Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

post.jpg
Неділя, 29 січня 2017 15:53

Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття, заявка до 1.06.

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

    Факультет іноземних мов      

Кафедра світової літератури

 

Кафедра світової літератури запрошує взяти участь у Х  Міжнародних  Чичерінських читаннях «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття»що відбудуться 12–13 жовтня 2017 року

 

Основні тематичні напрями конференції:

·         Ідеї Олексія Чичеріна у контексті новітнього теоретично-методологічного дискурсу.

·         Феномени транзитивності в західноєвропейських літературах XXстоліття.

·         Генологічні аспекти світової літератури.

·         Взаємодії літератур: впливи, паралелі, наслідування.

Мови конференції: українська, англійська, російська, німецька, французька.

Форми участі у конференції: очна, заочна.

 

Для участі у Х Міжнародних Чичерінських читаннях до 01 червня 2017 рокунеобхідно надіслати на адресу svitlit.lviv@gmail.com

·            заявку на участь у конференції (додаток 1) (назва файлу – «Прізвище_заявка»);

·          анотацію доповіді (електронну версію), обсяг до 1000 знаків без пробілів (назва файлу – «Прізвище_анотація»);

·          для учасників без наукового ступеня рекомендацію наукового керівника або спеціаліста з відповідної галузі дослідження.

 

Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми не пізніше 01 липня 2017 року.

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 15 липня 2017 року. Просимо обов’язково зазначити в заявці, чи потребуєте Ви запрошення в паперовому вигляді, і вказати точну адресу для його надсилання.

УВАГА! Заочним учасникам запрошення буде надіслано тільки електронною поштою.

 

Публікація матеріалів:Доповіді учасників конференції можуть бути опублікованими у збірнику статей «Султанівські читання» – офіційно зареєстрованому в Україні щорічному науковому виданні, якому присвоєно також Міжнародний стандартний номер (International Standard Serial Number). Інформація про вимоги до підготовки матеріалів до публікації – http://sultanivskichytannia.if.ua/

 

Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.

Реєстраційний внесок сплачують усі учасники конференції (очні – 300 гривень та заочні – 150 гривень).

З питань щодо організації роботи конференції можна звертатись до секретаря оргкомітету Яремчук Вікторії Володимирівни: е-mail: svitlit.lviv@gmail.com 

 

Від імені Оргкомітету  Сулим В.Т., канд. філол. наук, доцент, декан факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка


ДОДАТОК 1

 

Заявка на участь

у Х Міжнародних Чичерінських читаннях

«Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття»

12–13 жовтня 2017 року

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Вчений ступінь, звання 

 

 

Місце роботи 

 

 

Посада        

 

 

Адреса для листування, е-mail       

 

 

Домашня адреса

 

 

Домашній телефон, е-mail 

 

 

Тема доповіді 

 

 

Тематичний напрям 

 

 

Дні перебування у Львові 

 

            ____   _________________ 2017 р.

 

 

 

 Ministry of education and science of Ukraine

Ivan Franko National University of Lviv

Foreign Languages Faculty

World Literature Department

 

*********************************************************************

The world literature department is inviting You to participate in

the10thInternational Chicherin’s Readings

“The World Literaturein the 21st Century Literary Studies Discourse”

to be heldon October 12 – 13, 2017.

 

Main topics of the conference:

·         OleksiiChicherins ideas in the context of the modern theoretical methodological discourse.

·         Phenomena of transitivity in the West European literatures of the 20th century.

·         Genologic aspects of world literature.

·         Interaction of literatures: influences, analogies, imitation.

Conferencelanguages: Ukrainian, English, Russian, German, French.

 Forms of participation: full-time and part-time.

 

To participate in the 10thInternational Chicherin’s Readings You need to mailto the following  mailing address: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. till June, 12017:

· registration form (see appendix 1) (under the title “Surname_registration form);

· summary (an e-version), up to1000 signs without spaces (“Surname_ Summary);

· theparticipantswithoutscientificdegreesofPhDorDrHhavetopresentareferenceletterofthescientificadvisor.

 

The organizing committee will consider the topics delivered in accordance with the thematic fields of the conference and announce about their approval not later than July 1, 2017.

The invitation letter will be e-mailed according to a mailing address referred in a registration form till July 15, 2017. WekindlyaskYoutoindicate in the registration form if You need the letter of invitation in printed form. Ifyes, please,providethe accurate address of your place of residence.

Attention! The part-time participants will receive the invitation letters only by e-mail.

 

Articlespublication:ThereportsoftheconferenceparticipantsmaybepublishedinthecollectionofarticlesSultanivskiReadings– the annual scientific edition officially registered in Ukraine with International Standard Serial Number. Youcanfindtheinformationabout the preparation demands necessary for the material publication at  http://sultanivskichytannia.if.ua/

 

Commutation and dwelling is at the cost of the participants.

The registration fee is paid by all the conference participants (full-time – 300 UAH, part-time – 150 UAH).

Regarding all the further questions one can address Viktoriia Yaremchuk, the organizing committee secretary.E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

On behalf of the organizing committeeVolodymyrSulym,

PhD, AssociateProfessor,

theDean of the Foreign Languages Faculty,

                                                                                   Ivan Franko Natinal University of Lviv

                                     

APPENDIX 1

 

Registration form

for the 10thInternational Chicherin’s Readings

“The world Literaturein the 21st Century Literary Studies Discourse”

to be held on the 12–13of October, 2017

 

First/second/patronymic name

 

 

Scientific degree and title

 

 

Workplace

 

 

Position

 

 

E-mail       

 

 

Home address

 

 

Cellphone, е-mail 

 

 

Report topic

 

 

Thematic direction

 

 

Days of stay in Lviv

 

            ____   _________________ 2017

 

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ