УкраїнськаEnglish
Видавництво «САМІТ КНИГА» Інститут літератури ім.
11 лютого 2021 року з нагоди 150-річчя від дня народження
Про розвиток Центру та його досягнення - у свіжому числі
4 лютого 2021 року в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка
У видавництві "Арій" вийшло друком ґрунтовне видання
2 лютого о 12.00 співробітник відділу шевченкознавства
 • Відкритий лист щодо проєкту Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти від колективу Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
  Відкритий лист
  «18» лютого 2021 р.
 • Програма академічних обмінів імені Фулбрайта Оголошення конкурсів на 2022-2023 академічний рік
  Програма
  Програма
 • Презентація книг Григорія Косинки та Остапа Вишні
  Презентація
  Видавництво «САМІТ
 • СЛОВО ЛЕСІ УКРАЇНКИ ПОНАД ЧАСОМ
  СЛОВО ЛЕСІ
  11 лютого 2021 року
 • Центр з дослідження літератури фентезі у International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture
  Центр з
  Про розвиток Центру
 • Урочиста академія з нагоди 150-ї річниці від Дня народження Лесі Українки: подіумна дискусія
  Урочиста
  26 лютого о 15
 • ”Крізь століття твій голос лунає”: до ювілею Віри Вовк
  ”Крізь
  4 лютого 2021 року
 • Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847‒1859)
  У видавництві
 • There is Nothing New under the Sun: Ukrainian Authors on the Epidemics of the 19th Century
  There is
  2 лютого о 12.00
 • Вебінар «Шевченкові повісті в європейському літературному контексті»
  Вебінар
  19 січня 2021 р.
 

Наші видання

kanon.jpg

Штолько Марина Анатоліївна

Завідувачка відділу. Відповідає за діяльність відділу, за виконання плану науково-дослідних робіт, займається поточним комплектуванням та докомплектування обмінно-резервного фонду через різні джерела комплектування, передплатою періодичних видань.

Друковані праці:

 1. Автопортрет в поезії як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі „Автопортрета” І. Жиленко) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 15. – С. 324 – 327.
 2. «Благословенна будь, любов» : (любов у поезії І.Жиленко) / Штолько М.А. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. статей. – Вип. ХХVII, ч. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 192–200.
 3. Казка в поетичному доробку Ірини Жиленко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 29, Ч. 1. – К. : Твім інтер, 2010. – С. 679 – 692.
 4. Книгообмен в научной библиотеке Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины и тенденции его развития на современном этапе // Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности: материалы Междунар. научной конференции (Москва, 18 — 19 декабря 2008 г.). — М.: Наука, 2008. — С. 407 — 410.
 5. „Міський текст” поезії І. Жиленко / Штолько М.А. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХХХІІІ, Ч. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – с. 384–393.
 6. «Найзолотіший острів на землі...» : (Сицилія в житті та творчості Ірини Жиленко) / Марина Штолько // Султанівські читання / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Випю IV. – Івано-Франківськ : «Симфонія форте», 2015. – С. 81–92.
 7. Особливості циклізації в поезії І. Жиленко / М. Штолько // Історико-літературний журнал / Мін-во освіти і науки України; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 2010. — № 17. — С. 243 — 256.
 8. Праці співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України за 2014 рік / підготували Марина Костенко, Марина Штолько, Тетяна Ушакова // Слово і Час. – 2015. – №9. – С. 107–125. 
 9. Розвивати не можливо оптимізувати : роздуми про розвиток бібліотеки Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України / Штолько Марина Анатоліївна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека – територія єдності» : збірник матеріалів : [елктронне видання] / Укр. бібл. асоц. – Київ : УБА, 2014. – С. 16–19.
 10. Семантика кольору в поезії Ірини Жиленко // Літературознавчі обрії: праці молодих учених. — Вип. 12. — К., 2006. — С. 185 — 191.
 11. Українська література в контексті світової очима співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України / Марина Штолько // Вісник Черкаського університету. Серія  : Філологічні науки : наук. журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – № 40 (253). – Черкаси, 2012. – С. 117–123.
 12. Фемінність поезії Ірини Жиленко // Актуальні проблеми слов'янської філології: лінгвістика і літературознавство. — Вип. 19.
 13. Шевченкиана в фондах библиотеки Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины (к 195-летию со дня рождения поэта) / Штолько М. А., Стальна Т. В.// Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2009. — № 3. — С. 68 — 71.
 14. «Шевченкіана» Юрія Меженка / М.А. Штолько // «І тільки незмінна книга!» : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892–1969). – Київ, 2013. – С. 99–104.
 15. 1.     «… Вона в гарячці, у неї криза, смертельно хвора без епікризу» : [рец. на кн. Чабала К. Вовче / Костянтин Чабала. – Київ : «ДІПА», 2017. – 176 с.]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/06/26/091801.html 
 16. «Зраду можна зрозуміти, але не можна виправдати»:  [відгук на книгу Василя Шкляра «Троща»]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/10/11/085100.html 
 17. «Княгиня і хан» Валентина Чемериса: [рец. на кн. Чемерис В. Княгиня і хан: історичний роман. – Харків: «Фоліо», 2017. – (Історія України в романах). – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/03/20/082255.html
 18. «…Ми такі різні, як брати одного батька»: [рец. на кн. Тетяна Пахомова. Я, ти і наш мальований і немальований Бог. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. – 192 с.]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/07/22/104841.html
  19.  «На полі крові» Лесі Українки в театральній інтерпретації: (на прикладі театральної постановки Ю. Розстального, Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка) // Волинь філологічна : текст і контекст. – 2016. – №22. – С. 374–381. Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12658/1/31.pdf

  20. Олесь Лупій: «Незалежність України треба оберігати щоденно» : [інтервю]/ розмовляла Марина Штолько. – Режим доступу: http://litakcent.com/2018/12/17/oles-lupiy-nezalezhnist-ukrayini-treba-oberigati-shhodenno/

  21. Рідкісний фонд Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України як джерело історичної пам’яті // Україна – на шляху до незалежності : зб. матеріалів науково-практичної конференції 7 грудня 2017 року / Корсунь-Шевченківський державний заповідник. – м. Корсунь-Шевченківський : видавець І.В. Майдаченко, 2018. – С. 221–227

  22. Семантика тексту М. Зузака «Крадійка книжок» у візуальній інтерпреатції Б. Персіваля // Синопсис. – 2018. – №2 (22). – С. 56–65.

  23. «Слова. Навіщо їм взагалі існувати?..» : [рец. кн.: Зузак М. Крадійка книжок / Маркус Зузак; переклад з англ. Наталії Гоїн. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 416 с.]. – Режим доступу:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/12/30/103742.html

  24. Сюрґюн на сторінках нової пригодницької повісті для дітей Зірки Мензатюк «Дике літо в Криму»: [відгук на кн.: Мензатюк З. Дике літо в Криму: пригодницька повість /Зірка Мензатюк. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 192 с.] // Слово Просвіти. – 2018. – №41 (989). – 11–17 жовт. – С. 13. 

  25. Чорнобильська аварія у творчості та житті Ірини Жиленко : [тези] // Художні феномени в історії світової літератури : перехід мови в письменництво : («екоцентризм : культура і природа») : тези доповідей ІІІ Міжнар. наукової конференції 7–8 квітня 2017 року / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра романської філології та перекладу. – Харків, 2017. – С. 116–117

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ