Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg
Вівторок, 30 травня 2017 18:36

ПРОГРАМА ПЕРШИХ ЧИТАНЬ ПАМ’ЯТІ Т.Н. ДЕНИСОВОЇ

ОРГКОМІТЕТ ПЕРШИХ ЧИТАНЬ ПАМЯТІ Т.Н. ДЕНИСОВОЇ

 

Голова оргкомітету:

Жулинський Микола Григорович, академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

 

Заступники голови оргкомітету:

Гундорова Тамара Іванівна, д. філол. н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувачка відділу теорії літературита компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Сулима Микола Матвійович, д. філол. н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

 

Члени оргкомітету:

Бандровська Ольга Трохимівна, д. філол. н., професор кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. Івана Франка

Жлуктенко Наталія Юріївна, к.філол. н., професор, професор кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Висоцька Наталія Олександрівна,д.філол. н., професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені В.І. ФесенкоКиївського національного лінгвістичного університету

Коломієць Лада Володимирівна,д. філол. н., професор, завідувачка кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Михед Тетяна Василівна, д. філол. н., професор, професор кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Пронкевич Олександр Вікторович, д.філол. н., професор, директор Інституту філології Чорноморського національного університету ім. Петра Могили

Сиваченко Галина Миколаївна, д.філол. н., завідувачка сектора компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Торкут Наталія Миколаївна, д. філол. н., професор, директор Українського міжуніверситетського науково-дослідницького шекспірівського центру

Бербенець Людмила Сергіївна, к.філол. н., голова Ради молодих учених Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Гон Олександр Мойсейович, к.філол. н., доцент, доцент кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Черняк Юрій Іванович, к.філол. н., доцент, завідувач наукової лабораторії ренесансних студій Класичного приватного університету

Малафай Юлія Володимирівна,науковий співробітник Українського міжуніверситетського науково-дослідницького шекспірівського центру

Відкриття конференції

10:00

 

Вітальне слово директора Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України академіка Миколи Григоровича Жулинського

 

Вітальне слово заступника директора з наукової роботи  Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України члена-кореспондента НАН УкраїниСулими Миколи Матвійовича

 

                                                               

 

Пленарне засідання «Тамара Наумівна Денисова: особистість, вчений, організатор науки»

10:30 - 13:00

(зал засідань – к. 316)

Модератор:

д. філол. н., проф. Н.М. Торкут

 

Стулов Юрій Вікторович

к. філол. н., доцент, завідуючий кафедри зарубіжної літератури, Мінський державний лінгвістичний університет

Уроки Т.Н. Денисовой для современной американистики

 

Михед Тетяна Василівна

д. філол. н., професор, професор кафедри зарубіжної літератури, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Історія літератури: між кенотичним лабіринтом і автаркією

 

Гундорова Тамара Іванівна

член-кореспондент НАН України,завідувачка відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Дещо про теоретичні зацікавлення Т.Н.Денисової

 

Сиваченко Галина Миколаївна

д.філол. н., завідувачка сектора компаративістики, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Тамара Денисова – компаративіст: передумови і досліди

 

Потніцева Тетяна Миколаївна

д. філол. н., проф., Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Американська шинель Остапа Бендера, або «Плагіатори» з Малої Арнаутської

 

Висоцька Наталія Олександрівна

д. філол. н., професор, Київський національний лінгвістичний університет

Т.Н. Денисова як агент трансформаційних процесів у радянській американістиці

 

Гон Олександр Мойсейович

к. філол. н., доцент, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Щорічник «Американські літературні студії в Україні»: історія та історії

 

Кава-брейк

13:00-13:30

 

 

Секційні засідання

13:30-16:30

 

Секція 1

«США – Україна: трансатлантичний діалог у просторі літератури і науки»

(зал засідань – к. 316)

Модератори:

д. філол. н., проф. Н.О. Висоцька

д. філол. н., проф. Т.В. Михед

д. філол. н., проф. Т.М. Потніцева

 

Прушковська Ірина Віталіївна

д. філол. н., доцент, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Американські студії у турецькому культурному просторі

 

Криницька Наталія Ігорівна

к. філол. н., доцент, Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка

Міфологія фронтиру в сучасній американській та вітчизняній фантастиці: компаративний вимір

 

Калініченко Михайло Михайлович

к. філол. н., Рівненський державний гуманітарний університет

«Золота середина» місіс Бічер-Стоу

 

Кравченко Анна Сергіївна

здобувач кафедри історії зарубіжної літератури та класичної філології, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Специфіка і функції ретроспекції у романі Е.Л. Доктороу «Мозок Ендрю»

Сердюкова Людмила Іллівна

к. філол. н., доцент, Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету

Американський спосіб життя у творах Джона Апдайка

 

Остапчук Тетяна Павлівна

к. філол. н., доцент, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Репрезентація образу українців в американській літературі на межі ХХ і ХХІ століть

 

Некряч Тетяна Євгенівна

к. філол. н., доцент, професор кафедри англійської філології і філософії мови ім. О.М. Мороховського, Київський національний лінгвістичний університет

Біблійні мотиви в романі Дж. Стейнбека «На схід від Едему» як проблема перекладу

 

Девдера Катерина Михайлівна

аспірант, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

«Нікого й нічого крім ожини»: образ ожини в поезії О.Лишеги та С. Плат

 

 

 

Секція 2

«Обрії сучасної компаративістики»

(к. 313)

Модератори:

д. філол. н., проф. Г.М. Сиваченко

д. філол. н., проф. О.В. Кеба

 

Маценка Світлана Павлівна

д. філол. н., доцент, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Музичний контекст методу «контрапунктового читання» Едварда Саїда

 

Кеба Олександр Володимирович

д. філол. н., професор, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

«Людське тавро» Філіпа Рота: «американський індивідуалізм» vs «тиранія пристойності» крізь призму інтертексту

 

Свербілова Тетяна Георгіївна

д. філол. н., доцент, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

«Вечірній експресс Sunset Limited» Кормака Маккарті: кордони інтермедіальності – п’єса, сценарій, фільм ТБ

Тетеріна Ольга Борисівна

к. філол. н., м. Київ

Українська перекладознавча думка другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у контексті сучасної компаративістики

 

Жаданов Юрій Анатолійович

к. філол. н., доцент, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Феміністська антиутопія: предтечі жанру

 

Варецька Софія Олександрівна

к. філол. н., доцент, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Соціальна і політична заангажованість сучасної літератури (на прикладі творчості С. Жадана і Ґ. Ґраса)

 

Москвітіна Даря Анатолівна

к. філол. н., доцент, Запорізький державний медичний університет

Шекспірівське відлуння у ранній  американській драматургії 

 

Боронь Олександр Вікторович

к. філол. н., старший науковий співробітник, зав. відділу шевченкознавства, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Творчість Вашинґтона Ірвінґа у лектурі Тараса Шевченка

 

Пупурс Ірина Володимирівна

к. філол. н., науковий співробітник відділу теорії літератури й компаративістики, Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Кримськотатарське в українській, польській і російській літературах романтизму

 

Юхимчук Яніна Володимирівна

к. філол. н., молодший науковий співробітник відділутеорії літератури й компаративістики, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Ефект прочиненого вікна: екфразис чи гіпотипозис?

 

 

 

Секція 3

«Зарубіжні літератури: погляд  крізь українську оптику»

 

Підсекція «А»

(к. 315)

Модератори:

д. філол. н., проф. Н.М. Торкут

д. філол. н., проф. Т.М. Рязанцева

 

Мірошниченко Лілія Ярославівна

д. філол. н., доцент, Інститут філології Київського національного університету

«Українська оптика» англійської літератури у контексті дисертаційних робіт

 

Рязанцева Тетяна Миколаївна

д. філол. н., доцент, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Еволюція фантастичних елементів у західноєвропейській наративній поезії ХІІ-ХХ ст.

 

Торкут Наталія Миколаївна

доктор філол. наук, професор, директор Українського міжуніверситетського науково-дослідницького шекспірівського центру

Концептосфера поняття «історія» в світлі метафоричних авторефлексій англійських ренесансних хроністів і літераторів

 

Дроздовський Дмитро Ігорович

к. філол. н., науковий співробітник, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Дискурс «двох культур» у романах «NiceWork» та «Thinks» Д. Лоджа: між модернізмом і пост-модернізмом

 

Левченко Олексій Володимирович

к. філол. н., доцент, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Айрис Мердок и «уроки» античности

 

Сластьон СабрієЕдемівна

асистент, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Про одну репліку пізньої римської поезії в Англії та в Криму в XVII столітті

 

Стороха Богдан Валентинович

к. філол. н., Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка

Зубожілий білий: пост/нео/колоніальність в романах К. Крахта «Імперія» і «Мертві»

 

Дрогомирецька Христина Володимирівна

аспірант, Львівськийнаціональнийуніверситетім. Івана Франка

Роман Салмана Рушді «Лють»: психоаналітичне прочитання

 

 

 

Ватченко Світлана Олексіївна

к. філол. н., доцент, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Максютенко Олена Валеріївна

к. філол. н., доцент, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

«Особливе відчуття свободи…»: екзистенційні маркери сюжету в романі Генрі Джеймса «Крила голубки»

 

Любарець Наталія Олексіївна

к. філол. н., доцент, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дзеркальна проекція роману В. Вулф «Місіс Делловей» у повісті Р. Ліппінкотта «Містер Делловей»

 

Черняк Юрій Іванович

к. філол. н., доцент, завідувач наукової лабораторії ренесансних студій, Класичний приватний університет

«Нащо тобі плодити грішників?», або невротична тривога Гамлета

 

Василина Катерина Миколаївна

к. філол. н., доцент, Запорізький національний університет

Гендерна ідентичність у англійській шахрайській літературі Відродження: компаративний аналіз

 

Старшова Оксана Олександрівна

к. філол. н., доцент, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Мігрантський наратив Нью-Йорка в романі Майкла Чейбона «Неймовірні пригоди Кавалера та Клея»

 

 

 

Підсекція «Б»

(к. 312)

Модератори:

д. філол. н., проф. Н.Ф. Овчаренко

д. філол. н., проф. Н.Ю. Жлуктенко

 

Жлуктенко Наталія Юріївна

к. філол. н., професор, Інститут філології Київського національного університету

Інтертексти «тихого в’єтнамця» в романі «The Sympathiezer» В’єта Тан Нгуєна

 

 

Овчаренко Наталія Федорівна

д. філол. н.,завідувачка відділу світової літератури, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Візія «іншого» часу: канадська генераційна проза

 

Бандровська Ольга Трохимівна

д. філол. н., доцент, Львівськийнаціональнийуніверситетім. Івана Франка

Феномен синестезії в романі Джеймса Джойса «Улісс»

 

Борискіна Ксенія Володимирівна

к. філол. н., доцент кафедри англійської філології та зарубіжної літератури, Класичний приватний університет

Антропологічні виміри римської п’єси «Юлій Цезар» В. Шекспіра

 

Корнелюк Богдан Васильович

к. філол. н.,доцент кафедри англійської філології та зарубіжної літератури, Класичний приватний університет

«I, in this weakpiping time of peace»:  перший монолог Річарда ІІІ В. Шекспіра як маніфест кризи ідентичності

 

Шадріна Тетяна Володимирівна

к. філол. н., доцент, Запорізький державний медичний університет

Синдром розщепленої ідентичності (на матеріалі українсько-канадської літератури)

 

МельникДіанаМиколаївна

к. філол. н., доцент, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Композиційно-смислова парадигма тотентанцу в романі Ельфріде Єлінек «Діти мертвих»

 

Дережицька Тетяна Василівна

аспірант, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Авто- та гетеро-образи у романі Джорджа Орвелла «Бірманські дні»

 

Колесник Ганна Леонідівна

к. філол. н., доцент кафедри англійської філології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Феномен кордону/межі в романі Г.Д. Робертса «Шантарам»

 

Сенчук Ірина Анатоліївна

к. філол. н., доцент кафедри світової літератури, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Беккет С. «Данте…Бруно…Віко…Джойс»: феномен першотвору

 

Велігіна Наталія Геннадіївна

к. філол. н., доцент,Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Жанровый експеримент в английском постмодернистском романе

 

Пічугіна Тетяна Євгенівна

к. філол. н., доцент,Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

«Смерть Вергилия» Германа Броха: специфика модернистской интертекстуальности

 

Семенець Ольга Сергіївна

к. філол. н., доцент кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Жанрова своєрідність роману П. Кіньяра «Записки на табличках Апроненії Авіції»

 

Марінеско Вікторія Юріївна

к. філол. н., доцент кафедри теорії і практики перекладу, Класичний приватний університет

Стратегії фікціоналізації в біографічній художній прозі (на матеріалі шекспіроцентричних творів Е. Берджеса)

 

 

 

Секція 4

«Теорія літератури та методологія літературознавчих досліджень в сучасній Україні: пріоритети, пошуки, здобутки»

(к. 310)

Модератори:

д. філол. н., проф. Т.І. Гундорова

к. філол. н., проф. Б.Б. Шалагінов

 

Шалагінов Борис Борисович

д. філол. н., професор, Національнийуніверситет «Києво-Могилянська академія»

Література як освітній предмет у сучасному глобалізованому і деструктурованому світі: проблемні точки

 

Лановик Зоряна Богданівна

д. філол. н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Сучасний літературний процес: між «культурною бездомністю» і пошуком ідентичностей

 

 

Юдін Олександр Анатолійович

д. філол. н., доцент кафедри російської та зарубіжної літератури, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Теорія літератури і філософія літератури

 

Шатова ІринаМиколаївна

к. філол. н., доцент, Класичний приватний університет

Анаграматичний та криптографічний методи дослідження тексту: проблеми і здобутки

 

Лебединцева Наталія Михайлівна

к. філол. н., доцент, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Дискурс тілесності в полілітературознавчих досліджень

 

Василенко Вадим Сергійович

к. філол. н., молодший науковий співробітник відділу української літератури ХХ століття й сучасного літературного процесу, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

«Література на згарищі історії»: оптика розуміння неможливого

 

 

 

Секція 5

«Зарубіжна література в українських перекладах: історичний та теоретико‑методологічний аспекти»

(читальний зал)

Модератори:

д. філол. н., проф. Л.В. Коломієць

д. філол. н., проф. М.Б. Лановик 

 

Лановик Мар’яна Богданівна

д. філол. н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Художній переклад як простір ідеології: пошуки діалогу чи сфера протистояння

 

Коломієць Лада Володимирівна

д. філол. н., професор, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Перекладаючи поетичні симфонії Ділана Томаса: коли міжмовний переклад стає інтерсеміотичним

 

 

Карабан В’ячеслав Іванович

д.філол. н., професор, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Новітня англомовна література з перекладу

 

Лещенко Ганна Анатоліївна

к. філол. н., доцент, Запорізький національний технічний університет

Способи відтворення вертикального контексту в художньому перекладі

 

Пермінова Алла Вікторівна

д. філол. н., доцент, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Соціокультурні особливості засвоєння американської поезії ХХ століття в Україні

 

Фисина Катерина Олександрівна

к. філол. н., викладач, Херсонський державний університет.

Символи іншосвіту в американській поезії XIX-XX століть та особливості їх відтворення в українських і російських перекладах

 

Довганчина Руслана Григорівна

к. філол. н., асистент, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Відтворення паратекстуальних елементів творів Е.Гемінґвея в перекладі українською

 

Конкульовський Володимир Вікторович

к. філол. наук, викладач, Тернопільський національний педагогічний університет

До проблеми відтворення українською мовою лексико-семантичного контексту американських культуроцентричних кінокомедій

 

Гриценко Марія Валеріївна

к. філол. н., асистент, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Переклад американського фентезі та «химерної літератури» без вікових обмежень (УрсулалеҐуїн, Г.Ф.Лавкрафт, Ніл Ґейман)

 

Плющ Богдана Олесівна

асистент, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

«Одного разу в Америці»: нові платформи розширення літературних горизонтів за межі англосфери

 

Мовчан Богдан Володимирович

асистент, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Фразеологія в перекладах американськоїпрози: від Марка Твена до Чака Поланіка

 

Каширіна Ірина Віталіївна

викладач,Запорізький національний технічний університет

Сонети Вільяма Шекспіра у версії українського американця Святослава Караванського: від неокласики до постколоніалізму

 

Підгрушна Олена Григорівна

асистент, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Відтворення американського гумору в художньому перекладі: здобутки й втрати

 

Малафай Юлія Володимирівна

науковий співробітник, Всеукраїнський міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр

Специфіка відтворення мовленнєвої палітри «Ромео і Джульєтти» В. Шекспіра в перекладі Ю. Андруховича

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ