Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

movchan.jpg
П'ятниця, 05 лютого 2021 10:28

Тарасова Гора: люди і події

Міністерство культури та інформаційної політики України

Шевченківський національний заповідник

Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка»

Черкаський науковий центр шевченкознавчих досліджень

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції: «Тарасова Гора: люди і події» – до 160-річчя повернення Тараса Шевченка в Україну, яка відбудеться  21 травня 2021 року у конференц-залі музею Тараса Шевченка Шевченківського національного заповідника (м. Канів).

Мета конференції: актуалізувати історичне значення повернення Тараса Шевченка в Україну, вплив духовної спадщини Тараса Шевченка та місця його поховання на Чернечій горі  на формування самосвідомості українців; сучасне сприйняття особистості Тараса Шевченка та його заповітів; обмін досвідом діяльності музейних закладів та історико-культурних заповідників в умовах ХХІ століття. 

До участі у роботі конференції запрошуємо фахівців науково-дослідних інституцій, історико-культурних заповідників, музейних установ, реставраційних центрів, вищих навчальних закладів, аспірантів та докторантів, педагогів.

Планується видання матеріалів конференції.

Просимо надіслати до 1 березня заявку із темою доповіді, а до 20 травня 2021 року – оформлений згідно із вимогами (див. Додаток №1) текст доповіді на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Символічне значення «Останнього шляху Кобзаря» та місця поховання поета для українського народу.

2. Хранителі Шевченкової могили.

3. «Братство тарасівців», його вплив на розвиток українського національно-визвольного руху.

4. Актуалізація духовних заповітів Тараса Шевченка в період становлення державності України.

5. Сучасний стан та перспективи збереження історико-культурних та природних пам’яток.

6. Нові концептуальні підходи до виставкової, експозиційної та екскурсійної діяльності музеїв та історико-культурних заповідників у ХХІ столітті.

Офіційна мова конференції – українська.

Автори (учасники конференції) надають тексти власних, раніше неопублікованих досліджень відповідно до тематики конференції українською мовою. Основна вимога до текстів – наукова новизна матеріалу, актуальність теми.

ДОДАТОК №1.

Правила оформлення матеріалів доповіді:

Ліворуч – УДК (вирівнювання по лівому краю)

Відомості про автора (авторів) вказуються праворуч (вирівнювання по правому краю): ім’я і прізвище (виділяються жирним), нижче – посада і місце роботи (назва установи – у родовому відмінку), нижче – науковий ступінь, вчене звання.

Через рядок, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ. Під назвою статті через один рядок – анотація українською мовою (250-300 знаків) та ключові слова (від 5 до 7). Через рядок – основний текст – друкувати через 1,5 інтервалу без переносів, 14 кеглем, шрифт –TimesNewRoman.

Стаття повинна мати основні структурні елементи (окремо не виділяти):

 постановка наукової проблеми

 аналіз останніх публікацій із досліджуваної теми

 мета статті

 виклад основного матеріалу

 висновки.

Після основного тексту через рядок – подається «Список використаної літератури» в алфавітному порядку згідно стандартів бібліографічного опису (пронумерований список, вирівнювання по ширині, шрифт Times New Roman, 12 кегель). 

Звертаємо Вашу увагу, що згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мін’юсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023) МОН України спростило вимоги до оформлення «Списку використаної літератури». Тому пропонується оформити його відповідно до  Національного стандарту України «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015» (див. «Додаток №2»)

Після списку – анотація англійською мовою:

 ім’я та прізвище автора

 назва статті

 анотація та ключові слова

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок тексту формату А-4. Поля сторінок: ліве – 2,5 см, праве, верхнє і нижнє – по 2 см.

Посилання на цитовані джерела та літературу подавати у тексті в квадратних дужках арабськими цифрами, наприклад: [1, с.15], з яких  перша цифра позначає позицію джерела у списку літератури, а друга − номер сторінки.

Файли іменувати прізвищем автора (наприклад: «Сокур. Заявка», «Сокур. Стаття»).

Оргкомітет конференції залишає за собою право не друкувати доповіді, які не відповідають тематиці конференції чи вимогам оформлення матеріалів. Про внесення доповіді до програми конференції оргкомітет повідомить учасника електронною поштою.

Думки авторів можуть не збігатися з позицією оргкомітету конференції. Доповіді не рецензуються і друкуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність наведених фактів, посилання на джерела, повноту висвітлення досліджуваних тем, а також за порушення авторських прав несуть виключно автори публікацій.  

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за кошти самих учасників або організацій, які їх відряджають.

 

 Заявка на участь у роботіВсеукраїнської наукової-практичної конференції«Тарасова Гора: люди і події» – до 160-річчя повернення Тараса Шевченка в Україну 
1. Прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень)   
2. Місце роботи (без абревіатур)   
3. Посада  
4. Науковий ступінь, вчене звання   
5. Поштова адреса (з індексом)   
6. Контактні телефони (з кодом)   
7. Електронна пошта (обов’язково)    
8. Тема доповіді   

 

Контактна особа: Чорна Людмила Олексіївна, канд. іст. наук, зав. відділом наукових досліджень ШНЗ; моб.: 0972782279

Стаціонарний телефон музею Тараса Шевченка ШНЗ: (04736) 3 23 65 (вівторок-п’ятниця, з 9-30 до 16-00).

 

ДОДАТОК №2

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Звертаємо Вашу увагу на оформлення архівних матеріалів та посилання на електронні джерела.

Книга. 

Андріяш В. Державна етнополітика України в умовах глобалізації. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 328 c.

Тези доповідей, матеріали конференцій

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932- 1933 років: втрати української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017.

С. 133–136.

Архівні документи

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71.

2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.

Електронні ресурси 

1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?gall eryId=15725757& (дата звернення: 15.11.2017).

2. Мар’їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі Бібліотечний вісник. 2016. № 4. С. 8–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_4_4 (дата звернення: 26.09.2017).

3. Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua/ (дата звернення: 12.10.2017).

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ