Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

kanon.jpg

Генералюк Леся Станіславівна

Доктор філологічних наук, мистецтвознавець, провідний науковий співробітник сектора слов’янських літератур.

Наукові інтереси:

інтермедіальні студії;
література та візуальні мистецтва;
українська, російська література ХІХ – ХХ століття;
синестезія.

Вибрані праці:

Монографії

- Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва. – К.: Наукова думка, 2008. – 544 с.

- «Святим дивом сяють храми Божі…» Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка. – К.: Балтія-Друк, 2013. – 168 с.

- Бовсунівська Т., Бобрик Р., Виноградов О., Генералюк Л. та ін. Екфразис: Вербальні образи мистецтва; пер. з англ. І. Малішевської, з пол. та рос. Д. Литовченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013; розділ Екфразис у контексті correspondance des arts. – С. 199-214.

- Аспекти конвенцій словесних та візуальних форм в українській поезії ХХ-ХХІ ст. // ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі: колективна монографія. – Оломоуць: Ун-т ім. Ф. Палацького в Оломоуці, 2016. – С. 445-475.

 

Статті

 

 1. У пошуках гармонії (Взаємодія мистецтв у творчості М. Волошина) // Слово і Час. – 1994. – № 2. – С. 79-84.
 2. Пластический портрет в поэзии М. Волошина //Язык и культура. Третья международная  конференция. – Т. 1. Доклады. – К.: Collegium, 1994. – С. 246-256.
 3. Взаємодія мистецтв у творчості Шевченка. Література й образотворче мистецтво // Українська мова й літ. в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 1. – С. 69–79.
 4. Мотив пам’яті у творчості Т. Шевченка: іконологічні нотатки // Тарас Шевченко і укр. культура ХХІ століття: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнського симпозіуму. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Под. держ. пед. ун-т, 2000. – С. 32–43.
 5. Феномен синестетизму в творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура: зб. праць міжнар. 33 наук. шевченківської конф. – К.; Черкаси: Брама, 2001. – С. 274–279.
 6. Синестезія як феномен творчого мислення // Творчість свободи як свобода творчості. Матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2001 р.) – К.: НТУУ «КПІ», 2001. – С. 113-117.
 7. Візуальний код Шевченка // Слово і Час. – 2004. – № 3. – С. 52–60. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/172444/06-Heneralyuk.pdf?sequence=1
 8. Візуальна концепція гармонії у творчості Шевченка // Тарас Шевченко і народна культура: зб. праць міжнар. 35‑ї наук. шевченківської конф.: У 2 кн. – Черкаси: Брама-Україна, 2004. – Кн. 1. – С. 204–211.
 9. Синестезійність світосприйняття Шевченка – маляра і поета // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць. – К.: Київський ун-т, 2005. – Вип. 7. – С. 29–35.
 10. Вплив академізму на формування Шевченка // Материалы IV Международного семинара «Шевченковский Петербург»: к 190-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. – СПб., 2005. – С. 63-72.
 11. Образ дерева і семіотика візуально-просторових концептів (поезія, проза, малярство Т. Шевченка) // Слово і Час. – 2006. – № 6. – С. 21–31.
 12. Синтез наукового і естетичного освоєння світу Шевченком (до проблеми постренесансної особистості) // Феномен Т.Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних та освітніх процесів: Матеріали IV Всеукраїнської наук.-метод. конф. (Сімферополь). – К.: Грамота, 2007. – С. 249-263.
 13. Поетичність у структурі мистецьких творів Шевченка і питання міжвидового інтеракціонізму / Генералюк Л. // Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник. – Вип. 5. – К.: Інтертехнологія, 2008. – С. 355-377.
 14. Екфразис у Т. Шевченка і Т. Готьє (до проблеми взаємодії мистецтв у творчості Шевченка) // Слово і Час. – 2008. – № 3. – С. 45–55. 
  https://il-journal.com/index.php/journal/issue/view/142/3_2008_pdf
 15. «Блудний син». Символіка графічної серії Шевченка в контексті взаємодії літератури і образотворчого мистецтва // Студії мистецтвознавчі. – 2008. – Ч. 1. – С. 56–72. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43531/05-Generaliuk.pdf?sequence=1
 16. Євангельські теми і ремінісценції в мистецтві Шевченка: словесно-іконічний паралелізм // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць. – К.: СПД Пугачов О. В. – НК, 2008. – Вип. 9. – С. 271–281. https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=1993
 17. Чи ілюстрував Шевченко «Полтаву» Пушкіна? // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 1 (65). – С. 54–57.
 18. Взаємодія літератури і мистецтва. Начерк теорії словесно-візуальних інтеракцій // Studia methodologica: наук. альманах. – Вип. 29. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 81–88.
 19. Феномен Шевченка і мистецький поступ в країнах Європи на початку – в середині ХІХ ст. // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: Зб. наук. праць. – Вип. 10. – Луганськ: ЛДІКМ, 2009.
 20. Т. Шевченко, «Старець на кладовищі». Специфіка зображально-словесної комунікації з адресатом // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 2 (70). – С. 8–10.
 21. До проблеми міждисциплінарних досліджень в українській гуманітарній науці (літературознавчо-мистецтвознавчий дискурс) // Методологічні проблеми гуманітарних досліджень: матеріали VІІ міжнародного теоретичного семінару в межах постійно діючого симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» (Кам’янець-Подільський, 14-17 травня 2008 р.). – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 16–28.
 22.  Осягнути універсалізм митця. Міжвидовий інтеракціонізм: «кінематографічність» як наслідок Шевченкової синестезії // Укр. мова й літ. в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 2. – С. 88–97.
 23. Гіпотипозис у творчості Шевченка – визначальний засіб моделювання візуального образу  України // Слово і Час. – 2009. – № 3. – С. 3–18.
 24. Символіко-алегоричний концептуалізм  Т. Шевченка: інтроспективна серія «Телемах – Діоген» // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – Ч. 1. – С. 31–51. http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2009/1/31.pdf
 25. Художник і літератор Тарас Шевченко в контексті єв­ро­пей­ських мистецьких напрямів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 3 (344). – С. 56–59.
 26. Світлоефекти – один із варіантів вербально-іконічної взаємодії у творчості Шевченка // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту ім. Івана Огієнка: філолог. науки. – Вип. 18. – Кам’янець-Подільський: ПП «Аксіома», 2009. – С. 194-198.
 27. Проблема интеракционизма в творчестве Ивана Бунина: гипотипозис и его варианты  // Słowianie Wschodni na emigracji: literatura-kultura-język / pod red. B. Kodzisa i M. Giej. – Opole: Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. – (Studia i Szkice Slawistyczne: 10 / red. serii B. Kodzis). – S. 71-82.
 28. Город и храм в поэзии Максимилиана Волошина: экфразис или архитектурный пейзаж-гипотипозис? // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІ (138). – С. 299–305. http://obs.uni-altai.ru/unibook/kozybovskaja/kozybovskaja.pdf
 29. Термінопоняття на позначення результатів інтеракцій між літературою та візуальними мистецтвами: екфразис та гіпотипозис // Українська наукова термінологія: зб. матеріалів наук.-практ. конф. «Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки». – К.: Наук. думка, 2010. – № 3. – С. 53–68.
 30.  «Тому що ілюстрація». Історія однієї довільної інтерпретації твору Шевченка // Образотворче мистецтво. – 2010. – № 2/3. – С. 6–9.
 31. Синестетические тропы в русской прозе Тараса Шевченко // Na pograniczu nauk i kultur. – Opole: Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. – (Seria «Studia i Szkice Slawistyczne»: 11). – S. 93-102.
 32. Алгоритми і варіанти концепту «картина»: вплив образотворчого мистецтва на літературний стиль Шевченка //  Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах: наук.-методичний та літературно-мистецький журнал. – 2011. – № 1–2. – С. 112–123.
 33. Катерина Білокур і Тарас Шевченко: етнічні виміри творчості  // Катерина Білокур. Філософія мовчазного бунту: зб. наук. праць. – К.: Стилос, 2011. – С. 146-164.
 34. Вплив культурної аури садиб українського дворянства на картину світу Тараса Шевченка // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук праць. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – Вип. 8. – С. 47-54.
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ubi_2011_8_11
 35.  Нотатки до психологічних студій над Шевченком і його творчістю. – Слово і Час. – 2012. – № 5. – С. 3-20. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/144910/02-Generaliuk.pdf?sequence=1
 36. Начерк цілісної структури образів-концептів у літературно-мистецькій спадщині Шевченка // VІІ Міжнародний конгрес україністів. Зб. наук. статей. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2012. – С. 68-84.
 37. Generaliuk L. Shevchenko: the Artist as Poet and Poet as Artist // The complete Kobzar byTaras Shevchenko / Translated from the Ukrainian by Peter Fedynsky. – London: Glagoslav Publications Ltd, 2013. – P. xvii-xxiii. 
 38. «Не пропускаючи нічого з того, що бачить око...» Візуальний образ України у прозі Миколи Гоголя // Гоголезнавчі студії – Вип. 3 (20). – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2013. – С. 45-86.
 39. Код образотворчого мистецтва у слові Шевченка. Колористика // Слово і Час. – 2013. – № 2. – С. 3–13.
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sich_2013_2_3
 40. Генералюк Л. Екфразис і проблема контамінації термінів // Українська термінологія і сучасність. Збірник наук. праць. – К.: ІУМ НАНУ, 2013. – С. 84-94.
 41. Екфразис та гіпотипозис: проблеми диференціації // Слово і Час. – 2013. – № 11. – С. 50-61. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/149454
 42. Шевченківські образи-концепти: вербально-іконічна єдність // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць. – К.: Київський ун-т, 2014. – Вип. 17. – С. 24-33.
 43. Київські храми, змальовані Шевченком // Образотворче мистецтво. – 2014. – № 1. – С. 34-42.
 44. Шевченківський універсалізм: роль музики у творчості поета-художника // Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – 2014. – № 1 (22). – С. 3-14.
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chasopys_2014_1_3
 45. Шевченко: від малювання українських храмів до мислеформи України як храму // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження: зб. наук. праць. – К., 2015. – С. 15-37.
 46. Студії над Шевченком: інтердисциплінарні стратегії // Слово і Час. – 2016. – № 3. – С. 3–9.
   http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/158270/03-Generaliuk.pdf?sequence=1
 47. Графічні серії Шевченка у світлі співвідношення візуального та вербального кодів // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 23-25. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2016. – С. 419- 433.
 48. Парадокси трактування екфразису // Studia i Szkice Slawistyczne – Opole: Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – (Seria «Studia i Szkice Slawistyczne»: 13). – S. 213-222.
 49. Пасинок Росії. Максиміліан Волошин у силовому полі катастроф початку ХХ ст. (частина 1) // Слово і Час. – 2017. – № 5. – С. 4-17; http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sich_2017_5_3 
 50. Пасинок Росії. Максиміліан Волошин у силовому полі катастроф початку ХХ ст. (частина 2) //  Слово і Час. – 2017. – № 6. – С. 36-47. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sich_2017_6_7
 51. Історіософська модель Росії в транскрипції Максиміліана Волошина // Мова і культура (наук. журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т. ІІІ (188). – С. 300–309. http://www.burago.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/188.pdf#page=300
 52. Витоки трагедій 1917-1922 років: погляд М. Волошина // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць. – К.: НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. досл., 2017. – Вип. 15. – С. 58-73.
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ubi_2017_15_6
 53. Фотосправа в житті Шевченка // Слово і Час. – 2017. – № 11. – С. 3-11.
  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/159704/03- Heneraliuk.pdf?sequence=1
 54. Вплив науково-культурної парадигми Франції на історіософію М. Волошина // Султанівські читання. Зб. статей. – Вип. VІІ. – Івано-Франківськ: «Симфонія-форте», 2018. – С. 100-109.
  https://www.readcube.com/articles/10.15330%2Fsch.2018.7.100-108
 55. Сковородинівська ідея самопізнання у сепії Шевченка «Нарцис та німфа Ехо» (до 205 річниці з дня народження поета-художника) // Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць. – Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2019. – Вип. 6. – С. 35-41.
 56. Виклики екфразису // Література на полі медій. Колективна монографія на пошану 90-річчя академіка НАН України Д. С. Наливайка. – Дніпро, Акцент ПП, 2019. – С. 114-126. https://www.academia.edu/37581655/%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86_%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%99_pdf
 57. Валентина Василівна Рубан та її шевченкознавчі розвідки // Збірник наукових студій пам’яті докторки мистецтвознавства Валентини Рубан / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – Київ: Вид-во ІМФЕ, 2019. – С. 108-128.http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/zbirnyky/2019/ruban.pdf
 58. Індивідуалізм у мистецтві та в житті: волошинська альтернатива «ері мас» // Слов’янські літератури у світовому літературному контексті: універсальне та індивідуальне. (Зб. наук. праць). – Ніжин: ТПК «Орхідея», 2019. – С. 67-95.
 59. Червоний терор у Криму 1920-1923 рр. з позицій Максиміліана Волошина // Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. – Вип. IV: До 100-річчя Української Революції (1917–1923) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2019. – С. 50-64. https://www.twirpx.com/file/3710042/
 60. Шляхи формування інтермедіальних досліджень. – Слово і Час. – 2020. – № 3. – С. 3-27. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/171430/02-Heneraliuk.pdf?sequence=1
 61. Quo Vadis, Україно? Поема «Сім літ» С. Гординського: візуалізація періоду 1914-1920 рр. // Славістична збірка. Вип. V. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України – К., 2020. – С. 129-159.
 62. Формула історичного шляху Росії в поезії, публіцистиці та листах Максиміліана Волошина 1917-1924 рр. // Животворне світло слова: зб. наук. студій пам’яті докторки філологічних наук Наталії Ростиславівни Мазепи. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – С. 108-126.
 63. 1914-1920 роки в Україні: візуальні аспекти історіософії Святослава Гординського у поемі «Сім літ» // Наш український дім. – № 2. – 2021. – С. 35-48.
 64. Картини Емми Андієвської: інсайт через форми і колір // Феномен Емми Андієвської: Матеріали Всеукраїнського круглого столу, присвяченого 90-річчю письменниці (Київ, 31 березня 2021 р.). – К.: ІЛ НАНУ. – С. 36-39.
 65. Фактор України в інтермедіальних стратегіях Івана Буніна // Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття: матеріали ХІІ Міжнародних Чичерінських читань (Львів, 28-29 жовтня 2021 року). – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 41-45.
 66. Набіди і Макс Волошин: моделі гри // Сучасні літературознавчі студії. Поетика повсякденного у полі культури. Зб. наукових праць. – Вип. 18. – К.: КНЛУ, 2021. – С. 21-30.
  http://literature-studio.knlu.edu.ua/article/view/246753
 67. Історіософська концепція Росії та її компоненти в трактуванні М. Волошина // Вчені записки таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. – Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). – 2022. – № 2, частина 2. – С. 69-80. http://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/2_2022/part_2/12.pdf

Рецензії, мистецькіогляди:

- Коли звук перетворюється у малюнок: графічний синестетизм Якова Гніздовського // Українське слово. – 17. 09. 1996.

- Блудний дух романтизму // Слово і Час. – 1997. – № 5/ 7. – С. 63.

- Печали свет из лабиринтов памяти // Art-line. – 1999. – № 5-6. – С. 59-61.

- З погляду вічності (синкретизм прози Марії Матіос) // Література плюс. – 2000, липень, № 5 (30)

- Хранитель пам'яті: синкретизм творчості Юрія Лесюка. Альбом. – Львів, 2007. – 52 с.

- Чи знаємо нашу класичну літературу? / Рецензія [Олена Єременко. Літературний образ у силовому полі синкретизму. – К.: Євшан-зілля, 2008. – 320 с.] // Слово і Час. – 2008. – № 12. – С. 92-93.

- Рецензія на видання: «Т. Г. Шевченко для дітей: видання творів в Україні (XIX-XX ст.) : бібліограф. покажч. /Нац. б-ка України для дітей ; уклад. О. М. Тімочка. – К., 2013. – 36 с. // Українська біографістика [Текст] : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 11. – С. 387-389.

- Український дитячий письменник на тлі епохи (Марченко Н. Володимир Рутківський: тексти долі: біографічний нарис. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 432 с.) // Слово і Час. – 2015. – № 4. – С. 119-123.

- Шевченків код українського шістдесятництва (Тарнашинська Л. «Шевченко – поет сучасний»: прочитання крізь призму шістдесятництва. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2017. – 270 с.) // Слово і Час. – 2018. – № 2. – С. 111-112 (0,2 др. арк.). http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/163747/17-Heneraliuk.pdf?sequence=1

 

Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ