Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

ovcharenko.jpg

Ставнича Олена Миколаївна

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу теорії літератури та літературної критики

Наукові інтереси:

 • Сучасний літературний процес в аспекті генези і моделювання національної міфології
 • Романістика ХХ — початку ХХІ ст.
 • Інтердисциплінарні методи дослідження літератури

Вибрані публікації:

Кандидатська дисертація «Концептуалізація соціального міфу у прозі пострадянської доби» (2013)

Монографії:

 1. Епістемологічний аспект романів-притч Г.Тарасюк / Литература и лингвистика: Прошлое, настоящее, будущее: монография / [авт.кол.: Кошарная С.А., Афинская З.Н., Ставничая Е.Н. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – С. 138-155.
 2. Література — міф — суспільство: Концептуалізація соціального міфу у прозі 1990-2000-х років. Київ: Наукова думка, 2017. (монографія індивідуальна)
 3. Національна ідентичність як важливий чинник формування громадянського суспільства  / М.Г. Жулинський, Л.Г. Іванова, О.М. Ставнича, Л.М. Демська-Будзуляк, Н.В. Герасименко; за наук. ред. М.Г. Жулинського. Тернопіль : «Джура», 2019. 240 с.
 4. Суспільний ідеал як культурний та інтелектуальний чинник формування української політичної нації» / Микола Жулинський, Ярослав Мишанич, Євгенія Лебідь-Гребенюк, Олена Ставнича, Вадим Василенко, Ніна Герасименко; за наук. ред. Миколи Жулинського. Тернопіль : «Джура», 2020.

Статті:

 1. Смислоутворююча й естетична функція мовної організації художнього тексту в поезії Ліни Костенко «Біль єдиної зброї» / Збірник наукових праць: Ч. 2. — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004.
 2. Реалізація концепцій людини та історії в прозовому доробку П. Й. Капельгородського / Збірник наукових праць: Ч. 2. Природничі та гуманітарні науки — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005.
 3. Неоміфологічна структура постмодерністського роману: «Московіада» і «Перверзія» Ю.Андруховича / Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: Ч. 2. — Суми: Вид-во СумДУ, 2005.—184 с. — С. 84-88.
 4.  Соціологія літератури: теоретична актуалізація / Філологічні семінари: Теорія літератури у вищій школі. — Вип. 11. — Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. — 312 с. — фС.150-159.
 5. Деструкція політичних міфів популізму та державництва у романі Мирослава Лазарука «Інавгурація» / Філологічні науки: Збірник наукових праць. — Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. — 352 с. — С. 222-228.
 6. Соціальний міф у літературознавчому вимірі: термінологічний аспект // Слово і Час. — 2009. — №2.— С. 24-32.
 7. Категорії літературознавчого аналізу в сучасній соціології літератури // Studia metodologica. — Випуск 26. — Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. — 162 с. — С. 122-132.
 8. Роль концепту абсурду в моделюванні соціальної реальності у прозі Галини Тарасюк» / Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 15. – К.: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2009. – 240 с. – С. 218-225.
 9. Соціологія літератури і герменевтика: до питання категоріальної сполучуваності» / Філологічні науки: Збірник наукових праць. — Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. — 440 с. — С. 249-258.
 10. Осмислення зв’язку «людина — соціум» у сучасній традиціоналістській прозі: відчуження, самотність, «social exclusion» / Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 18. — К.: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2010. — 238 с. — С. 190-196.
 11. Колізія «столиця — провінція» в аспекті формування і функціонування соціальних міфів у романах Г. Тарасюк, М. Лазарука, М. Гримич / Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство. — Бердянськ: Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету, 2010. – С. 207-218.
 12. Смислові й концептуальні виміри популістського міфу в художній рецепції соціуму сучасною українською прозою / Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: Ч. 1. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — 204 с. — С. 196-198.
 13. Модифікації соціального міфу «красивого життя» у сучасній романістиці (П. Загребельний, Ю. Мушкетик, Г. Тарасюк)» / Таїни художнього тексту: Зб. наук. праць / Ред. кол.: Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. — Дніпропетровськ: Пороги, 2010. — Вип. 10. — 212 с. — С. 164-176.
 14. Література і політика: поліаспектність соціального міфу в сатиричному політичному романі Галини Тарасюк «Цінь Хуань Гонь» // Studia metodologica. — Випуск 30. — Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. — С. 201-214.
 15. Національна ідея як об’єкт художнього дослідження в романах Юрія Мушкетика «Морок» і «У пастці»: міфологізація, символіка, мотиви // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти: Зб.наук.праць. – Випуск 2. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 192 с. – С. 165-179.
 16. Концептуальні й поетикальні зрушення у метажанрі апокаліптики в українській літературі кін. 20 – поч. 21 ст. / Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій: Ч. 1. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – 202 с. – С. 142-144.
 17. Меланхолійна та іронічна репрезентації окцидентального міфу в українській прозі 1990-х – 2000-х рр. (Спроба узагальнення)  / Сборник научных трудов SWorld. –  Выпуск 2. Том 26. – Одесса : КУПРИЕНКО, 2013. – 108 с. – С. 19-31. (ЦИТ: 213-244).
 18. Модифікації персонажа у прозовому творі з елементами міфізації / міфологізації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 19. — К.: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2014. – С.282-289.
 19. Модуси взаємодії вимірів символічної реальності в романах В. Кожелянка («Тероріум») і Г. Тарасюк («Цінь Хуань Гонь») // Вісник філологічного факультету ЗНУ. – 2015. – Вип. 11. – С. 186-201.
 20. Поетика і семантика досвідних моделей у сучасній постмодерній прозі / Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 22. –  К. : Інститут літератури ім.Т. Г. Шевченка НАН України, 2015.
 21. Переосмислення семантики міфеми острова в іронічній робінзонаді В. Дрозда «Убивство за сто тисяч американських доларів» // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти: Зб.наук.праць. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012.
 22. Національна ідентичність як екзистенційний вибір: життєвий шлях та ідеали М.Чайковського та В.Липинського в рецепції сучасних прозаїків // Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг.ред. О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2020. – С.168-176.
 23. Синергія енергій, або Сучасний графічний роман як синтетичне мистецтво сенсотворення // «Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях»: матеріали міжнародної наукової конференнції (23—24. 09. 2021): ред.кол. О.П.Новик, О.Д. Харлан. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 159—162.
 24. Соціокультурна специфіка художнього моделювання маргінальних ідентичностей (на прикладі романів «Ключі Марії» А. Куркова, Ю. Винничука та «Код да Вінчі» Д. Брауна) Національна ідентичність у мові та культурі: зб. наук. праць ; за заг. ред. О. Г. Шостак. Київ : Талком, 2023. С. 386—409.

Премії та відзнаки:

 • Диплом ІІ ступеня міністра освіти і науки України (2002)
 • Стипендіат Президента України (2002—2003)
 • Почесна грамота Президії НАН України (2022)

 

Інша діяльність:

Науковий співробітник відділу філологічної, художньої та словникової літератури видавництва «Наукова думка» НАН України

Науковий блог OlenaStavnycha.wordpress.com 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ