Українська
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
Колектив Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка з
Тамара Гундорова виступила співорганізаторкою (разом з
Дорогі друзі!Від щирого серця вітаю усіх вас із Різдвом
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 • «Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання
  «Шевченківська
  У Національному
 • Відійшов у Позасвіти Дмитро Сергійович Наливайко
  Відійшов у
  Колектив Інституту
 • Україна прощається з Дмитром Павличком, поетом, що стояв біля витоків шістдесятництва і Незалежності.
  Україна
  Колектив Інституту
 • Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Репрезентації магії у спектрі медіа
  Теоретичні
  A miracle is
 • Довкола “Акордеона”: мистецько-наукова зустріч із акад. Миколою Жулинським у Львові
  Довкола
  20 грудня 2022 року
 • Міжнародна конференція
  Міжнародна
  Тамара Гундорова
 • Вітання з Різдвом Христовим і Новим роком
  Вітання з
  Дорогі друзі!Від
 

Наші видання

metodolpgii.jpg

Інститут літератури оголошує прийом на 2023 рік до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії та докторантури на здобуття ступеня доктора наук за науковою спеціальністю 035-Філологія.

Провадження освітньої діяльності в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (далі – Інститут літератури) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 26.05.2017 № 111-л).

Освітньо-наукову програму «Літературознавство» докторської школи PhD Інституту літератури акредитовано у 2022 році(Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми Літературознавство: 035 Філологія третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень освітньої програми. Сертифікат № 3068 від 29.03.2022; дійсний до 01.07.2027).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі Інституту літератури становить 4 роки, доктора наук у докторантурі – 2 роки.

Просимо абітурієнтів ознайомитися із «Правилами прийому до аспірантури та докторантури Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України на 2023 рік».

Документи приймає начальник відділу кадрів (к. 319) або учений секретар Інституту літератури (к. 317) з 3.07.2023 р. до 25.08.2023 р.:

- понеділок-четвер – з 11.00 год. до 16.00 год.;

- обідня перерва з 13.00 до 14.00.

Вступники до аспірантури проходять співбесіду з передбачуваним науковим керівником, що його попередньо призначає директор Інституту літератури. Науковий керівник надає до комісії підписаний ним висновок про результати співбесіди за встановленою формою (див.: Додаток 1 до «Правил прийому...»).

Вступний іспит з іноземної мови вступники до аспірантури Інституту літератури здають у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001) за розкладом, визначеним для наукових установ відповідним Розпорядженням Президії НАН України.

Інформація про строки, час і місце проведення вступних іспитів та про строки зарахування до аспірантури Інституту літератури доводиться до кожного зі вступників у індивідуальному порядку в письмовій формі (звичайною або електронною поштою).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

- заяву на ім’я директора Інституту літератури (див.: «Заява» – додаток до «Правил прийому...»);

- копію диплома магістра з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;

- особовий листок з обліку кадрів із фотографією (завірений на останньому місці роботи/навчання);

- медичну довідку форми 086/о;

- копію  сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче B2 (за наявності);

- ксерокопії публікацій за спеціальністю (за наявності);

- реферат за обраною спеціалізацією, у якому обґрунтовується вибір тематики майбутньої дисертації, підготовлений відповідно до вимог (див.: Додаток 2, Титульна сторінка – додатки до «Правил прийому...»);

- три фотокартки розміром 3х4 см;

- 2 конверти (з марками по Україні) зі зворотною адресою;

- копію паспорта (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»).

Особи, які здобули вищу освіту за кордоном, до копії диплома обов’язково додають свідоцтво компетентного органу про визнання документа про вищу освіту відповідно до вимог «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України №504 від 05.05.2015.

Оригінали паспорта (документа, що заміняє паспорт), диплома про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови пред’являються вступниками особисто.

Подані вступниками міжнародні сертифікати з іноземної мови, що засвідчують рівень В2 або вищий, до початку вступних випробувань можуть направлятися для проведення експертизи на відповідні кафедри Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001).

Документи від претендентів для вступу до докторантури за державним замовленням приймаються до кінця квітня року вступу.

Екзаменаційну програму вступу до аспірантури розроблено за спеціалізаціями, за якими здійснюється викладання навчальних дисциплін в аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, зокрема:

українська література / «давня українська література»; українська література / «шевченкознавство»; українська література / «класична українська література»;

українська література / «українська література ХХ ст. та сучасний літературний процес»;

- теорія літератури;

літературне джерелознавство і текстологія;

порівняльне літературознавство.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_березня

28

Вітаємо Ростислава Радишевського!

Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...

NEWSKIT_березня

13

«Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання

У Національному музеї Тараса Шевченка...