Українська
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg

Тарнашинська Людмила Броніславівна

Доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу української літератури ХХ ст.

Наукові інтереси:

 • українська література ХХ століття (історико-поетикальний аспект);
 • проблематика українського шістдесятництва;
 • література українського зарубіжжя;
 • сучасний літературний процес.
 • теорія літератури;
 • психологія творчості, зокрема її теоретичний аспект;
 • компаративістика (українська література в контексті європейської культури);

Вибрані публікації:

Монографії:

1. Художня галактика Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури: Монографія . -К.: Видавництво ім. Олени Теліги. -2001. — 223 с.
2. Закон піраміди. Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї / Передм. П.Загребельного. К.: Університетське видавництво „Пульсари”. -2001.- 264 с.
3. Сезон вічності. Літературно-критичні тексти / Ред. та упоряд. сер. І. Трач; Вступ. сл. С. Андрусів; Післясл. Ю. Вівташа. — Париж; Л.; Цвікау: Зерна, 2001. — 128 с.
4. Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. — К.: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2008.
5. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти) — К.:Смолоскип. — 2010. — 632 с.
6. Борисенко, А. Атаманенко, Л. Тарнашинська [та ін.] Українки в історії. Нові сторінки. – К.: Либідь, 2010. – 264 c.
7. Cюжет доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття / / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. —Київ: Академперіодика, 2013. – 678 с.
8. «Шевченко – поет сучасний»: Прочитання крізь призму шістдесятництва [Монографія]. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2017. – 270 с.
9. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти) [Монографія]. Видання друге, доповнене. – К.: Смолоскип, 2019. – 592 с. 

Упорядкування:

 1. 1.Крим, який ми любимо: Антологія (авторська ідея, упорядкування, вступна стаття «Маєстат сонячного півострова: Кримський профіль України»  Л. Тарнашинської [С. 4-42]) – К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2016. – 600 c.
 2. 2.Іван Кошелівець. «Можна одверто? або Туга за катарсисом (статті, огляди, рецензії, інтерв’ю)»: Збірник наукових праць/Упорядкування, примітки [І. Кошелівця], Л. Тарнашинської, передмови: Є. Сверстюка, В. Коптілова, Л. Тарнашинської [«Погляд на літературний процес з віддалі і перспективи, або «Коли комп’ютери працюють занадто швидко…»»: С.16-33]. – Харків: ФОП ПАНОВ А. М. 2018. – 648 с.
 3. КРИМСЬКІ (РЕ)ВІЗІЇ: Упорядкування, текст, наукова редакція, макет: Людмила Тарнашинська; Обкладинка: Юлія Григорчук) (3, 2 друк. арк.). /Режим доступу на сайті Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.  Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/publikatsii/item/505-krym-aktualni-revizii-nauk-red-ltarnashynska-k-2017  [Електронний формат ]
 4. «Феномен Емми Андієвської»: доповіді Всеукраїнського круглого столу / Упорядник Вадим Василенко; науковий редактор ЛюдмилаТарнашинська. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2021. 68 с. Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/Fenomen-Emmy-Andiievskoi.pdf
 5. DUSZA SZYBUJE W POŚWIACIE EPOK…” / «ДУША ЛЕТИТЬ У ПОСВІТІ ЕПОХ...». Tom jubileuszowy ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко, red. nauk. Agnieszka Matusiak i Ludmyła Tarnaszyńska. Współpraca Oxana Pachlovska, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2021, nr 9 (15 ark.wydaw.) Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/Tom-ofiarowany-_Linie-Kostenko.pdf

Серія біобібліографічних нарисів/посібників (авторська ідея) „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління” (у співавторстві з бібліографами Національної Парламентської бібліотеки України). Зокрема:

 • Ірина Жиленко: „Я так люблю життя земне!” Біобібліографічний нарис. – Вип. 2. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач Т. Заморіна.  – К., 2001. –34 с.
 • Валерій Шевчук: „Мав дерзновення бути самим собою”. Біобібліографічний нарис. – Вип. 1. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач – В. Кононенко. – К.,2002. – с. 112.
 • Іван Світличний: „…Бо вірую”. Біобібліографічний нарис. – Вип. 4. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач – Т. Заморіна. – К.,2002. – с. 68.
 • Ліна Костенко: „Я вибрала Долю собі сама”. Біобібліографічний посібник. Вип. 3. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач – Т. Заморіна. – К., 2002. – 60 с.
 • Євген Сверстюк: „Це – вибір”. Біобібліографічний покажчик. Вип. 5. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач – В Патока.. – К.,2002. – 126 с.
 • Михайлина Коцюбинська: „Бути собою”. Біобібліографічний нарис. Вип. 9. Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач В. Патока. – К.,2005. – 60 с.
 • Микола Вінграновський: „Все на світі з людської душі”. Біобібліографічний нарис. Вип. 10. – Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач О. Гриценко. – К., 2006. – 106 с.
 • Василь Симоненко: „Україно, ти моя молитва…” Біобібліографічний нарис. Вип. 11. – Автор тексту – Л. Тарнашинська. Бібліограф-укладач Г. Гамалій. - К., 2007. – 120 с.
 • Григір Тютюнник: „З любові й муки народжується письменник...” Біобібліографічний нарис /Серія „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. Автор нарису – Л. Тарнашинська (с.5-33). Бібліограф-упорядник – Г. Гамалій. –К., 2011.– 135 с.
 • Іван Драч. Література. Кінематограф. Політика. Біобіліографічний покажчик./Серія „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. Автор нарису – Л. Тарнашинська (с.5-32). Бібліографи-упорядники – Г. Волянська, Л. Кухар, К.: Основа, 2011. – 532 с.
 • Плеяда нескорених: Алла Горська, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Севрук, Людмила Семикіна. Біобібліографічний нарис. /Серія „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. Автор нарису – Л. Тарнашинська (с.5-36). Бібліограф-упорядник – М. Лукяненко. – К., 2011, 199 с.
 • Володимир Дрозд: „Письменник – лише уста народу”: Серія „Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. Вип. 15. – Біобібліографічний нарис. Автор нарису Л. Тарнашинська. Бібліографи-упорядники Г. В. Волянська, Т.М. Заморіна /Державний заклад „Національна Парламентська бібліотека України”.  – Вип.15. –К., 2013. – С.5−25.
 • Ігор Калинець: "Я знов молюся до пера...": біобібліогр. покажч. / М-во культури та інформ. політики України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого; авт. передмови «Ігор Калинець: "Я знов молюся до пера..."» Л. Б. Тарнашинська [C. 6-21]; бібліографи-упорядники: О. А. Рожнятовська, С. С. Савченко. - Київ, 2020. - 216 с. - (Серія "Шістдесятництво: профілі на тлі покоління"; Вип. 18).

 • Євген Сверстюк. Біобліографічний покажчик [Довідкове видання] / Упоряд. Г. В. Волянська, О. О. Галганова, наук. ред. В. О. Кононенко, автор нарису Л. Тарнашинська (С. 2–29). Київ: Міністерство культури України, Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, 2017. 216 с. Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=8644. (12, 09 ум. др. арк.).

Передмови до  окремих видань:

 1. Людмила Тарнашинська. Письменник, який випробовує буденністю//Валерій Шевчук. Роман юрби. Хроніка «безперспективної вулиці» (1972-1991). К.: Університетське вид-во «Пульсари»,2009. – С. 5-20 («Бібліотека Шевченківського комітету»).
 2. Людмила Тарнашинська. Заґратовані сонця. Ґотичний профіль ХХ століття. // Поезія із-за ґрат: Антологія. Упорядник Олена Голуб. К.:, Смолоскип, 2012. –С. 7-36.
 3. Людмила Тарнашинська. Зачудований світом. [Передмова ]//Роман Лубківський. Вибрані твори: у 2-х т. Т. 1. – К.: Всеукраїнське вид-во «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 2012. –С. 5-21.
 4. Людмила Тарнашинська. Слов’янське небо Романа Лубківського в європейському інтер’єрі [Передмова ]//Роман Лубківський. Вибрані твори: у 2-х т. Т. 2 – К.: Дніпро, 2015. – С.7-20.
 5. Чаша Грааля Віри Вовк [передмова]// Юлія Григорчук.  Проза Віри Вовк: виміри сакрального. – Дискурсус, 2016. – С. 8-14.
 6. Тарнашинська Л. Теодозія Зарівна. Роман «Мовчання цезію» [Передмова] // Теодозія Зарівна. Мовчання цезію. Київ: Дух і літера, 2022. С. 3–5.

Вибрані статті:

 1. „Боротьба з янголом” як народження „нової ясності”. Юрій Липа і деякі питання психології творчості // Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті ХХ століття: Матеріали Всеукр. наук. конф., Одеса, 27–28 квіт. 2000 р. — О., 2000. — С. 40–49.
 2. Іван Кошелівець: погляд на літературний процес із віддалі та перспективи // Філол. семінари. Наука про літературу на межі століть: тема вільна.-Вип. 3.- К.- 2000. -- С. 53–60.
 3. Художній просторово-ментальний універсум як модель реального життя: (типологічні зіставлення прози Валерія Шевчука) // [ІV Міжнародний конгрес україністів], Одеса, 26–29 серп. 1999: Доп. та повідомл. / Упоряд. і відп. ред. О. Мишанич. — К., 2000. — Кн. 2: Літературознавство. — С. 183–194.
 4. Простір „авторового існування” в інтерпретації Василя Стуса // Актуал. пробл. кр. л-риі фольклору: Наук. зб. — Донецьк, 2001. — Вип. 6: Василь Стус в контексті європейської літератури: Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письм., літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 20–21 верес. 2001 р.). — С. 144–151.
 5. Іван Франко — Юрій Липа - Богдан-Ігор Антонич: народження „нової дійсності”: До питання психології творчості // Шевченко — Франко — Стефаник: [Матеріали міжнар. наук. конф.]. - Івано-Франківськ, 2002. — С. 162–178.
 6. Модуси буття: типологічні зіставлення прози Валерія Шевчука з прозою зарубіжних письменників // Сучас. пробл. мовознавства та літературознавства / Ужгород. нац. ун-т.   — Ужгород, 2002. — Вип. 5: Міжнар. наук. конф. „Укр. л-ра в загальноєвроп. контексті” [Ужгород,16–17 жовт. 2001]. — С. 161–168.
 7. Шістдесятництво: філософія покоління як „публічна свідомість” // [П’ятий конгр. Міжнар. асоц. україністів] / Міжнар. асоц. україністів, НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.  Шевченка. — Чернівці, 2003. — Кн. 2: Літературознавство. — С. 344–352.
 8. Організація художнього простору: ритм та архетипи // „Найголовніше… — момент істини”: Пам’яті академіка Леоніда Новиченка. — К., 2004. — С. 230–244.
 9. Художній світ Емми Андієвської: ірраціональність як домінанта творчого мислення. Творчество И. С. Шмелева в аксиологическом аспекте. ХІІІ Крымские международные Шмелевские чтения. Сборник материалов международной научной конференции 10–15 сентября 2004 г. Алушта. —2004.-С. 298–304.
 10. І все це — Сергій Кримський, або Зазирнути на зворотній бік Місяця // Практична Філософія / Центр практ. філософії, Ін-т філософії ім. Г.С.  Сковороди НАН України. — 2005. — № 3. — С. 207–209.
 11. Історичний жанр як дискурс оприЯвлення автора // Актуал. пробл. літературознавства: Зб. наук. праць. — Д.: Навч. кн., 2005. — Т. 16. — С. 92–101.
 12. Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? // Сучас. пробл. мовознавства та літературознавства. — Ужгород, 2005. — Вип. 9: Українська література в загальноєвропейському контексті: Матеріали Міжнар. наук. конф., 10–12 жовтня 2005, Ужгород (Україна). — С. 277–282.
 13. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду // Слово і час. — 2005. — № 6. — С. 42–52.
 14. Парадигма „землі” і „неба” як екзистенційне подолання „межі”: (Балансування Віктора Кордуна на лезі „між'…) // Наукові записки: Studia in honorem: Видається на пошану і з нагоди 45-річчянаук.-пед. праці та 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Василя Петровича Марка. — Кіровоград, 2006. — Вип. 64, Ч. 2. — С. 196–209.
 15. Українське шістдесятництво: аберація явища у постмодерному прочитанні // Слово і час. — 2006. — № 3. — С. 59–71.
 16. Концепт долі в творчості Олени Теліги та поетів-шістдесятників //На сторожі цілості, щастя і могутності більшої родини — нації. Матеріали наукової конференції 22–23 вер. 2006. До 100-річчя від дня народження. К.: [Укр. жін. тов-во ім. О. Теліги]. -2006. -C. 43–48.
 17. Долання міждисциплінарних бар’єрів: експансія методів чи набуття системності? //Гуманітарний вісник Держ. вищого навч. закладу „Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди”. Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. Вип. 8. Тернопіль: Астон. — 2006. -С. 497–503.
 18. До питання народження художнього образу в інтерпретаційному полі І. Франка та О. Потебні //Вісник (Літературознавчі студії). Київський міжнародний університет-Інститут літератури ім. Т.Г.  Шевченка НАН України.- Випуск 8.-К.: 2006. — С. 129–148.
 19. Франків концепт мистецької „щирості” в літературно-критичній творчості шістдесятників // Франківські читання. 150-річчю з дня народження Івана Яковича Франка присвячується. Збірник статей. Черкаси: вид-во ЧНУ. -2007. — С. 6–19.
 20. Правочинність Франкового імперативу літературної „моди” в дискурсі українського шістдесятництва //Слово і час. — 2007. — №7. С. 11–22.
 21. „Автопортрети Шевченка” Романа Лубківського: Поліфонія Я-виявів (до проблеми теоретичного осмислення) // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи. Збірник праць Всеукраїнської(36-ї) наукової шевченківської конференції. Черкаси: Брама-Україна.-2007-С. 106–117.
 22. Міфологема води Миколи Вінграновського в структурі Космо-Психо-Логосу як інформаційний код українства. //Науковий вісник Миколаївського державного університету. Збірник наукових праць. Філологічні науки. Гол. ред. колегії д-р В. Д. Будак.-Вип.. 14. Миколаїв: МДУ. — 2007. — С. 66–73.
 23. Українська версія сюрреалізму: генеза, естетика, поетика (від Б.-І. Антонича до українських шістдесятників) // Поетика художнього твору. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. -Дніпропетровськ. — 2007. -С.70–88.
 24. Кордоцентрична концепція Григорія Сковороди та Памфіла Юркевича як філософська й етична основа топології шляху в творчості українських шістдесятників // Григорій Сковорода — духовний орієнтир для сучасності. Наукові матеріали ХІІІ Сковородинівських читань. У 2-х кн.-Кн.. 1. К. — 2007. -С. 233–247.
 25. Категорія „діаспора”: проблема розфокусованої свідомості.// Теоретичні й методологічні проблеми літературознавства. Понятійний апарат сучасного літературознавства: „своє” й „чуже”. Матеріали десятого філологічного семінару. -Київський держуніверситет ім. Т. Шевченка. — 2007. -С. 312–325.
 26. Мнемонічне коло у структурі художньої свідомості: метаморфози пам’яті. Літературознавчо-філософський зріз поетики Ліни Костенко //Слово і час. – 2010. – №3. – С 51-67.
 27. Феномен повсякдення в структурі буденної свідомості героїв Валерія Шевчука. Філософсько-літературознавчий аспект //Волинь—Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Ч. 20. Збірник на честь 70-річчя почесного професора Житомирського державного університету імені Івана Франка, письменника Валерія Шевчука.—Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка. – 2010. – С. 158-175.
 28. Дискусія щодо художньо-стильових пошуків українських шістдесятників на сторінках „Літературної газети”/„Літературної України” в період редакторства П. Загребельного (1961-1963 рр.) //Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). Зб. наук. праць. – Вип. 10.—Дніпропетровськ. – «ПОРОГИ». – 2010. – С. 30-42.
 29. Тексти і контексти: літературно-критична і літературознавча думка І. Світличного як камертон творчих пошуків шістдесятників //Науковий збірник. До 80-річчя з дня народження Івана Світличного. – Луганськ: «Глобус». – 2010. – С. 148-159.
 30. Антропологічні колізії художньої свідомості: жанрово-стильові актуалізації та модифікації у творчості українських шістдесятників //Слово і час. – 2011. – №5. – С. 3-14.
 31. „Навіщо я? Куди моя дорога?..”. Прелюди застереження в «баладному» виконанні Івана Драча //Слово і час. – 2011. – № 10. – С. 43-58.
 32. Художній світ Емми Андієвської: ірраціональність як домінанта творчого мислення //Емма Андієвська: проблеми інтерпретації. Збірник наукових статей до ювілею письменниці. – Донецьк: Нора-Прес, 2011. – С. 43-51.
 33. Українське шістдесятництво в „духовній ситуації” своєї доби: синергетичний вимір //Слово і час – 2012. – №3. – С. 19-37.
 34. Ієрархія влади: кореляція естетичних понять смаку/моди (філософсько-літературознавчий аспект // Сучасні літературознавчі студії. Дискурс смаку в літературі і культурі. Збірник наукових праць. Гол. ред. В.І. Фесенко. – Вип. 9. – 2012. – К.: Вид. центр КНЛУ. – С. 402-412.
 35. Руйнування «епічності»: тенденції розвитку західної та української прози 50-х – 70-х рр. ХХ ст.//Вісник Черкаського університету. Серія „Філологічні науки” № 25 (238). 2012 /Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Черкаси – 2012. – Відп. ред. д. філ. н., проф. В.Т. Поліщук. – С. 79- 86.
 36. Екзистенціально-аксіологічна модель бути/здаватися як дихотомічне поле саморепрезентації шістдесятників //Слово і час. – 2013. – № 3. – С. 34-49.
 37. Людмила Тарнашинська. Заґратовані сонця: Готичний профіль ХХ століття [Передмова ] // Поезія із-за ґрат: Антологія. – Упорядник Олена Голуб. – К.: Смолоскип, 2012. – С. 7-36.
 38. Людмила Тарнашинська. Зачудований світом [Передмова]/ Роман Лубківський. Вибрані твори у двох томах. Том перший: вірші, поеми. –К.: Всеукраїнське державне спец. Вид-во „Українська енциклопедія імені М.П. Бажана”, 2012. – С. 5-21 [Бібліотека УЛЕ: вершини письменства].
 39. Художнє слово між ненавистю й любов'ю: аспект психологічної археології// Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) Збірник наук. праць. Вип. 16. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – С. 42-55.
 40. Українське шістдесятництво: синергетичний вимір // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Науковий збірник /Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії літератури, компаративістики і літ. творчості, ред. кол.: Л. Грицик (голова) [та інші] – К.: Логос, 2013. – С.149-160.
 41. Шевченко як духовна призма: національна онтологія українського шістдесятництва //Слово і Час. – 2014, №3. – С. 74-90.
 42. Балансування між «риторичним раціоналізмом» і «естетичною правдою»: Ще один аспект шістдесятництва //Слово і час, 2014, №10. – С. 52-69.
 43. Інтенції філософії екзистенціалізму у творчій палітрі українських шістдесятників // У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. Зб. наук. праць Київського лінгвістичного університету, ред. кол: Н. Висоцька (голова) [та інші]  Вип. 11. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2014. – С. 524-535.
 44. Канон: специфіка мнемонічних метаморфоз // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Науковий збірник /Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. Теорії літератури, компаративістики і літ. творчості, ред. кол.: Грицик (голова) [та інші] – К.: Логос, 2014. – С. 278- 288.
 45. «Незагублений» Олександр Смотрич: Юрій Шерех. Листи до Олександра Смотрича (1946-1950);  Юрій Лавріненко. Листи до Олександра Смотрича (1973-1980). Вступне слово, упорядкування, примітки  та коментарі Людмили Тарнашинської //Слово і час. – 2015. – №7. – С. 97-117.
 46. «Чуже»/«власне» у просторі культури: межі взаємопроникнення (до питання національно-культурної ідентичності) // Сучасні літературознавчі студії: Літературний дискурс: транс культурні виміри./Зб. наук. праць. Вип. 12, гол. ред. Н. Висоцька. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015– С. 526-540.
 47. Українське шістдесятництво як проект (до питання термінологічної об’єктивності)// Актуальні проблеми літературознавчої термінології [До 75-річчя Рівненського держ. гумантарн. ун-ту] /Наук. збірник/Від ред.  Є. М. Васильєв. – Рівне: О. Зень, 2015. –  С. 110-113.
 48. «Євангеліє  від Шевчука»: спроба попередніх підсумків //Валерій Шевчук ув інтелектуальному діалозі гуманістичних епох. – Збірник наук. праць та матеріалів. – Відп. ред.. Т. Салига. –  Вип. 16. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 7-20.
 49. Парадигма світоглядних шукань Христі Алчевської: від ідеалу краси до ідеалу соціальної справедливості //Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 51-54.
 50. «Слов'янське небо Романа Лубківського в європейському інтер’єрі» [Передмова] //Роман Лубківський. Вибрані твори: у 2-х т. Т. 2 – К.: Дніпро, 2015. – С.7-20.
 51. Людина, якій ми вірили…//На полі чести.: Видання у 2-х книгах. – Книга ІІ: Наш сучасник Євген Сверстюк.  – Упорядник В. Овсієнко. К.: ТОВ «Видавництво «Кліо». – 2015. – С. 493-499.

Київська школа поетів VS українське шістдесятництво: між моносистемою соцреалізму та новою естетичною парадигмою//Теорія літератури: концепції, інтерпретації – Науковий збірник: Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, каф.  теорії літ-ри, компаративістики і літ. творчості. – Ред кол.: Л. Грицик (голова) та ін. – Київ: Логос, 2015. –  С. 217-232.
53. Шевченко як «абсолютна актуальність»: національна онтологія українського шістдесятництва// Прикарпатський вісник НТШ: Слово. №2 (30). – Івано-Франківськ, 2015. – С.11-33.
54. Шевченкіана Василя Стуса //Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Наук. збірник. Вип. 23. – Відп. ред. В. Просалова. – Вінниця: Дон. Нац. Ун-т, 2015. С.
55.Майстерність «виготовляти й підбирати ключі…» /Українська літературна газета. 2015. – 27 лютого, № 4 (140 ), С. 14-15. Продовження в №5 (141).
56. Під золотою зіркою любові (Світлана Йовенко)//Слово Просвіти. – 2015. № 37. – 17-23 вересня. – С.  9.
57. Василь Стус: художньо-екзистенційний вимір межової свідомості//СіЧ. – 2016. – №3. – С.44-52.
58. Канон як метафори пам’яті: між «ковчегом» і «скринею» // Буття канону. Збірник наукових праць. – Упор. Н. Сквіра, відп. ред. П. Михед. – Ніжин, 2016. –  С. 355-370 (0, 8 др. арк.).
59. Антропологічні “межі» приватного: тоталітарний вимір повсякдення//  Сучасні літературознавчі студії: Феномен дому в літературознавчій перспективі/Збірник наукових праць. – Вип. 13. – Гол. ред. Н.О. Висоцька. – К.: Вид центр КНЛУ,  2016. – С. 549-567.
60. Між етиком і естетиком: постать Василя Стуса у відсвіті філософських ідей/Стусознавчі зошити. Зошит другий/За ред. О. Солов’я, О. Пуніної. – Вінниця: Простір Літератури. – С. 5-19.
61. Між ідеалізмом і «критичним пафосом»: Євген Сверстюк про феномен національної інтелігенції//Волинь філологічна: текст і контекст. Євген Сверстюк – митець і громадянин. Збірник наук. праць. Вип. 21. – Луцьк: Східноєвроп. Нац. ун-тет ім. Лесі Українки, 2016. – С. 169-180.
62. Слов’янське небо Романа Лубківського в європейському інтер’єрі// Всесвіт. – 2016. – №1-2. – С. 246-254.
63. Під охороною Христа Корковадо: 2 січня виповнилося 90 років Вірі Вовк//Українська літературна газета. 2016. – №2 (164) – С. 6-7.
64. Тисяча й одна загадка Емми Андієвської. До 85-річчя з дня народження//Українська літературна газета. 2016. – №7 (169) – С. 14-15;  закінчення: 2016. – № 8 (170) – С. 14-15.
65. Чаша Грааля Віри Вовк//Літ.Україна. – 2016. – 21 липня. (№5656) – 7 с.
66.Антропологічні практики повсякдення: людина як психологічна цілісність. До 80-річчя Євгена Гуцала // Слово і час. – 2017. – № 1. – С.18-36.
67. Шевченко як призма самоідентифікації: система апеляцій та відлунь у поезії Ліни Костенко та Ірини Жиленко/Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції «Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір» – 202-й річниці х дня народження Тараса Григоровича Шевченка присвячується. 27-28 квітня 2016 року/Гол. ред.. В.Т. Поліщук.  – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А.,  2017. –С. 238 –257.  Те саме у: Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. Вип. Двадцять третій – двадцять п’ятий, Черкаси 2016, с. 238-257.
68. Традиції Григорія Сковороди в сучасній антропологічно орієнтованій теорії літератури// Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць. Філологія. Філософія. Педагогіка. Випуск 4. – Гол ред. В. Коцур. – Ніжин, 2017. – С. 107-114.
69. Висока світлість Івана Світличного: коротка спроба  реконструкції однієї незвичайної долі /У збірнику  «Іван Світличний у спогадах, пам'яті, серці». – К., 2018. – С. 45-56.
70. Метафізика бунту: протестні інтенції літературних поколінь (крізь призму концепцій А. Камю, Ґ. Марселя, Н. Бердяєва //Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 67. Част. ІІ. Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2018.  – С. 3-15.
71. «Своє у чужому, чуже у своєму»: взаємодія національно-культурних ідентичностей на європейських перехрестях // Слов’янські обрії. – №9: ХУІ Міжнародний з’їзд славістів (м. Бєлград, Сербія, 20-27 серпня, 2018). Доповіді української делегації – К., 2018. – С. 367-379.
72. Кримські коди українського тексту в літературному контексті ХІХ-ХХІ ст.// ІХ  Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових праць: гол. ред. Г. Скрипник (До 100-річчя Національної Академії наук України). – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 278-291.
73. Постмовчання, або Друге велике повернення Ліни Костенко: пошук нових темпоральних кодів. – Ізборник 2012-2016: Дослідження. Критика. Публікації. – Упор., ред. В. І. Сулима. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 169-202.
74. Постмовчання, або Друге велике повернення Ліни Костенко: у точці есхатологічних очікувань //Українська літературна газета. – №14 – 13 липня 2018. –С. 12-13; №15 – 27 липня 2018. – С. 14-15; №17. – 24 серпня 2018. – С. 14-15.
75. Вербально-зоровий «театр» Емми Андієвської: до проблеми психології творчості // Слово і Час. – 2018/ -- №2. – С. 67-79.
76. «Недобутий час» Василя Стуса: виміри прямо стояння. До 80-річчя від дня народження поета // Українська літературна газета. – №2 – С. 16-17; №3 – С. 16-17 (продовження);  №4. – 23 лютого 2018. – С. 16-17 (закінчення).
77.  «Можна одверто?»: дві колізії з дискурсу (без)компромісності І. Кошелівця//Наш український дім: Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори (Ніжин) – №2. – 2017. – С. 5-11.
78. «Втішання творчістю», або Тисяча й одна загадка Емми Андієвської //Наш український дім: Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. – Ніжин. – 2018. – №2. – С. 37-45.
79. «Серцем навстіж відкритим сторч головою»: філософія серця Василя Стуса//«Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст». Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої вшануванню пам’яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця, правозахисника (м. Вінниця, 20-21 квітня 2018). – Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. –  С. 59-62.
80. «Серцем навстіж відчиненим сторч головою»: філософія серця Василя Стуса //Стусознавчі зошити: Науковий альманах.—Зошит четвертий /за ред. О. Соловя й О. Пуніної. – Вінниця: Простір літератури, 2018. – С. 33-42 .
81. Пасіонарні романтики // Журнал «Київ». – 2018. – №11-12. – С. 2-11.
82. Блуд у полі християнських понять //Слово і Час. – 2018. №8. – С. 114-123.
83. «А буде світ, яким його складем…»: Пам’яті  Івана  Драча//Україн ська літературна газета. – №13 (227). – 29 черв. 2018. – С. 2.
84. Українське шістдесятництво: синергетичний вимір //Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту: Антологія (гол. ред. – доктор філ. наук, проф. Л.К. Оляндер). – Електронне видання на CD-ROM. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – С.257-265.
85. «Нова епічність» VS лжеепічність: проекція творчості українських шістдесятників на світові процеси//Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту: Антологія (гол. ред. – доктор філ. наук, проф. Л.К. Оляндер). – Електронне видання на CD-ROM. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – С. 413-428.
86. «…Її оком в усьому побачити істину»: Сковородіана Валерія Шевчука// Переяславські сковородинівські студії: Філологія. Філософія. Педагогіка: зб. наук. праць [за заг. ред. М.П. Корпанюка]/ Випуск 6. –. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2019. –С. 159-167.
87. «Тіло» тексту як  «місце зустрічі»: антрополого-герменевтичний аспект // Сучасні літературознавчі студії. У парадигмі наукового пошуку В. І. Фесенко. Зб. наук. праць [Київського лінгвістичного університету], ред. кол: Н. Висоцька (голова) [та ін.].  Вип. 16. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2019. – С.176-181.
88. Антропологія Миколи Гоголя: «…піти шляхом розвідування»//Гоголезнавчі студії. Вип. УІІІ (25)/Гоголеведческие студии. Вып. УІІІ (25): Випуск присвячено 70-літтю докт. філолог. наук, проф. П.В. Михеда. – Ніжин: ФОП  Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2019. –C. 212-223.  
89. Національні джерела літературознавчої антропології: від Сковороди і Чижевського до новітніх напрацювань //Окриленість словом: збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба/Відп. ред., упоряд. Роман Піхманець. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019  С. 94-105.
90. Образ Дон Кіхота як дзеркало самоідентифікації: апологія лицарства українського шістдесятництва//Слов’янські літератури у світовому культурному контексті: універсальне та індивідуальне /упор. Н. Сквира, відп. ред. П. Михед. – Ніжин: ФОП  Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2019. – C. 460-487.
91. Межі (без)компромісності:  Олесь Гончар у рецепції Івана Кошелівця //Слово і Час. №2. 2019.  С. 26-40.
92. Філософія війни і миру: антропоцентрична дихотомія  любові/ненависті як мотивація героїзму (за «Листами до німецького друга» Альбера Камю) //Слово і Час. №4. 2019.  С. 3-14.
93. «Міряти  високою мірою»: шістдесятництво в духовній ситуації своєї доби [Подвижники ]// Світ.  №7-8 (1043-1044). Лютий 2019. С. 3.
94. Вербально-зоровий театр Емми Андієвської //Наш укр дім/. № 1. 2019. С. 30-41.
95. Антропотопос «покоління»: метаморфози резонансних інтенцій (зауваги, що виходять поза межі академічних)/Рубрика ЛітАкценту: «Фокус-тема: покоління в літературі». Режим доступу: http://litakcent.com/2019/05/02/antropotopos-pokolinnya-metamorfozi-rezonansnih-intentsiy-z-auvagi-shho-vihodyat-poza-mezhi-akademichnih/  [ 02.05.2019] (0, 7 др. арк.).
96. Розіп’ятий між двох епох. До 80-річчя Володимира Дрозда // Українська літературна газета. – 2 серпня 2019. №15. С. 1, 14-15; продовження 16 серпня №16. С. 6-7; продовження №17  –  С.16-17; продовження №18. – С.16-17.
97. Маестро високого стилю: 20 серпня Валерію Шевчуку виповнюється 80 років /День №147-148, 16-17 серпня 2019. – С. 30-31.
98. «Пекучий моральний максималізм»: 20 вересня  виповнилося б 90 років шістдесятнику-дисиденту Іванові Світличному»// «Дзеркало тижня» (№34, субота, 14-20 вересня). С. 10.
99. Народжена шістдесятництвом: до ювілею Алли Горської.  Сайт газети «Дзеркало тижня». 18 вересня 2019. Див.: https://dt.ua/personalities/narodzhena-shistdesyatnictvom-323892_.html   (0, 4 др. арк.).
100. «Шляхетний ідальго української культури: Микола Лукаш в інтерєрі українського шістдесятництва»// День. №233. – Середа 18 грудня 2019. – С. 6-7 (0, 4 др. арк.).
101. Художня свідомість чи художнє мислення? До питання зясування природи, стратегії, динаміки/ Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Науковий збірник: Вип. 3. Гол. ред. Є.М. Васильєв. Рівне: О.Зень, 2020. – С. 57-61.
102. Тарнашинська Л. «Йокнапатофа» Валерія Шевчука та Володимира Дрозда як топос «втраченого раю»: моделювання «малої батьківщини» // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 17. Географія, переміщення та ідентичності у художньому дискурсі. – Збірник наук.праць./Гол редактор доктор філол. наук, професор Н. Висоцька. К., 2020.  С. 75-82.
103. «За них говорили і вчинки, і творчість»// Інтерв'ю Н. Коваль про українське шістдесятництво «Українська мова та література». – №2, лютий 2020. – С.18-25.
104. ««Сто дзеркал спрямовано на мене»: Сковородинівська семантика дзеркала в поезії Василя Стуса»/Переяславські сковородинівські студії. Зб. наук. праць. Гол ред.: д. істор. наук, професор, академік АПН України В.П. Коцур. – Ніжин, 2021. – С.158-170.
105. Поет складної простоти //Животворне світло слова: збірник наукових студій пам’яті докторки філологічних наук Наталії Ростиславівни Мазепи / відп. ред.-упоряд. Н. М. Сквіра; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]; НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – С. 287-297.
106. Свято спілкування: Віра Вовк та українські шістдесятники. // «Крізь століття твій голос лунає: збірник матеріалів до ювілею Віри Вовк/Упор. Надія Гаврилюк. – Дрогобич: Коло, 2021. – С. 45-63.
107. Л. Тарнашинська: «Леонід Рудницький: «Література шукатиме свій modus vivendi зі свободою»» [Замість післяслова]  // Леонід Рудницький. Трьома мовами для трьох континентів (Літературознавчі і культурологічні праці) /Упорядкув., автор приміток С. І. Хороб. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020 [Подано за: Людмила Тарнашинська: Закон піраміди. – К.: Пульсари, 2001]. – С. 421-425.

108. Досвід як конструкт художньої свідомості: антропологічний аспект (до проблеми кореляції з художньою свідомістю) / «Повість про людей»: Антропологічний вимір прози Валер’яна Підмогильного в контексті літератури Розстріляного відродження. Матеріали ІУ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 120-й річниці від дня народження Валер’яна Підмогильного. 26 березня 2021, м. Дніпро/ голова ред. колегії Н. Олійник. – Дніпро, 2021. – С. 12-19.
109. Естетика потрясінь у контексті актуального повсякдення// Сучасні літературознавчі студії. Випуск 18. Художній дискурс приватного /повсякденного у контексті глобалізації. – Збірник наукових праць./Гол. редактор доктор філол. наук, професор Н. Висоцька. К., 2021. С. 143-152. 
110. Тарнашинська Л. Художня свідомість чи художнє мислення? До питання зясування природи, стратегії, динаміки/ Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Науковий збірник: Вип. 3. Гол. ред. Є.М. Васильєв. Рівне: О.Зень, 2020. С. 57-61 (0, 5 др. арк.).
111. Тарнашинська Л. До специфіки психології творчості Емми Андієвської : «диктатура» уяви, провокація чи пропозиція? // «Феномен Емми Андієвської»: Доповіді Всеукраїнського круглого столу / Упорядник Вадим Василенко; науковий редактор Людмила Тарнашинська. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. С. 13–17. 
112. Тарнашинська Л. КРИМ: ТОПОЛОГІЯ “САМОВІДНАЙДЕННЯ”. / Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. Вип. V / ред. кол.: Г. Папакін (голова) та ін. К.: Інститут української археографії та джерелознавства  ім. М.С. Грушевського НАН України, 2022. С. 239-324 (4 друк. арк.).
113. Тарнашинська Л. Ліна Костенко: верифікація національної ідентичності в обширах конструктивної темпоральності // «Простір ідентичності/ідентичність простору в сучасному художньому дискурсі» [колективна монографія за ред. М. Шимшичин]: Київський лінгвістичний університет: Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. С. 59–91.
114.  Тарнашинська Л. Онтологічно-космічні проєкції ритмізації слова крізь призму вчення Г. Сковороди (від Ю. Липи, Б-І. Антонича – до українських шістдесятників) // Переяславські сковородинівські студії. Збірник наук. праць учасників Міжнародної конф. «ХХІ Сковородинівські читання», приурочені до  300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Вип. 9. Ніжин, 2022. С. 124-146. 
115. Тарнашинська Л. Євген Гуцало: «Ментальність орди» як застереження з 1990-х рр.// Матеріали УІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Література, опалена війною: (кон)тексти, їхня інтерпретація (до 105-річниці від дня народження Олеся Гончара) 12 квітня 2023 року. Гол. ред.. Н. Олійник. Дніпро. С. 54-64.

 

Вибрані закордонні публікації:

 1. Українське шістдесятництво і слов’янський контекст: Витоки, тенденції, перспективи дослідження // Ucrainica: oucasna ukrajinistika: Problemy jazyka, literatury a kultury: 3 Olomoucke sympozium ukrajinistu, 24–26 srpna 2006 / Universitatis palackianae Olomouc, 2006. — C. 2: Sbornik clanku. — S. 323–331.
 2. Концепт щирості в художньо-естетичній парадигмі І. Франка та його інтерпретація В. Стусом. / Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. Spotkania polsko-ukrainskie. Uniwersytet Warszawski -Iwanowi France. Studia Ucrainica. — № 23–24.  — Warszawa. — 2007. — С. 266–277.
 3. Українське шістдесятництво як концепція „духу часу”. Roczniki Humanistyczne. Slowianoznawstwo.Towarystwo Naukowe Katolockiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla ІІ. TomLІV-LV. — Zeszyt 7. — 2006 — 2007. — Lublin. — 2007. — S. 109–124.
 4. Антропоцентризм українського шістдесятництва: персоналістський вимір // Ucrainica ІУ: současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Sbornik védeckўch člànků. Z mezinarodni konference У. Olomoucké sympozium ukrajinistů stredni a vўchodni Evrohy Olomouc, 26−38 srpna 2008 / Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc.— 2010. – S. 175−178.
 5. Проекція Інґарденівської феноменології в літературознавчій антропології: антропологемаіндивідуального голосу в художньо-образній системі українського шістдесятництва //Studia Іngardeniana/ Tom 2. Poetyrа tekstu literackiego/Том 2. Поетика художнього тексту//Teka komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. Oddziat PAN w Lublinie. Volume УІ. Red. I. Nabytowycz, T. Hundorowa, M. Ołdakowska-Kuflowa. – Lublin, 2011. – S. 89−108.
 6. Lydmila Tarnashynska. Time as a Temporal Code of Human Experience in Lina Kostenko”s Literary Works// The Ukrainian Quarterly /a journal of Ukrainian and international affairs / Editor Leonid Rudnytzky. Spring-Winter. – 2011. – Volume LXУІІ. No. 1-4. – S. 148−164.
 7. Виміри свободи: бунт як екзистенційна проблема «шістдесятників»// Spheres of culture/ Journal of Philology, History Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Volume УІ. Lublin 2013. – С.  64-76.
 8. Шевченко як духовна призма українського шістдесятництва: // Ucrainica УІ: současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Sbornik védeckých člànků.  Z mezinàrodni konference УІ. Olomoucké sympozium ukrajinistů středni a východni Evrohy. Olomouc, 21-23.08. 2014 / Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc. – 2014. –  S.  175-186.
 9. Шевченко як «абсолютна актуальність»: погляд крізь духовну призму українського шістдесятництва: З нагоди 2000-ліття Тараса Шевченка//Слово в культурі та культура в слові/Slovo v kultuře a  kulture ve slové. [Колективна монографія]/Від. ред. А. Архангельська. – Univerzita Palackého v Olomouci. –Olomouc. – 2014. –  S. 331-350.
 10. Антропологія тілесного як модус ідентифікації українських шістдесятників // Postkolonializm — tożsamość — gender; Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia [Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 2/2014]. – Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2015. – 404 s. – s. 331-354.
 11. Євген Сверстюк і Тарас Шевченко: на полі честі: християнський дискурс персональної Шевченкіани //Studia polsko-ukraińskie – 2. Uniwersytet Warszawski – Wedział Lingwistyki Stosowanej Eksperymentalne Laboratorium Literaturoznawcze. – Warshawa 2015. – Ред. В. Соболь. – С. 99- 125.
 12. Між реальністю і міфом: дискурс окциденталізму. Міжкультурні рефлексії та досвід дотикальності) // P O M I Ę D Z Y/           МІЖ – МЕЖДУ – BETWEEN – ZWISCHEN – ENTRE POLONISTYCZNO-UKRAINOZNAWCZE STUDIA NAUKOWE. – Kijów – Lwów – Wrocław. – Редактори тому Іренеуш Ґушпіт, Агнєшка Матусяк. – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – S. 253-272.
 13. Учений з «Рембрантівським блеском зіниці …»: З нагоди 125-річчя від дня народження і 55-річчя від дня кончини  Івана Мірчука//Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Т. 20. – Відп. ред. Я. Мельник. – Мюнхен, 2015. – С. 120-128.
 14. .«Нова епічність» VS лжеепічність: проекція творчості українських шістдесятників на світові процеси //ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі: [Колективна монографія] /Гол. ред. А. Архангельська. – Оломоуц: Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці, 2016. –  С. 395-417
 15. Антропотопос «покоління»: антропологічний, соціокультурний, естетичний зріз// Slavica Wratislaviensia CLXIV [ № 164]; ред. Олег Белей. – Вроцлавський університет, 2017, s. 21-31
 16. Ludmyła Tarnaszynska. Forma aktywności: obecność twórców pokolenia lat 60. XX wieku w społeczno-kulturowej przestrzeni postkolonialnej Ukrainy //OD „ZAPISU” DO... ZAPISU HISTORII. KULTURA POZA CENZURĄ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W LATACH 1977–1991/ redakcja naukowa Bogusław Bakuła, Agnieszka Matusiak, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak. – Wrocław: Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2018 (Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Leszek Szaruga (Uniwersytet Warszawski). – S.186-199.
 17. Ludmiła Tarnaszyńska. Wspólne tematy Iwana Koszeliwca i Józefa Łobodowskiego: od dysydenctwa do grupy nowojorskiej. In.: ŚWIAT NIE WYWALCZONY. SZKICE O UNIWERSACH JÓZEFA ŁOBODOWSKIEGO/ Redakcja naukowa: dr hab. Dorota Siwor/ Instytut Literatury: Кrakow, 2021. – S.93-112. Biblioteka Pana Cogito: pod. Redakcja J. M.Ruszara).
 18. Тарнашинська Л. Риторика мовчання як стратегія виклику // «DUSZA SZYBUJE W POŚWIACIE EPOK…» / «ДУША ЛЕТИТЬ У ПОСВІТІ ЕПОХ...». Tom jubileuszowy ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко, red. nauk. Agnieszka Matusiak i Ludmyła Tarnaszyńska. Współpraca Oxana Pachlovska, «Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia» 2021. nr 9. С. 105-123.
 19. Тарнашинська Л. Ego-дискурс українського шістдесятництва як зріз епохи вивільненої свободи // Studia Polsko-Ukraińskie 9 / Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. С. 178–203.
 20. Тарнашинська Л. Поетика Ліни Костенко: істина як тотожність національним константам. Літературознавчо-філософський аспект // Slavia/ Časopise pro slovanskou filologii/ ročnik 91. 2022. sešiit 3. S.313-331.
 21. Тарнашинська Л. Як «інтегральна частина Ґетівської WELTLITERATUR»: українське письменство в інтерпретаціях Леоніда Рудницького // Збірник мiжнародної наукової конференції ХI Оломоуцький симпозіум україністів «Україністика в новому тисячолітті: проблеми мови, літератури і культури». Оломоуць,  2023. S. 335-342.

 

Загальний науковий доробок

Авторка численних наукових, науково-популярних статей, оглядів, рецензій, літературознавчих, літературно-критичних, культурологічних та ін. публікацій у наукових, літературно-мистецьких збірниках та періодичних виданнях України та українського зарубіжжя.

Член редколегії та автор кількох розвідок ( „Високе небо Ліни Костенко”, „Соломія Павличко”, „Історик Олена Апанович”) видання „Українки в історії” (1-е вид. — 2004; 2-е вид.- 2006) — К.: Либідь; упорядник, редактор та автор передмови „…Ключем нових пізнань” видання: Марта Тарнавська. Ключі до царства //Укр. модер. л-ра (К., 2001); редактор видання: Оксана Соловей. Світ гостинний //Укр. модер. л-ра. (К., 2001) та ін.

Окремою сторінкою у творчій та науковій біографії стали публікації, що сприяли поверненню в Україну імен літераторів-емігрантів. Так, серед бібліографічних позицій, зокрема, публікації, що вияскравлюють постаті Володимира Винниченка, Івана Кошелівця, Емми Андієвської, Леоніда Рудницького, Ігоря Качуровського, Ігоря Шевченка, Юрія Луцького, Ярослава Розумного, Богдана Рубчака, Марти та Остапа Тарнавських, Олександра Смотрича, Анни-Галі Горбач, Лариси Онишкевич-Залеської, Ганни Черінь та багатьох ін.

Див., зокрема: науково-допоміжний біобібліографічний покажчик „Людмила Тарнашинська” (бібліограф-упорядник Г. Волянська. К: Національна Парламентська бібліотека України, 2006: 715 позицій публікацій на червень 2006 р.).

Інша наукова діяльність:

 • участь у підготовці чергового тому „Історії української культури”, написанні низки статей до Енциклопедії Шевченкознавства, Енциклопедії Сучасної України та ін.;
 • співпраця з науково-бібліографічним відділом Національної Парламентської бібліотеки України щодо підготовки і видання серії біобібліографічних нарисів „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”;
 • член координаційної наукової ради з проблем „Класична спадщина і сучасна художня література”.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 – головний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор; спеціальність – 10.01.01;
 • Керівник наукового Центру дослідження проблематики українського шістдесятництва.

Стажування:

1993, 1994, 1997 рр. -Український Вільний Університет (Мюнхен); 
2007 р. — Варшавський університет (Польща).

Літературно-критична діяльність:

1989–2000 -співробітник відділу критики та історії літератури редакції газети „Літературна Україна”; 
1973–1989 — кореспондент, завідуюча відділом редакції тижневика „Друг читача”; 
1969–1972 — кореспондент Немирівської районної газети (Вінницька обл.).
з 1996 — Член Національної Спілки письменників України.

Інша діяльність:

Експерт конкурсу „Книжка року”.
Член редакційної ради антології „Шістдесятники” — спільний проект видавництва „Смолоскип” та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Художня творчість:

Авторка прозових та поетичних творів, представлених у таких виданнях:

 • Сходження на Фудзіяму: Новели. - Львів: Престиж-Інформ. — 1999. — 64 с.;
 • Луна мовчань: Лірика. — К.: ПоліграфКонсалтинг.- 2005. — 54 с.
 • Парасоля на кожен дощ. Новели, оповідання, маленькі повісті. К.: Неопалима купина. — 2008. — 260 с.
 • Його Величність Час. Варіації на (філосо)тему/ His Majesty Time.Variations on a (philoso)theme. Ілюстрації Пилипа Таралевича. Передмова „Партитура образів часу” Сергія Кримського. Текст подано паралельно англійською мовою — переклад Олександра Тереха. — К.: Bona Mente. — 2010. — 144 с.

Літературні премії, відзнаки:

 1. Літературна премія ім. акад. О. Білецького за літературно-критичні тексти, зібрані у книжці „Сезон вічності” (2001).
 2. Літературна премія ім. І. Кошелівця за монографію „Художня галактика Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури” (2001).
 3. Відзнака Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку 2002 року за книжку „Сезон вічності. Літературно-критичні тексти”.
 4. Премія НСПУ „Благовіст” за серію літературознавчих студій, присвячених творчості відомих письменників (серія „Шістдесятники: профілі на тлі покоління”) (2006).
 5. Почесна Грамота редакції часопису „Слово і Час” з нагоди його 50-річного ювілею за активну співпрацю (2007).
 6. Літературна премія ім. М. Коцюбинського за книжку прози „Парасоля на кожен дощ” (2010).
 7. Нагороджена медаллю „Почесна відзнака” Національної спілки письменників України („За особисті досягнення у літературній творчості, за вагомий внесок у відродження духовності та культури українського народу” (березень 2012)).
 8. Удостоєна диплому й медалі лауреата Міжнародної літературної премії „Сад божественних пісень” імені Гр. Сковороди за 2012 рік (за книжку філософської поезії „Його Величність Час: варіації на (філосо)тему”) (серпень 2012 р.). Див.: Ярослав Голобородько. Антропочас Людмили Тарнашинської // Слово і час. – 2012. – №3. – С.108-111.
 9. Монографія  «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти): Видання друге, доповнене. – К.: Смолоскип, 2019  відзначена Дипломом ІІ ступеня у номінації «Колективний портрет»  Всеукраїнського  бібліотечного «Біографічного рейтингу –2019».
 10. Лауреат Премії НАН України імені І. Я. Франка (за монографію «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти)»: видання друге, доповнене. К.: Смолоскип, 2019) -- «за видатні роботи в галузі філології, етнології та мистецтвознавства».
 11. Монографія  «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти) (Видання друге, доповнене. К.: Смолоскип, 2019) фіналіст  конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року.

Вибрані публікації у пресі:

2020

Тарнашинська Л. «За них говорили і вчинки, і творчість»// Інтерв'ю Н. Коваль про українське шістдесятництво «Українська мова та література» -- №2, лютий 2020. – С.18-25. 

Тарнашинська Л.Ще раз пройти дорогою болю… [До Стусівських днів] //День, № 165, 2020, 3 вер., четвер. Сайт газети «День». Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/shche-raz-proyty-dorogoyu-bolyu

Тарнашинська Л.Чи чекати дива з «удовиної хати?». З уроків Євгена Сверстюка// День, № 227, 2020, 30 листопада 2020. Сайт газети «День». Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/chy-chekaty-dyva-z-udovynoyi-haty

Тарнашинська Л.До історії одного ювілею. «Інтернаціоналізм чи русифікація»? Івана Дзюби як віха в історії України// День, № 227, 2020, 1 грудня., вівторок. Сайт газети «День». Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/do-istoriyi-odnogo-yuvileyu

Тарнашинська Л. «Не поспішайте помирати, панове…»: (не)оптимістичні рефлексії з приводу рефлексій давніх. Сайт Літакценту, 3 квітня 2020 р. Режим доступу:http://litakcent.com/2020/04/03/ne-pospishayte-pomirati-panove-ne-optimistichni-refleksiyi-z-privodu-refleksiy-davnih/

Тарнашинська Л. Трикрапка життя. 27 вересня виповнилося б 40 років поетесі Олі Колесниченко /27.09.2020. Сайт Літакценту 27 вересня 2020 р. Режим доступу:http://litakcent.com/2020/09/27/trikrapka-zhittya/

2021:

Тарнашинська Л. Меморіальне увічнення пам’яті подвижників-шістдесятників // Слово Просвіти. 19 січня 2021. Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2021/01/18/memorial-ne-uvichnennia-pam-iati-podvyzhnykiv-shistdesiatnykiv/

Тарнашинська Л. Прозріння Емми Андієвської: 19 березня мисткиня, посол України в світі, відзначить своє 90-річчя 15 березня, 2021. Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/prozrinnya-emmy-andiyevskoyi

Тарнашинська Л. Свята і будні Ірини Жиленко: 28 квітня поетесі-шістдесятниці виповнилося б 80 років. 26 квітня 2021. Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/svyata-i-budni-iryny-zhylenko

Тарнашинська Л. «Святкувати тоді, як буде перемога», – закликають нас Винниченкові рядки з перспективи історичного досвіду:  газета "День" 9-10 липня 2021. Передрук на сайті Української літературної газети. Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/dopysy/liudmyla-tarnashynska-sviatkuvaty-todi-iak-bude-peremoha/

Тарнашинська Л. «Ви з якої дороги, пожежо моя?..» (До 85-річчя Миколи Вінграновського).// «Українська літературна газета. 2021.Ч. 21 (313). Режим доступу: https://litgazeta.com.ua

Тарнашинська Л.Зоряний інтеграл покоління. Згадуємо цьогорічних ювілярів – Івана Драча та Миколу Вінграновського. 26 жовтня, 2021. Режим доступу:https://day.kyiv.ua › zoryanyy-integral-pokolinnya

Тарнашинська Л. «Ніщо так боляче не б’є людину, як брехня»: 5 грудня виповнюється 90 років від дня народження Григора Тютюнника. 2 грудня 2021.Режим доступу: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/kultura/nishcho-tak-bolyache-ne-bye-lyudynu-yak-brehnya

2022:

Тарнашинська Л. Ментальний код російського фашизму. Перечитуючи шістдесятників: Євген Гуцало. Ментальність орди // Українська літературна газета. ч. 5–6 (325–326), березень 2022; ч. 7–8 (327–328), квітень 2022 . Режим доступу:https://litgazeta.com.ua/reviews/liudmyla-tarnashynska-mentalnyj-kod-rosijskoho-fashyzmu/

Передрук: Наш український дім. Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. №1. 2022.  С. 15-22.

Тарнашинська Л. «Війна, Крим і «Листи до сина» Василя СТУСА».  // Українська літературна газета. 1922. Ч. 21 (339). Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-vijna-krym-i-lysty-do-syna-vasylia-stusa

Тарнашинська Л. НА ПОЛІ КРОВІ. 25 лютого 2022 Режим доступу: https://zbruc.eu/node/114699

Передрук: Тарнашинська Л. Категорія ідеального як художня та життєва практика: Євген  Сверстюк // Часопис «Посестри». 2022. № 31. (Передрук з книжки «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний і поетикальний аспекти)». Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-31/statya/kategoriya-idealnogo-yak-khudozhnya-ta-zhitteva-praktika-evgen-sverstyuk Дата публікації: 27.10.2022

Тарнашинська Л. Шістдесятництво як міф чи профілі на тлі покоління? Суб'єктивні нотатки учасниці конференції// Посестри. Часопис №35 Режим доступу: https://posestry.eu/posestry-ukrainska-i-polska-literatura?k=all&t=3430 Дата публікації: 24.11.2022 (Передрук з книжки «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний і поетикальний аспекти)».

Тарнашинська Л. 17 грудня, 60 років тому… // Українська літературна газета. 17 грудня 2022. Електронна версія: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-17-hrudnia-60-rokiv-tomu/

Людмила Тарнашинська. Вірш: Застереження з минулого (подих Хіросіми). 04.05.2022. //Українська літературна газета.Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/poetry/liudmyla-tarnashynska-zasterezhennia-z-mynuloho/

2023:

Тарнашинська Л. ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ШІСТДЕСЯТНИЦТВА…З проекцією на нове покоління "дітей війни". 11 січня 2023. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/114278; Передрук на сайті Шевченківського комітету: https://nspu.com.ua/novini/ljudmila-tarnashinska-povertajuchis-do-shistdesyatnictva/

Тарнашинська Л. Про Михайлину Коцюбинську. Уривок із книжки «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління»// Посестри. Часопис №47 (Передрук з книжки «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний і поетикальний аспекти)  / Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-47/statya/pro-mikhaylinu-kocyubinsku-urivok-iz-knizhki-ukrainske-shistdesyatnictvo Дата публікації: 23.02.2023

Тарнашинська Л. ВІД ДОН-КІХОТІВ – ДО ВОЇНІВ: у пошуках національної ідентичності//Буквоїд: Авторська колонка.  Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/column/2023/02/02/115307.html

Передрук на сайті Шевченківського комітету

Тарнашинська Л. ВІЙНА, КРИМ І «ЛИСТИ ДО СИНА» ВАСИЛЯ СТУСА (З  власного електронного архіву)// Українська літературна газета. 2023. Ч. 21 (339) ”. Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-vijna-krym-i-lysty-do-syna-vasylia-stusa/

Тарнашинська Л. «НАША БОРОТЬБА НАСНАЖЕНА ВПЕВНЕНІСТЮ ПЕРЕМОГИ…»: Анатомія війни у фокусі чужого досвіду.«Українська літературна газета», 2023, ч. 2(346), лютий 2023). Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-nasha-borotba-nasnazhena-vpevnenistiu-peremohy-anatomiia-vijny-u-fokusi-chuzhoho-dosvidu/

Продовження в ч. 3(347) (березень 2023):

Тарнашинська Л. «НАША БОРОТЬБА НАСНАЖЕНА ВПЕВНЕНІСТЮ ПЕРЕМОГИ…»: Анатомія війни у фокусі чужого досвіду //«Українська літературна газета», 2023, ч. 23(347) березень 2023). Режим доступу:

https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-nasha-borotba-nasnazhena-vpevnenistiu-peremohy/

Тарнашинська Л. Шевченко як «абсолютна актуальність»: погляд крізь призму шістдесятництва//18.03.2023. Авторська колонка. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/column/2023/03/18/185104.html

Тарнашинська Л. Кілька незасвоєних уроків Володимира Яніва.  04.04.2023. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/115040  

Передрук: Тарнашинська Л. Незасвоєні уроки Володимира Яніва//Український дім. Ч. 3 (118). 2023. С. 5.

Тарнашинська. Л. «Наша боротьба наснажена впевненістю перемоги…» (А.Камю) //Українська літературна газета. – лютий 2023. №2 (346). С. 10-11 (Продовження в наст. Числі) Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-nasha-borotba-nasnazhena-vpevnenistiu-peremohy-anatomiia-vijny-u-fokusi-chuzhoho-dosvidu/ 28.02.2023

Тарнашинська Л. «Наша боротьба наснажена впевненістю перемоги…» (А.Камю)//Українська літературна газета. – березень 2023. №2 (347). С. 10-11 (Закінчення) Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-nasha-borotba-nasnazhena-vpevnenistiu-peremohy/ 29.03.2023

Тарнашинська Л. Згадуючи Івана Кошелівця //Українська літературна газета. квітень2023. №4 (348). С. 28-29 (Продовження в наст. Ч.) Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-zhaduiuchy-ivana-koshelivtsia/

Тарнашинська Л. Згадуючи Івана Кошелівця //Українська літературна газета. –травень 2023. №5 (349). С. 28-29 (Закінчення).Режим доступу:https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-zhaduiuchy-ivana-koshelivtsia-2/

Тарнашинська Л. Бігуни/мандрівники vs утікачі/переселенці. (Ре)інтерпретація роману Ольги Токарчук із проекцією на український контекст. Частина перша// Посестри. Часопис №49.

Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-49/statya/bigunimandrivniki-vs-utikachipereselenci-reinterpretaciya-romanu-olgi Дата публікації: 09.03.2023

Тарнашинська Л. Бігуни/мандрівники vs утікачі/переселенці. (Ре)інтерпретація роману Ольги Токарчук із проекцією на український контекст. Частина друга.// Посестри. Часопис №50.  Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-50/statya/bigunimandrivniki-vs-utikachipereselenci-reinterpretaciya-romanu-olgi Дата публікації: 16.03.2023

Тарнашинська Л. Бігуни/мандрівники vs утікачі/переселенці. (Ре)інтерпретація роману Ольги Токарчук із проекцією на український контекст. Частина третя. // Посестри. Часопис №51  Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-51/statya/bigunimandrivniki-vs-utikachipereselenci-reinterpretaciya-romanu-olgi Дата публікації: 23.03.2023

Тарнашинська Л. Бігуни/мандрівники vs утікачі/переселенці. (Ре)інтерпретація роману Ольги Токарчук із проекцією на український контекст. Частина четверта.// Посестри. Часопис №52  Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-52/statya/bigunimandrivniki-vs-utikachipereselenci-reinterpretaciya-romanu-olgi. Дата публікації: 30.03.2023

 Тарнашинська Л. Бігуни/мандрівники vs утікачі/переселенці. (Ре)інтерпретація роману Ольги Токарчук із проекцією на український контекст. Частина п'ята. // Посестри. Часопис №53 /Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-53/statya/bigunimandrivniki-vs-utikachipereselenci-reinterpretaciya-romanu-olgi Дата публікації: 06.04.2023

Тарнашинська Л. На срiбному березi Миколи Вiнграновського. Фрагмент //Посестри. Українська та польська лiтература/Режим доступу: https://posestry.eu/zhurnal/no-64/statya/na-sribnomu-berezi-mikoli-vingranovskogo-fragment

Тарнашинська Л. «Так наступили цій землі на груди…»: Актуальні рефлексії мовою цитат // Українська літературна газета”, ч. 6 (350), червень 2023. Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/liudmyla-tarnashynska-tak-nastupyly-tsij-zemli-na-hrudy/

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

23

Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»

Другий рік поспіль Інститут літератури...

NEWSKIT_квітня

29

Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»

17 квітня відбувся семінар «Ренесанс...

NEWSKIT_березня

20

Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції

26 лютого докторантка Інституту літератури...