Українська
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg

ВІДДІЛ РУКОПИСНИХ ФОНДІВ І ТЕКСТОЛОГІЇ

Режим роботи відділу рукописних фондів і текстології

Увага!

Обслуговування читачів у відділі рукописів припинено до 31 грудня 2024 року у зв’язку із невідкладними фондовими роботами. Читачі можуть працювати із цифровими копіями – у разі їх наявності – за попереднім записом.

 

Телефон:

+380 44 279-04-88 (відділ рукописних фондів та текстології) 

Основні напрями роботи відділу: 

збирання архівів українських письменників, їх науковий опис та організація наукового використання;

науково-дослідна робота у галузі текстології та літературного джерелознавства:

дослідження літературознавчих джерел;

дослідження історії створення та публікації літературних творів, редакції та варіанти, встановлення основного тексту, питання атрибуції, датування, композиції;

підготовка науково-критичних та академічних видань української літературної спадщини: упорядкування, науковий коментар.

 

Склад відділу

Федорук Олександр Олександрович — доктор філологічних наук, завідувач відділу.
Гальченко Сергій Анастасійович - кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник.
Бурлака Галина Миколаївна — кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник.
Скупейко Лукаш Іванович — доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник.
Лисенко Наталія Іванівна — кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, головний хранитель фондів.
Баштова Надія Григорівна — кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар відділу.
Чернишенко Лариса Іванівна — кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.
Шацька Альбіна Оганесівна — кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.
Карпінчук Галина Володимирівна — кандидат філологічних наук, науковий співробітник.
Диба Алла Георгіївна — науковий співробітник.
Цимбал Богдан Володимирович — кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник.
Голяк Тетяна Василівна — кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник.
Вусатюк Наталія Володимирівна — молодший науковий співробітник.
Семенюк Єгор Олегович — молодший науковий співробітник.
Чернишенко Ірина Іванівна — головний архівіст (завідувач читального залу). 

 

Наукова робота відділу

 

Відділ розпочав роботу у 1926 р. водночас зі створенням Інституту Тараса Шевченка.

У відділі працювали відомі вчені Ієремія Якович Айзеншток, Н. О. Вишневська, Агапій Пилипович Шамрай, Сергій Дмитрович Зубков, Микола Єфремович Сиваченко, Федір Петрович Погребенник, Михайлина Хомівна Коцюбинська та ін.

Працівники відділу брали участь у підготовці академічного зібрання творів Тараса Шевченка, науково-критичних видань творів Євгена Гребінки, Марка Вовчка, Леоніда Глібова, Анатолія Свидницького, Панаса Мирного, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Павла Тичини, Максима Рильського, Василя Стуса та інших класиків українського письменства.

Державною премією України імені Тараса Шевченка у різні роки було відзначено працівників відділу: Н. О. Вишневську за участь у підготовці 50-томного Зібрання творів Івана Франка (1988); М. Х. Коцюбинську за книгу «Мої обрії» у 2-х томах (2005); Д. В. Стуса за книгу «Василь Стус: життя як творчість» (2007). Лауреатами премії ім. Григорія Костюка стали: С. А.Гальченко, А. О. Шацька, Г. М. Бурлака, Н. І. Лисенко, Т. В. Маслянчук, Л. П. Мірошниченко, В. І. Дудко.

У 1930–1931 рр. відділ видавав науковий часопис «Літературний архів», у 1956–1957 рр. – збірник «Літературна спадщина» (вийшло чотири томи). У 1968–1989 рр. видано шість випусків наукового збірника «Питання текстології». Від  2004 року почав видаватися збірник «Спадщина. Літературне джерелознавство, текстологія», вийшло шістнадцять томів збірника.

На сьогодні фонди відділу є найбільшим в Україні спеціалізованим зібранням матеріалів з історії української літератури. Докладний опис зібрання містить «Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури» (К., 1999).

Відповідно до основних напрямків, наукова робота відділу поділяється на роботу з фондами, текстологічні дослідження та підготовку наукових видань літературної класики.

У фондовій роботі триває опрацювання нових надходжень архівних матеріалів, формування каталогів, ведення фондової документації, обслуговування читачів. Окремою важливою частиною цієї роботи є продовження копіювання фондових матеріалів на електронні носії.

Поточна планова тема відділу: «Формування джерельної бази академічних видань української класичної спадщини» спрямована на наукове вивчення джерелознавчих питань української літератури, дослідження та підготовку до друку архівних документів та матеріалів.

Основним плановим завданням залишається підготовка до друку «Наукового опису особистої бібліотеки Івана Франка» у чотирьох томах, першого в Україні видання такого типу. Видано уже перші два томи, завершено роботу над третім.

Продовжується підготовка до видання літературної спадщини М. Грушевського, Г. Костюка (видано перші два томи), П. Куліша, мемуарів О. Барвінського (видано три томи). Йдеться про вже розпочаті видання багатотомників науково-критичного типу, де, окрім серйозної роботи укладача, необхідне також дослідницьке коментування текстів, значна частина яких буде опублікована вперше. Підготовлено й опубліковано окремі розвідки про творчість Остапа Вишні, М. Драй-Хмари, Г. Косинки, твори Н. Королевої, М. Івченка, листування Г. Костюка і Ю. Шевельова, І. Франка й А. Кримського, листи П. Косача до Є. Драгоманової. Готується до друку  епістолярій У. Самчука.

Під час підготовки таких ґрунтовних видань науковці відділу досліджують архівні матеріали, мають змогу публікувати у науковій періодиці праці з окремих проблем літературного джерелознавства і текстології, виступають на наукових конференціях, семінарах, круглих столах.

 

Путівник по фондах відділу рукописів / Список опрацьованих фондів

 

1999 р. співробітниками відділу було видано перший друкований довідник про рукописні фонди Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка „Путівник по фондах відділу рукописів”.

З огляду на те, що у відділі постійно триває опрацювання нових фондів, інформація про матеріали, що не увійшли до першого видання „Путівника”, додається у „Списку опрацьованих фондів”.

ПУТІВНИК ПО ФОНДАХ ВІДДІЛУ РУКОПИСІВ / заг. ред. Г. М. Бурлаки. — К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Видавничий центр "Спадщина", 1999.

 

Публікації співробітників відділу

Від 2004 р. видається науковий збірник «Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія» – єдине в Україні наукове видання такого типу. Він уміщує дослідження з літературного джерелознавства і текстології, коментовані першопублікації архівних джерел з історії українського письменства, докладні описи тих фондів, наукове опрацювання яких завершено після появи друком «Путівника по відділу рукописів Інститут літератури» (К., 1999). Вийшло 16 томів «Спадщини», готується до друку наступний том.

Індивідуальні монографії працівників із текстології та літературного джерелознавства:

Сиваченко М. Є. Історія створення роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та Івана Білика: (З творчої лабораторії Панаса Мирного та Івана Білика). —  К., 1957.

Сиваченко М. Є. Літературознавчі та фольклористичні розвідки. —  К., 1974.

Сиваченко М. Є. Студії над гуморесками Степана Руданського. —  К., 1979; [Вид. 2-е, доп.] —  К., 2005.

Сиваченко М. Є. Над текстами українських письменників. —  К., 1985.

Сиваченко М. Є. Текстологія поетичних творів П. А. Грабовського. —  К., 1988.

Сиваченко М. Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики. —  К., 1990.

Вишневська Н. О. Лірика Лесі Українки: Текстологічне дослідження. —  К., 1976.

Погребенник Ф. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника. —  К., 1980.

Погребенник Ф. Наша дума, наша пісня. —  К., 1990.

Третяченко Т. Г. Художня проза Лесі Українки: Творча історія. —  К., 1983.

Бурлака Г. М. Літературна спадщина Маркіяна Шашкевича: Проблеми текстології. —  К., 1988.

Гнатюк М. М. Над текстами Івана Сенченка. —  К., 1989.

Гнатюк М. М. Роман і біографія („Людолови” З. П. Тулуб). —  К., 1994.

Гальченко С. А. Текстологія поетичних творів П. Г. Тичини. —  К., 1990.

Мірошниченко Л. Над рукописами Лесі Українки: Нариси психології творчості та текстології. —  К., 2001.

Коцюбинська М. „Зафіксоване і нетлінне”: Роздуми про епістолярну творчість. —  К., 2001.

Коцюбинська М. Мої обрії: [Вибрані праці]: В 2 т. —  К., 2004.

Диба А. Сподвижники: Леся Українка у колі соціал-демократів. —  К., 2003.

Стус Д. Василь Стус: життя як творчість. —  К., 2004.

Маслянчук Т. В. Проза Володимира Винниченка: проблеми текстології. – К.: «Стилос», 2008. – 183 с.

Мірошниченко Л. П. Леся Українка: Життя і тексти / Передмова М. Х. Коцюбинської. – К.: «Смолоскип», 2011. – 264 с.

Єрмак В. В. Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника. Київ: Наукова думка, 2016. – 147 с.

Федорук О. О. Роман Куліша «Чорна рада»: історія тексту. К.: Критика, 2019. 600 с.

Новітні публікації співробітників відділу:

 

2021

Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. – К.: К.І.С. – Т. ХVІ. – 576 с. (25 др. арк.).
Сиваченко М. Текстологічні сюжети української літературної класики. – К.: Наукова думка, 2021. – 615 с. (38,13 др. арк.).
Улас Самчук. На краю часу / Підготовка тексту, упорядкування, післямова, примітки Н. Лисенко. – К.: Фоліо, 2021). – 414 с. (14,31 др. арк).
Кримський А. Ю. Андрій Лаговський. Роман / Упорядкування текстів, післяслово, коментарі та примітки С. А. Гальченка. Вступне слово О. В. Ткаченка. Передмова Т. І. Гундорової. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків: Фоліо, 2021. – 512 с. – (Зібрання творів).
Кримський А. Ю., Франко І. Я.Агатангел Кримський – Іван Франко. Епістолярні діалоги (1890–1904) / Упорядкування текстів, вступна стаття, коментарі С. А. Гальченка та Н. І. Лисенко. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків: Фоліо, 2021. – 478 с. – (Зібрання творів).
Остап Вишня. Вишневі усмішки бердянські / Передмова, упорядкування текстів С. А. Гальченка та Є. С. Денисова. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Музей історії Бердянського морського торгового порту. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. – 136 с.
Тичина П. Г. За всіх скажу, за всіх переболію… Вибрана поезія. Проза / Підготовка текстів, передмова, коментарі та примітки С. А. Гальченка. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ: Видавництво ТОВ «ОСНОВА-ПРИНТ ПЛЮС», 2021. – 764 с. Видання присвячене 30-й річниці Незалежності України, здійснене за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України та Українського інституту книги.

2020

Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. – К.: К.І.С. – Т. ХV. – 576 с. (26,5друк. арк.).
Королева Н. Вітраж. – К.: Фоліо, 2020. – с. 250. (упорядкування, коментування). 10,33 др. арк.
Королева Н. Силует. – К.: Фоліо, 2020. – с. 252. (упорядкування, коментування). 10,81 др. арк.
Королева Н. Сторінка з книжки. – К.: Фоліо, 2020. – с. 250 (упорядкування, коментування). 10,50 др. арк.
Куліш Пантелеймон. Повне зібрання творів. Серія: Переклади та переспіви. ‒ Київ: Критика. ‒ Т. І: Шекспирові твори: Отелло. Троїл та Крессида. Комедія помилок / Заг. ред. О. Федорук; упоряд., підгот. текстів О. Боронь, О. Федорук; наук. ред., стаття А. Даниленко; комент. О. Лучук. ‒ 448 с. (34 др. арк.).
Борис Грінченко. Повісті «Серед темної ночі», «Під тихими вербами» / Упоряд., підгот. текстів, стаття, коментар Дмитра Єсипенка; Наук. ред. Галина Бурлака. К.: Критика, 2020. – 432 с. (24,6 др. арк.).
Сергій Гальченко. Другий «Кобзар» Тараса Шевченка. Нереалізована мрія поета: Доповідь, виголошена на сесії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (2021 р.) // Вісник НТШ. – №64, осінь-зима 2020. – С.28–32.
Шевченко Тарас.Другий «Кобзар»: поезії 1843–1847. – Вид. 3-є, доп., з факсим. відтворенням автографів поезій, їх паралельною розшифровкою та текстом суч. літ. мовою / авт. проекту, передм., прим. та упоряд. текстів С. Гальченка ; ст. д. ф. н. Павла Гриценка ; розшифровка факсим. відтворення текстів рукописів Наталки Лисенко; НАН України, Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка, Ін-т української мови. – Кам’янське: ВД «Андрій»; Київ: ВД «Зелений пес», 2020. – 584 с. – 24,3 др. арк.
Остап Вишня. Невеселе життя: документальна біохроніка / упорядкув., вступ. ст. та прим. С.А.Гальченка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків: Фоліо, 2020. – 784 с. – 63,21 др. арк. — (Великий науковий проект)
Шевченко Тарас.Другий «Кобзар»: поезії 1843–1847. – Вид. 3-є, доп., з факсим. відтворенням автографів поезій, їх паралел. розшифровкою та текстом сучас. літ. мовою / авт. проекту, передм., прим. та упоряд. текстів Сергія Гальченко ; ст. докт. філол. н. Павла Гриценка ; розшифр. факсим. відтворення текстів рукописів Наталки Лисенко; НАН України, Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка, Ін-т української мови. – Кам’янське: ВД «Андрій»; Київ: ВД «Зелений пес», 2020. – 584 с. – 24,3 др. арк.
Івченко Михайло. Шуми весняні / упорядкування, передмова і примітки С.А.Гальченка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків: Фоліо, 2020. – 380 с. – 20,16 др. арк. – (Бібліотека української літератури).
Івченко Михайло. Землі дзвонять / підготовка тексту і примітки С.А.Гальченка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків: Фоліо, 2020. – 443 с. – 23,52 др. арк. – (Бібліотека української літератури).
Івченко Михайло. Робітні сили / підготовка тексту і примітки С.А.Гальченка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків: Фоліо, 2020. – 252 с. – 13,44 др. арк. – (Бібліотека української літератури).
Винниченко Володимир. Щось більше за нас: Мала проза. 1909–1929 / упоряд., передмова і прим. С.А.Гальченка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків: Фоліо, 2020. – 620 с. – 32,76 др. арк. – (Бібліотека української літератури).
Вишня Остап.Театр – це велике знаряддя / упорядкування текстів та передмова С.А.Гальченка. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ: Саміт-книга, 2020. – 448 с. – 26,04 др. арк.
Найкраща лілея з родинного саду Косачів / Алла Диба, Олександра Шалагінова. – К.: Саміт-книга, 2020. – 256 с. (14,88).

2019

Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – К.: К.І.С., ММХІХ (2019). – Т. 13/14. –616 с.; 33 др. арк. http://ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/Spadshchyna_(2019)13-14(UA).pdf; https://kis.prom.ua/p1120834339-spadschina-literaturne-dzhereloznavstvo.html).
Королева Н. Шляхами і стежками життя / Підготовка тексту, упорядкування та примітки Н. Лисенко. Харків: Фоліо, 2019. 444 с.; 23,52 ум. друк. арк.
Федорук О. Роман Куліша «Чорна рада»: історія тексту. К.: Критика, 2019. 600 с.; 50,7 ум. др. арк.
Яцюк Володимир. Тарас Шевченко і світ фотографії: Альбом-монографія / Підготовка тексту, вступна стаття і коментар О. Федорука. Київ: Критика, 2019. Х, 218 с., 235 іл., покажчик.
Барвінський О. Спомини з мого життя / Упор., коментар А. Шацької; ред. Г. Бурлака, А. Атаманенко. – Нью-Йорк-Київ-Острог-Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2019. – Т. 3: Частина 5. – 728 с.
Косинка Г. Повна збірка творів. Документи. Спогади / Передмова, упорядкування та примітки С. А. Гальченка. – К.: «Саміт-книга». – 744 с.

2018

Барвінський О. Спомини з мого життя. Т. 4. Частина 6 / Упорядкування, коментар А. Шацької; ред. Г. М. Бурлаки. Київ, 2018. 1006 с.; 67,60 ум. друк. арк.
Вишня О. Зенітка / Остап Вишня ; передм. і підгот. текстів С.А. Гальченка ; підгот. рукопису до друку В. Пегової ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2018. – 288 с. – 17,82 др. арк. – (Сучасна б-ка українського воїна). ISBN 978-966-136-610-6. 
Володимир Сосюра / Передм., упорядкув. текстів та прим. Сергія Гальченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2018. – 411 с. : іл. – 21,84 др. арк. – (Митці на прицілі). ISBN 978-966-03-8168-10-6.
Григорій Косинка / Передм., упорядкув. текстів та прим. Сергія Гальченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2018. – 508 с. : іл. – 26,88 др. арк. – (Митці на прицілі). ISBN 978-966-03-8195-7.
Михайло Драй-Хмара / Передм., упорядкув. текстів та прим. Сергія Гальченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2018. – 500 с. : іл. – 26,46 др. арк. – (Митці на прицілі). ISBN 978-966-03-8308-1.
Остап Вишня / Передм., упорядкув. текстів та прим. Сергія Гальченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2018. – 476 с. : іл. – 26,46 др. арк. – (Митці на прицілі). ISBN 978-966-03-8169-8.
Руданський С. Співомовки / Степан Руданський ; передм. і підгот. текстів С.А. Гальченка ; підгот. рукопису до друку В. Пегової ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2018. – 208 с. – 17,82 др. арк. – (Сучасна б-ка українського воїна). ISBN 978-966-136-609-0.
СМІХ усе перемагає : збірка перлин народного гумору, усмішок і байок Павла Глазового / Передм. і підгот. текстів С.А. Гальченка ; підгот. рукопису до друку В. Пегової ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2018. – 304 с. – 17,82 др. арк. – (Сучасна б-ка українського воїна). ISBN 978-966-136-611-3.
Сосюра В. Всім серцем любіть Україну свою… / Володимир Сосюра ; передм., підгот. текстів і прим. С.А. Гальченка ; підгот. рукопису до друку В. Пегової ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2018. – 176 с. – 11,72 др. арк. – (Сучасна б-ка українського воїна). ISBN 978-966-136-608-3.
Шевченко Т. Свою Україну любіть… / Тарас Шевченко ; передм., підгот. текстів і прим. С.А. Гальченка ; підгот. рукопису до друку В. Пегової ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2018. – 288 с. – 17,82 др. арк. – (Сучасна б-ка українського воїна). ISBN 978-966-388-505-6.

2017

Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Київ, 2017. Т. ХІ/ХІІ. 488 с. (Наукове редагування: Г. М. Бурлака, Б. В. Цимбал; 25 ум. друк. арк.; зміст: 
http://ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/Spadschyna_2017_11-12.pdfhttps://kis.prom.ua/p654889346-spadschina-literaturne-dzhereloznavstvo.html)

Записки Наукового товариства ім. Шевченка в Америці. Нова серія / Член редколегії і ред. О. Федорук. Нью-Йорк, 2017. Т. І. 253 с.
Баштова Н. Г.; Костюк Т. Г. «...Праця моя – це не амбіція» : літературний портрет Григорія Костюка у контексті епохи : відкрита лекція. – Кам’янець-Подільський: «Друкарня Рута», 2017 (Третя публічна лекція пам’яті Івана Огієнка була прочитана в рамках проведення Міжнародної наукової конференції «Григорій Костюк та його доба», приуроченої 115-й річниці від дня народження видатного вченого-літературознавця).
Тарас Шевченко. Кобзар / Передмова, підготовка текстів та примітки С.А.Гальченка. –308 с. –(Серія «Бібліотека українського воїна»).

2015

Бібліотека Івана Франка. Науковий опис: У чотирьох томах. – К., 2015. – Т. 2. – 720 с.
Олена Пчілка. Український дитячий театр / Упоряд., підготовка текстів, передм., текстологічні коментарі Л. П. Мірошниченко. – 2-ге вид. – К.: Веселка, 2015. – 439 с.
Григорій Костюк. Літературознавство. Критика. Публіцистика: Вибрані праці у 5 т. / Упоряд., підготовка текстів, коментарі, укладання словника персоналій Н. Баштова; передм. В. Панченка. – К. Смолоскип, 2015. – Т. 1.: Літературознавство. Критика. – 974 с.
Тарас Шевченко і царська цензура. Збірник документів / Упорядник Іван Ковальов; підготовка текстів Ірина Брижіцька; коментарі І. Брижіцька, І. Ковальов, О. Федорук; науковий редактор О. Федорук. – К.: Критика, 2015. – 336 с.
Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Наукові праці; Публіцистика. – К.: Критика, 2015. – Т. ІІІ: Записки о Южной Руси: [У 2 кн.] / Упорядник, коментарі В. Івашків; науковий редактор О. Федорук. – Кн. 1. – 416 с., іл.
Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Київ : Laurus, 2015. — Т. Х : Пам’яті Віктора Дудка. — 600 с.; іл.

2014

Тарас Шевченко. Чигиринський кобзар і Гайдамаки / Розшифровка текстів збірки та авторських доопрацювань. – К.: Кліо, 2014. – С. 235–270.
Гальченко С. Історія тексту / Підготовка додатків Н. Лисенко. – К.: Наукова думка, 2014. – С. 411–685.

2013

Білецький Леонід. Шевченкіана. – К., 2013. – Т. 1. – 656 с.
Білецький Леонід. Шевченкіана. – К., 2013. – Т. 2. – 688 с.
Перше видання Шевченкових «Гайдамаків»: Історія книжки. – К.: Критика, 2013. – 152 с. – Супровідна книжка до факсимільного видання Шевченкової поеми «Гайдамаки» (Спб., 1841).
Тарас Шевченко. Мала книжка («захалявна») / Розшифровка автографів текстів збірки Н. І. Лисенко. – К.: Веселка, 2013. – С. 445–880.
Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. – 2013. – Т. VІІІ. – 448 с.
Тарас Шевченко. Більша книжка / Розшифровка автографів текстів збірки Н. І. Лисенко. – К.: Кліо, 2013.

2012

Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія. – К.: Laurus, 2012. – Т 7. – 498 с.

О. Олесь. Твори у 2 т. / Упор. Н. І. Лисенко, Р.П.Радишевський. – К.: 2012. – Том 2.: Сатира (еміграційна спадщина). – 672 с.
Інокентій Гізель. Мир з Богом чоловіку / Перекл. Р. Кисельова // Вибрані твори у 3 т / Інокентій Гізель; редактор-упорядник Л. Довга. – Т. 1. Кн. 1. – К.–Л.: «Свічадо», 2012. – С. 55– 475.

2011 

1. Мірошниченко Л. П. Леся Українка: Життя і тексти / Передмова М. Х. Коцюбинської. – К.: «Смолоскип», 2011. – 264 с.
2.  О. Олесь. Твори: У 2 т. / Упор. примітки Н. І. Лисенко. – К., 2011. – Том 1: Лірика (еміграційна спадщина). – 672 с.
3. Пчілка Олена. «Золоті дні золотого дитячого віку...»: автобіографічний нарис / О. Пчілка; упорядкув., підготов. текстів, передм. та приміт. Л. П. Мірошниченко, А. В. Ріпенко: худож. оформ. О. А, Базилевича. – К.: Веселка, 2011. – 79 с.
4. Григорий Сковорода. Полное собрание сочинений. – Т. 1: Трактаты и диалоги / Пер. на рус. язык Р. Е. Киселева, под ред. С. Йосипенка. – К.: «Богуславкнига». – 432 с.
5. Грушевський М. С. Зібрання творів: у 50 т. – Львів: Світ, 2011. – Т. 12: Проза, драматургія, переклади (1883–1886). / Упор., передм, коментарі Г. М. Бурлаки – 558 с. – (Серія: Літературно-критичні та художні твори: Поезія (1882–1903).
6. Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія. – К.: Laurus, 2011. – Т 6. 500 с.

2010 

Повернені шевченківські раритети / автор проекту С. Гальченко;упорядкування, наук. опис колекції, приміт. С Гальченка, Н. І. Лисенко. - Дніпродзержинськ: ВД «Андрій», 2010. – 288 с., 514 іл.
Бібліотека Івана Франка: Науковий опис у чотирьох томах. – К., 2010. – Т. 1 / Упор. Р. Є. Кисельов, Л. І. Чернишенко, Н. І. Лисенко, Л. П. Мірошниченко, З. Г. Крапивка. – 624 с.
Василь Стус. Зібрання творів: у 12 т. – К.: «Факт», 2010. –Т. 2 / Упор. Д. В. Стус. – 512 с.
Василь Стус. Палимпсести = Палімпсесты / Пер. с укр. М. Рахлиной; редакторы М. Коцюбинская, Л. Лысенко, предисловие К. Москальца и Е. Захарова. – Харьков: «Фолио», 2010. – 284 с. – На укр. и рус. языках.
Науковий збірник: Олена Пчілка і Гадяч / Під ред. Т. Г. Третяченко, набір тексту Н. І. Лисенко. – К., 2010. – 102 с.
О. Олесь. Твори: У 2 т. / Упор. Н. І. Лисенко, Р. П. Радишевський. – К., 2010. – Том 1: Лірика (еміграційна спадщина) — Видання друге, доповнене. – 636 с

 2009 

Барвінський О. Спомини з мого життя. – Нью-Йорк–Київ: «Стилос», 2009. – Т. 2: Частина третя та четверта. – 1120 с.
Василь Стус: Зібрання творів: у 12 т. – К., 2009. – Т. 5: «Палімпсести»: (Найповніший незавершений корпус) / Упор. Д. В. Стус., А. О. Шацька. – 766 с.
О. Олесь. Твори: У 2 т. / Упор. Н. І. Лисенко. – К., 2009. – Т. 1: Лірика: (еміграційна спадщина). – 574 с.
Коцюбинська М. Х. Листи і люди: Роздуми про епістолярну творчість. – К.: Дух і літера, 2009. – 582 с.
Гаврилюк Н. І. Український поліметричний вірш. – К.: «Фенікс», 2009. – 250 с.
Маслянчук Т. В. Проза Володимира Винниченка: Проблеми текстології. – К.: «Стилос», 2009. – 192 с.
Роман Корогодський. Брама світла: Шістдесятники / Упор. М. Х. Коцюбинська. – Львів: Вид-во Укр. Католицького Ун-ту, 2009. – 655 с.
Коцюбинська М. Х. Історія, оркестрована на людські голоси: Екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури. – К.: Видавничий дім «КМА», 2009. – 70 с.
Гончар О. Твори: У 12 т. – К.: «Наукова думка», 2009.– Т. 8: Мала проза / Упор., примітки Н. Г. Баштова). – 496 с.

 2008 

Баштова. Н. Г. Григорій Костюк: літературознавець, критик, публіцист. – К.: «Стилос», 2008. – 216 с.
Василь Стус. Зібрання творів: у 12 т. – К.: «Факт», 2008. – Т. 3: Час творчості / Під ред. Д. В. Стуса, упор., коментарі Г. М. Бурлаки, укладання абеткового покажчика Н. І. Лисенко.– 752 с.
Василь Стус. Зібрання творів: у 12 т.– К.: «Факт», 2008. –Т. 4: Вірші кін. 60-х – 1971 рр. / Упор. Д. В. Стус, А. О. Шацька. – 750 с.
Василь Стус. Таборовий зошит: Вибрані твори / Упор., передм. Д. В. Стуса. – К.: «Факт», 2008. – 452 с.
Михайло Грушевський. Зібрання творів: у 50 т. – Львів: «Світ», 2008. – Т. 11: Літературно-критичні праці / Упор, передм., коментарі Г. М. Бурлаки. – 750 с.
Михайло Коцюбинський. Листи до Олександри Аплаксіної / Передм. М. Х. Коцюбинська, упор. А. Г. Диба, С. Захаркін, В. Панченко). – К.: «Критика», 2008.
Іван Світличний. Голос доби: Листи / Упор, передм., примітки М. Х. Коцюбинської).– К.: «Сфера», 2008. – Кн. 2. – 814 с.
Світличний І. О., Світлична Н. О. З живучого племені Дон Кіхотів / Упор., передм., примітки М. Х. Коцюбинської. – К.: «Грамота», 2008. – 814 с. – (Серія: «Бібліотека Шевченківського комітету»).
Кириличні стародруки XV–XVII ст. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Упор. Р. Є. Кисельов, Н. П. Бондар, Т. М. Росовецька. – К., 2008. – 232 с.
Леся Українка. Лісова пісня / Упор. примітки Л. П. Мірошниченко. – Харків: «Фоліо», 2008. – 640 с. – (Серія «Українська література. Колекція»).
Брама світла: Шістдесятники / Упор., передм. М. Х. Коцюбинської. – Львів: Вид-во Українського Католицького університету, 2008.

Підготовка виставок та інших заходів

 

2015

 

1) До 80-річчя від дня народження Василя Симоненка — у Національному музеї літератури України;

2) «Україно… ти моя розпуко вікова» — у Музеї книги та друкарства України;

3) «В Україну ідіть, діти! В нашу Україну…» — у Музеї книги та друкарства України;

4) До дня народження В. Винниченка експозиція з 76 картин — у Національному музеї літератури України;

5) «Геній Данте – натхнення поза часом» — у Музеї книги та друкарства України.

 

Текстологічні читання, присвячені М. Є. Сиваченку, 24 листопада 2015 р., м. Київ, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка.

 

2014

Г. М. Бурлака, Н. І. Лисенко

І. До 200-річчя Т. Г. Шевченка:

  «На вічному шляху до Тараса» – організатор – Державна архівна служба України (у приміщенні ЦДАМЛМ України). Надання консультацій при складанні тематико-експозиційного плану та каталогу виставки. Надання цифрових копій. Участь у відкритті виставки.

Співорганізація виставки «Шевченкіана Юрія Меженка і Музею книги» (підготовка 155 видань для експонування).

Надання цифрових копій для виставки у «Мистецькому арсеналі».

Виступ на відкритті Шевченківської виставки у Музеї Михайла Грушевського.

Участь у проекті, спільному з Інститутом історії – підготовка до видання слідчих справ Т. Шевченка. Збір матеріалу, організація копіювання архівних одиниць, ідентифікація документів, консультативна робота.

«Душа поета – то душа народу, вірші поета – то його думки» у Центральному Державному архіві громадських об’єднань.

ІІ. Інші виставки та літературні заходи

 

З нагоди 150-річчя з дня народження Б. Грінченка (Музей книги та друкарства України);

До 245-річчя від дня народження І.П.Котляревського (Музей книги та друкарства України);

”Лісова пісня’’: від рукопису до книжки (Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького).

 

 Архів рукописів

  

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

23

Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»

Другий рік поспіль Інститут літератури...

NEWSKIT_квітня

29

Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»

17 квітня відбувся семінар «Ренесанс...

NEWSKIT_березня

20

Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції

26 лютого докторантка Інституту літератури...