Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 

Наші видання

amerykanci.jpg

Мовчан Раїса Валентинівна

Доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу.

Наукові інтереси:

 • історія української літератури ХХ століття;
 • історія українського мистецтва ХХ століття;
 • особливості літературного процесу 1920-1930-х років;
 • модернізм;
 • джерелознавство;
 • постколоніальні студії;
 • українська література у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах.

Вибрані праці:

 • Специфіка ліризму романтичної прози Ю.І. Яновського. Кандидатська дисертація. На правах рукопису. Київ, 1987. 216 с.
 • Модернізм в українській прозі 1920-х років: генезис, поетика, стратегії. Докторська дисертація. На правах рукопису. Київ, 2009. 434 с.
 • Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі: Монографія. Київ: Стилос, 2008. 542 с.
 • Стильова палітра української прози першої половини ХХ століття // Бібліотечка «Дивослова». Київ, 2009. № 2. 64 с.
 • У пошуках архітвору (З історії української літератури ХХ століття). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 448 с.

Участь у колективних монографіях:

 1. «Пролетарська література» 1920-х років і модернізм // Модернізм після постмодерну. Теоретичні РЕВізії. Зб. другий / за ред. Т. Гундорової. Київ: Фоліант, 2008. С. 203–211.
 2. Маскулінний дискурс в українській літературі в добу зрілого модернізму 1920-х років // Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу. Культура й література ХІХ–ХХІ століть / за ред. А. Матусяк. Київ: Laurus, 2014. С. 127–153.
 3. «Кобзар на мотоциклі» як генераційний концепт доби розстріляного відродження // Постколоніалізм. Генерації. Культура. Теоретичні РЕВізії. Вип. 4 / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. Київ: Laurus, 2016. С. 258–267.
 4. Київ – культурна столиця України 1920-х років: події, люди, тексти // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / упоряд., наук. ред. Н. Левченко. Київ–Люблін–Харків: Майдан, 2020. С. 453–469.

Упорядкування:

 1. Валер’ян Підмогильний. Місто. Роман, оповідання / упоряд. Р. Мовчан та В. Шевчук; вст. ст. В. Шевчука; приміт. Р. Мовчан. Київ: Молодь, 1989. 448 с.
 2. 2.     З архіву П. Г. Тичини (збірник документів і матеріалів) / упоряд. Р.М. Корогодський, М.І. Крячок, С.Г. Кущ, Р.В. Мовчан, В.О. Толстов; комент. і прим. Р.В. Мовчан, Р.М. Корогодського, В. О. Толстова. Київ: Наукова думка, 1990. 604 с.
 3. Анатолій Свидницький. Люборацькі. Оповідання, нариси та статті / упоряд. , ком. та прим. Р. Мовчан; передм. В. Шевчука. Київ: А.С.К, 2006. 640 с.
 4. Василь Барка. Жовтий князь / упоряд., передм., прим. Р. Мовчан. Київ: Сакцент Плюс, 2007. 288 с.
 5. Василь Барка. Зібр. тв.: у 3 т. Т. 1: Океан. Лірика / упоряд., передм., прим. Р. Мовчан. Київ: Сакцент Плюс, 2008. 704 с.
 6. Василь Барка. Рай / упоряд., прим. Р. Мовчан // Леся Українка. Бояриня та інші твори класиків української літератури. Київ: Сакцент Плюс, 2008. С. 429–741, 752–764.
 7. Україна: Дорога до себе. Антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. у 10 т. Т. 8: Розстріляне відродження (1920–1930) / упоряд., передм. та прим. Р. Мовчан. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2009. 776 с.
 8. Самі про себе. Автобіографії українських митців 1920-х років / упоряд., передм., прим. і комент. Р. Мовчан. Київ: ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2015. 640 с.

Вибрані статті:

 1. Проза Валер’яна Підмогильного. Доля. Людина. Стиль // Дивослово, 2000. № 1. С. 52–55.
 2. Текст «Океану» в площині естетико-теологічної парадигми Василя Барки // Біблія і культура. Збірник наукових статей.  Випуск 2. Чернівці, 2000.  С. 59–63.
 3. «Океан» Василя Барки: аспекти модернізму // ІV Міжнародний конгрес україністів.  Доповіді та повідомлення. Одеса, 26–29 серпня 1999. Літературознавство. Книга ІІ.  Київ, Обереги, 2000.  С. 116–123.
 4. Гнат Михайличенко і його проза // Київська старовина, 2000. Ч. 4.  С. 84–95.
 5. Український модерністичний роман: «Місто», «Невеличка драма» В. Підмогильного // Дивослово, 2001. Ч. 2  С. 11–14.
 6. «Жовтий князь» Василя Барки. Стаття перша // Дивослово.  2002.  № 3.  С. 44–49.
 7. «Жовтий князь» Василя Барки. Стаття друга // Дивослово, 2002. № 4. С. 21–25.
 8. Пантелеймон Куліш у контексті 20-30-х років ХХ ст. // Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки.  Вип. 50.  Кіровоград, 2003.  С. 229–237.
 9. Ще раз про Миколу Хвильового, Або Homo Lubens в українській прозі 20-х років // Українська мова й література в середніх школах.., 2003.  № 3. С. 39–55.
 10. «Перший інтелігент» у вирі національного відродження ( Григорій Сковорода як текст 20-х років ХХ століття) // Українська мова й література в середніх школах.., 2004. № 2.  С. 137–146.
 11.  Неоромантизм ранньої прози Юрія Яновського // Стильові тенденції української літератури ХХ століття. Київ: Фоліант, 2004.  С. 208–237.
 12. Привид реалізму, або Проза Уласа Самчука на перетині національної традиції та модернізму // Українська мова й література в середніх школах.., 2005.  №3.  С.108–115.
 13. Григір Тютюнник — знакова постать в українській літературі чи естетичний феномен? // Слово і час, 2005.  № 7.  С. 23–27.
 14. Ранній модернізм крізь погляд Миколи Зерова // Українська мова й література в середніх школах.., 2005.  № 10.  С. 131–139.
 15. Григорій Косинка: зблизька і на відстані // Дивослово, 2005.  № 10.  С. 18–24.
 16. Світ ніколи не впіймає його // Валерій Шевчук. Привид мертвого дому.  Київ: Пульсари, 2005.  С. 5–26.
 17. Міф і реальність, або Привид мертвого дому Валерія Шевчука // Кур’єр Кривбасу, 2006. № 197. С. 92–111.
 18. Стильовий етюд прозової моделі модернізму 20-х років ХХ століття // Українська мова й література в середніх.., 2006.  № 2. С. 70–82.
 19. Поетичний світ раннього Василя Барки // Українська мова й література в середніх.., 2007.  № 1.  С. 78–89.
 20. Г.Сковорода в контексті українського модернізму 1920-х років // Антипролог. Збірник наукових праць… Київ: Стилос, 2007.  С. 345–361.
 21. «Харків, Харків, де твоє обличчя?..» // Українська мова й література в середніх.., 2008.  № 1.  С. 114–120.
 22. «Заради неї» І. Дніпровського як експресіоністський проект в українській літературі 1920-х років // Бахмутський шлях, 2008. № 3−4. С. 150−161.
 23. «Кобзар на мотоциклі», або Урбанізм української модерністської прози 1920-х років Урбанізм як ознака модерності. Міський екзистенційний топос // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах, 2009. № 1. С. 84−102.
 24. «Європа і ми»: колізії та особливості українського окциденталізму 1920-х років // Слово і Час, 2009. № 1. С. 3−16.
 25. Культурологічна преамбула неокласичного дискурсу в українській літературі 1920-х // Дивослово, 2009. № 4. С. 42−46.
  26. Особливості осмислення українського модернізму 1920-х років // Дивослово, 2010. № 4. С. 48−54.
  27. Український модернізм 1920-х і національна традиція // Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. Вип. 188. Черкаси, 2010. С. 5–13.
  28. Валер’ян Підмогильний. 1901–1937 // Дивослово, 2011. № 2. С. 51–57; №4. С. 34–40.
  29. Література для дітей та юнацтва в системі історії української літератури ХХ століття // Література. Діти. Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 1. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. С. 12–17.
  30. Методологічні особливості історичного осмислення літературного процесу 1920-х років // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Вип. 26. Ужгород, 2011. С. 9–13.
  31. Осип Турянський (1880–1933). Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах, 2011. № 6. С. 63–72.
  32. Особливості модерністської художньої свідомості 1920-х років // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. Вип. 198. Черкаси, 2011. С. 17–24.
  33. Жанрово-стильові тенденції української модерністської прози 1920-х років // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Вип. 1 (29). Ужгород, 2013. С. 114–118.
  34. Необароковий дует 1920-х років (М. Зеров та М. Хвильовий) // Студії з україністики. Київ, 2013. Вип. 13. С. 302–316.
  35. Василь Стефаник i експресiонiзм в українськiй лiтературi 1920-х років // Прикарпатський вiсник НТШ. Слово. Iвано-Франкiвськ, 2016. № 2 (34). С. 112–121.
  36. Літературно-мистецьке життя Києва першої половини 1920-х років // Таїни художнього тексту: до проблеми поетики художнього тексту: зб. наук. праць. Вип. 20. Дніпро, 2016. С. 34–44.
  37. Проза Валер’яна Підмогильного в контексті українського модернізму 1920-х років // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. праць. Вип. 19. Дніпро, 2016. С. 35–46.
  38. «Світе мій, вишиваний з тривог!» // Дивослово, 2016. №2. С. 50–52.
  39. «Безкiнечне наближення до iстини»: роздуми до ювiлею Нiни Бiчуї // Дивослово, 2017. № 12. С. 42–47.
  40. Літературна освіта в українській загальноосвітній школі: сучасний стан, виклики реальності, реформування // Дивослово, 2017, №1. С. 2–6.
  41. Українське лiтературне зарубiжжя: версiї, роздуми i не тiльки [рец. на кн.: Барабаш Ю. Я. Украинское литературное зарубежье: Лица. Судьбы. Тексты] // Слово i Час, 2017. № 4 (676). С. 116–119.
  42. Візуальні форми та їх роль у модерністському романі («Чотири шаблі» Юрія Яновського) // Слово і Час, 2018. №11. С. 88–96.
  43. Канон української класики, його функцiонування в сучаснiй школi // Дивослово, 2018. № 12 (741). С. 11–15.
  44. Канон української класики у ХХ столiттi: чи має він перспективу? // IX Мiжнародний конгрес українiстiв. Лiтературознавство: зб. наук. ст.: (до 100-рiччя Нацiональної академiї наук України). Київ, 2018. С. 109–118.
  45. Йому мало б виповнитися сімдесят. Михайло Москаленко. Переклади 1920–1930-х років /вступ, підгот. тексту Р. Мовчан. // Слово і Час, 2018. № 12. С. 19–31.
  46. «Труди і дні» Валерія Шевчука (до 80-ліття від дня народження // Слово і Час, 2019. № 9. С. 21–33.
  47. Київський роман Валер’яна Підмогильного // Український смисл: збірник наукових праць. Дніпро: Ліра, 2021. Вип. 1. С. 5–15.
  48. «Світ зловив мене, але не втримав…» (Василь Барка: відоме й нововідкрите) // Дивослово, 2021. № 11–12. С. 39–46.
  49. Оновлений погляд на Григорія Косинку, або Роздуми на полях (Косинка Григорій. Повна збірка творів. Документи. Спогади / Пер., упор. та прим. С. Гальченка. Київ: Вид-во «Саміт-книга», 2019. 744 с.) // Слово і Час, 2021. № 6. С. 87–91.

 Вибрані закордонні публікації:

 1. 1. Міф в українській модерністичній прозі („Морозів хутір” Уласа Самчука) // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze: spotkania polsko-ukrainskie: Studia Ucrainica. Варшавські українознавчі записки. Warszawa, 2001.  Вип. 11–12. С. 430–439.
 2. Хлебником і украинский футуризм // Велимир Хлебников в новом тысячелетии. Москва: ИМЛИ РАН, 2012. С. 306–313.
 3. Трансформації національної літературної освіти в контексті сучасного українського суспільства // Українські трансґресії ХХ–ХХІ ст.: Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього? Культура – Історія – Політика. Вроцлав–Львів, 2012. С. 279–288.
 4.  Валерій Шевчук – митець слова і вчений ( до 75-ліття від дня народження) // Studia Polsko-Ukrainskie. Warszawa, 2014. Cz. 1: W 200 rocznice urodzin Tarasa Szewczenki: До 200-лiття вiд дня народження Тараса Шевченка. S. 215–225.
 5. Z ARCHIWUM UKRAIŃSKIEGO MODERNIZMU. До історії однієї автобіографії // Modernizm(y) słowiański(e) w anturażu czułości / Redakcja naukowa I. Malej, A. Matusiak i A. Paszkiewicz. Wrocław, 2021. C. 233–258.

Підручники для середньої школи:

1.Українська література. 11 кл. Підручник для середньої загальноосвітньої школи / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; заг. ред. Р.В. Мовчан. Київ: Перун, 1998, 1999, 2000, 2001. 493 с.
2. Українська література. 5 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.  Київ: Генеза, 2005, 2006, 2007.  240 с.
3. Українська література. 6 клас. Підручник для загальноосвтніх навчальних закладів. Київ: Генеза. 2006, 2007.  238 с.
4. 
Українська література. 6 клас. Підручник для спеціальної загальноосвітньої школи. Київ: Неопалима купина, 2007.  352 с.
5. Українська література. 7 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.  Київ: Генеза, 2007.  256 с.
6. 
Українська література: підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів (рівень стандарту, академ. рівень) / Р. В. Мовчан, О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко ; наук. ред. Р. В. Мовчан. Київ: Грамота, 2011. 352 с.

Посібники для учителів, студентів, викладачів:

1. Українська проза ХХ століття в іменах. Посібник для старшокласників, студентів, учителів: У 2 ч. Вип. І. Київ: Актуальна освіта, 1997. 224 с.
2. Українська література. Книжка для вчителя. 5 клас (авторка, упор., наук. редакція).  Київ: Генеза, 2005.  246 с.
3. Українська література. Книжка для вчителя. 6 клас (авторка, упор., наук. редакція).  Київ: Генеза, 2006.  270 с.
4. 
Українська література. Книжка для вчителя 7 класу (авторка, упор., наук. редакція). Київ: Генеза, 2007.  286 с.

Хрестоматії для середньої школи:

 1. Українська література. Хрестоматія для 11 класу. Київ: Перун, 1998, 1999, 2000, 2001.  575 с.
 2. Українська література. Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року. У трьох частинах. Частина перша (5–6 класи). Київ: Генеза, 2002, 2004.  495 с.
 3. Українська література. Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року. У трьох частинах. Частина друга (7–8 класи).  Київ: Генеза, 2003, 2004.  439 с.
 4. Українська література. Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року. У трьох частинах. Частина третя (9–11 класи).  Київ: Генеза, 2003, 2004.  575 с.
 5. Українська література. 11 клас. Хрестоматія. Київ: Перун, 2004, 2007. 688 с.
 6. Допитливому читачеві. Хрестоматія з української літератури. 5 клас.  Київ: Генеза, 2005, 2007.  352 с.
  7. Допитливому читачеві. Хрестоматія з української літератури. 6 клас.  Київ: Генеза, 2006.  382 с.
  8. Допитливому читачеві. Книжка для читання з української літератури. 7 клас.  Київ: Генеза, 2007.  328 с.

В Інституті літератури працює від 1997 року.

Загальний науковий доробок складає більше 300 наукових та науково-популярних праць, зокрема, аналітичні статті з історії української літератури ХХ століття, питань розвитку українського модернізму 1920-х років, дослідження творчості Ю.Яновського, В.Підмогильного, Г.Михайличенка, Г.Косинки, М.Хвильового, І.Дніпровського, О.Турянського, Т.Осьмачки, М.Зерова, У.Самчука, В.Барки, Гр. Тютюнника, Вал. Шевчука, І. Чендея та ін.

Окремим напрямком роботи стала популяризація творчості забутих і репресованих у 1930-х роках письменників, зокрема, вперше введено в літературознавчий обіг твори, документальні матеріали В.Підмогильного, Г.Михайличенка, М.Івченка, О.Досвітнього, М.Йогансена, А.Казки, Ю.Яновського, І.Дніпровського, В.Барки, Гр.Тютюнника, автобіографії багатьох репресованих українських письмеників та багатьох інших. 

Інша наукова , науково-педагогічна, науково-популяризаторська діяльність:

 • наукова редакторка, одна з авторів 10 тому (1920–1930) академічної Історії української літератури у 12-ти томах, яка готується в Інституті літератури;
 • авторка багатьох підручників (затверджених МОН як чинних), посібників, хрестоматій із української літератури для вищих і загальноосвітніх навчальних закладів;
 • багатолітній керівник робочих груп, наукова редакторка, одна з авторів чинних Програм із української літератури (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та ін., також їх удосконалення) для  5–12, 8–9, 5–9, 10–12, 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України (2001–2017);
 • керує підготовкою аспірантів та докторантів (підготовлено до захисту 1 доктора, 7 кандидатів філологічних наук);
 • неодноразово опонувала під час захистів наукових кваліфікаційних робіт;
 • була головою ЕКу (Екзаменаційної комісії) з прийому державних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт на філологічних факультетах Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, Національного університету імені Тараса Шевченка;
 • була членом спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту літератури;
 • член координаційної наукової ради НАН України з проблеми «Класична спадщина та сучасна художня література» Інституту літератури;
 • постійний експерт щорічного рейтингу «Книжка року»;
 • співпрацює із ЗМІ (виступи на радіо, телебаченні, інтерв’ю тощо), зокрема на каналі радіо «Культура», телеканалі «Еспресо» (серія «Історична правда»), на Першому національному («Розсекречена історія»).

Стажування:

Український Вільний університет (Мюнхен, Німеччина; 2000, 2001).

Викладання:

 • Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка (викладач; 1991–1993);
 • Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова (ст. викладач, доцент; 1993–2004);
 • Український Вільний Університет (гостьовий професор факультету україністики; Мюнхен, Німеччина; 2017, 2019);
 • Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (лекції, семінари для аспірантів; від 2019).

Наукові відзначення:

 1. лауреат премії імені Сергія Єфремова (2010) за монографію «Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі»;
 2. лауреат Премії імені Івана Франка (2020) за праці «У пошуках архітвору (З історії української літератури ХХ століття)», «Самі про себе. Автобіографії українських митців 1920-х років».

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

25

Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві

Монографія докторки філологічних наук, член-кореспондента...

NEWSKIT_травня

25

Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»

18 травня Ігор Павлюк взяв...

NEWSKIT_травня

25

Збірка поезій Миколи Сулими "Моя Японія" на читацькому форумі вдячності

23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки...

NEWSKIT_травня

23

Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»

Другий рік поспіль Інститут літератури...