Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

amerykanci.jpg
П'ятниця, 15 вересня 2017 08:35

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні колеги!

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголошує конкурс на заміщення посад керівників наукових установ НАН України:

 

По Відділенню літератури, мови та
мистецтвознавства НАН України:

Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

 

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України мають:

- Президія НАН України,

- Бюро ВЛММ НАН України,

- члени НАН України,

- вчена рада Інституту літератури,

- колективи наукових відділів Інституту літератури.

 

Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

 

Вносячи відповідному відділенню або Президії НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду керівника наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів:

- письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

- анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою;

- автобіографію;

- копії: ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань;

- список наукових праць;

- відзив про трудову діяльність з основного місця роботи;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.200 №  1465;

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

 

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

 

Прийом документів претендентів здійснюється Президією НАН України і відповідними відділеннями НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення, до 4 листопада 2017 р., за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ.

 

Дати проведення виборів керівників у колективах наукових працівників зазначених наукових установ НАН України буде визначено після завершення прийому документів претендентів і повідомлено на офіційних веб-сайтах цих установ.

Підготовка та безпосереднє проведення виборів керівників установ має бути організовано науковими установами у повній відповідності до згаданих вище Методичних рекомендацій, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та у газеті «Урядовий кур’єр» від 17 січня 2017 р. № 8.

Більше за посиланням:

http://new.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3413

 

ВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду директора

Інституту літератури

ім. Т.Г.Шевченка НАН України

Жулинського Миколи Григоровича

Уведення в дію Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про освіту»  вимагає  розроблення діючої програми по забезпеченню умов для нового перспективного розвитку Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

                                       Тези основних завдань

 Першочергове завдання – забезпечення стабільного функціонування Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, збереження матеріальної бази, кадрового та інтелектуального потенціалу та створення передумов для подальшого його розвитку.

 1. Подолання кризових явищ, стабілізація науково-організаційної ситуації та прийняття перспективних рішень для діяльності Інституту.

 2. Забезпечення ефективної роботи і сталого функціонування Інституту як бюджетної неприбуткової установи в складі НАН України.

 3. Збереження і примноження кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації співробітників Інституту.

 4. Підвищення рівня досліджень за фундаментальними і прикладними роботами.

5. Забезпечення пріоритету роботам, які спрямовані на поглиблене дослідження давньої і нової  української  літератури, сучасного літературного процесу, взаємодії  української літератури із  літературою  слов’янських народів  та її місця в світовому літературному процесі.

6. Стимулювання виконання цільових програм НАН України та конкурсних проектів. Розширення співробітництва з іншими інститутами НАН України, науковими центрами, НДІ, вітчизняними та закордонними організаціями в галузі фундаментальних та прикладних досліджень.

7. Розширення участі Інституту в конкурсах і програмах на здобуття міжнародних грантів і виконанні контрактів з закордонними установами і підприємствами.

8. Активізація і розширення співробітництва Інституту з гуманітарними інституціями як в Україні, так і за кордоном.

9. Забезпечення умов, що сприяють закріпленню в Інституті молодих фахівців.

10. Удосконалення структури Інституту з метою збереження його кадрового потенціалу, майна і юридичної цілісності.

11. Розвиток принципів демократії, соціальної справедливості і прозорості дій керівництва, проведення  постійного конструктивного діалогу з співробітниками з усіх питань діяльності Інституту. 

12. Посилення ролі Вченої ради в обговоренні та прийнятті рішень щодо основних напрямів діяльності Інституту.

13. Розроблення заходів щодо  дослідження  і популяризації творчої спадщини  класиків української  літератури та сучасних  українських письменників.

14. Забезпечення надійного  зберігання, опрацювання і належного  використання рукописних фондів  інституту.

15. Розроблення системи мотивацій задля успішності та конкурентоспроможності Інституту.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ