Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

kanon.jpg
Четвер, 19 травня 2022 16:57

Постать і слово Григорія Сковороди в українській художній літературі»

Міністерство освіти і науки України
Черкаська обласна державна адміністрація
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Осередок Наукового товариства Шевченка в Черкасах

Шановні колеги!

20-21 жовтня 2022 року Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького проводить Всеукраїнську онлайн-конференцію «Постать і слово Григорія Сковороди в українській художній літературі», присвячену 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди. До аналітичних студій пропонуємо залучити весь масив літературної сковородіани, зосередившись, скажімо, на дослідженнях її загальних тенденцій або на сковородинській тематиці у творах певного роду чи жанру літератури, певного літературного періоду, регіону чи конкретного письменника, на сковородіані в інших літературах тощо.
Заявки на участь у конференції просимо подавати до 20 вересня 2022 року за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
За результатами конференції плануємо збірник наукових праць. Вартість друку однієї сторінки – 30 грн.
Контактні телефони: (0472) 35-53- 95; 097-550-7707 

Оформлення статей має відповідати таким вимогам:

Комп'ютерний варіант статті повинен задовольняти такі вимоги:
формат аркуша паперу А 4; орієнтація – книжкова; береги – 2 см.; шрифт Times New Roman Cyr; висота шрифту: основний текст – 12, анотації – 11, література – 10; інтервал – одинарний; абзац – 10 мм.
На початку статті обов’язково вказувати УДК.
Ініціали та прізвище автора статті та назва друкуються жирними літерами у такому порядку:
Ініціали та прізвище розташовуються праворуч, назва статті - через інтервал по центру сторінки.
Текст статті друкується через інтервал після назви.
У тексті статті мають бути такі рубрики (їх назви жирним шрифтом друкуються на початку відповідного абзацу):
Постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Мета статті
Виклад основного матеріалу
Висновки
Стаття повинна містити анотацію з прізвищем та ім’ям автора, назвою дослідження, а також ключові слова: українською мовою – перед статтею, англійською – після статті.
Таблиці повинні бути шириною, не більшою 10, 6 см. Таблиця та її номер розташовується праворуч (друкується жирним шрифтом), а її заголовок - по центру (жирним шрифтом);
Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перша цифра вказує номер за переліком посилань, що даються згідно порядку їх появи в тексті. Номер посилання на одне й те саме джерело дублюється. Після коми – друга цифра, яка відповідає номеру сторінки. Літеру «с.» не писати. Лапки закриваються після посилання.
Перелік посилань має назву «Література» і наводиться в кінці статті через один інтервал після статті (Література).
Наявність списку використаної літератури до статті обов’язкова. Дуже бажано посилатися на найновіші джерела.
Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно з установленими вимогами.
Чітко розмежувати вживання знаків "тире" (–) та "дефіс" (-).
Між ініціалом і прізвищем використовувати нерозривний пробіл (для цього треба одночасно натиснути Shift і клавішу пробілу).
Статті подаються в повністю підготовленому до публікації вигляді у двох примірниках. Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається. Текст статті автор повинен вичитати.
Статті, не оформлені відповідно до вимог, розглядатися не будуть.
Після пропуску 1 рядка подається анкета автора (авторів):

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім'я, по-батькові ________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада ____________________________________
Місце роботи ________________________________________________________
Службова адреса ________________________________________________________
Домашня адреса ________________________________________________________
Телефон мобільний (обов’язково) ___________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Е-mail (обов’язково) _____________________________________________________
Назва доповіді _________________________________________________________


Запрошуємо до участі в конференції!

Оргкомітет

Завантажити інформаційний лист

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ