Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

amerykanci.jpg
Неділя, 25 липня 2021 06:38

(Не)Можливість канону: світова література / література українська

Кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди запрошує вас до участі в IУшкаловських читаннях

«(НЕ)МОЖЛИВІСТЬ КАНОНУ:

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА / ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКА»

(12-13листопада 2021 року) 

Наукова конференція «(Не)можливість канону: світова література / література українська» приурочена до ювілею професора Леоніда Ушкалова. Її назва враховує насамперед етимологію слова канон від грецького κανών / західно-семітського qānoeh/ānu— еталон точності при вимірюванні довжини на будівельних роботах, що могло б бути характеристикою стилю вченого, вченого, який для багатьох інших залишається зразком життя в науці.

Окрім того, назва сигналізує про науковий простір ученого, співвідносний, як правило, із канонічними, узаконеними літературними текстами. Однак ця назва відбиває сьогодні чи не найпарадоксальніші процеси в науці, яка апелює як до перегляду канонічного (того, що перегляду не мало б підлягати), як до розхитування канонічного (традиційного, усталеного, консервативного), так і до обґрунтованого сумніву щодо можливості канону, що відповідає традиційній/канонічній характеристиці живого пізнання допитливого розуму — від апофатичного богослов’я до деконструкції.

Пропоновані питання, які могли б визначити окремі секції:

 

1.     Канон / канонічність: (не)можливий перетин філософії й теорії літератури.

2.     Дискурс(и) українського літературного канону.

3.     Канон української літератури: поміж канонами культури Заходу і Сходу.

4.     Українська література як канон: місія у світі.

5.     Мовний канон української літератури: історія, традиції, сучасність.

6.     Жива канонічність: (не)можливий зразок сучасності.

Робочі мови — українська, англійська.

 

За результатами конференції та круглого столу буде виданий електронний збірник тез. Будуть опубліковані тези лише тих учасників, які візьмуть участь у конференції.

Кожен учасник конференції отримає сертифікат, у якому буде вказана кількість зарахованих годин (15 годин або 0,5 кредитів ЄКТС).

Участь у конференції, електронний сертифікат і публікація тез доповіді в електронному збірнику безкоштовні.

 

Статті, написані на основі доповідей, за бажанням учасників конференції можуть бути опубліковані в періодичному фаховому науковому виданні університету «Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Літературознавство», який входить у категорію «Б» наукових видань України та індексується в Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, OAJI, Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE, Open AIRE, ERIH PLUS: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/literature

Адреса журналу для листування: scientificmagazine@ukr.net

Інформація для авторів: https://is.gd/iKJg04

Для участі в заходах слід подати заявку до 10 жовтня 2021 року:

 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА

1.     Прізвище, ім’я, по батькові: __________________________________

2.     Вчене звання, науковий ступінь: ____________________

3.     Місце роботи: ________________________________________

4.     Тема доповіді: ________________________________________

5.     Тези (максимальний обсяг – до 10 тисяч знаків з пробілами) українською або англійською мовами.

6.      Обрана секція: ____________________

7.     Контактний телефон: ____________________

8.     E-mail: ____________________

9.     Формат участі: виголошення доповіді офлайн / онлайн (підкреслити).

10.  Додаткові потреби для виголошення доповіді: ____________________

 

Координатор — доктор філологічних наук, професор Людмила Вікторівна Гармаш: телефон: +380954281740;  e-mail:l.v.garmash@hnpu.edu.ua

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

1.     Максимальний обсяг – до 10 000 знаків з пробілами.

2.     Зверху справа вказати ім’я на прізвище автора (авторів).

3.     Нижче назву університету, у якому працює автор, місто, країну.

4.     Посередині – назва тез напівжирним шрифтом.

5.     Далі текст тез. Формат: шрифт TimesNewRoman, 14 шрифт, 1 інтервал. Абзац 1,25 (встановити автоматичний в налаштуваннях, відступи робити клавішею Enter). Табулятор не використовувати.

6.     Посередині – Література (напівжирним). Далі розміщується список літератури (за наявності цитувань). Оформлювати список літератури за стилем APA.

Приклад:

 

Ірина Петренко

Харківський національний педагогічний

університет імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна

 Канон і канонічність в українській літературі XXIст.

Тези…Тези…. Тези… Тези…Тези…. Тези… Тези…Тези…. Тези… Тези…Тези…. Тези… (Мацевко-Бекерська, 2011).

Тези…Тези…. Тези… Тези…Тези…. Тези… Тези… Тези…Тези…. Тези… Тези… Тези…Тези…. Тези… (Констанкевич, 2015: 24). Тези… Тези…

Література

Констанкевич, І. (2014). Українська проза першої половини ХХ століття: автобіографічний дискурс. Луцьк: Вежа-Друк.

Мацевко-Бекерська, Л. (2011). Типологія наратора: комунікативні аспекти художнього дискурсу. В.Д. Будак & М.І. Майстренко (Ред.). Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки, Т. 4, 8, 64–70.

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ