Українська
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
Колектив Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка з
Тамара Гундорова виступила співорганізаторкою (разом з
Дорогі друзі!Від щирого серця вітаю усіх вас із Різдвом
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 • «Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання
  «Шевченківська
  У Національному
 • Відійшов у Позасвіти Дмитро Сергійович Наливайко
  Відійшов у
  Колектив Інституту
 • Україна прощається з Дмитром Павличком, поетом, що стояв біля витоків шістдесятництва і Незалежності.
  Україна
  Колектив Інституту
 • Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Репрезентації магії у спектрі медіа
  Теоретичні
  A miracle is
 • Довкола “Акордеона”: мистецько-наукова зустріч із акад. Миколою Жулинським у Львові
  Довкола
  20 грудня 2022 року
 • Міжнародна конференція
  Міжнародна
  Тамара Гундорова
 • Вітання з Різдвом Христовим і Новим роком
  Вітання з
  Дорогі друзі!Від
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Основні напрями роботи відділу

Орієнтація на участь бібліотеки у світовому інформаційному просторі, досвід безпосередньої праці у виданнях Інституту літератури, і не тільки, запланована участь у створенні національного науково-бібліографічного репертуару української книги поряд із традиційною бібліотечною роботою сприяли тому, що у 2001 році на базі бібліотеки, керованої на той час Посудневською Т. В., створюється науково-інформаційний відділ.

Співробітники відділу укладають картотеки та науково-бібліографічні описи різноманітної спрямованості.

З 1996 року розпочалося створення електронних баз даних.

 

Склад відділу

Штолько Марина Анатоліївна — завідувачка відділу.

Стальна Тетяна Вікторівна — головний філолог.

Костенко Марина Іванівна — головний філолог, співробітник читального залу.

Ляшенко Олена Анатоліївна — молодший науковий співробітник, кандидат філологічних наук, відповідає за створення електронної бази даних нових надходжень, веде зовнішнє МБА.

Кикоть Наталія Олександрівна — головний філолог, співробітник абонементу.  

Нікітенко Галина - головний філолог.

Жигун Сніжана Віталіївна– доктор філологічних наук, науковий співробітник.

Козак Сергій Борисович – науковий співробітник.

Кручек Наталія Олексіївна – головний філолог.

 

Наукова робота відділу

Проводиться інформаційне обслуговування читачів. Також здійснюється комплектування бібліотеки літературою, передплачується і отримується періодика. Для робіт у відділі використовується  інформаційна бібліотечна програма «Бібліотека 5.4».

Невід'ємною складовою частиною роботи науково-інформаційного  відділу на допомогу читачеві є інформація, що міститься в каталогах та картотеках. Ведеться  робота над створенням електронних баз даних нових надходжень до бібліотеки, бази даних видань романо-германськими мовами, бібліографії поточних українських періодичних видань та збірників, наявних в бібліотеці Інституту літератури. Формується електронний фонд текстів авторефератів дисертацій, які були захищені в Інституті літератури.

Організовуються виставки нових надходжень, робіт ювілярів, виставок до визначних дат, а також віртуальні виставки нових надходжень літератури до бібліотеки та новітніх публікацій співробітників Інституту.
Співробітники відділу беруть участь у різноманітних наукових конференціях, як філологічного спрямування, так і бібліотечного.

2006—2010 рр. — робота над плановою темою «Українська книга в фондах бібліотеки Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України», яка передбачає створення та систематизацію бібліографії української книги, виданої в межах України українською, російською, польською та ін. мовами. Створюється електронна версія.

2011–2013 рр. – робота над плановою темою «Видання співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (1950 – 2010)»  

2014–2018 рр. – робота над плановою темою «Відома і невідома літературно-мистецька періодика 20–30-х рр. ХХ ст.: (на матеріалі журналів «Нова генерація», «Плуг», «Плужанин», «Гарт», «Критика»): бібліографія».    

2019–2021 рр. – планова тема відділу: «Сучасна українська література: біобібліографії». Укладено біобібліографічні покажчики Ю. Андруховича, Ю. Винничука, С. Жадана, В. Кожелянка, А. Кокотюхи, М. Матіос, Г. Пагутяк, Є. Пашковського, Л. Пономаренко, Т. Прохаська, І. Роздобудько, В. Шкляра.    

Поточна планова наукова тема відділу: «Сторінками літературно-художніх журналів: хронологічний та систематичний покажчики змісту журналу «Вітчизна» (1933–2009)». Термін виконання: 2022–2024 рр. Планова тема спрямована на створення хронологічного та систематичного покажчиків змісту літературно-художнього, громадсько-політичного журналу письменників України «Вітчизна».

Актуальність укладання хронологічного та систематичного покажчика змісту журналу полягає в тому, що він стане цінним путівником для дослідження літературно-художнього та суспільно-культурного процесів ХХ ст. Бібліографічні покажчики змісту українських часописів загалом є важливою складовою національної бібліографії і цінним джерелом інформації для дослідження історії формування національної культури, духовності і самосвідомості українців.

  

Публікації за 2021 р.:

Бібліографічні покажчики:

Козак С. Планета Ді-Пі: літературні острови / Сергій Козак ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Ярославів Вал, 2021. – (Українська діаспора : літературна бібліографія. Вип. 3). – 368 с. (34,0 др. арк.) ISBN 978-966-8382-44-4.

«Нова ґенерація» (1927–1930): хронологічний та систематичний покажчики змісту журналу / упоряд., автор передмови М. Штолько; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. Київ: [Щаслива друкарня], 2021. 211 с. (10,2 др. арк.)

 Статті:

Жигун С. Роман Ю. Тиса «На світанку» як біофікція // Українська біографістика. 2021. Вип. 21. С. 231–242

Жигун С. Український детектив 1920–1980-х років : історія і прагматика / Сніжана Жигун // Детективний жанр : художньо-естетичні трансформації в історико-літературному процесі : колект. монографія.  Кам’янець-Подільський : [Видавець Ковальчук О.В.], 2021. С. 26–42.

Zhygun S. Barszcz i karczochy: jedzenie w tekstach kobiecych przełomu XIX-XX w. // Zywienie-Zdrowie-Educacja: monograph. Гданськ; Київ, 2021. S. 116–128.

Жигун С. Reticence as a strategy of women’s autobiographies in soviet times: a case study of Ivanenko’s «Always in Life» (1986) // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. 2021. Вип. 17. С. 32–38

Козак С. Іван Багряний і завдання преси української політичної еміграції // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. Т. 32 (71) №2, ч. 3. 2021. С. 229–235.

Козак С. Тема Голодомору 1932–1933 рр. на сторінках часопису «Українські вісті» (1945, Німеччина – 2000, США) // Наукові записки Інституту журналістики. 2021. Т. 1 (78). С. 50–63.

Стальна Т. Пам’яті колеги. Марта Соломонівна Ароне / Тетяна Стальна, Марина Штолько // Слово і Час. – 2021. – № 2 (716). – С. 127.

Бібліографія наукового доробку Наталії Ростиславівни Мазепи / підгот. Т.В. Стальна та М.А. Штолько // Животворне світло слова : зб. наук. пр. [пам’яті докт. філол. наук Н.Р. Мазепи]. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2021. – С. 327–340.

Штолько М. Геопростір роману-панорами «Букова земля» Марії Матіос // Художні феномени в історії та сучасності: («Географічний простір і художній текст»): тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції 16–17 квітня 2021 року / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра романської філології та перекладу. Харків, 2021. С. 127–129;

Штолько М. Портретна рефлексія : митці як об’єкти есеїстичного осмислення В. Шкляра : (на мат-лі книги «Треба спитати у Бога») / Марина Штолько // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика / М-во освіти і науки України, Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського. [Одеса] : Вид. дім «Гельветика», 2021. Т. 32 (71), № 3, ч. 2. С. 120–125.

Науково-інформаційний відділ (бібліотека) працює: 

 

понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00.

 

Обідня перерва: 13.00-14.00.

 

Адреса: 01001, м.Київ-1, вул. Михайла Грушевського, 4, кім. 322, 323, 326, 219.

 

Тел.: (044) 279-04-95.

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сторінка у Facebook.

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_березня

28

Вітаємо Ростислава Радишевського!

Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...

NEWSKIT_березня

13

«Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання

У Національному музеї Тараса Шевченка...