Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg
Вівторок, 01 листопада 2016 18:34

Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво („Екоцентризм: культура і природа”)

 
   

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

Факультет іноземних мов

Кафедра романської філології та перекладу

61022, м. Харків, м-н Свободи, 4, ауд. 7-73

тел.+38 057 707-52-65,

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Запрошуємо Вас до участі в ІІІ Міжнародній науковій конференції

«Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво („Екоцентризм: культура і природа”)», що відбудеться 78 квітня 2017рокув Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

 Організатори конференції – кафедра романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

 Робочі мови конференції українська, французька, іспанська, італійська, китайська, німецька, англійська.

 Форми участі очна, заочна.

 

 

Метою конференції є інтерпретація відомих і невідомих художніх творів з екоцентричної позиції, зосередження уваги на реалізації колективної етичної відповідальності героя (індивіда) по відношенню до природних онтологічних інтересів на рівні ідей, конфліктів, художніх образів, наративних стратегій.

 Основні тематичні напрями, що пропонуються для обговорення:

Літературознавство

-         Прочитання творів на засадах екокритики

-         Ріст та енергія, рівновага й дисбаланс, симбіоз і взаємозалежність у поетиці художніх творів

-         Репрезентація світу природи в літературному творі

-         Взаємодія людини та природи

-         Етична відповідальність людини перед природою

-         Моделі екологічного мислення в літературі

-         Проблема формування екологічно свідомого суспільства в літературі

-         Проблеми захисту навколишнього середовища в літературі

-         Екологічна культура персонажів

-         Екологічні, техногенні кризи і література

Лінгвістика

-         Креативний підхід в академічних маргінесах, «деценталізація», екологіка у семантиці і прагматиці іноземних мов  

-         Вербалізація концептів ПРИРОДА, ЕКОЛОГІЯ

Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури

- Специфіка викладання іноземних мов та зарубіжної літератури

- Культура й природа; соціальне; лінгвістично зумовлене

 

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в межах тематики конференції.

 

Під час конференції передбачається проведення круглого столу

«Екоцентричні цінності,

колективна та індивідуальна етична відповідальність»

 

Для участі у роботі конференції просимо надсилати до 30 січня 2017 року на електронну адресу littphen@gmail.comабо за вказаною поштовою адресою (61022, м. Харків, м-н Свободи, 4, факультет іноземних мов, ауд. 7-73) тези доповіді (1 сторінка), відомості про автора та заявку:

 

1.      Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).

2.      Тема доповіді.

3.      Секція: літературознавство, лінгвістика, методика мови і літератури.

4.      Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.

5.      Контактні адреси, телефони та E-mail.

 

Статті за матеріалами конференції (оформлені відповідно до зазначених вимог) прийматимуться при реєстрації учасників і будуть розглянуті редколегією наукового електронного міжнародного журналу «Акценти та парадокси сучасної філології».

 

Голова оргкомітету конференції – д пед. наук, проф. Пасинок Валентина Григорівна;

Науковий керівник конференц-проекту – д філол. наук, проф. Криворучко Світлана Костянтинівна.

 

Члени оргкомітету:           д філол. наук, проф. Черкашина Т. Ю.

канд. філол. наук, доц. Оржицький І. О.

                                               ст. викл. Нестеренко О. І.

                                               ст. викл. Бєлявська М. Ю.

                                               ст. викл. Яценко І. М.

                                               викл. Світлична М. О.

                                               викл. Чуб В. П.

                                               викл. Путівцева Н. К.

 

Секретарі:                            викл. Путівцева Н. К.

                                               викл. Чуб В. П.        

 

 

Фінансові умови:

·                  організаційний внесок (участь у роботі конференції, публікація тез, культурна програма, обіди) – 200 грн. (8 у.о.) (оплата під час реєстрації);

·                  оплата за публікацію тез (заочна участь) – 50 грн. за сторінку;

·                   публікація статті у журналі «Акценти та парадокси сучасної філології» – безкоштовна для всіх учасників;

·                  інші витрати (проїзд, проживання, сніданки, вечері) оплачують самі учасники.

 

Вимоги до тез доповідей:

•        матеріали (не більше 1 сторінки) надсилаються в електронному варіанті у редакції Word 6.0 або 7.0 на електронну адресу конференції littphen@gmail.com

•        В окремих файлах подаються:

1) відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові повністю, науковий ступінь, звання, місце роботи, посада, домашня адреса з індексом міста, телефон, електронна адреса) (наприклад, ivanova_vid.doc);

2) тези доповіді, файл називається латиною за прізвищем автора, наприклад, ivanova.doc.

•        відцентрована назва публікацій друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами прізвище, ініціали автора, поряд у дужках – назва міста;

•        основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервал шрифтом Times New Roman, кегль – 14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1см; абзацний виступ – 1, 25 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);

•        при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають окремими файлами;

•        ілюстративний матеріал подається курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються; значення слів беруться в лапки.

 

Публікація тез докторів наук безкоштовна.

 

Тези, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться!

        

 

Вимоги публікації в науковому електронному журналі «Акценти та парадокси сучасної філології» 

Міжнародний та міждисциплінарний журнал

http://periodicals.karazin.ua/accentsjournal/index

Виходить два рази на рік

Видавець – кафедра романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Місія журналу – об’єднати пошуки науковців навколо історико-літературного, теоретичного, компаративного й перекладознавчого осмислення різнонаціональних літератур країн світу.

Для обговорення на сторінках журналу пропонується таке коло проблемних питань сучасної літературознавчої та перекладознавчої думки:

·                   Типологія стилів і напрямів

·                   Історія розвитку світової літератури

·                   Літературна генологія

·                   Поетика художнього твору

·                   Час і простір художнього твору

·                   Теорія та історія нефікційної літератури

·                   Наративні особливості художніх творів

·                   Зображальні властивості літератури

·                   Система образів художнього твору

·                   Інтерпретація художнього твору

·                   Когнітивні дослідження літературних творів

·                   Міфопоетика художнього твору

·                   Психоаналітичні дослідження творів світової літератури

·                   Теорія та історія художнього перекладу

·                   Етнокультурна специфіка національних літератур

·                   Глобалізаційні процеси у світовій літературі

·                   Відтворення колективної та індивідуальної пам’яті в літературі

·                   Інтермедіальність літератури

·                   Порівняльно-типологічні дослідження національних літератур

·                   Порівняльно-типологічні дослідження одно- і різнонаціональних літературних творів

·                   Ґенеза і функціонування традиційних сюжетів і образів

·                   Екокритичні підходи, енергія, рівновага, дисбаланс, трансцендентність

 

Автори можуть запропонувати й інші теми, близькі проблематиці журналу

 Редакційна колегія

Головний редактор: Криворучко Світлана Костянтинівна – доктор філологічних наук, професор, завідуюча кафедрою романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Заступник головного редактора: Черкашина Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Члени редколегії:

Андрущенко Олена Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор, перший проректор – проректор з науки, завідувач кафедри світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна).

Астаф’єв Олександр Григорович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Висоцька Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії світової літератури імені В. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету (Україна).

Гусєв Віктор Андрійович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Україна).

Делон Газо Гілен (DelauneGazeauGhislaine) – доктор у галузі іспаністики та іспаноамериканістики, професор середньої освіти, Університет Ренн-2 (Франція).

Драненко Галина Флорівна – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна).

Латорре Хорхе (LatorreJorge) – доктор, професор кафедри культури та аудіовізуальної комунікації, факультет комунікації, Університет Наварри, (Іспанія).

Калєро дель Мар Едмер (CalerodelMarEdmer) – доктор Мексиканського інституту кінематографічних та гуманітарних досліджень (Мексика).

Кеба Олександр Володимирович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Україна).

Криворучко Світлана Костянтинівна – доктор філологічних наук, професор, завідуюча кафедрою романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна).

Мацевко-Бекерська Лідія Василівнадоктор філологічних наук, професор, завідуюча кафедрою світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна).

Моклиця Марія Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідуюча кафедрою теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Україна).

Оржицький Ігор Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна).

Пасинок Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, декан факультету іноземних мов, завідуюча кафедрою методики та практики викладання іноземної мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна).

Піхтовнікова Лідія Сергіївнадоктор філологічних наук, професор, професор кафедри німецької філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна).

Потніцева Тетяна Миколаївнадоктор філологічних наук, професор, завідуюча кафедрою зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Україна).

Пронкевич Олександр Вікторович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили, професор Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (Україна).

Ребрій Олександр Володимировичдоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна).

Самохіна Вікторія Опанасівнадоктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідуюча кафедрою англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна).

Хороб Степан Іванович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології, завідувач кафедри української літератури та журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Україна).

Черкашина Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна).

Шалагінов Борис Борисович – доктор філологічних наук, професор, професор факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна).

Лінгвістичні редактори:

Криворучко Світлана Костянтинівна – доктор філологічних наук, професор, завідуюча кафедрою романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна).

Ребрій Олександр Володимировичдоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна).

Черкашина Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна).

Технічний редактор: Путівцева Наталя Костянтинівна – викладач кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна).

 

 Пам"ятка авторам:  

Крок 1.Зареєструватися на сайті http://periodicals.karazin.ua/accentsjournal/index

Крок 2. Завантажитина сайті або надіслати за електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. статтю і відомості про автора. Стаття має бути у форматі rtf. Розмір файлу  не більше 8 МВ.

Крок 3. Дочекатися результату:

·                   Стаття прийнята

·                   Потрібно коригування статті

·                   Статтю відхилено

Кожна стаття проходить анонімне рецензування протягом трьох місяців з дня її отримання редколегією.

Анонімні рецензенти з числа провідних фахівців з тематики статті дають висновок про новизну й актуальність, представленого в статті дослідження, про відповідність статті академічному стилю письма, про якість і достовірність отриманих результатів.

Технічний редактор дає висновок про відповідність статті редакційним вимогам, перевіряє статтю на наявність у її тексті плагіату.

Лінгвістичні редактори перевіряють орфографію й граматику україномовного і англомовного текстів статті.

Для авторів публікація безкоштовна.

 Структура статті:  

Послідовність подачі матеріалу:

Назва статті

Ім’я, прізвище автора (авторів) із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, повної назви місця роботи, робочої адреси, країна, контактний e-mail

Анотація

Ключові слова

Вступ

Основний текст статті

Висновки

Подяки (за наявності)

Примітки (за наявності)

Список використаних джерел

Технічні вимоги до оформлення статті:  

До друку приймаються статті обсягом 5000 – 10000 слів (без урахування таблиць, малюнків і схем).

Стаття має бути текстовим документом у rtf форматі.

Шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, міжстроковий інтервал – 1,15, міжабзацний інтервал – 6 пт.

Будь ласка, не робіть абзацні відступи. Не використовуйте підкреслення тексту. Не зловживайте курсивним виділенням тексту.

Будь ласка, не використовуйте автоматичний перенос слів.

Мова публікації – англійська.

Якщо англійська мова не є для вас рідною, будь ласка, дайте вичитати статтю професіоналу.

Автори з України обов’язково супроводжують англомовний варіант статті її україномовним перекладом і анотацією українською мовою.

Автори з інших країн можуть за бажанням супроводжувати англомовний варіант статті перекладом своєю національною мовою з анотацією цією самою мовою.

Англомовна стаття має супроводжуватися англомовною анотацією обсягом не менше 150 слів та ключовими словами – 5 слів. Анотація має бути інформативною, стисло відображати зміст статті, розкривати основні етапи проведеного наукового дослідження. Будь ласка, не використовуйте в анотації абревіатур, скорочень, цитат з власних текстів чи текстів інших авторів.

Ключові слова мають відображати основний текст статті. Вони наводяться англійською мовою в називному відмінку, через кому.

Список використаних джерел оформлюється за Harvard System (http://www.citethisforme.com/harvard-referencing).

Джерела в списку використаних джерел подаються мовою оригіналу за алфавітом, спочатку подаються джерела, опубліковані кирилицею, потім латиницею.

Посилання на джерело подається в тексті статті після цитати.

Якщо йде посилання на все джерело, то в круглих дужках наводиться прізвище автора і рік публікації цитованого видання (Smith, 2016). Якщо в списку використаних джерел подається кілька джерел одного автора, виданих протягом одного року, то в посиланнях на них у тексті статті їх слід розрізняти за допомогою латинських малих літер, доданих після року видання джерела, як наприклад: (Smith, 2016a), (Smith, 2016b).

Якщо йде посилання на конкретну цитату з певного джерела, то в круглих дужках зазначається прізвище автора цитати, рік публікації джерела і номер сторінки (сторінок), як-от: (Smith, 2016: 15).

Якщо йде посилання на кілька джерел, то посилання оформлюється таким чином: (Smith, 2016; Edwards, 2015; Lusdorf, 2001a, 2001b).

Якщо цитоване джерело має кілька авторів, то в круглих дужках після цитати подається прізвище автора, що йде першим, далі зазначається etal. та ставиться рік видання джерела і за необхідності йде посилання на сторінку цитати: наприклад (Smithetal., 2016) (Smithetal., 2016: 15).

Будь ласка, примітки нумеруйте за їх появою в тексті. Усі примітки розташовуйте, будь ласка, одним блоком наприкінці статті перед списком використаних джерел.

 Етична політика:  

Статті мають відповідати міжнародним правилам академічного письма й академічної етики (див. http://ori.hhs.gov/avoiding-plagiarism-self-plagiarism-and-other-questionable-writing-practices-guide-ethical-writing).

Усі статті проходять обов’язкову перевірку на наявність у тексті плагіату.

Статті мають представляти нові, раніше не опубліковані дослідження, високого академічного рівня. З усіх питань відносно публікації статті в журналі «Акценти та парадокси сучасної філології» звертатися за електронною адресою: editor.accents@karazin.ua

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ