Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg
Середа, 26 січня 2022 19:40

«Роман Анатолія Дімарова «І будуть люди»: інтермедіальний простір твору»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Інститут літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України
Бердянський державний педагогічний університет
Факультет філології та соціальних комунікацій
Кафедра української та зарубіжної літератури
і порівняльного літературознавства
 
19 травня 2022 року в ювілейний день народження Анатолія Дімарова на базі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету відбудеться наукова конференція з міжнародною участю «Роман Анатолія Дімарова «І будуть люди»: інтермедіальний простір твору». Запрошуються науковці, викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.
До обговорення пропонуються такі питання:
1. Історична сага чи роман-епопея: проблема жанру
2. Міжтекстова взаємодія «І будуть люди» з творами української літератури.
3. «І будуть люди» в інтертекстуальних зв’язках з іншими літературами.
4. Трансформація сюжету в екранізації «І будуть люди».
5. Без цензури: текстологічні студії над текстом.
6. Поетика трилогії «І будуть люди».
Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики конференції.
У рамках проведення конференції планується круглий стіл «На коні й під конем»: віхи життя і творчості Анатолія Дімарова», зустріч із творцями серіалу «І будуть люди».
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.
Форми участі в конференції:У зв’язку з невизначеною епідеміологічною ситуацією у світі конференцію буде проведено в комбінованому форматі: в очній формі (передбачає безпосередню участь доповідачів) та дистанційній (передбачає онлайнову доповідь із застосуванням комунікаційних технологій).
Форми участі в конференції: очна та заочна (стендова доповідь і публікація матеріалів).
Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2022 року подати заявку, заповнивши Google-форму.
Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми не пізніше 1 квітня 2022 року.
Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 10 травня 2022 року. Просимо зазначити в заявці, чи потребуєте Ви запрошення в паперовому вигляді, і вказати точну адресу для його надсилання.
Публікація матеріалів. Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи в збірнику тез доповідей (вимоги до тез див. нижче). Після отримання підтвердження про внесення теми до програми учасникам, незалежно від форми участі – очної або заочної, до 20 квітня 2022 року необхідно надіслати тези доповіді. Заочним учасникам конференції збірник тез буде розіслано після її проведення післяплатою.
Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.
Реєстраційний внесок – 250 гривень. Він включає публікацію тез у збірнику матеріалів конференції та програми та інші витрати. Внесок сплачують усі учасники конференції (очні та заочні) до 1травня 2022 року. Поштовий переказ здійснювати на ім’я та адресу: (095) 192-77-03 Астапова Вероніка Алімівна, 71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, Бердянський державний педагогічний університет,факультет філології та соціальних комунікацій, кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства.
Оплату здійснювати лише після повідомлення про включення теми до програми конференції.
Контакти:
Адреса: 71112, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, факультет філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства.
Телефони:
(06153) 7-07-53 – кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, (095)192-77-03 – Астапова Вероніка Алімівна (з питань сплати оргвнеску);
(050) 456-15-05 – Новик Ольга Петрівна, (095) 746-47-90 – Харлан Ольга Дмитрівна (з питань подання заявок та програми конференції), (097) 517-19-23 – Філоненко Софія Олегівна,; Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (для тез).
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг тез – до 5 сторінок.
Стандарти: аркуш формату А4, документ у форматі *doc (Word 1997–2003), шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1 cм, відступи зліва і справа – 0 мм.
Якщо Ви використовуєте шрифти, відмінні від Times New Roman Cyr, будь ласка, надішліть їх електронний варіант.
Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати лапки-ялинки «…». При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).
Матеріали розташовуються в такій послідовності:
1) прізвище та ініціали автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
2) науковий ступінь або аспірант / магістрант (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
3) місце роботи / навчання: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи); всі дані про місце роботи – окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
4) заголовок (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
5) основний текст; бібліографічні посилання беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
6) список використаних джерел – не більше 15 позицій. Бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка – 0,5 cм).
Зразок оформлення тез:
Іванова О.І.,
кандидат філологічних наук,
Бердянський державний педагогічний університет
ЗАГОЛОВОК
[Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст]
Література
Зразок оформлення списку джерел:
Література
1. Захара І. Лекції з історії філософії. Вид. 2-ге. Львів: Видавництво ЛБА, 1997. 322 с.
2. Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України: монографія / відп. ред. В.М. Геєць. Київ: УБС НБУ, 2008. С. 302–310.
3. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2003. 448 с.
4. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибр. твори. Київ: Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с.
5. Грищук В. В. Літературна казка: становлення і розвиток жанру. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. № 1. С. 22–27.
6. Vogler Penb. Pride and partridges. Jane Austenand Food. The Guardian. 2013, 21 Nov. URL: https://www.theguardian.com/.../jane-austen-food-emma...(дата звернення: 30.11. 2021).

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ