Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

kanon.jpg

Гладун Дарина Валеріївна

Аспірантка відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

Науковий керівник – Жулинський Микола Григорович – д. філол. н., проф., завідувач відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу.

Тема дисертації: «Поетичний перформанс в Україні в інтермедіальному дискурсі».

Наукові статті:

 1.  Text of Poetry Performance by ‘AETHER: Mediacollaboration in Real Time’ // Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. 2019. Pp. 212-215.
 2. «Безкінечна подорож, або Енеїда»: літературний перформанс, вистава чи мультимедійний колаж? // Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук. 2019. С. 418-420.
 3. Вступ до теорії поетичного перформансу в Україні. Історія теорії перформансу // Ucrainica ІХ:  současná ukrajinistika : problémy jazyka, literatury a kultury. 2020. S. 262-266.
 4. Нонконформізм у літературній спадщині Федора Тетянича. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»). 2018. С. 47-48.
 5. Особливості взаємодії літературної та візуальної cкладової перформансу Безкінечна подорож, або Енеїда. Spheres of Culture. 2019. Vol. XІХ. P. 84-89.
 6. Особливості поетичного перформансу на Семінарі творчої молоді (2015-2020) // Філологія та лінгвістика у сучасному світі. 2020. С. 19-22.
 7. Особливості тексту поетичного перформансу (на матеріалі авторизованого комп’ютеропису поетичного перформансу мистецького об’єднання «AETHER: медіаколаборація в реальному часі») // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 31. Т. 1. С. 290-296.
 8. Перформанс і поетичний перформанс у статтях українських дослідників // Studia Ukrainica Posnaniensia. 2021. Vol. IX/1, pp. 145-155.
 9. Перформанс і текст (на основі матеріалів з онлайн-архіву «Мистецтво Одеси 1980-х») // Філологічні трактати. 2020. Т. 12. № 1. С. 29-41.
 10. Поетичний перформанс і поетичні читання: точки дотику. Закарпатські філологічні студії. 2020. Вип. 14. Т. 2. С. 157-161.
  11. Поетичний слем в Україні: між спортивними змаганнями й перформансом // «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі. 2020. С. 33-35.
  12. Стильовий синкретизм в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століть. Галерея мініатюр Ольги Кобилянської // Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 732-733. Слов’янська філологія. C. 94-100.
  13. Сучасна інтерпретація «Енеїди» І. Котляревського у літературному перформансі «Безкінечна подорож, або Енеїда» // IC3P. 2019. С. 43-44.
  14. Сучасний літературний перформанс і текст. «Безкінечна подорож, або Енеїда»: особливості комп’ютеропису // Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук. 2019. С. 145-147.
  15. Тілесність у літературному перформансі «Метод Абрамовіч для скарбів» // Національна ідентичність в мові і культурі. 2019. С. 281-285.
  16. Український театр у Києві на початку 20-их років ХХ ст. (за матеріалами неопублікованих праць Юрія Меженка) // Літературознавчі студії. 2015. Вип. 43(1). С. 179-188.

 Апробація дисертації на наукових конференціях:  

 1. IV Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» («Постколоніальні стратегії»), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 6‑7 квітня 2018 р. Тема доповіді: «Нонконформізм у літературній спадщині Федора Тетянича».
 2. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Національна ідентичність в мові і кільтурі», Національний авіаційний університет, Aix-Marseille Université, 22-23 травня 2019 р. Тема доповіді: «Тілесність у літературному перформансі «Метод Абрамовіч для скарбів».
 3. XV Міжнародна наукова конференція молодих учених «Літературознавство ХХІ століття: сучасні виклики та перспективи», Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 19 червня 2019 р. Тема доповіді: «Тлумачення понять «перформанс» та «літературний перформанс» сучасними дослідниками: проблемні моменти».
 4. 2nd International Congress on «People, Power & Politics», Національний авіаційний університет, Kirsehir Ahi Evran University, 26-28 вересня 2019 р. Тема доповіді: «Сучасна інтерпретація «Енеїди» І. Котляревського у літературному перформансі «Безкінечна подорож, або Енеїда».
 5.  Шостий Міжнародний науково-практичний семінар «Текст і образ: особливості взаємодії між наративом та візуальністю», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 18 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Особливості взаємодії текстової та візуальної складової у літературному перформансі «Безкінечна подорож, або Енеїда».
 6. 4th International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers ‘Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences’, Vasyl’ Stus Donetsk National University, November 21, 2019. Topic: ‘Text of Poetry Performance by ‘AETHER: Mediacollaboration in Real Time’.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук», Центр філологічних досліджень, 29‑30 листопада 2019 р. Тема доповіді: «Сучасний літературний перформанс і текст. «Безкінечна подорож, або Енеїда»: особливості комп’ютеропису».
 8. IV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 5 грудня 2019 р. Тема доповіді: «Безкінечна подорож, або Енеїда»: літературний перформанс, вистава чи мультимедійний колаж?
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Філологія та лінгвістика у сучасному світі», Класичний приватний університет, 28‑29 серпня 2020 р. Тема доповіді: «Особливості поетичного перформансу на Семінарі творчої молоді (2015‑2020)».
  10. Міжнародна наукова конференція «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі», Бердянський державний педагогічний університет, 24‑25 вересня 2020 р. Тема доповіді: «Поетичний слем в Україні: між спортивними змаганнями й перформансом».
  11. V Міжнародна наукова конференція «Україністика: вчора, сьогодні, завтра…», Університет ім. Адама Міцкевича в Познані, 22‑23 жовтня 2020 р. Тема доповіді: «Вступ до теорії поетичного перформансу в Україні: перформанс у статтях українських дослідників».
  12. Х Оломоуцький симпозіум україністів Середньої та Східної Європи, Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці, 5-6 листопада 2020 р. Тема доповіді: «Вступ до теорії поетичного перформансу в Україні. Історія теорії перформансу».
  13. Central Slavic Conference, ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Stusies), USA, March 13, 2021. Topic: ‘Slam and Poetry Performance in Ukraine: Touching Points’.

 Декларація про доброчесність

Інформація про перевірку дисертації на відповідність нормам «Академічної доброчесності»

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ