // Вісник Львівського університету. – Серія Журналістика. – Випуск 40. – ЛНУ, 2015. – С. 108-117.

46. До дискусії на тему «Еволюція етнопсихологічної концепції особистості у прозі П. Загребельного» з Н. Санакоєвою: Стаття // Таїни художнього тексту. [Зб. наук. пр.]. – Д.: Ліра, 2014. – Вип. 17. – 168 с. (С.54-59).
47. Українська письменницька публіцистика 1920-30 років: Стаття // Наукові записки. НУ «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2014. – Вип. 47. – С. 116-120.

48. Сучасна українська література у світовому контексті: з авторського досвіду: Стаття // Dialog dwóch kultur. Діалог двох культур. – Річник ІX. Зошит 1. – Варшава-Люблін, 2015. – C. 370-377; Українська літературна газета. – 2014. – N 20 (10 жовт.).

49. Тадей Карабович. Між Богом і Бугом: Стаття // Слово і час. – 2015. – № 9. – С. 62-65.

50. Українська письменницька публіцистика Другої Світової війни: історичний ґрунт // Сучасна українська нація: мова, історія, культура [Текст]: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства. – Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – 471 с. (377-379). Член Наукової ради.

51. Українська авторизована поезія від Івана Мазепи до початку ХХІ століття: світоглядні основи (традиції): Вступ до теми // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 2016. – Серія «Філологічна». Випуск 41. – С.245-249.

52. Світоглядні основи україномовної поезії: традиції і тенденції: Стаття // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): Т.14 зб. наук. праць. – Дніпро: Ліра, 2016. – Вип. 19. – 242 с (С.210-218).

53. До історії української письменницької публіцистики періоду Другої світової війни / І. З. Павлюк // Медіакомунікації війни: кол. монографія [за наук. ред. О. Холода; автори : О. Безручко, Р. Двіведі, Г. Почепцов та ін.]. – К.: Редакція журналу "Соціальні комунікації: теорія і практика", 2016. – С. 197-232.

54.  Церковне життя на сторінках українських часописів Волині, Полiсся, Холмщини Та Пiдляшшя 1917−1939 років // Історія та сучасність Православ'я на Волині: матеріали VІI науково-практичної конференції (Луцьк, 8 листопада 2016 р.). – Волинська єпархія УПЦ, Волинська духовна семінарія, Видавничий відділ Волинської єпархії. – Луцьк, 2016. – 198 с. (С. 63-73).

55. Українська письменницька публіцистика другої половини Другої світової війни: Стаття // Слово і час. – 2016. – №9. – С. 64-78.

56. Українськомовний літературно-інформаційний простір Полісся, Холмщини, Підляшшя (1917-1944) та Волині 1917-2000 років // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г.Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 3. – К., 2016. – 130 с. (С. 13-18).

57. Духовні орієнтири громадських організацій України із проекцією на сучасний культурно-інформаційний простір: Стаття // Слово і час. – 2017. – №3. – С. 75-84.

58. Реалії та міфи українського мистецько-інформаційного простору 1990–2000 рр.: підсумки та проекції / І. Павлюк // Журналістика: Зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ. – 2016. – Вип. 15. – С. 84-116.

59. Дискусія як шлях вирішення соціальних конфліктів (Літературна дискусія 1925-1928 рр.) : Монографія // Побудова націоцентричного культурно-інформаційного простору як шлях подолання соціальних конфліктів та солідаризації: Колективна монографіяя. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2017. – 216 с. (С. 115-144).

60. Культурно-інформаційний простір незалежної України: маркери та матриці: Монографія // Побудова націоцентричного культурно-інформаційного простору як шлях подолання соціальних конфліктів та солідаризації: Колективна монографія. – К.: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2017. – 216 с. (С. 175-190).

61. Досвід проведення загальнонаціональних диспутів та їх оприявлення в ЗМІ (на прикладі літературної дискусії 1925-28 рр. із проекцією на сучасне культурно-інформаційне поле України) // Комунікаційні технології в міжнародних соціальних практиках: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7 лист. 2017 року, м. Київ, Україна. – [гол. ред. М. Ф. Головатий; наук. ред. проф. О.М. Холод]. – К.: ВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 119 с. (С. 98-112).

62. Українська публіцистика 1920-1930-х років / І. Павлюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 47. – С. 116-120.

63. Українська сучасна література. До питання естетики та етики. Кілька слів про сучасний літературний процес в Україні». // Художня творчість у контексті  проблем її вивчення: етномотиви, етноконцепції та етносимволіка. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої  проблемам етнокультури та її інтерпретації  в  освітньому  просторі. Міжвузівський збірник наукових статей / Ред. колегія. – Бар: Барський гуманітарно-педагогічний коледж, 2017. – 224с. (С.27-34).

64. До проблеми забезпечення якості освіти в Україні (авторський проект) // Яровиця. – Луцьк, 2018. – №1-2 (15-16). – С. 20-27.

65. Квазікомунікація в художньо-документальному тексті. психологічний аспект // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г.Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 7. – К., 2018. – 101 с. (С.23-30).

66. Інформаційна підтримка УНР західноукраїнською пресою // Образ: науковий журнал / за ред. Н. Сидоренко, В. Садівничого; Сумський державний університет; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – Суми; Київ, 2017. – вип. 3 (25). – 144 с. (С.16-26).

67. Культура в незалежній Україні в контексті національних та світових традицій та тенденцій // Народна творчість українців у просторі та часі. Наук. Зб. – Луцьк, 2018. – 656 с. (С. 378-403); // Яровиця. – 2018. – №2 (20). – С. 120-129.

68. Українська письменницька публіцистика 1970-1980-х років: Стаття // Слово і час. – 2018. – №7. – С.48-57.

69. Досвід проведення загальнонаціональних диспутів та їх оприявлення в ЗМІ (на прикладі літературної дискусії 1925-28 рр. із проекцією на сучасне культурно-інформаційне поле України) // Комунікаційні технології в міжнародних соціальних практиках: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7 лист. 2017 року, м. Київ, Україна. – [гол. ред. М. Ф. Головатий; наук. ред. проф. О.М. Холод]. – К.: ВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 119 с. (С. 98-112).

70. Українська публіцистика 1920-1930-х років / І. Павлюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. – 2014. – Вип. 47. – С. 116-120.

71.Українська сучасна література. До питання естетики та етики. Кілька слів про сучасний літературний процес в Україні». // Художня творчість у контексті  проблем її вивчення: етномотиви, етноконцепції та етносимволіка. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої  проблемам етнокультури та її інтерпретації  в  освітньому  просторі. Міжвузівський збірник наукових статей / Ред. колегія. – Бар: Барський гуманітарно-педагогічний коледж, 2017. – 224с. (С.27-34).

72. До проблеми забезпечення якості освіти в Україні (авторський проект) // Яровиця. – Луцьк, 2018. – №1-2 (15-16). – С. 20-27.

73. Дискусія як шлях вирішення соціальних конфліктів (Літературна дискусія 1925-1928 рр.): Монографія // Побудова націоцентричного культурно-інформаційного простору як шлях подолання соціальних конфліктів та солідаризації: Колективна монографія. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2017. – 216 с. (С. 115-144).

74. Культурно-інформаційний простір незалежної України: маркери та матриці: Стаття до монографії // Побудова націоцентричного культурно-інформаційного простору як шлях подолання соціальних конфліктів та солідаризації: Колективна монографія. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2017. – 216 с. (С. 175-190).

75. Квазікомунікація в художньо-документальному тексті. психологічний аспект // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г.Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 7. – К., 2018. – 101 с. (С.23-30).

76. Інформаційна підтримка УНР західноукраїнською пресою // Образ: науковий журнал / за ред. Н. Сидоренко, В. Садівничого; Сумський державний університет; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – Суми; Київ, 2017. – вип. 3 (25). – 144 с. (С.16-26).

77. Культура в незалежній Україні в контексті національних та світових традицій та тенденцій // Народна творчість українців у просторі та часі. Наук. Зб. – Луцьк, 2018. – 656 с. (С. 378-403); Яровиця. – 2018. – №2 (20). – С. 120-129.

78. Українська письменницька публіцистика 1970-1980-х років: Стаття // Слово і час. – 2018. – №7. – С.48-57.

79. Інформаційно-мистецький простір України: горизонталі та вертикалі переформатування: Стаття. / «Українська періодика: історія і сучасність»: доповіді та повідомлення». – Львів: ЛНБ ім. В. Стефаника, 2019. – 436 с. (С. 289-298).

80. Українська письменницька публіцистика другої половини ХХ століття / І. З. Павлюк // Галузеві соціальні комунікації в журналістиці, політології, педагогіці й економіці: колективна монографія [за наук. ред. О. Холода; автори: А. А. Азоян, С. С. Бойко, І. І. Каліна й ін.]. – К.: ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики», 2019. –  228 с. – С. 36–82.

81. Квазікомунікація. Психоаналітичний дискурс // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2018. – Випуск 44. – С. 341–351.

82. Окопна лірика Олеся Гончара. Пунктир сповіді // Таїни художнього тексту: Зб. Наук праць Дніпровського нац. ун-ту ім. Олеся Гончара // Дніпропетровськ: Пороги, 2019. – Вип. 22. – С. 71-80.

83. Українська письменницька публіцистика після Другої світової війни / І. З. Павлюк // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. – Вип. 8 (26). – Львів, 2018. – С. 217-232.

84. Світоглядні основи україномовної поезії: традиції і тенденції // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): Т 14. Зб. наук. праць / Ред. кол. : Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпро : Ліра, 2016. – Вип. 19. – 242 с. (С. 210-218).

85. Поетика публіцистики і прози Василя Симоненка: Стаття // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2019. – Випуск № 46. – С. 29–36.

86. Публіцистичні маркери поетичних текстів Василя Симоненка: слово – Логос – Чин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». − 2019. − № 3( 910). − С. 160-169.

87. Українська письменницька публіцистика другої половини Другої світової війни // Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 2019. − Випуск 37. − С. 477-495. 

88. Ідеологічний дискурс квазікомунікації: Стаття // Образ: науковий журнал / за ред. н. Сидоренко, в. Садівничого; Сумський державний університет; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – Суми; Київ, 2019. – Вип 3. (32). – С.39-52. 

89. Світоглядні основи текстів та життєтекстів українських поетів XVIII-XXI століть: публіцистичний аспект // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2020. – Випуск 47. − С. 249–265. 

90. Іван Франко в культурно-інформаційному просторі Волині ХХ ст. // Українознавство в персоналіях: Монографія: Кн.4 / За заг. ред. д-ра філолог. н., проф. Качкана В.А. − Івано-Франківськ, 2020. − С. 191-201. 

91. Національна самоідентифікація як егрегор реалізації творчої особистості: медійний контекст // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». 2020. − № 4. − С. 148-159.

92. Сучасний китайський письменник Мо Янь та Україна. Особистий досвід співтворчості // Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 496 с. (С. 476-479).

93. Сучасна українська публіцистика: теоретичні та практичні аспекти // Соціальні комунікації: теорія та практика (Modern Ukrainian Publicism: Theoretical and Practical Aspects); Науковий піврічний журнал. 2020. − Том  11. – С. 79-97.

94. Міфотворчі та міфоруйнівні віруси культурно-інформаційного простору України // Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті: Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11-12 червня 2020 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. – Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – 556 с. (с.45-48).

95. Характер конфлікту у драматичній поемі Лесі Українки «Оргія» // Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки): Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25–26 лютого 2021 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2021. 620 с. (С. 74-82).

96. Валер’ян Підмогильний в україномовній пресі 1920-1940 років у контексті «Червоного Ренесансу»: Стаття // «‟Повість про людей”: антропологічний вимір прози Валер'яна Підмогильного в контексті літератури Розстріляного відродження (до 120-ї річниці від дня народження письменника)»: Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 120-й річниці від дня народження В.Підмогильного (26 березня 2021 р. м. Дніпро). – Дніпро: Нова ідеологія, 2021. – Вип.1. – 170 с. (С. 24-29).

96. Український медіаматерик на «Туманному альбіоні»: до виходу у світ двох монографій М. Тимошика про українську журналістику і книговидання в діаспорі: Стаття // «Український інформаційний простір. − 2021. − №1 (7). – С.246-254.

97. Народний романс Федеріко Гарсіа Лорки «Маріана Пінеда» на сцені і в мас медіа перших років незалежності України: Стаття // Персоналістика українознавства як світоглядний феномен. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (20-22 травня 2021). До 25-річчя відкриття кафедри українознавства і філософії. – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2021. – 388 с. (С. 214-221).

98.Особливості модерністської поетичної драми та їх розробка на сцені і в мистецькій критиці у перші роки формування незалежної України: Вступ до теми // Ігор Костецький і доба. Серія «ХХ століття: від модерності до традиції: Збірник наукових праць. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2021. – Вип. 7. – 440 с. (161-173).

99. Медіакультура як необхідний фактор збереження, розвитку і трансформації етно- та національної ідентичності // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2021. − Випуск 49 (2021) − С.162-178.

 

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ