Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

11 – 13 травня 2021

     11 – 13 травня 2021 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради  Д 26.178.01вІнституті літератури  ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Засідання будуть проведені з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу на платформі Zoom.

                                       П о р я д о к   д е н н и й :       

   11 травня, 10-00 год.         

         1. Захист докторської дисертації Аністратенко Антоніни Віталіївни на тему “Альтернативна історія як метажанр української та зарубіжної прози: компаративна генологія і поетика” за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Читати монографію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

-  Грицик Людмила Василівна, д.філол. н., проф., завідувачка кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Читати відгук

-  Кеба Олександр Володимирович, д.філол.н., проф., завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Читати відгук

- Степанова Анна Аркадіївна, д.філол.н., проф., професорка кафедри англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро.

Читати відгук

 

2. Захист кандидатської дисертації Борщ Світлани Миколаївни  на тему “Дискурс української середньовічної літератури в науковій спадщині Івана Франка” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

- Новик Ольга Петрівна, д.філол. н., проф., професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету;

Читати відгук

- Максимчук Ольга Василівна, к.філол.н., наукова співробітниця відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 Читати відгук

12 травня, 10-00 год.

1. Захист кандидатської дисертації Пелешенко Наталії Іванівни на тему “Рецепція барокової драми в українській літературі ХХ ст. у контексті типології стилів” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Читати дисертацію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

-  Васьків Микола Степанович, д.філол. н., проф., професор кафедри журналістики і нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка;

Читати відгук

-  Борисенко Катерина Григорівна, к.філол.н., доц., доцентка кафедри філософії і суспільних дисциплін Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

Читати відгук

 

2. Захист кандидатської дисертації Протасової Ганни Володимирівни на тему “Українська проза 1920-х – 1940-х років: рпінтерпретація християнської аксіології” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Читати дисертацію

Читати автореферат

Офіційні опоненти:

-Мовчан Раїса Валентинівна, д.філол. наук, проф.,  провідний науковий співробітник відділу української  літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України;

Читати відгук

-  Муслієнко Олена Вячеславівна, к.філол. наук,   доцентка кафедри  української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного  університету імені Г.С. Сковороди.

Читати відгук

                                      .

   13 травня, 11-00 год.         

         1. Захист докторської дисертації Федорука Олександра Олександровича на тему “Роман Куліша “Чорна рада”: Історія тексту” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Читати монографію

Читати автореферат

         Офіційні опоненти:

- Нахлік Євген  Казимірович, д.філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України, директор  Інституту Івана Франка НАН України;   

Читати відгук

- Івашків Василь Михайлович, д.філол.н., проф., завідувач кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка;

Читати відгук

- Поліщук Володимир Трохимович, д.філол. наук, проф., завідувач кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Читати відгук

 

 

         Учений секретар спецради                                  О.О. Матвєєва

Детальніше в цій категорії: « 12 – 13 квітня 2021 20 – 21 вересня 2021 р. »

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ